Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya sport civil szervezetek


Találatok száma: 140
1. oldal

2001 Tenisz Klub Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Réti u. 7161/27. hrsz.
képviselő: Kerekes István
Tenisz sportágban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. Szervezi az ifjúsági sporttevékenységét és az utánpótlás nevelését, versenyeket, találkozókat rendez. Sportegyesület tevékenységét támogató gazdálkodó szervezetek dolgozóinak sportolási lehetőséget nyújt. ... >>

Alsógallai Környezetvédő-és Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 61.
képviselő: Búzer Károly titkár, Horváth Imre
Alsógalla lakossága sportolási, testedzési igényeinek kielégítése. A testkultúra ápolása és továbbfejlesztése. A fiatalok ilyen jellegű érdeklődésének felkeltése, fenntartása, szélesítése. ... >>

Aramis Sportegyesület (51432/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Vadász u. 17.
képviselő: Détár László ... >>

ATV-QAD Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Népház u. 11.
képviselő: elnök Nagy Róbert
Összefogni, tömöriteni a rallysport kevelőit, a sportág széleskörü megismertetése, különböző versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése és biztositása, kapcsolat kiépités belföldi és külföldi partner egyesületekkel, utánpótlás nevelése. ... >>

Bal-Fék Rally Team Autósport Egyesület (52040/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Ady E. u. 14.
képviselő: Fellegi Gábor
Tatabányán és környékén az autósport nagyobb körű elterjesztése, tagok versenyeztetése és az ehhez szükséges anyagi és tárgyi eszközök megteremtése, stb. ... >>

Barátság Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.
képviselő: Szitás Gyula elnök
A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és gimnázium dolgozói, tanulói részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, az Alapszabály 3. §-ában részletezett módon. ... >>

Bárdos Diáksport Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 701. (Bárdos László Gimnázium)
képviselő: Katonáné Téglás Zsuzsanna alelnök, Varga Petra elnök
A kötelező tanórákon kívüli sportfoglalkozások, versenyek megszervezése szabadidő és versenysport keretében.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet (Stv. 15. § /1/ bek.) ... >>

Becsali Sporthorgász Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Gál István lpt. 804. 1/4.
képviselő: Kocsán Judit ... >>

BHG Technikai Tömegsport Klub (51376/2002)

(sport)

2800 Tatabánya II., Tavaszmező u. 3.
képviselő: Rabi Endre
A Szervezet célja: részvétel egy egységes, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett ifjúság nevelése. ... >>

Biztos Úton Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.
képviselő: kuratórium elnök Smudla Katalin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés céljait szolgálja. Kulturális tevékenységet végez, sporttal foglalkozik, továbbá gyermek-és ifjúságvédelemmel, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/ 2.,4.,5.,10.,11., 14. pontja szerint. ... >>

"Buzánszky Jenő" Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Alapítvány

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Szalma József kuratóriumi elnök
Komárom-Esztergom megyében a labdarúgó utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportegyesületek, a megyei labdarúgó szövetség és a kiemelkedő képességű, valamint a hátrányos helyzetbenlévő utánpótlás korú labdarúgók sportági és társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

C-1 Postagalambsport Egyesület (50803/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Mikes u.
képviselő: Verli János ... >>

C-15 Postagalambsport Egyesület (50780/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Gyár u. 28/1.
képviselő: Nagy István ... >>

Chinese Boxing Kung-Fu Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya V., Köztársaság u. 26. IV/3.
képviselő: Kiss Ottó ... >>

Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll Sport Egyesület (51393/2002)

(sport)

2800 TatabányaII., Verebély út 22. III/3.
képviselő: Fojt Norbertné
Az akrobatikus rock and roll sportág népszerűsítése és tömegesítése, az egészséges életmód iránti igény felkeltése. ... >>

Don Bosco Egyesület (51889/2002)

(sport,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Vajda János u.8.
képviselő: Szabó Ferenc
Névadójához hűen: felkarolni, segíteni, hasznos, értelmes tevékenységformákkal ellátni az akadályozott és nehéz helyzetű gyermekeket, felnőtteket. Sportrendezvények, edzések szervezése különböző sportágakban. Szakosztályok működtetése. A nevelő-oktató intézményekből kikerülő, jó eredményekkel rendelkező felnőtt sportolók versenyeztetése. Részvétel speciális és normál sportrendezvényeken. Rendszeres, klubszerű összejövetelek szervezése. ... >>

Dózsa Diáksport Egyesület (52275/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Vadász út 24.
képviselő: Henyecz László elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, sportági edzéslehetőségek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Dózsakertért Alapitvány (178/2004)

(sport,kulturális,szociális)

2800 Tatabánya, Dózsakert 54.
képviselő: Dr.Partali László
Szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, kultúrális tevékenység és sporttevékenység közhasznú tevékenységekre kiterjedően közhasznú szervezet. ... >>

Duna Sporthorgász Egyesület (51920/2002)

(sport,természetvédelem,oktatási)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 108.
képviselő: Kecskés András
A természet és halállomány védelme, - a horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák szervezése, - sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, - a tagság érdekeinek képviselete, stb... ... >>

Éltes Diáksport Egyesület (1176/2003)

(sport,szociális)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 408.
képviselő: Nagy János
A tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű tanulóknak való részvétel, edzőtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Eocén Tenisz Klub (51664/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 11.
képviselő: Dóra András elnök
Sportolás, sportszervezés, közösségi tevékenység. ... >>

Érted Alapitvány (52096/2002)

(sport,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Mártirok u. 105. II/3.
képviselő: Bujtor Éva
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Értük-Velük Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Gál I. lakótelep 525. II//34.
képviselő: elnök Becsákné Szőke Éva
segíteni fejleszteni az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek pedagógiai ellátását, oktatáspolitikai, szervezeti, szakmai információs rendszerét, szakmai érdekegyeztetését. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában-nevelésében résztvevő egyesületi tagsággal rendelkező óvodák, általános iskolák, diákotthonok és gyermekotthonok szakmai érdekvédelme. Folyamatos szakmai kapcsolattartás biztosítása az intézmények között. Nevelő-oktató munkát fejlesztő kezdeményezések, új módszerek terjesztése, szakmai közös képviselet, érdekvédelem. A végzett fiatalok továbbtanulásának elősegítése.Az eltérő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátásának, oktatáspolitikai-, szervezeti-, szakmai információs rendszerének fejlesztése.
Hátrányos helyzetű csoportok, romák, kisebbségiek esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban oktatási, kulturális és sportprogramok szervezése által. Hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére szociális intézmény létrehozatala, fenntartása, illetve működtetése. ... >>

"És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!" Alapítvány (50974/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Dózsakert
képviselő: kuratórium elnök Huber Lászlóné
tanulók szellemi, testi fejlődésének, valamint sporttevékenységének elősegítése, az iskolai oktatás feltételeinek javítása. ... >>

EX-T Sportegyesület (1/2003)

(sport)

2800 Tatabánya, Kinizsi Pál u. 36.
képviselő: Palkovics András elnök
A sziklamászás, a magashegyi mászás, a vadvízi evezés, az ernyőzés és a vizísportok népszerűsítése, a sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az öntevékeny társadalmi és közösségi élet kibontakozatatása és folyamatos biztosítása. Szervezi az ifjúság sporttevékenységét és az utánpótlás nevelését, versenyeket, találkozókat rendez. Együttműködik a sportegyesület tevékenységét támogató gazdálkodó szervezetekkel. ... >>

Extrém Kó-Bor-Lók Sport Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Óvoda sor 1.
képviselő: Boros Csaba Márton elnök
Az autó- és motorsport, különös tekintettel a terepjáró sport támogatása. ... >>

Felsőgalla Horgászegyesület Tatabánya (51506/2002)

(sport)

képviselő: Hegedüs János
A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése. A tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjúsági Klub (2309/2003)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Szent István u. 7.
képviselő: Rábai József
Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület a német nemzetiségi hagyományok ápolása, a területen élő fiatalok számára sport és kultúrális rendezvények szervezése. Összefogni a fiatalságot. Minden fiatal számára elérhetővé tenni egy klubhelyiséget. ... >>

Férfi kézilabda (51061/2002)

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 9.
képviselő: Sárosi Ferenc
A Tatabányai Bányász SC férfi kézilabda csapatainak gazdasági segítése és a tehetséges játékosok támogatása. ... >>

FLEX-2000 Szabadidő és Tömegsport Klub (52139/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Mártirok u.60. II/3.
képviselő: Varga Mihály
Szabadidősportok feltételeinek javitása, a sportszerű életmód népszerősitése. Az ifjúság egészséges, szervezett életmódra nevelése, szabadidős sportrendezvények szervezése ... >>

Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége (1653/2004)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Szabó Ferenc
Szervezi és irányítja a megye területén a hátrányos helyzetben élő emberek sport-és testnevelési tevékenységét és képviseli tagjai érdekeit. ... >>

Futóhomok Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fűzfa utca 2.
képviselő: Koch Róbert
Az egyesület tagjainak részére rendszeres helyi, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Sportágak sportkiadványokon (írott, számítógépes) való terjesztése, népszerűsítése. Fogyatékosok sportolásának segítése, támogatása. Az egyetemi-főiskolai és diáksport-egyesületek jogi és anyagi lehetőségeink felhasználásával az utánpótlás nevelés biztosítása. ... >>

Gerecse Pétanque Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 30. IV/1.
képviselő: elnök Hegedüs Gábor
A Pétanque (pieds tangués = pétanque - mozdulatlan lábakkal játszott francia golyósjáték) mint szabadidős és hobbitevékenység végzése, az alapszabály II. fejezetének 1-6. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Herman Ottó Diák Sport Egyesület (52319/2002)

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Köztársaság út 44/A.
képviselő: Purgel-Szabó Brigitta
Amatőr tevékenység, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés. Diák, tömeg és szabadidősport szervezése, támogatása és működési feltételeinek biztosítása. Közösségi életre nevelés. Hazai és külföldi sport kapcsolatok kiépítése, ... >>

HUMANITÁS Sportegyesület (50626/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Szegfű u. 7.
képviselő: Gráczer József ... >>

IMI Szabadidő és Utánpótlás Sport Egyesület (52299/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. 24. 1/2.
képviselő: Imrő János
Rendszeres sportolás, a badarúgás sport népszerűsítése, versenyzés, edzéslehetőségek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

IPPON Judo Tatabánya Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Paletta lakópark 12. I. lh. I/1.
képviselő: Csernoviczki Csaba ügyvezető elnök
Amatőr sporttevékenység, az Alapszabály I. fejezetének 4. pontjában részletezett módon. ... >>

Katasztrófa-és Tűzvédelmi Sportegyesület

(tűzoltó,sport)

2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 18.
képviselő: elnök Czibik József
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a megye területén székhellyel rendelkező hivatásos önkormányzati-, önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok hivatásos és közalkalmazott, valamint munkajogi jogviszonyú munkatársai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, szabadidősport keretében. ... >>

Kék Villám Kosár Egylet (51798/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Borbély Sándor u. 67.
képviselő: Beck László ... >>

Keselyűk Motoros Egyesület (51978/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Kossuth Kertalja 61.
képviselő: Czeglédi Csaba
Motorkerékpáros tömegmozgató rendezvények szervezése, irányítása, lebonyolítása, motoros találkozók szervezése stb. ... >>

Kiprich Holland Foci-Suli Alapitvány

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Vadvirág u. 99.
képviselő: Somogyi Gyula
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbizás alapján folytatott sporttevékenység ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Bridzs Egyesület (50793/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum Park
képviselő: Dr. Kovács György ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Darts Szövetség (52180/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 9.
képviselő: Roznai István
Területén működő darts egyesületek, klubok tevékenységének összefogása. Területi versenyek szervezése, rendezése, a darts sport minél szélesebb körü megismertetése és népszerüsitése. A sportág és tagjai érdekeinek képviselete. Utánpótlási nevelési rendszerének kialakitása, ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Erőemelő és Testépítő Szövetség (51323/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Joó György
Az erőemelő és testépítő sportág megyei feladatainak ellátására létrehozott sportági szakszövetség, amely szervezi és irányítja a megyében működő egyesületek és magánszemélyek ezirányú tevékenységét, népszerűsíti az erőemelést és testépítést, képviseli a sportág megyében működő tagjainak érdekeit. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Majorette Sporttwirling, Tánctwirling és Cheerleader Szövetség (51524/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 138. I/3.
képviselő: Lovász Mihály
Tagjai részére sportolási, versenyzési, tánctanulási lehetőség biztositása a twirling és majorette tánc-és mozgáskultúra elsajátitására. ... >>

Komárom-Esztergom megyei Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete (3613/2003)

(sport)

2800 Tatabánya, Árpád út 20.
képviselő: Triebl Ferenc András
A siketek és nagyothalló személyek testi-fizikai nevelése, fejlesztése és ennek irányítása. A siketek és nagyothallók sportegyesületei közötti kapcsolatok elősegítése, irányelvek megadása a sportágakhoz. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Siketek Sportszövetsége (52126/2002)

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Dr. Vitális u. 37. III/4.
képviselő: Markovics Zoltánné
Egészségmegőrzés, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése, sport. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal