Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 102
1. oldal

A Dózsa György Általános Iskola Gyermekeiért (51617/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
képviselő: Németh Ferenc
A Diákönkormányzat működési feltételeinek pénzügyi támogatása, a ráutalt tanulók anyagi segítése, iskolai rendezvények gazdasági alapjainak biztosítása. ... >>

"A gyermekekért, a 21. századért Alapítvány" (51080/2002)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Dózsa Gy.u.77. /Szent B.Kórház
képviselő: Dr. Czelecz Zsuzsanna kurat.elnök
A tatabányai kórház gyermekgyógyászati jellegű osztályai és az ezekhez kap- jellegű osztályai és az ezekhez kapcsolódó szakambulanciákon folyó szakmai (egészségügyi és az ezzel ösz- szefüggő oktatási) munka feltételeinek javítása. Ezen belül anyagi támogatást nyújt - orvosi egészségügyi eszközök, készü- lékek, beszerzéséhez, - orvosi és egyéb egészségügyi dolgozók képzéséhez és továbbképzéséhez, - orvosi, egészségügyi ismeretek képzéséhez. ... >>

A Hátrányos Helyzetű-, Tehetséges Tűzoltó Gyermekek Továbbtanulásának Támogatása Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 18.
képviselő: Czomba Péter kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű tehetséges tűzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

A sárberki gyermekekért (51581/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
képviselő: Barkócziné Farkas Erzsébet elnök
Az iskola tanulói számára az iskola költségvetéséből nem, vagy nehezen finanszírozható lehetőségek biztosítása a közösségek fejlesztése céljából. ... >>

Alapítvány Tatabánya tánckultúrájáért (51953/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Népház u. 5.
képviselő: Emmer Róbert kuratóriumi elnök
Észak-Dunántúl zene- és tánchagyományainak, néprajzának gyűjtése, Tatabánya tánckultúrájának fejlesztése, gondozása.
Komárom-Esztergom megye területén alapfokú iskola működtetése. ... >>

Általános Iskolásokért Közalapítvány (51744/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Csabay Józsefné kuratórium elnöke, Deli Andrásné tag, Dörömbözi Margit titkár, Katona László tag, Mózes Gáborné tag, Niebling István tag, Pusztai Endre tag
Az Iskolai programokhoz kapcsolódó eszközigény biztosítása, a nevelési körülmények javítása, /berendezések, kísérleti eszközök, foglalkozási eszközök, anyagok, felszerelések/ működéssel, fejlesztéssel kapcsolatos kiadások kiegészítése. A pedagógusok szakmai továbbképzésének finanszírozásához való hozzájárulás. A tanulók harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok támogatása. A kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének, felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Árpád-Alapítvány az oktatásért

(oktatási)

2800 Tatabánya, Fő tér 1.
képviselő: Eperjesiné Pogrányi Rozália kuratóriumi titkár, Kaszap-Nagy Rita kuratóriumi elnök
A Tatabányai Árpád Gimnázium oktatási és nevelési célkitűzései eléréséhez anyagi támogatás biztosítása.Az alapítvány vagyonát az Alapító Okirat 5. pontjában meghatározott célok megvalósítására fordítja. ... >>

Bánhidai Ipari Tanoda (51066)/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Árpád u. 66.
képviselő: Igó Zoltánné kuratóriumi elnök
A korszerű kisipari szakmunkásképzési célú magániskola fejlesztésének támogatása, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatása. ... >>

Bánhidai Református Alapítvány (51837/2002)

(intézményi,oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Árpád u. 1.
képviselő: Ablonczy Dániel
Tatabányai Bánhidai Református Egyházközség ingatlanainak, ingóságainak, környezetének stb., állagmegóvása, felújítása és fejlesztése. A hitélet, az iskolai és gyülekezeti hitoktatás támogatása. ... >>

Bánhidai Római Katolikus "Szent Erzsébet" Óvoda (50984/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Gellért tér 6.
képviselő: Aradvári Mihályné kuratóriumi tag, Dévényi István György kuratóriumi elnök ... >>

Barátság Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.
képviselő: Szitás Gyula elnök
A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és gimnázium dolgozói, tanulói részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, az Alapszabály 3. §-ában részletezett módon. ... >>

Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Vak és Gyengénlátó Fiatalokér (51490/2002)

(egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya, Mártírok útja 24.
képviselő: Frecska József kuratóriumi elnök
Pénzügyi támogatás nyújtása a tehetséges vak és gyengénlátó fiatalok továbbtanulásához, valamint a szükséges szemműtétekhez. ... >>

BEREG JÖVŐJE Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2800 Tatabánya, Búzavirág út 7.
képviselő: Toronyi Zoltán
Márokpapi község fejlesztése, támogatása, kulturális életének elősegítése. Márokpapi oktatási tevékenységének fejlesztése a nevelő munka elősegítése, a község kulturális örökségének megőrzése, szociálisan hátrányos helyzetű illetve elesett személyek gondozása, rehabilitációjának elősegítése. Illetve nemzetközi tevékenység, közétkeztetés. ... >>

Biztos Úton Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.
képviselő: kuratórium elnök Smudla Katalin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés céljait szolgálja. Kulturális tevékenységet végez, sporttal foglalkozik, továbbá gyermek-és ifjúságvédelemmel, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/ 2.,4.,5.,10.,11., 14. pontja szerint. ... >>

Dallam Alapítvány (238/2004)

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Banyi János u. 53/c.
képviselő: Ludányiné Sárai Ágnes elnök
Zeneiskola működtetése Tatabányán.
A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Vértessomlói Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a várgesztesi tagozat fenntartása, illetve hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Duna Sporthorgász Egyesület (51920/2002)

(sport,természetvédelem,oktatási)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 108.
képviselő: Kecskés András
A természet és halállomány védelme, - a horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák szervezése, - sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, - a tagság érdekeinek képviselete, stb... ... >>

Együtt a jövőnkért (5963/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya, Néphadsereg u. 40/a.
képviselő: elnök Molnárné Hérincs Anna
A matematikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása és a tanulók ösztönzése. ... >>

Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 34.
képviselő: Pereszlényiné Kovács Judit kuratóriumi elnök
Hozzájárulás a zenei képzésben részesülő iskoláskorú növendékek tanulmányainak anyagi támogatásához. A tatabányai zeneiskola külföldi kapcsolatainak továbbfejlesztése, a tehetséges és rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítása. ... >>

Értük-Velük Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Gál I. lakótelep 525. II//34.
képviselő: elnök Becsákné Szőke Éva
segíteni fejleszteni az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek pedagógiai ellátását, oktatáspolitikai, szervezeti, szakmai információs rendszerét, szakmai érdekegyeztetését. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában-nevelésében résztvevő egyesületi tagsággal rendelkező óvodák, általános iskolák, diákotthonok és gyermekotthonok szakmai érdekvédelme. Folyamatos szakmai kapcsolattartás biztosítása az intézmények között. Nevelő-oktató munkát fejlesztő kezdeményezések, új módszerek terjesztése, szakmai közös képviselet, érdekvédelem. A végzett fiatalok továbbtanulásának elősegítése.Az eltérő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátásának, oktatáspolitikai-, szervezeti-, szakmai információs rendszerének fejlesztése.
Hátrányos helyzetű csoportok, romák, kisebbségiek esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban oktatási, kulturális és sportprogramok szervezése által. Hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére szociális intézmény létrehozatala, fenntartása, illetve működtetése. ... >>

"És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!" Alapítvány (50974/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Dózsakert
képviselő: kuratórium elnök Huber Lászlóné
tanulók szellemi, testi fejlődésének, valamint sporttevékenységének elősegítése, az iskolai oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Eszterlánc Bölcsődei Alapítvány (51737/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya II., Dózsa Gy.u.54.
képviselő: Jordánné Kránicz Rozália kuratóriumi elnök
A 0-3 éves gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a bölcsődei ellátás színvonalának emelése. ... >>

Felsőgallai Óvodásokért Alapítvány (52020/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Templom u. 1.
képviselő: Prekob Gézáné
Az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében közhasznú szervezet. ... >>

Férfi kézilabda (51061/2002)

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 9.
képviselő: Sárosi Ferenc
A Tatabányai Bányász SC férfi kézilabda csapatainak gazdasági segítése és a tehetséges játékosok támogatása. ... >>

Fészek Herman Ottó Alapítvány (51904/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Köztársaság u. 44/a.
képviselő: Klenk László alapító kérelmező, Ramocsáné Ötvös Zsuzsanna elnök
A Tatabányai Herman Ottó Általános Iskolában folyó oktató munka elősegítése, az intézmény működésének támogatása. ... >>

Fiatalok Tatabányáért Egyesület (1608/2003)

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Vadvirág u. 48.
képviselő: Weisz Tamás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés, oktatás. Kultúrális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Fogadjatok el Alapítvány (51094/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya, Kőrösi Csoma Sándor tér 14.
képviselő: Dr. Halász Ilona kuratórium elnöke, Jóna Ferencné tag, Prokliné Sömján Mária tag, Szentgáli Lajosné tag, Szőke Mihályné tag
Az intézményben nevelt sérült gyermekek nevelésének és értelmi fejlesztésének elősegítése. ... >>

Futóhomok Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fűzfa utca 2.
képviselő: Koch Róbert
Az egyesület tagjainak részére rendszeres helyi, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Sportágak sportkiadványokon (írott, számítógépes) való terjesztése, népszerűsítése. Fogyatékosok sportolásának segítése, támogatása. Az egyetemi-főiskolai és diáksport-egyesületek jogi és anyagi lehetőségeink felhasználásával az utánpótlás nevelés biztosítása. ... >>

Glóbusz Kutató-innovációs és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 16. 13. III//3
képviselő: elnök Szuromi Zsolt
A természeti és épített környezetünk megóvása érdekében egy igazságosabb, környezettudatos világ, a természettel harmóniában élő, emberközpontú társadalom megvalósítása, széleskörű tájékoztatás és környezettel kapcsolatos programok szervezése útján.
Célja továbbá a kutató-innovációs tevékenység szervezése, folytatása és támogatása, különösen az alábbi területeken: Marketing; Oktatás; Vállalatirányítási folyamatok; Üzleti folyamatok; Energiamenedzsment, megújuló energiaforrások kutatása; Informatikai megolkdások fejlesztése; Adattovábbítási eljárások; Környezetvédelem; Integrált piacra tételi rendszerek; Projekt menedzsment eljárások, módszerek, technikák: people-to people kapcsolatok, szervezeti és humán erőforrás, társadalom tudomány kutatás, controlling és pénzügyi kutatás. ... >>

Gyermekeink jövője Bánhidán Alapítvány (51125/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya II., Bánhidai ltp.408.
képviselő: Jóna Imréné a kuratórium vezetője
A Bánhidai Általános Iskola tanulóinak kedvezőbb oktatási, kultúrális és közösségfejlesztési feltételeinek megteremtése. ... >>

Gyermekeinkért, jövőjükért Alapítvány (50973/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya, Szent I. u. 53.
képviselő: Lobenwein Lászlóné kuratórium elnök
Német nemzetiségi nyelvoktatás elősegítése, fejlesztése, német nemzetiségi táncok, dalok oktatásának segítése, stb., Alapító Okirat II. fejezet 1. pontjában foglaltak. ... >>

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány

(oktatási)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 408.
képviselő: Csák Ágnes kuratóriumi elnök
A sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása. ... >>

Harmónia Alapítvány (52278/2002)

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Béke u. 1.
képviselő: Kenézné Benyeczkó Ilona kuratórium elnöke
A tehetséges tanulók önművelődésének támogatása, versenyek, útiköltség, nevezési díjak, jutalmazás stb. ... >>

Hattyú Alapítvány (52031/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Dózsakert 58. 3/2.
képviselő: Maller Károly
A tatai általános iskola enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekei részére a korlátozott általános iskolai oktatás és a diákotthoni ellátás lehetőségeinek bővítése. ... >>

Herman Ottó Diák Sport Egyesület (52319/2002)

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Köztársaság út 44/A.
képviselő: Purgel-Szabó Brigitta
Amatőr tevékenység, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés. Diák, tömeg és szabadidősport szervezése, támogatása és működési feltételeinek biztosítása. Közösségi életre nevelés. Hazai és külföldi sport kapcsolatok kiépítése, ... >>

HID Európába Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Mátyás Király utca 11.
képviselő: Neufeld György
Az Európai indentitástudat kialakításával a nyelvi kultúra a nyelvi kulturális akadályok eltávolításával a magyarok versenyképességének fokozásával elősegíteni az Európához való felzárkóztatást. Oktatási kulturális tevékenység, halmozottan fogyatékos személyek társadalmi integrációjának elősegítése, rehabilitációs feladatok ellátása, fizikai és mentális foglalkoztatás. ... >>

HIFI Számítástechnikai és Rádióamatőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási)

2800 Tatabánya, Béla királ krt. 53. IV/2.
képviselő: Berg Krisztián elnök
Működési területén tevékenykedő, számítástechnika és a hiradástechnika iránt érdeklődők, elsősorban a fiatalok összefogása, az Alapszabály II. fejezetének 2/1-12. pontjában részletezett módon. ... >>

Jókai Mór Alapítvány (50965/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya II., Jókai M.u.62. Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Általános Iskola
képviselő: Makszimné Pálfy Enikő igazgató
Az iskola elektrotechnikai eszközeinek (számítógépek,stb...)fejlesztésére és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók ösztönzésére. ... >>

Kapocs Gyermek és Ifjúsági Egyesület (656/2004)

(oktatási)

2800 Tatabánya, Kós Károly út 2.
képviselő: Maklári Éva
Szociális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A sérült és a halmozottan sérült gyermekek nevelésének oktatásának ... >>

Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1.
képviselő: Szilágyi Zoltán elnök
Szervezeti keretek között egyesíteni és támogatni a Tatabányán és vonzáskörzetében élő, alkotó, a fotográfia iránt fokozott érdeklődést mutató emberek tevékenységét, alkotó, értékteremtő munkáját.
Kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság területén működő fotográfiai csoportokkal.
Képviselni az egyesület tagjainak érdekeit a hazai és a nemzetközi fotográfiai közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális életben.
A fotográfia népszerűsítése, fényképészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a fotókultúra gyarapításának érdekében sokat tett alkotók, szakírók munkásságnak megőrzése, emlékük ápolása. ... >>

Kézműipar Jövőjéért Magyar-Német Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 14. fsz./3.
képviselő: kuratórium elnök Kónya Lajos, kuratóriumi titkár Zettisch Mihály
A kézműipari szakmák oktatásának támogatása, segítése, szervezése. A kézműipari vállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében történő továbbfejlesztések, szakmai és vállalkozói képzések, szakmai versenyek megszervezése, lebonyolítása.
A kézműipari hagyományok megőrzése, ápolása. Kézműipari oktatási centrum létrehozása és működtetése. Kiállításokon, vásárokon való részvétel támogatása, szervezése. A kézműipari vállalkozások Európai Unióban való részvételének támogatása. ... >>

KIKÖTŐ Rehabilitációs, Gyermek és Ifjúsági, Szociális és Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület (2592/2004)

(oktatási,szociális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 26. 3/2.
képviselő: Házi Balázs
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi eseélyegyenlőségének elősegítése. Hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése a munkaerőpiacon. Családsegítés. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Rehabilitációs foglalkoztatás. Gyermek-és ifjúságvédelem, érdekképviselete. ... >>

Kilátó Grafológiai Egyesület (52132/2002)

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Károlyi M. 8.
képviselő: Tós Hedvig
A grafológia népszerűsitése, kezdő grafológusok támogatása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, médiában való szereplés. Kutatási tevékenység. Előadások, képzések szervezése, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Kiprich Holland Foci-Suli Alapitvány

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Vadvirág u. 99.
képviselő: Somogyi Gyula
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbizás alapján folytatott sporttevékenység ... >>

Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány (51848/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Dr. Kálmán Attila kuratóriumi elnök
A megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok támogatása. A megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja. A megyei területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése. A pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése. A tanulói tehetséggondozáshoz háttér biztosítása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (50944/2002)

(oktatási,szociális)

2800 Tatabánya V., Béla király krt. 27. I/3.
képviselő: Jutasi Csaba kuratóriumi elnök
A Komárom-Esztergom megye területén élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivításának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal korosztályok szabadidő-töltéséhez jobb feltételek megteremtésében. Ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését. Teret biztosít a fiatalok cselekvkő, érdekfeltáró, érdekérvényesítő képességei fejlesztéséhez; képzési teret biztosít a fiatalok kapcsolatteremtési képességeinek kibontakoztatásához. Támogatja az ifjúság nyelvi képzését, személyiség-formálását, az új európaiság eszméjének, szellemiségének megteremtését, kidolgozását, ápolását. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (51613/2002)

(oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 36.
képviselő: Dr. Zahorán Tamás
A tagdíj fejében nyújtott alapszolgáltatás, kereskedelmi cégnyilvántartás, okmányhitelesítés, külképviselet, oktatás, tanfolyam stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Kollégiuma (52135/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Mészáros u.1.
képviselő: Szalai Imre
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Szabadművelődési Társaság (51165/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
képviselő: Nagyné Kiss Hilda elnök
A szabadművelődés átfogja a szervetett iskolarendszeren kívüli művelődés egész területét. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány (50961/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Szent Borbála tér 1.
képviselő: Pócza József
A komputer-technika művészetekkel (alkalmazott grafika, művészi célú grafika, számítógépes animáció, zene) összefüggő támogatása.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Vívó Szövetség (51530/2002)

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Várnagy Péter
A szakemberek és a versenybírók képzésében való közreműködés, sportesemények megrendezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal