Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

A Dózsa György Általános Iskola Gyermekeiért (51617/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
képviselő: Németh Ferenc
A Diákönkormányzat működési feltételeinek pénzügyi támogatása, a ráutalt tanulók anyagi segítése, iskolai rendezvények gazdasági alapjainak biztosítása. ... >>

"A gyermekekért, a 21. századért Alapítvány" (51080/2002)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Dózsa Gy.u.77. /Szent B.Kórház
képviselő: Dr. Czelecz Zsuzsanna kurat.elnök
A tatabányai kórház gyermekgyógyászati jellegű osztályai és az ezekhez kap- jellegű osztályai és az ezekhez kapcsolódó szakambulanciákon folyó szakmai (egészségügyi és az ezzel ösz- szefüggő oktatási) munka feltételeinek javítása. Ezen belül anyagi támogatást nyújt - orvosi egészségügyi eszközök, készü- lékek, beszerzéséhez, - orvosi és egyéb egészségügyi dolgozók képzéséhez és továbbképzéséhez, - orvosi, egészségügyi ismeretek képzéséhez. ... >>

A jövőért hematológiai alapítvány (51575/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa u. 77.
képviselő: Dr. Csökör György tag, Dr. Dombi Péter titkár, Dr. Hargitai Ferenc, Dr. Schvarcz Tibor tag, Homor Lajos kuratórium elnöke, Jegesiné Varga Éva tag, Madarász Anna tag
A betegség korai felismerése, a gyógyítás kórházi és otthoni körülményeinek javítása mellett az ismeretterjesztés. Lehetőség szerint új műszerek beszerzése. ... >>

A sárberki gyermekekért (51581/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
képviselő: Barkócziné Farkas Erzsébet elnök
Az iskola tanulói számára az iskola költségvetéséből nem, vagy nehezen finanszírozható lehetőségek biztosítása a közösségek fejlesztése céljából. ... >>

Alapítvány Tatabánya tánckultúrájáért (51953/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Népház u. 5.
képviselő: Emmer Róbert kuratóriumi elnök
Észak-Dunántúl zene- és tánchagyományainak, néprajzának gyűjtése, Tatabánya tánckultúrájának fejlesztése, gondozása.
Komárom-Esztergom megye területén alapfokú iskola működtetése. ... >>

Általános Iskolásokért Közalapítvány (51744/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Csabay Józsefné kuratórium elnöke, Deli Andrásné tag, Dörömbözi Margit titkár, Katona László tag, Mózes Gáborné tag, Niebling István tag, Pusztai Endre tag
Az Iskolai programokhoz kapcsolódó eszközigény biztosítása, a nevelési körülmények javítása, /berendezések, kísérleti eszközök, foglalkozási eszközök, anyagok, felszerelések/ működéssel, fejlesztéssel kapcsolatos kiadások kiegészítése. A pedagógusok szakmai továbbképzésének finanszírozásához való hozzájárulás. A tanulók harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok támogatása. A kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének, felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

AMSTEL Alapítvány a Jászai Mari Színházért (51956/2002)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya I., Népház u. 5.
képviselő: Dr.Karikó György ügyvéd, Perger Valéria kuratórium elnöke
Tatabánya város és vonzáskörzetének színházi előadásokkal történő ellátása érdekében a színházi élet és a színházi hagyományok ápolása. ... >>

Bánhidai Ipari Tanoda (51066)/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Árpád u. 66.
képviselő: Igó Zoltánné kuratóriumi elnök
A korszerű kisipari szakmunkásképzési célú magániskola fejlesztésének támogatása, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatása. ... >>

Bánhidai Református Alapítvány (51837/2002)

(intézményi,oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Árpád u. 1.
képviselő: Ablonczy Dániel
Tatabányai Bánhidai Református Egyházközség ingatlanainak, ingóságainak, környezetének stb., állagmegóvása, felújítása és fejlesztése. A hitélet, az iskolai és gyülekezeti hitoktatás támogatása. ... >>

Bánhidai Római Katolikus "Szent Erzsébet" Óvoda (50984/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Gellért tér 6.
képviselő: Aradvári Mihályné kuratóriumi tag, Dévényi István György kuratóriumi elnök ... >>

Barátság Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.
képviselő: Szitás Gyula elnök
A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és gimnázium dolgozói, tanulói részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, az Alapszabály 3. §-ában részletezett módon. ... >>

Dallam Alapítvány (238/2004)

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Banyi János u. 53/c.
képviselő: Ludányiné Sárai Ágnes elnök
Zeneiskola működtetése Tatabányán.
A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Vértessomlói Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a várgesztesi tagozat fenntartása, illetve hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 34.
képviselő: Pereszlényiné Kovács Judit kuratóriumi elnök
Hozzájárulás a zenei képzésben részesülő iskoláskorú növendékek tanulmányainak anyagi támogatásához. A tatabányai zeneiskola külföldi kapcsolatainak továbbfejlesztése, a tehetséges és rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítása. ... >>

Értük-Velük Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Gál I. lakótelep 525. II//34.
képviselő: elnök Becsákné Szőke Éva
segíteni fejleszteni az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek pedagógiai ellátását, oktatáspolitikai, szervezeti, szakmai információs rendszerét, szakmai érdekegyeztetését. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában-nevelésében résztvevő egyesületi tagsággal rendelkező óvodák, általános iskolák, diákotthonok és gyermekotthonok szakmai érdekvédelme. Folyamatos szakmai kapcsolattartás biztosítása az intézmények között. Nevelő-oktató munkát fejlesztő kezdeményezések, új módszerek terjesztése, szakmai közös képviselet, érdekvédelem. A végzett fiatalok továbbtanulásának elősegítése.Az eltérő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátásának, oktatáspolitikai-, szervezeti-, szakmai információs rendszerének fejlesztése.
Hátrányos helyzetű csoportok, romák, kisebbségiek esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban oktatási, kulturális és sportprogramok szervezése által. Hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére szociális intézmény létrehozatala, fenntartása, illetve működtetése. ... >>

"És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!" Alapítvány (50974/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Dózsakert
képviselő: kuratórium elnök Huber Lászlóné
tanulók szellemi, testi fejlődésének, valamint sporttevékenységének elősegítése, az iskolai oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Felsőgallai Óvodásokért Alapítvány (52020/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Templom u. 1.
képviselő: Prekob Gézáné
Az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében közhasznú szervezet. ... >>

Fészek Herman Ottó Alapítvány (51904/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Köztársaság u. 44/a.
képviselő: Klenk László alapító kérelmező, Ramocsáné Ötvös Zsuzsanna elnök
A Tatabányai Herman Ottó Általános Iskolában folyó oktató munka elősegítése, az intézmény működésének támogatása. ... >>

Futóhomok Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fűzfa utca 2.
képviselő: Koch Róbert
Az egyesület tagjainak részére rendszeres helyi, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Sportágak sportkiadványokon (írott, számítógépes) való terjesztése, népszerűsítése. Fogyatékosok sportolásának segítése, támogatása. Az egyetemi-főiskolai és diáksport-egyesületek jogi és anyagi lehetőségeink felhasználásával az utánpótlás nevelés biztosítása. ... >>

Gyermekeink jövője Bánhidán Alapítvány (51125/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya II., Bánhidai ltp.408.
képviselő: Jóna Imréné a kuratórium vezetője
A Bánhidai Általános Iskola tanulóinak kedvezőbb oktatási, kultúrális és közösségfejlesztési feltételeinek megteremtése. ... >>

Hattyú Alapítvány (52031/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Dózsakert 58. 3/2.
képviselő: Maller Károly
A tatai általános iskola enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekei részére a korlátozott általános iskolai oktatás és a diákotthoni ellátás lehetőségeinek bővítése. ... >>

Idegsebészetért Kórházi Alapítvány (51976/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
képviselő: Szöllősi Béla dr.
Az idegsebészet munkájához, idegsebészeti műtétekhez szükséges eszközök műszerek fejlesztése, vásárlása stb. ... >>

Jókai Mór Alapítvány (50965/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya II., Jókai M.u.62. Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Általános Iskola
képviselő: Makszimné Pálfy Enikő igazgató
Az iskola elektrotechnikai eszközeinek (számítógépek,stb...)fejlesztésére és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók ösztönzésére. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Kollégiuma (52135/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Mészáros u.1.
képviselő: Szalai Imre
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Szabadművelődési Társaság (51165/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
képviselő: Nagyné Kiss Hilda elnök
A szabadművelődés átfogja a szervetett iskolarendszeren kívüli művelődés egész területét. ... >>

Korszerű gasztroenterológia Tatabányán (52252/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Boróka u. 17.
képviselő: Dr.Káfony András
A KEM Szent Borbála Kórház gastroenterológiai fekvőbetegrészlegének és járóbetegellátásának színvonalát, annak munkáját szakmai és minőségi szempontból egyaránt segítse és fejlessze, a szűk költségvetési lehetőségek ellenére a mai kor követelményeinek megfelelő szinten ... >>

"Korszerű sebészet, érsebészet, gyermeksebészet Tatabányán" Kórházi Alapitvány (52077/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
képviselő: Dr. Járay Géza kuratóriumi elnök, Dr. Szabó Gábor kuratóriumi tag, Láng Éva kuratóriumi tag
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyitó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány (51110/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Hadsereg út 111.
képviselő: Bondorné Albarelli Zsuzsanna
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány (51532/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Verebély u. 1.
képviselő: Baranyai Mihályné kuratóriumi elnök
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenységükben, mely a színvonalasabb nevelést, oktatást segíti. ... >>

LINGARA Roma Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 56. VIII/3.
képviselő: Balogh Ilona alelnök, Karácsonyi Mirtill egyesületi elnök, Majzik Ildikó egyesületi alelnök
A roma/cigány tradicionális tánc- és zenekultúra társadalmi értékként történő bemutatása koncerteken, színházi táncelőadásokon keresztül. (valamint az alapszabály II.1. pontjában meghatározott egyéb célok.) ... >>

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány (50939/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Stúdium tér 1.
képviselő: Dr. Kandikó József kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja: egy alapítványi főiskola létesítése Tatabányán. ... >>

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Sportegyesület (51163/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Stúdium tér
képviselő: Nagy Róbert
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány (50932/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya III., Bánhidai ltp. 408.
képviselő: Székely József kuratórium elnöke
A Tatabányai Füzes utcai Általános Iskola korszerű nevelési, oktatási tervén alapuló tárgyi feltételek megvalósítása ... >>

Péch Antal Alapitvány (52189/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Széchenyi út 20.
képviselő: Perger István
A tanulók ösztönzése, a legjobb eredményt elérők elismerésben és dijazásban részesitése. A középfokú műszaki és bányászati szakképzés megőrzése, tartalmi korszerűsitése, hatékony idegennyelvi képzés elősegitése. Az iskola legeredményesebb oktatóinak elismerése és dijazása. ... >>

Prológ Színházi Egyesület (3023/2003)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Vadász u. 40. I./2.
képviselő: elnök Mezei Kitty
Egyesület által létrehozott kis-mozgó színház az ország területén eseti előadásaival a színházi kultúra ápolását és népszerűsítését kivánja végezni. További célja integrálni a színházat a társművészetekkel, pl. képzőművészettel, a zeneművészettel és táncművészettel. ... >>

REMÉDIUM Alapítvány (51938/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 6.
képviselő: Németh Béla kuratóriumi elnök, Stefanik Dezsőné kuratóriumi elnökhelyettes
Hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, képzése érdekében általános iskola, dolgozók általános iskolája, a későbbiekben szakiskola működtetése. ... >>

Sárberki Minerva Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.
képviselő: Bajusz Csilla kuratóriumi elnök, Pappné dr. Mazalin Szilvia Éva kuratóriumi tag, Zsidekné Kovács Annamária kuratóriumi tag
A tehetséges tanulók önművelésének támogatása, a nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, iskolai kulturális lehetőségek bővítése, személyiségfej- lesztési lehetőségek biztosítása, többletmunkát végző pedagógusok jutalmazása, önköltséges tanfolyamok vezetőinek díjazása, képességfejlesztő programok finanszírozása, a tanulók egyéni fejlesztése feltételeinek megteremtése. ... >>

Schalkhammer Antal Alapítvány (963/2003)

(intézményi,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Balogh József kuratórium elnök
A tehetséges, rászoruló gyermekek tanulásának megfelelő támogatása, főként az iskolakezdés könnyebbé tétele érdekében. ... >>

Spielerisch Deutsch Játszva Németül Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 24.
képviselő: Kocsi Nikoletta kuratóriumi tag, Pápai Lászlóné kuratóriumi elnök
Az óvoda működésével összefüggő valamennyi tevékenység segítése az Alapító Okirat 4/a./d./ pontjában részletezett módon. ... >>

"Sportolj az egészségedért" Alapítvány (51342/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Kodály tér 1.
képviselő: Horváth Árpád
A tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola sportéletének támogatása. ... >>

Szabadművelődési Társaság (51877/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Mártírok u. 90.
képviselő: Torma András
A Társaság tagjai számára rendszeres tanulási lehetőség biztosítása annak érdekében, hogy a Civil Társadalom különösen hasznos tagjai legyenek. Kultúrált kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani Komárom-Esztergom megye lakosága számára. Felsőfokú filozófiai főiskola működtetése a továbbtanulni szándékozó tagok számára. ... >>

Szülők a Kodály Zoltán Általános Iskoláért Alapítvány (51109/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Kodály tér 1.
képviselő: Murányi Ferenc kur.elnök
A Kodály Zoltán Általános Iskola számítógépes, nyelvi és zenei képzése feltételeinek létrehozása és fejlesztése. ... >>

Tatabánya Város az Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány (1078/2003)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Hargitai Ferenc kuratóriumi elnök
Tatabányai Szent Borbála Kórház és intézményei műszerezettségének javítása, a közgyógyellátás feltételeinek és hatékonyságának javítása. Gyógyászati célokat szolgáló eszközök és anyagok beszerzése és az egészségügyi ellátásba juttatása. A gyógyító, betegellátó és prevenciós tevékenység segítése, az infrastruktúra fejlesztése. ... >>

Tatabánya Város Óvodásaiért Közalapítvány (51341/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Verebély u. 1/a.
képviselő: Igó Zoltánné kuratóriumi tag, Kiss Istvánné kuratóriumi tag, Törökné Szalóki Anikó kuratóriumi elnök
Tatabányán működő óvodák nevelési feladatainak segítése, eszközeinek körszerűsítése és bővítése. ... >>

Tatabányai Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskoláért (51487/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Botond út 1.
képviselő: Nagy László
Az iskola működési feltételeinek javítása, az üzemeltetéshez és a felújításhoz, karbantartáshoz szükséges költségek fedezetének biztosítása. ... >>

Tatabányai Bárdos László Gimnázium és Szakközépiskola "Géniusz" Alapítványa (50925/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Gál I. ltp. 701.
képviselő: Dr. Sopowné Balogh Elvira, Gubicza Antalné, Reiner Zoltánné tag, Rózsáné Szerdahelyi Erzsébet, Varga Istvánné kuratórium elnöke
A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, a tehetségek gondozása. ... >>

Tatabányai Evangélikus Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Tátra u. 13.
képviselő: Id. Kónya Lajos kuratóriumi elnök
A magyarországi evangélikus egyház iskoláinak és kollégiumainak a fenntartásához és működéséhez való hozzájárulás. ... >>

Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház Művészetpártoló Egyesület (52258/2002)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Népház u. 5.
képviselő: Harsányi Sulyom László
A Tatabányai Népház kultúrális örökségét ápolva tagjait és az egyes művészeti ágakban jeleskedő amatőr személyeket, együtteseket, zenekarokat, csoportokat támogassa. Rendezvényeket szervezzen. A kultúra eszközeivel és lehetőségeivel a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház, mint bázissintézmény anyagi támogatásával fokozza a település regionális elismertéségét. ... >>

Tatabányai Móra Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány (51359/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Esztergomi u. 6.
képviselő: Solymos Tiborné
A Tatabányai Móra Ferenc Általános Iskolában folyó oktató- és nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Tatabányai Ságvári Iskoláért (51606/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Ságvári u. 30.
képviselő: Joóné Tóth Timea
A tehetséges tanulók sokoldalú támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal