Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 62
1. oldal

"Buzánszky Jenő" Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Alapítvány

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Szalma József kuratóriumi elnök
Komárom-Esztergom megyében a labdarúgó utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportegyesületek, a megyei labdarúgó szövetség és a kiemelkedő képességű, valamint a hátrányos helyzetbenlévő utánpótlás korú labdarúgók sportági és társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

Demokratikus Orvosfórum Szakszervezet (50870/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya II., Dózsa Gy.u. 77.
képviselő: elnök dr. Nagy Gábor ... >>

Egészségügyi Intézmények Közalkalmazotti és Üzemi Tanácsának Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. utca 77.
képviselő: Barcza László
Az egészségügy minél hatékonyabb működésének biztosítása és az országban működő egészségügyi közalkalmazotti tanácsok munkájának összehangolása, szükség esetén közös érdekérvényesítés. Továbbá a teljes magyar népesség egészségügyének felvállalása. ... >>

Életet az éveknek Komárom-Esztergom Megye Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2800 Tatabánya, Béla király körtér 57.
képviselő: Erős Miklós
A tagok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetitő, szociális kultúrális tevékenység. Időskorúak életminőségének megőrzése.Nyugdíjasok, időskorúak érdekvédelme. ... >>

Építőipari Dolgozók Tatabányai Szakszervezeti Szervezete (51554/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Rezeda u. 9.
képviselő: Benkovics Miklós
A szakszervezeti tagok, gazdasági, szociális, kultúrális, szakmai és munkavállalói érdekeinek érvényesítése, képviselete. ... >>

Érdekvédelem a Lakosságért Egyesülés Tatabányán

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 30. I/2.
képviselő: Weiner Sándor elnök
Érvényre kívánja juttatni az egyéni és közösségi erkölcsökről, politikai és társadalmi, gazdasági és szociális igazságról kialakult felfogást. ... >>

Értük-Velük Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Gál I. lakótelep 525. II//34.
képviselő: elnök Becsákné Szőke Éva
segíteni fejleszteni az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek pedagógiai ellátását, oktatáspolitikai, szervezeti, szakmai információs rendszerét, szakmai érdekegyeztetését. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában-nevelésében résztvevő egyesületi tagsággal rendelkező óvodák, általános iskolák, diákotthonok és gyermekotthonok szakmai érdekvédelme. Folyamatos szakmai kapcsolattartás biztosítása az intézmények között. Nevelő-oktató munkát fejlesztő kezdeményezések, új módszerek terjesztése, szakmai közös képviselet, érdekvédelem. A végzett fiatalok továbbtanulásának elősegítése.Az eltérő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai ellátásának, oktatáspolitikai-, szervezeti-, szakmai információs rendszerének fejlesztése.
Hátrányos helyzetű csoportok, romák, kisebbségiek esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban oktatási, kulturális és sportprogramok szervezése által. Hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére szociális intézmény létrehozatala, fenntartása, illetve működtetése. ... >>

Fácánkert Szorgalmi Baráti Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Kós K. u. 51. IV/3.
képviselő: Nagy Csaba Gyula elnök, Palakovicsné Szabó Gabriella elnökhelyettes
A Fácánkert nevű zártkerti terület tulajdonosainak érdekvédelme, érdekérvényesítése. ... >>

Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége (1653/2004)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Szabó Ferenc
Szervezi és irányítja a megye területén a hátrányos helyzetben élő emberek sport-és testnevelési tevékenységét és képviseli tagjai érdekeit. ... >>

Futóhomok Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fűzfa utca 2.
képviselő: Koch Róbert
Az egyesület tagjainak részére rendszeres helyi, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Sportágak sportkiadványokon (írott, számítógépes) való terjesztése, népszerűsítése. Fogyatékosok sportolásának segítése, támogatása. Az egyetemi-főiskolai és diáksport-egyesületek jogi és anyagi lehetőségeink felhasználásával az utánpótlás nevelés biztosítása. ... >>

Fuvaros Club Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatatabánya, Szelim u. 11.
képviselő: elnök Kiss Győző
Tagjai szakmai ismereteinek fejlesztése, információk nyújtása, valamint a tagok szakmai érdekvédelme és képviselete. A közúti árufuvarozás folyamatos fejlődésének segítése, a korszerű tevékenységi formák megismertetése és terjesztése, a közúti közlekedés biztonságának növelése. A közúti árufuvarozás társadalmi megbecsülésének növelése, versenyképességének megőrzése. ... >>

GÉSZ Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Megyei Szövetsége (51880/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Komáromi u. 16.
képviselő: Benkovics Alajos
A Szövetség célja: A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény VII. fejezetében biztosított érdekképviseleti jogok együttes gyakorlása a tagszervezetek érdekkörében jelentkező érdekképviseleti, érdekérvényesítési és érdekvédelmi tevékenység ellátása, a tagszervezetek önállóságának tiszteletben tartásával. ... >>

Ipari Szövetkezetek és Társas Vállalkozások Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetsége "KISZÖV"

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Komáromi u. 16.
képviselő: Benkovics Alajos elnök, Dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató
A Szövetség célja: a mozgalmi egység és összefogás megteremtésével a tagszervezetek (vagy érdekképviselt szervezetek) gazdasági, társadalmi fejlődéséhez a határzott és következetes érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (2654/2003)

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 15.
képviselő: Vörös István
A többségi és a kisebbségi társadalom között folytatott tárgyaláson, szakmai megegyezésen alapuló, a cigány kisebbség integrációját elősegító lehetőségek keresése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete (4473/2003)

(kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Ibolya köz 15.
képviselő: Duka László
A megyében élő cigány kisebbség életminőségének és méltóságának védelme, önkéntes alapon létrejött kisebbségjogi, gazdasági és kultúrális érdekvédelmi tevékenység ellátása. A cigányság érdekében közvetlen kapcsolatra törekszik a Magyar Köztársaság mindenkori Kormányával. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Darts Szövetség (52180/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 9.
képviselő: Roznai István
Területén működő darts egyesületek, klubok tevékenységének összefogása. Területi versenyek szervezése, rendezése, a darts sport minél szélesebb körü megismertetése és népszerüsitése. A sportág és tagjai érdekeinek képviselete. Utánpótlási nevelési rendszerének kialakitása, ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara (51887/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Kossuth út 106.
képviselő: elnök Markos Anikó
A Területi Kamara, az illetékességi területén, az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának javítása érdekében közfeladatokat lát el az iratokhoz 4. sorszám alatt csatolt alapszabály ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Erőemelő és Testépítő Szövetség (51323/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Joó György
Az erőemelő és testépítő sportág megyei feladatainak ellátására létrehozott sportági szakszövetség, amely szervezi és irányítja a megyében működő egyesületek és magánszemélyek ezirányú tevékenységét, népszerűsíti az erőemelést és testépítést, képviseli a sportág megyében működő tagjainak érdekeit. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Gazdakörök Szövetsége (51539/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Dr. Balogh Zoltán
Érdekvédelem, a tagok általános társadalmi érdekeinek érvényre juttatása, a tagok érdekeinek képviselete, stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (51613/2002)

(oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 36.
képviselő: Dr. Zahorán Tamás
A tagdíj fejében nyújtott alapszolgáltatás, kereskedelmi cégnyilvántartás, okmányhitelesítés, külképviselet, oktatás, tanfolyam stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Közúti Közlekedési Szakszervezet (51204/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Csaba u. 19.
képviselő: Nagy Antal
A szakszervezetbe tömörült szakszervezeti tagság társadalmi, gazdasági, anyagi, szociális- és kulturális érdekeinek képviselete, védelme, érdekei érvényesítése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Majorette Sporttwirling, Tánctwirling és Cheerleader Szövetség (51524/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 138. I/3.
képviselő: Lovász Mihály
Tagjai részére sportolási, versenyzési, tánctanulási lehetőség biztositása a twirling és majorette tánc-és mozgáskultúra elsajátitására. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara (51861/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 106.
képviselő: Komjáthy László ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szövetkezők és Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége (50903/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Mártírok u. 81/b.
képviselő: Szabó László
Tagjai gazdasági és társadalmi érdekképviseletének, érdekvédelmének ellátása, s ezáltal működésük, gazdálkodásuk segítése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége (52119/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő ú 1.
képviselő: Garbacz Lászlóné
A gazdaság és a társadalom fejlődését elősegitő olyan érdekképviseleti és érdekérvényesitő tevékenységet végezzen, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a KEM működő tőke képviseletét megteremteni. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Polgármesterek Szövetsége (51984/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

képviselő: Könözsy László dr.
A megyei társadalmi viszonyok modernizálásában, a közélet és közvélemény alakításában való részvétel, az önkormányzatiság fejlesztésének támogatása, stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Siketek Sportszövetsége (52126/2002)

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Dr. Vitális u. 37. III/4.
képviselő: Markovics Zoltánné
Egészségmegőrzés, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése, sport. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (2830/2003)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: elnök Horváthy Lóránt
A Szövetség szervezi, koordinálja, segíti és támogatja a Komárom-Esztergom megyében működő sportszövetségek, valamint a szövetséggel nem rendelkező - egy sportágakban működő - szakosztályok tevékenységét. Közreműködik az 1989. évi 9. tvr. rendelettel meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli a sportszövetségek és szakosztályok ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség (50917/2002)

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya I., Ságvári E.u. 18.
képviselő: Busa János
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő magánszemélyek, szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Vívó Szövetség (51530/2002)

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Várnagy Péter
A szakemberek és a versenybírók képzésében való közreműködés, sportesemények megrendezése. ... >>

Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete (2836/2003)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Táncsics u. 93.
képviselő: Dall Asta Arnold
A szakma anyag-, eszköz-, gépellátási helyzetének javítása, szorosabb kapcsolat, együttműködés kiépítése a gazdálkodó egységekkel. ... >>

Közúti Dolgozók Szakszervezete (51445/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Táncsics u. 1/c.
képviselő: Kovács István ... >>

Lakossági Érdekegyeztető és Érdekvédelmi Tömörülés Tatabánya (51321/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Béla király krt. 53. III/1.
képviselő: Kocsis György
A városi, városrészi polgárok - elsősorban mint lakosok és mint fogyasztók - csoportjai részéről megfogalmazott társadalmilag méltányos igények érvényesítése, illetve a közösség érdekeit nem sértő és értékteremtő/megőrző egyéni kezdeményezések hatékony támogatása minden törvényes eszközzel. ... >>

Magyar Csipkekészítők Egyesülete (51181/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 402. I/7.
képviselő: Nagy Vincéné elnök
A különféle motívumú és készítési technikájú csipkék megismertetése és elterjesztése. Igényes alkotásra nevelés, amely egyaránt vonatkozik a csipke készítésére és díszítő alkalmazására. ... >>

Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Paletta Lakópark 1. 3./1.
képviselő: Lugosi László ... >>

Magyar Twirling Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Köztársaság (Jubileum park) utca
képviselő: elnök Vadóc László
twirling sporttevékenység támogatása ... >>

Mega Tech Thai Box Sportegyesület (52220/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Mártírok út 81/B.
képviselő: Molnár Endre
Szervezett keretben biztosítani a Thai Box versenyzést. A sport népszerűsítése Magyarországon, versenyzőknek az eredményes részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A Thai Box és Kínai Box Egyesületek Szövetségében való aktív részvétel. ... >>

Nyugdíjasok Komárom-Esztergom Megyei Képviselete (51146/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Béla kir. krt. 57. fsz. 2. 3.
képviselő: Szódáné Mazalin Éva Paula
A Megyei Kamara a megyei nyugdíjasok érdekeinek egyeztetését, képviseletét és védelmét vállaló konzlatív, koordinációs szervezet, pártok ideológiájától független társadalmi tömörülés. Célja a nyugdíjasokat érintő állami intézkedések, közéleti, társadalmi kérdések figyelemmel kísérése és a nyugdíjas társadalom problémáinak megoldására esetleg maga is ... >>

Origó-Fiatal Társadalomtudósok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 5/A. III. lh. I/6.
képviselő: Román Gyula főtitkár, Takács Kornél alelnök, Tóth László elnök
A fiatal társadalomtudósok összefogása, támogatása, elhelyezkedésük segítése. ... >>

Pedagógusok Szakszervezete Komárom-Esztergom Megyei Területi Szövetsége (51175/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. 44.
képviselő: Szabó Gáborné
Munkavállalói érdekek védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal