Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

Baloldali Ifjúsági Társulás (51394/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Gál ltp. 536/A.
képviselő: Kővágó Levente, Lukács Zoltán
Helyi és országos közéleti ügyekkel foglalkozik és szabadidős tevékenységet is szervez. ... >>

Bánhidai Református Alapítvány (51837/2002)

(intézményi,oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Árpád u. 1.
képviselő: Ablonczy Dániel
Tatabányai Bánhidai Református Egyházközség ingatlanainak, ingóságainak, környezetének stb., állagmegóvása, felújítása és fejlesztése. A hitélet, az iskolai és gyülekezeti hitoktatás támogatása. ... >>

Bánki Technikai Klub

(egyéb)

2800 Tatabánya II., Réti u. 1-5.
képviselő: Kún Csaba
Részvétel egy egységes, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett ifjúság nevelésében. ... >>

BEREG JÖVŐJE Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2800 Tatabánya, Búzavirág út 7.
képviselő: Toronyi Zoltán
Márokpapi község fejlesztése, támogatása, kulturális életének elősegítése. Márokpapi oktatási tevékenységének fejlesztése a nevelő munka elősegítése, a község kulturális örökségének megőrzése, szociálisan hátrányos helyzetű illetve elesett személyek gondozása, rehabilitációjának elősegítése. Illetve nemzetközi tevékenység, közétkeztetés. ... >>

Dózsakerti Kertbarátok Egyesülete (51526/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. 27.
képviselő: Balogh Tibor
Az ember és környezete harmonikus kapcsa+ Ember és környzet harmonikus kapcsolata ... >>

Élhető Lakótelepekért Egyesület Tatabánya

(egyéb)

2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. 1/3.
képviselő: Katona Balázs
Tatabánya lakótelepi beépítésű városrészeinek képviselete, a városfejlesztés iránt elkötelezett személyek és szervezetek összefogása. ... >>

Fácánkert Szorgalmi Baráti Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Kós K. u. 51. IV/3.
képviselő: Nagy Csaba Gyula elnök, Palakovicsné Szabó Gabriella elnökhelyettes
A Fácánkert nevű zártkerti terület tulajdonosainak érdekvédelme, érdekérvényesítése. ... >>

Fejlődő Bánhida Egyesület (51331/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Árpád u. 41.
képviselő: Pöltl János ... >>

Foltra-Forgók Foltvarró Klub

(egyéb)

2800 Tatabánya, Banyi J. út 85.
képviselő: Siposné Cseh Margit elnök
A rendszeres közösségi varrás, varrási technikák tanulása, tanítása. ... >>

Fuvaros Club Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatatabánya, Szelim u. 11.
képviselő: elnök Kiss Győző
Tagjai szakmai ismereteinek fejlesztése, információk nyújtása, valamint a tagok szakmai érdekvédelme és képviselete. A közúti árufuvarozás folyamatos fejlődésének segítése, a korszerű tevékenységi formák megismertetése és terjesztése, a közúti közlekedés biztonságának növelése. A közúti árufuvarozás társadalmi megbecsülésének növelése, versenyképességének megőrzése. ... >>

Független Ifjúsági Társulás

(egyéb)

2800 Tatabánya, Béla kir. krt. 27. I/3.
képviselő: Hegedüs Károly ... >>

Független Tatabányai Védegylet (51979/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Vadász u. 45. 2/6.
képviselő: Petrássy Miklós dr.
Tatabánya város lakossága többségi érdekeit kívánja érvényre juttatni, helyi érdekek védelme, stb. ... >>

Gerecse Vasútmodellező Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2800 Tatabánya, Mikszáth u. 20.
képviselő: Burger István
A vasút értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a hagyományőrzés, az ezeken a területeken tevékenykedő szervezetek összefogása, az ismeretterjesztés. ... >>

Kilátó Grafológiai Egyesület (52132/2002)

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Károlyi M. 8.
képviselő: Tós Hedvig
A grafológia népszerűsitése, kezdő grafológusok támogatása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, médiában való szereplés. Kutatási tevékenység. Előadások, képzések szervezése, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (2654/2003)

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 15.
képviselő: Vörös István
A többségi és a kisebbségi társadalom között folytatott tárgyaláson, szakmai megegyezésen alapuló, a cigány kisebbség integrációját elősegító lehetőségek keresése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Falusi Turizmus (51551/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Benkovics László ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Polgármesterek Szövetsége (51984/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

képviselő: Könözsy László dr.
A megyei társadalmi viszonyok modernizálásában, a közélet és közvélemény alakításában való részvétel, az önkormányzatiság fejlesztésének támogatása, stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (51298/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Adler József kuratóriumi tag, Dr.Sztruhár Gyula alapítvány képv.
A megyében a vállalkozói ismeretek fejlesztése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség (50917/2002)

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya I., Ságvári E.u. 18.
képviselő: Busa János
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő magánszemélyek, szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói alapítvány (51052/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Dr. Hegedüs András kuratóriumi elnök
A megyében keletkező, a megyére vonatkozó bárhol keletkezett tanulmányok, nagyobb lélegzetű írások kiadása, fontos témákban kutatások kezdeményezése. ... >>

Magor Vadász Egyesület

(sport,egyéb)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 305. II/7.
képviselő: Drobny László elnök, Murányi Zsolt alelnök, Nagypál Zoltán alelnök
Az érvényes vadászjeggyel rendelkező sport- és hivatásos vadászok szervezeti formába tömörítése. ... >>

Magyar Chow Chow Kulb (52306/2002)

(természetvédelem,egyéb)

2800 Tatabánya, Alkotmány út 61.
képviselő: Raáb Károly elnök
A magyarországi chow chow fajta tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése és támogatása. Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, versenyek szervezése, állat-és természetvédelem támogatása, kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kynológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása. ... >>

Origó-Fiatal Társadalomtudósok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 5/A. III. lh. I/6.
képviselő: Román Gyula főtitkár, Takács Kornél alelnök, Tóth László elnök
A fiatal társadalomtudósok összefogása, támogatása, elhelyezkedésük segítése. ... >>

Polgári Tatabányáért (51657/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.
képviselő: Zachar Zoltán
Tatabánya város és vonzáskörzete életében a polgári értékrend és életmód széles körben ismert, elfogadott legyen, s mindennapi gyakorlattá váljon. ... >>

Sikvölgyi Almás Kertbarát Egyesület (51810/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Bem J. u. 26.
képviselő: Kávai Mónika ... >>

Sikvölgyi Kisgazdák Egyesület (51338/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Vadász u. 15.
képviselő: Gerendás Lajos ... >>

Síkvölgyi Körtés Kertbarát Kör (51917/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Nyárfa u. 36.
képviselő: Krüpl Rudolf
Olyan közösség szervezése, működtetése, támogatása és érdekeinek védelme, amelynek tagjai saját szükségleteik kielégítésére magasszintű kertművelést folytatnak saját ingatlanukon. ... >>

Szák Horgászegyesület

(egyéb)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 515. I/6.
képviselő: Voga Tibor elnök
Az egyesület tagjai horgász képviselete és védelme, valamint horgászlehetőség biztosítása. ... >>

Szigeti-Dülő Kertbarát Egyesület (50914/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya II., Határ u. 13.
képviselő: Szilágyi Zsigmond
Az Egyesület célja: A környei 3501-3577 helyrajzi szám alatti kiskert tulajdonosok azon szándéktól vezetve, hogy szabadidejük hasznos eltöltése végett - nem élethivatásszerűen végzett - kiskerti-mezőgazdasági tevékenységet végezhessenek elhatározták az egyesület megalakítását. Az elsősorban THV dolgozóiból alakult kiskert-tulajdonosi közösség, az egyesületi tevékenység keretén belül a tagok és családtagjaik részére hasznos szabadidő eltöltést kíván biztosítani, a közösségi öntevékeny gazdálkodási lehetőségei között. Eredményes tevékenységet kíván folytatni a kiskert zöldség-gyümölcs kultúrák saját célú termelésében. ... >>

Tappancs Állatotthon Alapítvány (51987/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Árpád u. 72.
képviselő: Zsigáné Marosi Éva kuratórium elnök
Állatmenhely létrehozása, üzemeltetése, az oda kerülő állatok megmentése, gondozása, gyógykezelése. ... >>

Tatabánya és Kistérsége Bűnmegelőzési Társulás Egyesület

(egyéb)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 416. fsz 2.
képviselő: elnök Sántik Lajos
Közbiztonság javítása, ezen belül:
- a közterület rendjének javítása
- a bűnözés utánpótlásbázisának csökkentése
- a bűn alkalmak csökkentése
-a hatékony bűn-és baleset-megelőzés feltételeinek megteremtése
- a közbiztonság javítása érdekében tevékenykedő szervek, szervezetek, egyesületek
támogatása, működési feltételeik javítása. ... >>

Tatabánya és Környe Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,egyéb)

2800 Tatabánya, Baross köz 4.
képviselő: Okróczky Károly elnök
Tagjai részére szervezett formában sportvadászati lehetőség biztosítása, valamint a sportvadászattal összefüggő és a jogszabályokban előírt vadgazdálkodási kötelezettségek ellátása. ... >>

Tatabánya óvárosi "Hálaadás Bányásztemplom (50923/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya I., Május 1. Park
képviselő: Hamar László lelkipásztor
A Tatabánya óvárosi "Hálaadás Bányásztemplom" építés befejezéséhez szükséges anyagi feltételek ... >>

Tatabánya Óvárosi Római Katolikus templom és plébánia (51486/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Május 1. park 5.
képviselő: Turza Károly kuratóriumi elnök
A Tatabánya-Óvárosi Szent István plébánia templom felújításához és korszerűsítéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Tatabánya Város Bölcsödéseiért Közalapitvány (52073/2002)

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Rákóczi Ferenc kuratóriumi elnök
A bölcsödei neveléshez szükséges eszközigény biztosítása. A bölcsödei dolgozók szakmai továbbképzésének finanszírozásához való hozzájárulás. A kisdedek harmonikus testi-szellemi fejlődését elősegítő programok támogatása. ... >>

Tatabánya Városi Modellező Klub (51688/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 10.
képviselő: Szabó Ferenc, Szabó János ... >>

Tatabányáért Egyesület (1957/2003)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Béla király krt. 57. fsz. 2. 6
képviselő: Kocsis György
A város és környezete biztonságosabbá, lakhatóbbá tétele, intenzívebb, tervszerűbb fejlődés előmozditása. Pozitív befolyást gyakorolni a város és lakói jövőjére. Szakértői hálózat létrehozása és működtetése. A népképviselet közvetlen formáinak és a nyilvánosság szerepének erősítése. A lakosság széleskörű tájákoztatása. ... >>

Tatabányai Evangéliumi Hit Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Kinizsi u. 59.
képviselő: Pauer Csaba kuratóriumi elnök
Evangéliumi alapokon álló HIT gyülekezet tatabányai helyi közösségének anyagi és erkölcsi támogatása.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Tatabányai Kiáltószó Keresztény Egyesület (52142/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Csokonai M. út 6/A.
képviselő: Füstös János
A biblia által bemutatott keresztény életmodell, mint életcél és gyakorlati életforma megvalósitása az Egyesületen belüli és a környezetünkben élő más emberekkel kialakult kapcsolatokban egyaránt. ... >>

Tatabányai Ovárosi Nyugdíjas Klub (3616/2003)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Rózsa u. 19.
képviselő: Földesi Lajosné, Heitekker Ferencné ... >>

Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület (51264/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 56.
képviselő: elnök Zsombók László
Tatabánya területén a lakosság elleni jogsértések megelőzése, a településen élők biztonságának, vagyonvédelmények megóvása. ... >>

Tisza úti Kertbarátkör

(egyéb)

2800 Tatabánya, Dózsakert 48/2. III/1.
képviselő: Perger Jakab Ernő elnök
Olyan közösség szervezése, működtetése és érdekeinek védelme, amelynek tagjai saját ingatlanukon kertművelést folytatnak. További célkitűzése, hogy tagjai részére egységes vízhasználati rendszert alakítson ki. ... >>

Tűzoltó technikai fejlesztéséért Közalapitvány (51739/2002)

(tűzoltó,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 18.
képviselő: Janics Csaba kuratóriumi elnök
A tűzvédelmi feladatok sikeresebb ellátása érdekében a technikai, műszaki szolgálati feltételrendszer fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Újvárosi Nyugdijas Egyesület (51708/2002)

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2800 Tatabánya, Kodály tér 3/A.
képviselő: Szilvási Rezsőné
Nyugdijas tagjainak összefogása, tevékenységük szervezése, rendszeres programok biztositása, szociális segitségnyújtás, kultúrális, egészségügyi ismereteik növelése. ... >>
1. oldal