Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata szociális civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

ÉFOÉSZ Komárom Esztergom Megyei Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete (1236/2004)

(szociális)

2890 Tata, Új út 21. 24
képviselő: Szabó Attila
A megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. ... >>

Esőemberekért Egyesület (52049/2002)

(oktatási,szociális)

2890 Tata, Fürdő u. 24.
képviselő: elnök Schenk Lászlóné
Lakóotthon létrehozása, annak működtetése, munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegitése. ... >>

Gazdaképző Alapítvány (51429/2002)

(szociális)

2890 Tata, Uj u. 19.
képviselő: Gergely Sándor dr.kuratórium elnöke
A környezetkimélő és eredményes szakmai ismeretek terjesztése, a mezőgazdasági magánvállalkozások segítése. ... >>

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2890 Tata, Veres Péter u. 2.
képviselő: elnök Varga Zsuzsanna
Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.
A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.
Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új íipusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.
Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.
Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ intézményét. ... >>

Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2890 Tata, Naszályi út 16042. hrsz.
képviselő: Kiss Antal elnök, Kovács István Csaba elnökhelyettes
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése és foglalkoztatása. ... >>

Kéményseprők Dolgozói Alapítványa (51280/2002)

(szociális)

2890 Tata, Tárkányi L.u. 2.
képviselő: Molnár Antal kuratóriumi elnök, Sipos József kuratóriumi alelnök
Az önhibájukon kívül munkanélkülivé vált dolgozók, valamint a nyugdíjasok szociális támogatása. ... >>

Képességfejlesztés 1990-1998. Alapítvány (51044/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2890 Tata, Bartók B. u. 1/a.
képviselő: Fogelné Nagy Éva kuratóriumi elnök
A tatai 4.sz. általános iskolai oktatás keretein és anyagi lehetőségein túlmenően biztosítani az alapításkorr a 2/a. osztályba járó gyermekek optimális képességfejlesztését, a képességek sokoldalú kibontakoztatását, a tehetségek feltárását, a hátrányos helyzetűek kompenzálását és a rászorulók szociális megsegítését az alapítvány fennállásának időtartama.
Társadalmi igény esetén - anyagi és szellemi feltételek mellett- tehetséggondozó alapítványi iskola létrehozása, működtetése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprők "Szt.Flórián" Ipartestület Önsegélyző E. (51161/2002)

(érdekképviselet,szociális)

2890 Tata, Tárkányi Lajos u. 2.
képviselő: Czérna Attila előljárósági elnök
A tagok részére segélyezési és humanitárius szolgáltatások biztosítása, kedvezőtlen gazdasági körülmények esetén egyéb támogatása, segítése. ... >>

Mirelta Segítő Alapítvány (51343/2002)

(szociális)

2890 Tata, Szomódi u. 4.
képviselő: Soós Bálint kuratórium elnöke
Az alapító szövetkezetektől, illetve jogelődeiktől nyugdíjba vonult személyek támogatása. ... >>

"Pedagógusokért - Nyugdíjasokért" Alapítvány (51246/2002)

(szociális)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Tóth András
A Tatán és környékén élő aktív és nyugdíjas pedagógusok, illetve technikai dolgozók anyagi támogatása. ... >>

Segítség a segítőknek Alapítvány az Alapellátó Intézmény támogatására (52335/2002)

(oktatási,szociális)

2890 Tata, Petőfi u. 16.
képviselő: Kupi Judit kuratórium elnök
Tata városban idősgondozás, fogyatékosok napközbeni ellátása, hajléktalan ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Szociális területen dolgozók képzésének ... >>

"Segitség a segitőknek" Alapitvány az Alapellátó Intézmény támogatására

(szociális)

2890 Tata, Petőfi S. u. 16.
képviselő: Horváth József
A szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segitése, stb. közhasznú szervezet. ... >>

Tata Rendőreiért Alapítvány (51954/2002)

(szociális)

2890 Tata, Ady E.u.27.
képviselő: Dr. Bagi György
Tata Városi Rendőrkapitánysága állományában dolgozó, nehéz anyagi helyzetben lévő, szociálisan rászoruló hivatásos állományú rendőrök és közalkalmazottak megsegítése. ... >>

Tata Város "Szociális háló" Közalapítvány (50952/2002)

(szociális)

2890 Tata, Kossuth Lajos tér 1.
képviselő: kuratórium elnök Sárközi József
A társadalmi létminimum határán vagy határa alatt élő polgárok megsegítése. ... >>

Tatai Hajléktalanokért Alapitvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2890 Tata, Mikovényi u. 60.
képviselő: Csik Andrea
Tata városban élő, tartózkodó hajléktalan személyek részére szociális, egészségügyi, érdekvédelmi és kultúrális szolgáltatás nyújtása, társadalomba történő visszavezetése az önálló létfenntartás reményében. ... >>

Temetkezés Dolgozói Alapítványa (51438/2002)

(szociális)

2890 Tata, Bacsó Béla u. 47-49.
képviselő: Csatári Emőke kuratóriumi elnök
Komárom-Esztergom Megye lakói közül az önhibájukon kívül munkanélküliekké váltak támogatása. ... >>
1. oldal