Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

A Bartók Béla úti Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Bartók Béla u. 7/a.
képviselő: Dr. Mikola Erzsébet kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszer-zése, költségeinek, fogyóeszközök pót- lása, költségeinek, egyéb óvodai műkö- dési költségek, gyermeknap, Mikulás, karácsony finanszírozása. ... >>

Az élet szép! Alapítvány (51735/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Szabó Istvánné
A tatai Vaszary János Általános Iskola kertvárosi telephelyén tanuló gyermekek iskolai életkörülményeinek és a tanórákon kívüli tevékenységüknek a támogatása. ... >>

Bláthy Alapítvány (51106/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: Deák Istvánné kuratórium elnöke
A szakmunkásképzés színvonalának tartása és emelése.
A Bláthy Ottó Tituszhoz kötődő technikatörténeti és helytörténeti hagyományok ápolása. ... >>

DOTIS Alapítványa (50938/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Babernitsné dr. Kovács Ella kuratórium elnöke
Az Alapítvány célja: a tatai gimnáziumban tanuló vagy végzett - arra érdemes - diákok egyetemi vagy főiskolai tanulmányainak elősegítése ösztöndíjak vagy egyéb támogatás formájában. ... >>

Dr. Bódis István Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Kossuth tér 11.
képviselő: Dr. Kálmán Attila kuratórium elnöke
A lelkiismeretes tanulásra és munkára, a közösségért való áldozat-és felelősségvállalásra, a keresztény és nemzeti értékek megbecsülésére buzdítás. ... >>

Értékközvetítés és Képességfejlesztés Alapítvány (51660/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kossuth tér 11.
képviselő: Bán István kuratórium elnök
Az alap- és középfokú iskolai oktatás jelenlegi keretein és anyagi lehetőségein túlmenően felkutatni, segíteni, ösztönözni és támogatni az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programok alapján működő alap- és középfokú iskolákat. ... >>

Esőemberekért Egyesület (52049/2002)

(oktatási,szociális)

2890 Tata, Fürdő u. 24.
képviselő: elnök Schenk Lászlóné
Lakóotthon létrehozása, annak működtetése, munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegitése. ... >>

Ex animo Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Agostyáni út 24
képviselő: kuratórium elnök Dr. Hartmann Csaba
Segítséget nyújt a tehetséges fiatalok és felnőttek számára képességeik kibontakoztásához. ... >>

Fiatal zenészekért (51838/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kossuth tér 10.
képviselő: Tóth Andrásné Máthé Mária Enikő
A tatai zeneoktatás támogatása. ... >>

Geszti Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Gesztenye fasor 39., 2003//6. hrsz.
képviselő: Vas Judit kuratóriumi elnök
A Geszti Óvoda (2890 Tata, Gesztenye fasor 39.) működésének támogatása. ... >>

Gyermekeink Biztonságáért, Korszerű Neveléséért Alapítvány (51771/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Fürdő u. 11.
képviselő: Fiú Ferencné kuratórium elnök
Az óvoda tárgyi feltételeinek fejlesztése. Az óvodások képzésének szélesítése. ... >>

Gyermekkert Alapítvány az Új úti Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Új út 14/A.
képviselő: Nink Lászlóné kuratóriumi elnök
A Tatai Új úti Óvodába járó gyermekek korszerű óvodai nevelésének segítése, anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2890 Tata, Veres Péter u. 2.
képviselő: elnök Varga Zsuzsanna
Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.
A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.
Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új íipusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.
Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.
Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ intézményét. ... >>

Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2890 Tata, Naszályi út 16042. hrsz.
képviselő: Kiss Antal elnök, Kovács István Csaba elnökhelyettes
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése és foglalkoztatása. ... >>

Iskola a gyermekekért (51673/2002)

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Fazekas u. 47.
képviselő: Czillahó Attila kuratórium elnöke
A Tatai I. számú Általános Iskolában folyó oktatás, nevelés, egészségügyi felvilágosítás, sport- és művelődési-, kultúrális tevékenység eredményesebbé tétele. ... >>

Jázmin Alapítvány (51276/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Jázmin u. 23.
képviselő: Majlingerné Vodál Zsuzsanna ig.
Az iskola műszaki feltételeinek javítása (tornaszoba kialakítása, számítógépek, eszközök vásárlása). ... >>

Juniorka Alapítvány

(oktatási)

2890 Tata, Bacsó u. 66.
képviselő: Sárközi József kuratórium elnöke
16 hetes körtól 6 éves korig a gyermekek napközbeni ellátásának, szellemi és testi fejlődésének és táplálkozásélettani szükségleteinek megfelelő biztosítása. ... >>

Kálvária Utcai Óvodáért Alapitvány (52224/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kálvária u. 5.
képviselő: kuratórium elnök Pető Ildikó
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek bővitése. Kultúrális, sport szervezése, anyagi támogatása az óvodában. Önköltséges rendezvények, tanfolyamok vezetőinek dijazása. Rászoruló gyermekek számára az alapoktatáson kivüli személyiségfejlesztési lehetőség biztositása. Támogatás étkezési hozzájárulás kifizetéséhez. ... >>

Képességfejlesztés 1990-1998. Alapítvány (51044/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2890 Tata, Bartók B. u. 1/a.
képviselő: Fogelné Nagy Éva kuratóriumi elnök
A tatai 4.sz. általános iskolai oktatás keretein és anyagi lehetőségein túlmenően biztosítani az alapításkorr a 2/a. osztályba járó gyermekek optimális képességfejlesztését, a képességek sokoldalú kibontakoztatását, a tehetségek feltárását, a hátrányos helyzetűek kompenzálását és a rászorulók szociális megsegítését az alapítvány fennállásának időtartama.
Társadalmi igény esetén - anyagi és szellemi feltételek mellett- tehetséggondozó alapítványi iskola létrehozása, működtetése. ... >>

Kerecsen 7 Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

2890 Tata, Agostyáni utca 77. B. I/10.
képviselő: Hostyánszky Attila Zsolt alelnök, Rózsa Norbert elnök, Várhalmi Miklós alelnök
Sporttevékenység, amely meghatározott szabályok szerint időtöltésként, vagy versenyszerűen végzett testedzésként magában foglalja a szabadidősport és a versenysport művelését. A sporttevékenységen belül elsősorban az autósport ágába tartozó tevékenység folytatása, támogatása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása., Autósporttal kapcsolatos rendezvények, sportesemények szervezése, lebonyolítása., Sportlétesítmények üzemeltetése., A tagok, illetve a tagsághoz nem tartozó sportolók támogatása, sporttevékenységük feltételeinek biztosítása., Az autósport utánpótlásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, megszervezése., Az autósporttal kapcsolatos oktatási és gyakorlási lehetőségek kialakítása., Sporteszközök kölcsönzése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kéz a Kézben Alapítvány (51256/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Új u. 21.
képviselő: Soós Balázsné
Az iskolában folyó képzéshez szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara (51614/2002)

(oktatási,érdekképviselet)

2890 Tata, Ady E. u. 13.
képviselő: alelnök-titkár Sashalmi Béla, elnök Dr. Marton László
Kapcsolatot tart külföldi gazdasági kamarák országos szervezeteivel és azok nemzetközi szervezeteivel, részt vesz az Országos Képzési Tanács munkájában. ... >>

Korszerű óvodánkért (51740/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Agostyáni u. 7.
képviselő: Arosné Hudák Barbara kuratóriumi tag, Babai Anita kuratóriumi tag, Berczeli Edit kuratóriumi elnök
Korszerű óvoda megteremtése a gyermekek egészséges életmódjának megteremtéséhez. ... >>

KŐKÚT Képességfejlesztő Alapítvány (51121/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kőkút-köz 2.
képviselő: Juhász Istvánné kuratóriumi titkár, Lakos Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók támogatása, képességeik sokoldaló ... >>

Kőkúti Iskolaszék Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kőkút köz 2.
képviselő: Guzoránné Cserjés Erika kuratóriumi elnök
Iskola pedagógusai és a szülők közötti kapcsolat szervezése, erősitése. Az iskola és a szülői ház együttműködésének elősegitése, a gyermek testi, lelki fejlődésének érdekében. A tanulmányi szaktárgyi versenyek szervezésének elősegitése, támogatása, e kiemelkedő teljesitményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

Kőkúti Testnevelés Tagozati Alapítvány (52176/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kőkút köz 2.
képviselő: Andódy Katalin
Célja a tatai Kőkúti Általános Iskola testnevelés tagozatos tanulóit támogatni. A tanárok és szülők közti kapcsolat erősítése, a gyermekek testi, lelki fejlődésének segítése, a tanulók kultúrális, szabadidős, sporttevékenységének gazdagítása, ilyen jellegű programok szervezése, a nyelvoktatás támogatása. A kiemelkedő képességű tanulók támogatása, a rászorulók szociális támogatása. A ta- nulók képesség szerinti felzárkóztatása az iskola "Minerva" tagozatos csoport- bontása szerinti tantárgyakban. ... >>

Magister Alapítvány (51929/2002)

(oktatási)

2890 Tata, Bottyán János u. 9.
képviselő: Eigner György dr. kur.elnök, Rónai Andrásné dr. kur.titkár, Rónai Éva
Képességfejlesztő, értékközvetítő pedagógiai programok ösztönzése és támogatása. ... >>

Majki Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kalló u. 12.
képviselő: Tisch József
A helyi demokratikus közélet kialakításának elősegítése, működésének szokás- és hagyományrendszerének kialakításában való közreműködés. A helyi tásadalom önszervező képességének erősítése, az aktív közéleti részvételhez nélkülözhetetlen sokoldalú információ és ismeret biztosítása. Majki Népfőiskola elnevezéssel bentlakásos tanfolyamokat szervez az információ, ismeret és tapasztalat átadás céljából. ... >>

Palánták Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

2890 Tata, Egység u. 10.
képviselő: Kender Zsolt elnökhelyettes, Szabó Csaba elnök, Tóth István tag
Labdarúgó iskola nyitása óvodásoknak, szabadidősport és versenysport keretében az Alapszabály I. fejezetének 3. §-ában részletezettek szerint. ... >>

Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület

(sport,oktatási)

2890 Tata, Bacsó B. út 66. 4. lh. 4/4.
képviselő: Szabó Kornél
Összefogni, tömöríteni a sportág kedvelőt, a sportág széleskörű megismertetése. Tagjai számára a részvétel szervezés és biztosítása különböző versenyeken. Edzések, kiképzések, egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása. Kapcsolatkiépítés, illetve tartása a belföldi és külföldi partneregyesületekkel, utánpótlás nevelés. ... >>

Segítség a segítőknek Alapítvány az Alapellátó Intézmény támogatására (52335/2002)

(oktatási,szociális)

2890 Tata, Petőfi u. 16.
képviselő: Kupi Judit kuratórium elnök
Tata városban idősgondozás, fogyatékosok napközbeni ellátása, hajléktalan ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Szociális területen dolgozók képzésének ... >>

SIBA Nyitott Szívvel Egyesület

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Május 1. u. 57/A-3.
képviselő: Vass Gyula elnök
Az emberiség történelmi és szellemi értékeinek a bemutatása, oktatása, megőrzése. ... >>

Szakmai Képzésért Közalapítvány (51398/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: kuratórium elnök Járfás Imre
A közalapítvány elsődleges célja és feladata a "Bláthy Ottó" Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetése. A Komárom-Esztergom megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása. Az Intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt és jelenlegi hallgatói kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel. ... >>

Színes Iskola Alapítvány (51127/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Fényes-fasor 1.
képviselő: Somlói Csilla kuratóriumi titkár, Vasi Gabriella tag
Tata és Tatabánya, valamint a városok vonzáskörében szerveződő és indítani kívánt Rogers személyközpontú iskola anyagi támogatása. ... >>

Tata Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (51937/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Kerényi Lászlóné, Kubóné Erdőszéli Ilona, Michl József elnökhelyettes, Skorupán Judit tag, Varga Zsoltné tag
Az esztétikus és egészséges környezet fenntartásának és bővítésének támogatása az óvodáskorú gyermekek ... >>

Tata Város Vízi-és Szabadidősportjáért Alapitvány (52074/2002)

(sport,oktatási)

2890 Tata, Faller J. u. 3-5., levelezési címe: 2896 Szomód, Tompa M. u. 1/A.
képviselő: Orbán István kuratóriumi elnök
Hozzájárulás a régióban folyó vizisport-tevékenység kibontakozásához, vizisportok népszerűsitése, tehetséggondozás Öreg-tó és környéke adta lehetőségek kihasználásával. ... >>

Tatai Eötvös József Tehetséggondozó (51041/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Lukács Csaba kuratóriumi elnök
A tehetséges fiatalok iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, közösségi, művelődési és sportolási tevékenységének elősegítése. ... >>

Tatai Kenderke Alapítvány (51471/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Almási u. 24.
képviselő: Fehér Tamás kuratórium elnök
Tatán alapfokú művészeti iskolát hoznak létre és működtetnek. ... >>

Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola Munkástanács

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Diófa u. 18.
képviselő: Jámbor Imre
A Szervezet célja: hogy érdekképviseletet alakítson, felrázza és önvédelemre vezesse munkatársait. Védelmet és szolidaritást teremtsen dolgozói körében, egyúttal az iskola vezetésében is dolgozói képviseletet biztosítson. ... >>

Tatai Munkásakadémia (51268/2002)

(oktatási,egyéb)

2890 Tata, Pálóczi H.Á.u. 2. II/1.
képviselő: Bajkán Pál
Közéleti munkások képzése, a pártsemlegesség megőrzése, minden pártpropaganda egyesületen belüli tiltása, oktatások lebonyolításának megszervezése, az Egyesület tagjainak igénye szerinti oktatási tematika végrehajtása. ... >>

Tatai Református Keresztény Ifjúsági Egyesület (50841/2002)

(oktatási)

2890 Tata, Kocsi u. 15.
képviselő: Bálint Csaba, Márkus Dániel ... >>

Tatai Szent Imre Alapítvány (51356/2002)

(oktatási)

2890 Tata, Bartók u. 1.
képviselő: Varga András
Az ifjúság keresztény erkölcsre nevelése, hitbeli tudásának gyarapítása. ... >>

Tatai Vaszary János Tehetséggondozó (51550/2002)

(intézményi,oktatási)

2892 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Tölgyesi József
A tehetséges tanulók iskolai és iskolán kívüli tevékenységének szervezése és pénzügyi támogatása. ... >>

Tengervilág Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2890 Tata, Kazincbarcikai u. 4/D. 4/2.
képviselő: Mecséri Attila elnök
Szabadidős,-oktatási tevékenység ... >>

Természetes Életmód (51425/2002)

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

2835 Agostyán, Török Ignác u. 3.
képviselő: Labanc Györgyi kuratórium elnöke
A természetes életmód mindennapi kereteinek módszertani oktatása, környezeti nevelése. ... >>

Vaszary Alapítvány (51495/2002)

(intézményi,oktatási)

2892 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Gira Ferencné dr.
Az iskolából nyugdíjba vonuló nevelők munkájának Vaszary-Plaket-tel való elismerése. A több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása. ... >>

Vaszary János Általános Iskola Tornaterem (51076/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Tölgyesi József
Az iskola létszámának megfelelő tornaterem építése, melynek igazodnia kell az iskola műemléki környezetéhez. ... >>

Wellnet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Agostyáni u. 77.
képviselő: Guzorán István kuratóriumi tag, Nemcsényi András kuratóriumi elnök, Virág József kuratóriumi tag
Kulturális-, foglalkozási, csoportokat összefogó-, oktatási és kutatási tevékenység, az Alapító Okirat II. fejezetének 1-2. pontjában meghatározott módon. ... >>
1. oldal