Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

Agostyán Barátainak Egyesülete

(kulturális)

2835 Agostyán, Művelődési Ház
képviselő: Hubik Mónika ... >>

Agostyáni Kultúrális Egyesület (51885/2002)

(kulturális)

2890 Tata-Agostyán, Kossuth L. 31.
képviselő: elnök ifj. Kotrosits Ferenc
Tagjai részére kultúrális életlehetőségek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére (51654/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a.
képviselő: Petzke Ferenc kuratórium elnök
A Tatai Televízió segítése, működésének támogatása, a műsorkészítéshez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület (52175/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Nagysándor József u. 16.
képviselő: Túri György
Szlovák-magyar határmenti régió kulturális együttműködésének elősegitése, fellenditése. A szlovákiai magyar kulturális értékeket tartalmazó kiadványok terjesztése, népszerűsitése és megőrzése. ... >>

Az élet szép! Alapítvány (51735/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Szabó Istvánné
A tatai Vaszary János Általános Iskola kertvárosi telephelyén tanuló gyermekek iskolai életkörülményeinek és a tanórákon kívüli tevékenységüknek a támogatása. ... >>

Baloldali Szociális és Kultúrális Alapítvány (51413/2002)

(kulturális)

2892 Tata, Agostyáni u. 1.
képviselő: kuratórium elnök Gerébi Ákos
A tatai és a környező községek önkormányzataival, társadalmi és politikai szervezeteivel, valamint az un. civil közösségekkel együttműködve sajátos eszközeivel segítse a tatai és a környező települések tultúrális és közösségi életének fejlődését, segítse a nehéz szociális helyzetbe kerülteket, a nyugdíjasokat, munkanélkülieket. ... >>

Bláthy Alapítvány (51106/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: Deák Istvánné kuratórium elnöke
A szakmunkásképzés színvonalának tartása és emelése.
A Bláthy Ottó Tituszhoz kötődő technikatörténeti és helytörténeti hagyományok ápolása. ... >>

Egressy Kórus Tata Alapítvány (52328/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Arany J. u. 46.
képviselő: Tóth Árpád kuratóriumi elnök
A zenei kultúra ápolása, kultúrális tevékenység, kóruskultúra, kamarakórus kultóra terjesztése hazánkban és külföldön.Utánpótlás, igényes zenei nevelése. ... >>

Fellner Jakab Kultúrális Alapítvány (51450/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Váralja u. 4.
képviselő: Kótai László
A Fellner Jakab Kultúrális Egyesület céljainak támogatása. Tata város területén a kultúrális és művelődési élet támogatása. ... >>

Fellner Jakab Kultúrális Egyesület (51143/2002)

(kulturális)

2890 Tata,
képviselő: Dr. Pethő Emil elnök
Az Egyesület célja, hogy tagjai számára a város és környéke szellemi javait hozzáférhetővé tegye, életüket a kultúra magyar és egyetemes értékeivel gazdagítsa. ... >>

Fiatal zenészekért (51838/2002)

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kossuth tér 10.
képviselő: Tóth Andrásné Máthé Mária Enikő
A tatai zeneoktatás támogatása. ... >>

Goldberger Alapítvány 167/2003

(kulturális)

2890 Tata, Zsigmond u. 1.
képviselő: Kerti Katalin kuratóriumi tag, Lendik József kuratóriumi tag, Vámosi András képviselő
A tatai és a Tata környéki zsidó kultúrális, történelmi hagyományok felkutatása, feldolgozása, ápolása, azok megörökítése az utókor számára. ... >>

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2890 Tata, Veres Péter u. 2.
képviselő: elnök Varga Zsuzsanna
Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.
A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.
Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új íipusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.
Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.
Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ intézményét. ... >>

Honvéd Bajtársi Klub Tata

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2890 Tata, Ady Endre u. 12.
képviselő: Sárközi József elnök
Támogatja a hazafiság eszményére épülő honvédelem ügyét, biztosítani kivánja tagjai számára a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést.
Részt vesz a
- tagsága, illetve az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében
- katona hagyományok ápolásában.
Időskorú, beteg, egyedülálló tagjai látogatása, részoruló tagok érdekeinek képviselete.
Elhunyt tagjai esetében részt vesz a kegyeleti munkában, a végtisztesség szervezésében, visszamaradó családtagok segítésében. ... >>

Iskola a gyermekekért (51673/2002)

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Fazekas u. 47.
képviselő: Czillahó Attila kuratórium elnöke
A Tatai I. számú Általános Iskolában folyó oktatás, nevelés, egészségügyi felvilágosítás, sport- és művelődési-, kultúrális tevékenység eredményesebbé tétele. ... >>

Kálvária Utcai Óvodáért Alapitvány (52224/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kálvária u. 5.
képviselő: kuratórium elnök Pető Ildikó
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek bővitése. Kultúrális, sport szervezése, anyagi támogatása az óvodában. Önköltséges rendezvények, tanfolyamok vezetőinek dijazása. Rászoruló gyermekek számára az alapoktatáson kivüli személyiségfejlesztési lehetőség biztositása. Támogatás étkezési hozzájárulás kifizetéséhez. ... >>

Kőkúti Testnevelés Tagozati Alapítvány (52176/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kőkút köz 2.
képviselő: Andódy Katalin
Célja a tatai Kőkúti Általános Iskola testnevelés tagozatos tanulóit támogatni. A tanárok és szülők közti kapcsolat erősítése, a gyermekek testi, lelki fejlődésének segítése, a tanulók kultúrális, szabadidős, sporttevékenységének gazdagítása, ilyen jellegű programok szervezése, a nyelvoktatás támogatása. A kiemelkedő képességű tanulók támogatása, a rászorulók szociális támogatása. A ta- nulók képesség szerinti felzárkóztatása az iskola "Minerva" tagozatos csoport- bontása szerinti tantárgyakban. ... >>

Kreatív Zenepedagógiáért Alapítvány (51548/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Tópart sétány 12.
képviselő: Tusa Erzsébet
A Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet tevékenységének támogatása. ... >>

Majki Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kalló u. 12.
képviselő: Tisch József
A helyi demokratikus közélet kialakításának elősegítése, működésének szokás- és hagyományrendszerének kialakításában való közreműködés. A helyi tásadalom önszervező képességének erősítése, az aktív közéleti részvételhez nélkülözhetetlen sokoldalú információ és ismeret biztosítása. Majki Népfőiskola elnevezéssel bentlakásos tanfolyamokat szervez az információ, ismeret és tapasztalat átadás céljából. ... >>

Martyn Ferenc Alkotó és Emlékház Alapítvány

(kulturális)

2890 Tata, Corvin u. 12.
képviselő: Dr. Balogh Attila kuratóriumi elnök
Martyn Ferenc Kossuth-díjas és Kiváló képzőművész művészet iránti elkötelezettsége és jó hírneve érdekében az alapító részéről az alapítvány tulajdonába adott Tata, Corvin u. 12. szám alatti ingatlanban Alkotóház, Galéria, Martyn Ferenc Emlékszoba, Kiállítótér és Raktár létrehozása, fenntartása és folyamatos működtetése, az Alapító Okirat II. fejezetében részletezett módon. ... >>

Nemzetség a Fiatalokért Társaság (52017/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Akácfa u. 14.
képviselő: Michl Miklós
A sok ezer éves tapasztalatból építkező nagycsalád eszméjének feltámasztása, gyermekek ősökhöz méltó életfeltételeinek megteremtése. ... >>

Nyergesi János Alapítvány (51827/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Alkotmány u. 1.
képviselő: Kövesdi Mónika kuratóriumi elnök
Néhai Nyergesi János festőművész végrendeletének megfelelő (iratokhoz 1/A-2. alatt csatolt) kiállítások szerezése, stb... ... >>

Pötörke Népművészeti Egyesület (51723/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Váralja u.4.
képviselő: Farkasdi László
A néptánc iránti érdeklődés és a hozzá kapcsolódó nűvészeti irányzatok szolgálata. ... >>

SIBA Nyitott Szívvel Egyesület

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Május 1. u. 57/A-3.
képviselő: Vass Gyula elnök
Az emberiség történelmi és szellemi értékeinek a bemutatása, oktatása, megőrzése. ... >>

Szakmai Képzésért Közalapítvány (51398/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: kuratórium elnök Járfás Imre
A közalapítvány elsődleges célja és feladata a "Bláthy Ottó" Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetése. A Komárom-Esztergom megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása. Az Intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt és jelenlegi hallgatói kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel. ... >>

Szent Borbála Szobor Tatabányán Alapítvány (51302/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Öveges u. 5.
képviselő: Balogh Csaba tag, Dr. Petrássy Miklós tag, Juhász András tag, Papp István, Solymos Péter kuratórium elnöke
Szent Borbála szobor felállítása Tatabányán. ... >>

"SZÍN-MŰ-HELY A SZÍNJÁTSZÁSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,kulturális)

2890 Tata, Arany J. u. 26.
képviselő: Harsányi-Sulyom László kuratóriumi elnök
A Tatabányai Jászai Mari Színház művészeti munkájának erősítése. ... >>

Szövetség Tatáért Alapítvány(3493/2003)

(kulturális,érdekképviselet)

2890 Tata, Agostyáni út 14.
képviselő: Dr. Garán Lajos kuratórium elnöke
Tata város kultúrális életének fellendítése, a kultúrával kapcsolatos művészeti, tudományos rendezvények megszervezése, támogatása. ... >>

Tata Barátainak Köre (50812/2002)

(kulturális)

2891 Tata, Bercsényi u. 7.
képviselő: Lendik József ... >>

Tata és Környéke Eszperantó Egyesület

(kulturális)

2890 Tata, Csokonai u. 13.
képviselő: Faragó Éva elnök
Az eszperantó nemzetközi nyelv elsajátításának és alkalmazásának elősegítése, valamint az eszperantó nyelv és kultúra ápolása, gazdagítása, és ennek érdekében szervezi nyilvántartott tagsága tevékenységét. ... >>

Tata Fürdővárosi Egyesület (52094/2002)

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2890 Tata, Hősök tere 4.
képviselő: Janky Attila
Tata "fürdővárosi" hagyományainak újjáélesztése, a meglévő természetes és mesterséges vizek fürdő jellegű felhasználásának elősegitése. Gyógyidegenforgalom program kidolgozásában és szakmai előkészitésben részvétel. ... >>

Tata Városi Nyugdíjas Klub (51958/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Váralja u. 4.
képviselő: Kiss József
A Tatán és környékén élő nyugdíjasok közösségi életének biztosítása, kultúrális igényeinek kielégítése, szociális gondoskodás erősítése. ... >>

Tatai Építész Egylet (51416/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Bezerédi u. 15/a.
képviselő: Pálinkás László ... >>

Tatai Esterházy Énekegyesület (52200/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Kalló u. 8.
képviselő: Schmidt Mónika
Tatai zenei hagyományok ápolása, a tatai Esterházy család zenei örökségét ápolja, értékeit továbbadja a zene iránt érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek. Az egyházzenei hagyományok és a német nemzetiségi zenei örökség ápolása, az ilyen jellegű ... >>

Tatai Hajléktalanokért Alapitvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2890 Tata, Mikovényi u. 60.
képviselő: Csik Andrea
Tata városban élő, tartózkodó hajléktalan személyek részére szociális, egészségügyi, érdekvédelmi és kultúrális szolgáltatás nyújtása, társadalomba történő visszavezetése az önálló létfenntartás reményében. ... >>

Tatai Helytörténeti Egyesület (1870/2004)

(kulturális)

2890 Tata, Ady E. u. 23.
képviselő: Maknics Gyula
Az egyesület tagjainak, a város lakosságának bevonása a város közéletébe, a helytörténeti értékek feltárásába és védelmébe. Cselekvő részvétel vállalása a város fejlesztésével, a környezet - különös tekintettel a lakókörnyezet - védelmével kapcsolatos feladatok ... >>

Tatai Honvédség és Társadalom Baráti Kör (51919/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Ady E. u. 12.
képviselő: Gerébi Ákos
1.Elősegíti a lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését. 2. Támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét. 3. Szervezeti keretet ad a honvédelem ügye, társadalmi támogatásának. stb... 6. Az ifjúság véleményének formálása a honvédséggel és a katonai szolgálattal kapcsolatban. stb... ... >>

Tatai József Attila Középfokú Kollégium Baráti Kör (52250/2002)

(intézményi,kulturális)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Lukács Csaba választmány elnöke
Tatai József Attila Középfokú Kollégium történetének feltárása, hagyományainak ápolása, hagyományokat örző irásos és képi dokumentumok gyüjtése, rendszerezése, hagyományok őrzése. ... >>

Tatai Kenderke Alapítvány (51471/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Almási u. 24.
képviselő: Fehér Tamás kuratórium elnök
Tatán alapfokú művészeti iskolát hoznak létre és működtetnek. ... >>

Tatai "Kenderke" Néptánc Egyesület (51189/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Almási u. 24.
képviselő: Jakab György elnök ... >>

Tatai Mecénás Közalapítvány (52022/2002)

(természetvédelem,kulturális)

2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Fülöp Éva kuratórium elnöke
Tata Városban keletkezett, vagy e várossal kapcsolatos művészeti-, irodalmi-, természettudományi és társadalomtudományi alkotások, események támogatása. ... >>

Tatai Televízió Közalapítvány (52059/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
képviselő: Petzke Ferenc
A Közalapítvány elsődleges célja, hogy mivel a műsorszolgáltatás vételkörzetében éves átlagban nem éri el az ott élő lakosok száma a 100000 főt, az 1996. évi I. törvény 2. . 10.) pontjának megfelelő HELYI MŰSORSZOLGÁLTATÁS biztosítsa, az Önkormányzati Képviselő-testület döntéseiről, határozatairól a lakosságot tájékoztassa, a jeltovábbító rendszer zavartalan műkdöését, fejlesztését előmozdítsa. ... >>

Tatai Zenebarátok Egyesülete (51158/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Kossuth tér 10.
képviselő: Vörösné Ocskai Gabriella
Összefogja Tatán és környékén élő zeneszerető embereket. Zenei rendezvények szervezése. ... >>

Turul Harcművészeti Sportegyesület (51592/2002)

(sport,kulturális)

2835 Tata-Agostyán, Szabadság u. 8.
képviselő: elnök Wolf László
Csapatsportágakban érdekelt személyek, csapatok összefogása, érdekeik képviselet,a szabadidősport területén. ... >>

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület (52089/2002)

(kulturális)

2890 Tata, Váralja u. 4.
képviselő: Essősy András elnök
A hgyaományos tatai ünnep, a Viz, Zene, Virág Fesztivál megrendezése, a rendezvényhez támogatók keresése, a részvétel erősitése, stb. ... >>

Wellnet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2890 Tata, Agostyáni u. 77.
képviselő: Guzorán István kuratóriumi tag, Nemcsényi András kuratóriumi elnök, Virág József kuratóriumi tag
Kulturális-, foglalkozási, csoportokat összefogó-, oktatási és kutatási tevékenység, az Alapító Okirat II. fejezetének 1-2. pontjában meghatározott módon. ... >>
1. oldal