Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

A Bartók Béla úti Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Bartók Béla u. 7/a.
képviselő: Dr. Mikola Erzsébet kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszer-zése, költségeinek, fogyóeszközök pót- lása, költségeinek, egyéb óvodai műkö- dési költségek, gyermeknap, Mikulás, karácsony finanszírozása. ... >>

Az élet szép! Alapítvány (51735/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Szabó Istvánné
A tatai Vaszary János Általános Iskola kertvárosi telephelyén tanuló gyermekek iskolai életkörülményeinek és a tanórákon kívüli tevékenységüknek a támogatása. ... >>

DOTIS Alapítványa (50938/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Babernitsné dr. Kovács Ella kuratórium elnöke
Az Alapítvány célja: a tatai gimnáziumban tanuló vagy végzett - arra érdemes - diákok egyetemi vagy főiskolai tanulmányainak elősegítése ösztöndíjak vagy egyéb támogatás formájában. ... >>

Értékközvetítés és Képességfejlesztés Alapítvány (51660/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kossuth tér 11.
képviselő: Bán István kuratórium elnök
Az alap- és középfokú iskolai oktatás jelenlegi keretein és anyagi lehetőségein túlmenően felkutatni, segíteni, ösztönözni és támogatni az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programok alapján működő alap- és középfokú iskolákat. ... >>

Geszti Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Gesztenye fasor 39., 2003//6. hrsz.
képviselő: Vas Judit kuratóriumi elnök
A Geszti Óvoda (2890 Tata, Gesztenye fasor 39.) működésének támogatása. ... >>

Gyermekeink Biztonságáért, Korszerű Neveléséért Alapítvány (51771/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Fürdő u. 11.
képviselő: Fiú Ferencné kuratórium elnök
Az óvoda tárgyi feltételeinek fejlesztése. Az óvodások képzésének szélesítése. ... >>

Gyermekkert Alapítvány az Új úti Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Új út 14/A.
képviselő: Nink Lászlóné kuratóriumi elnök
A Tatai Új úti Óvodába járó gyermekek korszerű óvodai nevelésének segítése, anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2890 Tata, Veres Péter u. 2.
képviselő: elnök Varga Zsuzsanna
Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.
A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.
Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új íipusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.
Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.
Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ intézményét. ... >>

Iskola a gyermekekért (51673/2002)

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Fazekas u. 47.
képviselő: Czillahó Attila kuratórium elnöke
A Tatai I. számú Általános Iskolában folyó oktatás, nevelés, egészségügyi felvilágosítás, sport- és művelődési-, kultúrális tevékenység eredményesebbé tétele. ... >>

Jázmin Alapítvány (51276/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Jázmin u. 23.
képviselő: Majlingerné Vodál Zsuzsanna ig.
Az iskola műszaki feltételeinek javítása (tornaszoba kialakítása, számítógépek, eszközök vásárlása). ... >>

Kálvária Utcai Óvodáért Alapitvány (52224/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kálvária u. 5.
képviselő: kuratórium elnök Pető Ildikó
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek bővitése. Kultúrális, sport szervezése, anyagi támogatása az óvodában. Önköltséges rendezvények, tanfolyamok vezetőinek dijazása. Rászoruló gyermekek számára az alapoktatáson kivüli személyiségfejlesztési lehetőség biztositása. Támogatás étkezési hozzájárulás kifizetéséhez. ... >>

Képességfejlesztés 1990-1998. Alapítvány (51044/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2890 Tata, Bartók B. u. 1/a.
képviselő: Fogelné Nagy Éva kuratóriumi elnök
A tatai 4.sz. általános iskolai oktatás keretein és anyagi lehetőségein túlmenően biztosítani az alapításkorr a 2/a. osztályba járó gyermekek optimális képességfejlesztését, a képességek sokoldalú kibontakoztatását, a tehetségek feltárását, a hátrányos helyzetűek kompenzálását és a rászorulók szociális megsegítését az alapítvány fennállásának időtartama.
Társadalmi igény esetén - anyagi és szellemi feltételek mellett- tehetséggondozó alapítványi iskola létrehozása, működtetése. ... >>

Kéz a Kézben Alapítvány (51256/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Új u. 21.
képviselő: Soós Balázsné
Az iskolában folyó képzéshez szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Korszerű óvodánkért (51740/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Agostyáni u. 7.
képviselő: Arosné Hudák Barbara kuratóriumi tag, Babai Anita kuratóriumi tag, Berczeli Edit kuratóriumi elnök
Korszerű óvoda megteremtése a gyermekek egészséges életmódjának megteremtéséhez. ... >>

KŐKÚT Képességfejlesztő Alapítvány (51121/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kőkút-köz 2.
képviselő: Juhász Istvánné kuratóriumi titkár, Lakos Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók támogatása, képességeik sokoldaló ... >>

Kőkúti Iskolaszék Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Kőkút köz 2.
képviselő: Guzoránné Cserjés Erika kuratóriumi elnök
Iskola pedagógusai és a szülők közötti kapcsolat szervezése, erősitése. Az iskola és a szülői ház együttműködésének elősegitése, a gyermek testi, lelki fejlődésének érdekében. A tanulmányi szaktárgyi versenyek szervezésének elősegitése, támogatása, e kiemelkedő teljesitményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

Kőkúti Testnevelés Tagozati Alapítvány (52176/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kőkút köz 2.
képviselő: Andódy Katalin
Célja a tatai Kőkúti Általános Iskola testnevelés tagozatos tanulóit támogatni. A tanárok és szülők közti kapcsolat erősítése, a gyermekek testi, lelki fejlődésének segítése, a tanulók kultúrális, szabadidős, sporttevékenységének gazdagítása, ilyen jellegű programok szervezése, a nyelvoktatás támogatása. A kiemelkedő képességű tanulók támogatása, a rászorulók szociális támogatása. A ta- nulók képesség szerinti felzárkóztatása az iskola "Minerva" tagozatos csoport- bontása szerinti tantárgyakban. ... >>

Majki Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Kalló u. 12.
képviselő: Tisch József
A helyi demokratikus közélet kialakításának elősegítése, működésének szokás- és hagyományrendszerének kialakításában való közreműködés. A helyi tásadalom önszervező képességének erősítése, az aktív közéleti részvételhez nélkülözhetetlen sokoldalú információ és ismeret biztosítása. Majki Népfőiskola elnevezéssel bentlakásos tanfolyamokat szervez az információ, ismeret és tapasztalat átadás céljából. ... >>

Palánták Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

2890 Tata, Egység u. 10.
képviselő: Kender Zsolt elnökhelyettes, Szabó Csaba elnök, Tóth István tag
Labdarúgó iskola nyitása óvodásoknak, szabadidősport és versenysport keretében az Alapszabály I. fejezetének 3. §-ában részletezettek szerint. ... >>

Szakmai Képzésért Közalapítvány (51398/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Hősök tere 9.
képviselő: kuratórium elnök Járfás Imre
A közalapítvány elsődleges célja és feladata a "Bláthy Ottó" Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetése. A Komárom-Esztergom megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása. Az Intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt és jelenlegi hallgatói kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel. ... >>

"SZÍN-MŰ-HELY A SZÍNJÁTSZÁSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,kulturális)

2890 Tata, Arany J. u. 26.
képviselő: Harsányi-Sulyom László kuratóriumi elnök
A Tatabányai Jászai Mari Színház művészeti munkájának erősítése. ... >>

Színes Iskola Alapítvány (51127/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Fényes-fasor 1.
képviselő: Somlói Csilla kuratóriumi titkár, Vasi Gabriella tag
Tata és Tatabánya, valamint a városok vonzáskörében szerveződő és indítani kívánt Rogers személyközpontú iskola anyagi támogatása. ... >>

Tata Barátai a Tata Városi Kórházért (51067/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2890 Tata, Váralja u. 6.
képviselő: Menyhárd Istvánné dr., Pálos Lajos dr. orvosigazgató
A Tatai Városi Kórház és Rendelőintézet hosszútávú működésének biztosítása, a vonzáskörzetébe tartozó lakosok magasszintű orvosi ellátása. ... >>

Tata Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (51937/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Kerényi Lászlóné, Kubóné Erdőszéli Ilona, Michl József elnökhelyettes, Skorupán Judit tag, Varga Zsoltné tag
Az esztétikus és egészséges környezet fenntartásának és bővítésének támogatása az óvodáskorú gyermekek ... >>

Tatai Eötvös József Tehetséggondozó (51041/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Lukács Csaba kuratóriumi elnök
A tehetséges fiatalok iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, közösségi, művelődési és sportolási tevékenységének elősegítése. ... >>

Tatai József Attila Középfokú Kollégium Baráti Kör (52250/2002)

(intézményi,kulturális)

2890 Tata, Tanoda tér 5.
képviselő: Lukács Csaba választmány elnöke
Tatai József Attila Középfokú Kollégium történetének feltárása, hagyományainak ápolása, hagyományokat örző irásos és képi dokumentumok gyüjtése, rendszerezése, hagyományok őrzése. ... >>

Tatai Kenderke Alapítvány (51471/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Almási u. 24.
képviselő: Fehér Tamás kuratórium elnök
Tatán alapfokú művészeti iskolát hoznak létre és működtetnek. ... >>

Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola Munkástanács

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Diófa u. 18.
képviselő: Jámbor Imre
A Szervezet célja: hogy érdekképviseletet alakítson, felrázza és önvédelemre vezesse munkatársait. Védelmet és szolidaritást teremtsen dolgozói körében, egyúttal az iskola vezetésében is dolgozói képviseletet biztosítson. ... >>

Tatai Vaszary János Tehetséggondozó (51550/2002)

(intézményi,oktatási)

2892 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Tölgyesi József
A tehetséges tanulók iskolai és iskolán kívüli tevékenységének szervezése és pénzügyi támogatása. ... >>

Vaszary Alapítvány (51495/2002)

(intézményi,oktatási)

2892 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Gira Ferencné dr.
Az iskolából nyugdíjba vonuló nevelők munkájának Vaszary-Plaket-tel való elismerése. A több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása. ... >>

Vaszary János Általános Iskola Tornaterem (51076/2002)

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
képviselő: Tölgyesi József
Az iskola létszámának megfelelő tornaterem építése, melynek igazodnia kell az iskola műemléki környezetéhez. ... >>
1. oldal