Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tata egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (51332/2002)

(tűzoltó,egyéb)

2835 Agostyán, Kossuth L.u.95.
képviselő: Zentner Miklós
Működési területén a tűzmegelőzés, tűzoltás, kárelhárítási teendők megszervezése és végrehajtása, mint elsőként riasztható, és igénybevehető szervezet. ... >>

Által-ér Vizgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (51466/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Kovács György Zoltán
Az önkormányzatok, tagszervezetek területfejlesztési, környezetvédelmi és vizgazdálkodási munkája összehangolásának segítése. ... >>

"Egyetértés" Vadásztársaság

(egyéb)

2890 Tata, Tópart út 8.
képviselő: Dr. Jakabházi Miklós ... >>

Fácánoskert Lakópark Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Fácánoskert u. 79.
képviselő: Dr. Havelda Tamás elnök, Gulya Kinga elnökhelyettes
Tata, Fácánoskert lakóinak érdekvédelme, érdekképviselete, összetartó, békés lakóközösség kialakítása és folyamatos megőrzése. ... >>

Honvéd Bajtársi Klub Tata

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2890 Tata, Ady Endre u. 12.
képviselő: Sárközi József elnök
Támogatja a hazafiság eszményére épülő honvédelem ügyét, biztosítani kivánja tagjai számára a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést.
Részt vesz a
- tagsága, illetve az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében
- katona hagyományok ápolásában.
Időskorú, beteg, egyedülálló tagjai látogatása, részoruló tagok érdekeinek képviselete.
Elhunyt tagjai esetében részt vesz a kegyeleti munkában, a végtisztesség szervezésében, visszamaradó családtagok segítésében. ... >>

Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2890 Tata, Naszályi út 16042. hrsz.
képviselő: Kiss Antal elnök, Kovács István Csaba elnökhelyettes
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése és foglalkoztatása. ... >>

Humánerőforrás és Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2890 Tata, Fazekas u. 4.
képviselő: Jónyer Gergely elnök
Az egyesület által meghatározott célcsoportok segítése az Európai Unióból származó támogatások minél hatékonyabb felhasználása érdekében, az Alapszabály 2.1.-2.2. pontjában részletezett módon. ... >>

Ladomér Közhasznú Polgári Véderő Egyesület

(egyéb)

2890 Tata, Május 1. út 29. fsz. 2.
képviselő: elnök Sass László, elnökhelyettes Tímár Tibor, elnökségi titkár Jókuthy Zsolt
A szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében a társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatok segítése a rendőrséggel, a határőrséggel és a települési önkormányzattal kötöt együttműködés megállapodás keretében. ... >>

Öreg-tó Golf és Szabadidő Club (51890/2002)

(sport,egyéb)

2890 Tata, Remeteségpuszta 5.ép.
képviselő: Dr. Szórád József
Tata városban a golf sport és az ehhez kapcsolódó életmód meghonosítása. ... >>

Piros Bölcsőde Gyermekeiért Alapitvány (52239/2002)

(egyéb)

2890 Tata, Új út 14/a.
képviselő: Séráné Kovács Gizella
Egészségmegőrzés, nevelés, képességfejlesztés, környezetvédelem, gyermekvédelem. ... >>

Polgárőrség Tata

(közbiztonság,egyéb)

2890 Tata, Hullám u. 7/A.
képviselő: Szkubánné Hegyi Júlia
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. ... >>

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

(egyéb)

2890 Tata, Ady E. u. 9.
képviselő: Berczelly Attila
A turizmus fejlesztésének elősegítése. ... >>

Tata és Térsége Civil Társulás

(egyéb)

2890 Tata, Fazekas u. 4.
képviselő: Domonkos Ágnes elnök, Izing László alelnök
A tatai kistérségben és a csatlakozni kívánó településeken működő társadalmi szervezetek (egyesületek), alapítványok, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, továbbá magánszemélyek érdekérvényesítése és képviselete. ... >>

Tatai Eklézsia (51063/2002)

(egyéb)

2890 Tata, Kocsi u. 15.
képviselő: Márkus Mihály dr.
A tatai református templom külső és belső felújítása, az egyházi épületek modernizálása, az orgona átépítése, továbbá a gyülekezeti élet támogatása. ... >>

Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Váralja út 4.
képviselő: Straubinger Zoltán elnök
A lovasélet és a lovas szakmai munka fejlesztése. ... >>

Tatai Evangélikus Kistemplomért (51934/2002)

(egyéb)

2890 Tata, Bárány u. 2.
képviselő: Varga István
A Tatai Evangélikus Kistemplom megépítése a gyülekezeti otthonnal együtt. ... >>

Tatai Munkásakadémia (51268/2002)

(oktatási,egyéb)

2890 Tata, Pálóczi H.Á.u. 2. II/1.
képviselő: Bajkán Pál
Közéleti munkások képzése, a pártsemlegesség megőrzése, minden pártpropaganda egyesületen belüli tiltása, oktatások lebonyolításának megszervezése, az Egyesület tagjainak igénye szerinti oktatási tematika végrehajtása. ... >>

Tiszta Közéletért Egyesület (51981/2002)

(egyéb)

2890 Tata, Egység út 10.
képviselő: elnök Szabó Gyula
A lakóhely közéletében való szerepvállalás, pártoktól és egyéni érdekektől mentes települési önkormányzati munka támogatása, stb. ... >>

Új Szövetség Magyarországért (51918/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Új u.80.
képviselő: G.Nagyné dr. Maczó Ágnes, Kósa Gyula, Sárosiné Nagy Ildikó ... >>

"Zsigmond Király" Borlovagrend Egyesület

(egyéb)

2890 Tata, Agostyáni u. 25.
képviselő: Mikóczy István, Szöllősi Mihály
A minőségi szőlő- és bortermelés fejlesztésének segítsése. ... >>
1. oldal