Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tass egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Kunszentmiklósi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

6098 Tass, Egecsei krt. 48.
képviselő: Kádárné Gálik Erika titkár
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben dolgozó szakszervezeti tagok érdekeinek feltárását, védelmét és szakszerű képviseletét a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. A munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekegyeztetés, érdekvédelem és érdekképviselet minél magasabb szintű megvalósítását. Az EDDSZ-KESZI biztosítja demokratikus kistérségi elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Működése során a törvény szellemének és rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a demokratikus önigazgatás elvén alapuló működést. Önsegélyező tevékenység folytatását. Ennek körében az EDDSZ-KESZI fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. Kollektív szerződést, illetve más szerződéseket, megállapodásokat köt. Gyakorolja a törvényben rögzített szakszervezeti jogokat, a fenti célkitűzések érdekében. Képviseli az EDDSZ-KESZI-hez tartozó tagság egészét, vagy nagyobb csoportját a partner- munkáltatóknál és más szerveknél. Részt vállal a dolgozókat érintő érdekvédelmi, érdek-képviseleti kérdések megoldásában, közösen lép fel minden olyan szervezettel, amelynek célja egybeesik tagságának érdekeivel. A tag illetve a tagság részére szakszervezeti szolgáltatást nyújt és ezen belül önsegélyező szolgáltatást biztosít. Országos szakmai egyeztetéseken részt vesz. Fellép a sérelmes döntések, intézkedések ellen, és a rendelkezésre álló eszközökkel érvényesíti a tagság érdekeit. Álláspontjának a nyilvánosság fórumain következetesen hangot ad. ... >>

Hóman Bálint Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

6098 Tass, Dózsa Gy.út 33.
képviselő: Szilágyi József elnök, Tóth István elnökhelyettes
Vadgazdálkodás, vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Tass Községi Barátság Polgári Őrség

(egyéb)

6098 Tass, Akácfa u. 4.
képviselő: Kovács Dezső elnök
A község területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család, gyermek és ifjuságvédelem, baleset megelőzés, a község lakossága élet- és vagyon és közbiztonságának javítása, valamint a közterületek rendje és a környezet védelme az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Tassi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6098 Tass, Kossuth krt. 21/b.
képviselő: Volter Zoltán elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre történő nevelése, szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységben történő részvétel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>
1. oldal