Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tárnok kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére

(kulturális)

2461 Tárnok, Béla u. 2.
képviselő: Csirke András Mihály (elnök) önállóan, a bankszámla felett Ábel József kur. taggal együttesen
A tárnoki római katolikus öregtemető rendbehozatala és karbantartása. ... >>

ARIADNE Kulturális Alapítvány Közművelődési Célok Támogatására

(kulturális)

2461 Tárnok, Dózsa Gy. utca 9.
képviselő: Hága Antónia
A cigány fiatalok hazai és külföldi tanulásának elősegítése. ... >>

Benta Népzenei Együttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2461 Tárnok, Templom u. 58.sz.
képviselő: Fügedi Ildikó elnök, Gulyás Ferenc művészeti vezető, Hierzerné Fekete Kornélia manager ... >>

Gaudium Kórus Kulturális Egyesület

(kulturális)

2461 Tárnok, Fő u. 43.
képviselő: Szinyéri Judit elnök
Kulturális programok közönségének szervezése, a kórus muzsika megismertetése, a régió kulturálishagyományainak ápolása, régiók közötti kapcsolatteremtés kiszélesítése. ... >>

HAJTÓKA Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2461 Tárnok, Géza u 46.
képviselő: Fekete Erzsébet önállóan, Rádó Gyula elnök önállóan, Szoloszkáné Lepnyák Alíz alelnök önállóan
A tárnoki népszokások feltárása, ápolás, dalkör működtetése,néptánc oktatás amely magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi,fizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, magyarság tudatuk és szlovák identitásuk kialakulásának segítését. A Tárnokon lakó tanuló, illetve a tárnoki néptánc együttesben és dalkörben résztvevők népszokással, néptánccal és dalkinccsel való megismertetése, tudásuk fejlesztése, megfelelő külföldi, belföldi szereplési lehetőség biztosítása számukra. A néptáncoktatás és a dalkör tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása javítása, tehetségképesség kibontakozását elősegítő tevékenységek támogatása. Néptánc táborok, táncházak rendezésének és a dalkör fellépéseinek megszervezése vidékre, külföldre történő utazások lebonyolítása, egyéb illetőleg egészségügyi feltételek biztosítása, tehetség gondozás támogatása. Az iskolai néptáncoktatás, és a néptánc együttes közötti hatékony kapcsolat ápolása, a néptánc együttes utánpótlása, segítése, a felmerülő tehetségek utógondozása. ... >>

Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence

(kulturális)

2461 Tárnok, Ősz u. 28.
képviselő: Ament Éva elnök ... >>

Tárnoki Íjászok Sport, Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 15.
képviselő: dr. Zilahy András
A sport és azon belül az íjászat népszerűsítése, hagyományőrzés a fiatalok és sportszerető emberek szervezett sportolási lehetőségének biztosítása. Versenyek, spor-és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az egyesületben rendszeres sportolási lehetőség biztosítása valamint edzések, edzőtáborok vezetése és oktatás. ... >>

Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2461 Tárnok, Fő u. 43.sz.
képviselő: Losits Géza elnök, Radics Ernő alelnök ... >>

Tárnoki Szőlőhegy Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2461 Tárnok, Ilona u. 38.
képviselő: Cseh Márton ( titkár ), Kanizsai Ferenc, Lizicska József, Mülhauser Zoltán, Szabó Emil ( elnök )
A Tárnoki Szőlőhegy Közhasznú Egyesület "A Tárnoki Ösvény" gazdasági és turisztikai fejlesztési program keretében, a közös célok megvalósítása érdekében, független szervezetként jött létre. Az egyesület célja a fentiekben meghatározott körben, a működési területen érdekelt tulajdonosok érdekképviseletének ellátása. A műemléki értékű pincék és présházak, valamint a Szőlőhegy egészét érintő sajátos és egységes tájképi arculatának formálása, a történelmi, kulturális, gasztronómiai, borászati értékek megőrzése. A szőlő- és borkultúrához kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése, továbbá az ehhez szükséges infrastruktúra környezet- és értékvédelmi szempontok figyelembevételével történő kialakítása. A külterületi jellegből adódó hátrányok leküzdése érdekében a Szőlőhegyi állandó lakó-, vagy hosszabb időre szóló tartózkodási helyükké választók élhetőbb környezeti feltételeinek kialakítása. Közös marketing feladatok ellátása a kulturális, ökológiai és gasztronómiai (bor-) és más idegenforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban. ... >>

Tárnoki Ütősegyüttes Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2461 Tárnok, Géza u. 39/a.
képviselő: Riha Emil ( elnök )
Az ütős- és dobhangszerek, valamint az e hangszerekre írt muzsika bemutatása, megszerettetése, ismeretterjesztés. Tárnok nagyközség rendezvényein, valamint egyéb, elsősorban kultúrális rendezvényeken való részvétel. A régió kultúrális hagyományainak ápolása. Ütős hangszerek népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása és segítése zenei képességük fejlesztése terén, zenei nevelés. Kapcsolatteremtés kiszélesítése, ütős együttesek találkozójának szervezése, illetve ütős tanszékekkel való együttműködés. ... >>

Virágzó Tárnokért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2461 Tárnok, Templom u. 61.
képviselő: dr. Bánovics István önállóan, Pécsi László önállóan, Szoloszka István önállóan
Kulturális rendezvények, megemlékezések, kiállítások szervezése. A helyi közéletben való szerepvállalás, e célból közéleti tevékenységben való aktív és informális (pl.sajtó útján történő) részvétel. Tevékenyen részt veszTárnok Nagyközség települési arculatának kialakításában. Közreműködik a környezet és tájvédelem kiaalkításában, megőrzésében. Közreműködik az épített és természetes környezet hagyományőrzésében. Közreműködik a tárnoki művészeti, hagyományőrző, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában, szakirányításában. Kapcsolatot tart hasonló célú, szakirányú egyesületekkel bel- és külföldön. Véleménynyílvánításával elősegíti a távlati fejlesztési tervek kialakítását, közterületek kialakítását, díszítését. ... >>
1. oldal