Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tamási egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Fejlődésért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Gábor Áron utca 33.
képviselő: elnök Bakó Béla
A Tamási kistérség fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok előkészítése, monitoring feladat ellátása.
- A Tamási kistérség és lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, oktatási, környezet-, gyermek-, család és műemlékvédelmik építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
- A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
- A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
- Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fejlesztési célok összehangolásában, a források biztosításában. ... >>

A Tamási "PRO CULTURA HUMANA" Vegyeskórusért Alapítvány

(egyéb)

7090 Tamási, József A. ltp. 11/B. II/6.
képviselő: Doffkayné Kalász Andrea
Tamási város zenei életének fejlesztése a Tamási ProCultura Humana Vegyes kórus működésének támogatása. ... >>

"Ifjú Muzsikusokért" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Gárdonyi u. 20.
képviselő: elnök Antal József
Tehetséges szólisták és zenei csoportok működési feltételeinek javítása. ... >>

Könnyű László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság u. 52.
képviselő: Miskolczi Zoltánné
a művészeti és könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása ... >>

"Óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.
képviselő: képviselő Kiss Erika
Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatokhoz az eszközkészlet felújítása és beszerzése, tornaeszközök, kéziszerek pótlása.
Óvodai rendezvények finanszírozása, kirándulások, tanulmányi utak, szakmai képzések támogatása. ... >>

Tamási Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság utca 50.
képviselő: elnök Witzl Zsolt
1./ A tag civil szervezetek tevékenységének koordinálása.
2./ A tag civil szervezetek érdekképviselete és érdekérvényesítése.
3./ Együttműködés a helyi, megyei, régiós és országos civil szervezetekkel és szerveződésekkel az oktatás, közművelődés, kultúra, hagyományápolás, sport, környezet és természetvédelem, közrendbiztonság, hárányos helyzetű csoportok, kisebbségek segítése területén.
4./ Együttműködés az önkormányzatokkal, önkormányzati feladatok átvállalására, közös megvalósítására.
5./ Az önkormányzati, a gazdasági és a civol szféra együttműködésének elősegítése, közös projektek összehangolása, végrehajtása.
6./ A civil tudat erősítése.
7./ Civil nemzetközi kapocsolatok kiépítése és ápolása.
8./ Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is végezhet.
9./ A működési terület infrastrukúrális fejlesztésében közreműködés vállalása. ... >>

Tamási Gazdakör

(egyéb)

7090 Tamási, Páva u. 34.
képviselő: Csike György, Németh István ... >>

Tamási Gimnáziumért Közalapítvány

(egyéb)

7090 Tamási, Bezerédj u. 1.
képviselő: alelnök Belina Katalin, elnök Örményiné Pápai Zsuzsanna
A Tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium fenntartásának és folyamatos működtetésének elősegítése. ... >>

Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7090 Tamási, Kossuth tér 3-4.
képviselő: elnök Nagy István
A rendőrségi humánpolitikai feladatok végrehajtásának elősegítése, Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűncslekmények, szabálysértések, kisebb súlyú jogsértések megelőzése, a közbiztonság javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a működési területen önként tenni akaró nyugdíjas rendőrök összefogásával, ténykedésük összehangolásával. ... >>

Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7090 Tamási, Kossuth tér 2.
képviselő: Csiszár Károly, elnök Martinka István
alapszabály mód. kelte: 2003. 09. 25. ... >>

Tamási Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

7090 Tamási, Kossuth tér 2.
képviselő: Berkes Béla ... >>

Tamási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
képviselő: elnök Hollósi József, elnökhelyettes Szabó József
Bűncselekmények megelőzése; személy és vagyonvédelem elősegítése, a fentiek értelmében önkéntes tevékenységet kifejteni kívánó lakosok összefogása és ténykedésük összehangolása; a lakossággal és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése; a lakossági boztonságérzet növelése, együttműködés minden olyan szervvel és szervezettel, amely e célok megvalósításában segítséget, támogatást képes nyújtani. ... >>

Tamási Széchenyi Vadásztársaság

(egyéb)

7090 Tamási, Árpád utca 3.
képviselő: elnök Csík János, titkár Ifj. Ludvig Pál ... >>

Tamási Vállakozók Egyesülete

(egyéb)

7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 16.
képviselő: Stollár György ... >>

"Tamási Városért" Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
képviselő: alelnök Koppánné dr. Kertész Margit, elnök Dr. Takács Gyula
-településfejlesztés -köztisztaság -foglalkoztatás megoldásának elősegítése -közbiztonság erősítése -alap- és középfokú oktatás -szociális és egészségügyi alapellátás minőségének javítása -közösségi terek létrehozása -tömegsport támogatása -közművelődés fejlesztése -települési és kisebbségi önkormányzatok együttműködésének támogatása ... >>

TAMÁSIÉRT Egyesület

(egyéb)

7090 Tamási, Kishenye 17.
képviselő: elnök Witzl Zsolt
Tamási város fenntartható fejlesztése, a városban élők életminőségének javítása, életszínvonalának nöevelése, a helyi társadalom bevonása a döntési folyamatokba; a fejlesztések tervezésénél és megvallósulásánál az átláthatóság és a nyilvánosság megteremtése. ... >>

Tolna Megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7090 Tamási, Landler J. utca 5.
képviselő: elnök Sándor Lászlóné
1./Az FCI (Federation Cynologique Intesrnationale) által elismert fajtájú kutyákat kevelő, tartó és tenyésztő jogi és természetes személyek tömörítése.
2./ A kutyatenyésztő és kutyatartó magánszemélyek - elsősorban az egyesület tagjainak - érdekvédelme és képviselete.
3./ A társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembe vételével kialakított kultúrált kutyatartás írott és iratlan szabályainak széles körben való terjesztése, népszerűsítése. A kutyatartás hagyományainak és szabályainak ismertetése, terjesztése.
4./ Különböző kynológiai tárgyú tanfolyamok, előadások, vizsgák és versenyek szervezése.
5./ Az FCI által elismert fajták kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása.
6./ Kutyás bemutatók és sport szervezése, lebonyolítása.
7./ Különböző szintű kiállításk, szemlék, bemutatók és képességvizsgák rendezése.
8./ Együttműködés más egyesületekkel és klubokkal. ... >>

Vas Gereben Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

képviselő: Béres József, Fehér István ... >>

Waldorf Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 41.
képviselő: Brücher József, Dr. Hóborné Füredi Mária
alapfokú iskola alapítása, fenntartása ... >>
1. oldal