Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Együtt Bálintkával Alapítvány

(szociális)

2335 Taksony, Nyírfa u. 18.
képviselő: Szabó József elnök
A súlyos balesetet szenvedett Dorogi Bálint maradandó egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése belföldön és külföldön, gyógyászati segédeszköz ellátásának biztosítása, életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése és a mindehhez szükséges pénzügyi eszközök előteremtése. ... >>

Jövőépítő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Orgona köz 11.
képviselő: Hámné Juhász Ildikó
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű fiatalok/emberek, fiatal és felnőtt korú álláskeresők és időskorúak szakmai képzésének, foglalkoztatottságának támogatása, rehabilitációjuk, munkába állásuk elősegítése, életminőségük javítása, egészségmegőrzésük, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, nevelésük, oktatásuk, pályaorientációjuk, szakképzésük minőségének javítása, kulturális, sport és szabadidős tevékenységük támogatása, részükre ösztöndíjak, juttatások és jutalmak nyújtása. ... >>

Magyar Karitatív Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Állomás utca 20.sz.
képviselő: Körmendi Andrea, Krasznár Gáborné Bacsevits Linda
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos teendők felmérése, adományozás, fiatal tehetségek támogatása. Sport.- kultú- rális karitativ táborok létrehozása. Vizuális fejlesztő művészeti program megvalósítása. ... >>

Roma Lovagok Világszövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2335 Taksony, Szent Mihály u. 2.
képviselő: Ruva Pál Sándor
A cigányság élet- és munkakörülményeinek javítása, kulturális színvonalának emelése. Családok egymás közötti megbékélésének elősegítése. Keresztény hitéletre való törekvés. ... >>

Segítünk a gyógyulásban Alapítvány

(szociális)

2335 Taksony, Szt. Imre út 174.
képviselő: Györke Erzsébet elnök
Szappanos Gábor gyógyulásának elősegítése, az ehhez szükséges eszközök és gyógykezelések anyagi alapjainak előteremtése. ... >>

Szent Erzsébet Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

2335 Taksony, Szent Imre u. 10.
képviselő: Márki Károlyné, Rizmajer Edina
Idősek és arra rászorultak támogatása. ... >>

Taksonyi Nyugdíjasok Baráti Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2335 Taksony, Solt u. 25.
képviselő: Grimm Ferenc ügyvezető elnök, Makkay Gábor elnök
Taksony és környékbeli nyugdíjasok részére egészségmegőrzésben, betegség megelőzésben segítségnyújtás, előadásokat, Kirándulásokat szervez, együttműködik hasonló szervezetekkel, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatás igénybevételéhez segítség nyújtása. ... >>

Varázslat Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2335 Taksony, Mikes K. u. 7.sz.
képviselő: Kissné Győri Katalin
Más fogyatékos óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú foglalkozások keretében. Szülőknek tanácsadás. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. Részképességzavarban (dyslexia, dysgraphia, descalculia) szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. Speciális gyermekközösségek kialakítása a más fogyatékos, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek oktatása, felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Új korszerű pedagógiai programok átvé- tele, megismertetése és alkalmazása. Bel és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző tanulmányutak, továbbképzések finanszírozása. Kimagasló tehetségek gondozása. ... >>
1. oldal