Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony sport civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Aqua Marathon Yamaha Sport Club

(sport)

2335 Taksony, Mátyás király u. 47/a.
képviselő: Zsengellér József ... >>

Baráti Lovas Klub - Taksony

(sport)

2335 Taksony, Kölcsey u. 25-27.sz.
képviselő: Cziráné Bősze Edit titkár, Szabados Rezső elnök, Tarsoly István gazdasági felelős
Szabadidő hasznos eltöltése, lovassport utánpótlás nevelése, a versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2335 Taksony, Iskola u. 3.
képviselő: Gera Imre (elnök) önállóan, a bankszámla felett a gazd. vezetővel együttesen
A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai, versengési, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Hranek Box Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2335 Taksony, Kölcsey Ferenc utca 42.
képviselő: Hranek Sándor, Lakoczki György
Az ökölvívósport, a küzdősportok és harcművészetek népszerűsítése; az ifjúság egészséges életre nevelése. Szervezi a sportolók edzését és felkészülését, sportversenyeket rendez, együttműködik más sportegyesületekkel, részt vesz a sportági szövetségek munkájában. ... >>

Jövőépítő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Orgona köz 11.
képviselő: Hámné Juhász Ildikó
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű fiatalok/emberek, fiatal és felnőtt korú álláskeresők és időskorúak szakmai képzésének, foglalkoztatottságának támogatása, rehabilitációjuk, munkába állásuk elősegítése, életminőségük javítása, egészségmegőrzésük, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, nevelésük, oktatásuk, pályaorientációjuk, szakképzésük minőségének javítása, kulturális, sport és szabadidős tevékenységük támogatása, részükre ösztöndíjak, juttatások és jutalmak nyújtása. ... >>

Kisduna Regatta Vizisport Alapítvány

(sport)

2335 Taksony, Sziget u. 112.
képviselő: Fajcsák gábor, Regényi Tamás
Sporttevékenység támogatása fejlesztése, ezen belül senior evezősök sikeres felkészülésének és hazai illetve nemzetközi versenyzésének támogatása a felkészülés és versenyzés technikai feltételeinek biztosításával. ... >>

Magyar Karitatív Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Állomás utca 20.sz.
képviselő: Körmendi Andrea, Krasznár Gáborné Bacsevits Linda
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos teendők felmérése, adományozás, fiatal tehetségek támogatása. Sport.- kultú- rális karitativ táborok létrehozása. Vizuális fejlesztő művészeti program megvalósítása. ... >>

Magyar Postagalambsport Szövetség A-17

(sport,érdekképviselet)

2335 Taksony, Vezér u. 35.sz.
képviselő: Hoffman János elnök, Kreisz Antal titkár ... >>

NEMESTEAM SPORT Club

(sport)

2335 Taksony, Fő út 87.
képviselő: Nemes Ferenc ... >>

Pa-Sa Tanya Lovas Egyesület

(sport)

2335 Taksony, Zsellérerdő 24.
képviselő: Hamar Sándor elnök
Lovaglási kultúra fejlesztése. Lovassport és fogathajtás népszerűsítése. A falusi turizmus elősegítése. ... >>

Taksony Sportegyesület

(sport)

2335 Taksony, Rózsa utca 12.sz.
képviselő: Kovács József elnök ... >>

Taksony Vezér Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

2335 Taksony, Fő út 89.sz.
képviselő: G.Németh Irén
Sporttevékenység. ... >>

Taksonyi Diáksport Kézilabda Egyesület

(sport)

2335 Taksony, Wesselényi u. 19/A.
képviselő: Kapitány László elnökhelyettes, Sági László elnök ... >>

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány

(sport)

2335 Taksony, Arany János u. 1.
képviselő: Siposné Ruff Irén ( elnök )
Taksony 18 éven aluli ifjúsága sport- tevékenységének támogatása, verseny, tömegsport szervezése, sporteszközök, felszerelések biztosítása, rendezvények megszervezése. ... >>

Taksonyi Motorosok Egyesülete

(sport)

2335 Taksony, Nyírfa u 17.
képviselő: Budai Csaba (elnökhelyettes) önálló, Hujj Mátyás (elnökhelyettes) önálló, Kálóczi Imre (elnök) önálló
Motorsport öszefogása, programok szervezése, érdekképviselet, a sport népszerűsítése. ... >>

Taksonyi Tánc és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2335 Taksony, Wesselényi u. 40.
képviselő: Szénási Lajos elnök
helyi kultúra fejlesztése, a csellengő fiatalok számára elfoglaltság biztosítása ... >>
1. oldal