Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

A Közjóért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2335 Taksony, Petőfi u.14.sz,.
képviselő: Hufnágel Béla
A magyar és a határon túli magyarság társadalmi, illetve egyéb szélesebb közösségi érdekeinek szolgálása, emberiességi érzésből fakadó támogatás nyújtása a rászorulók számára. ... >>

Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)művelődési Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

2335 Taksony, Szent Mihály u 2.
képviselő: Kecskeméti Károly (alelnök) önálló, Ruva Pál (elnök) önálló
A hazai és a világon első cigány írók és költők szakmai és érdekvédelmi képviselete. ... >>

Délibáb Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2335 Taksony, Széchenyi u. 42.
képviselő: Répás Róbert István ( önállóan )
Az Európai Unióba történő belépés kapcsán a környezetvédelmi előírások tudatosítása, főleg az ifjúság körében. Ezzel kapcsolatban tanfolyamok, táborok szervezése. Természetvédelmi tanfolyamok táborok szervezése. Az alapítvány célja kibővül: Információs technikák széleskörű elterjesztésének felgyorsítása, továbbá annak elérése, hogy a gazdasági szereplők- megismerve az informatika szerepét - a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre

(kulturális)

2335 Taksony, Fő u.89.sz.
képviselő: Pillmayer Edit elnök
Anyanyelv, nemzetiségi szokások történelmi hagyományok megismerése és megismertetése, együttműködés más nemzetiségi csoportosulásokkal, gazdasági tevékenység. ... >>

Hranek Box Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2335 Taksony, Kölcsey Ferenc utca 42.
képviselő: Hranek Sándor, Lakoczki György
Az ökölvívósport, a küzdősportok és harcművészetek népszerűsítése; az ifjúság egészséges életre nevelése. Szervezi a sportolók edzését és felkészülését, sportversenyeket rendez, együttműködik más sportegyesületekkel, részt vesz a sportági szövetségek munkájában. ... >>

Jövőépítő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Orgona köz 11.
képviselő: Hámné Juhász Ildikó
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű fiatalok/emberek, fiatal és felnőtt korú álláskeresők és időskorúak szakmai képzésének, foglalkoztatottságának támogatása, rehabilitációjuk, munkába állásuk elősegítése, életminőségük javítása, egészségmegőrzésük, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, nevelésük, oktatásuk, pályaorientációjuk, szakképzésük minőségének javítása, kulturális, sport és szabadidős tevékenységük támogatása, részükre ösztöndíjak, juttatások és jutalmak nyújtása. ... >>

Magyar Karitatív Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Állomás utca 20.sz.
képviselő: Körmendi Andrea, Krasznár Gáborné Bacsevits Linda
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos teendők felmérése, adományozás, fiatal tehetségek támogatása. Sport.- kultú- rális karitativ táborok létrehozása. Vizuális fejlesztő művészeti program megvalósítása. ... >>

PERGAMEN Baráti Kör Taksonyi Magyar Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,kulturális)

2335 Taksony, Vezér u. 26.
képviselő: Ferancz Attila ( elnök )
A magyar hagyományok, így a tánc-, zenei-, színházi-, nyelvi és irodalmi kultúra, a magyar gasztronómia széles körben történő megismertetése, népszerűsítése az egyesület által, vagy az egyesület közreműködésével szervezett találkozókon, rendezvényeken. ... >>

Roma Lovagok Világszövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2335 Taksony, Szent Mihály u. 2.
képviselő: Ruva Pál Sándor
A cigányság élet- és munkakörülményeinek javítása, kulturális színvonalának emelése. Családok egymás közötti megbékélésének elősegítése. Keresztény hitéletre való törekvés. ... >>

Taksony Faluszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2335 Taksony, Fő u. 89.
képviselő: Tóth József
Védje és ápolja településünk, -építettt és természetes - örökölt értékeit, történelmi emlékképeit, ugyanakkor fokozatosan szépítse a falu öszképét. ... >>

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete

(kulturális)

2335 Taksony, Fő u.89.sz.
képviselő: Karika Ildikó
Taksonyi és környékbeli sváb hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Taksonyi Hírharang Alapítvány

(kulturális)

2335 Taksony, Alkotmány u. 12.
képviselő: Arnóti Péter ( elnök )
Taksony kultúrális életének fejlesztése. ... >>

Taksonyi Kórusok Egyesülete

(kulturális)

2335 Taksony, Fő út 89.
képviselő: Winklerné Tomana Ildikó
A Taksonyban található kórusok munkájának összehanglása, a kórusok tagjainak támogatása, a kórusok anyagi helyzetének javítása, a kórusok fellépéseinek utazásainak, minősítésének biztosítása, valamint a taksonyi kórushagyományok ápolása. ... >>

Taksonyi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2335 Taksony, Baross tér 7.sz.
képviselő: Kreisz Jánosné
A taksonyi Napköziotthonos Óvoda támogatása, az Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelés, fejlesztés feltételeinek biztosítására, új nevelési módszerek, eljárások bevezetésének elősegítése, a környezetvédelemre nevelés elősegítése. Az alapítvány céljait főként a következő tevékenységek támogatásával kivánja elérni: nevelési programok költségeinek biztosítása, a tárgyi eszközök és géppark szinten tartása és fejlesztése, a pedagógusok szakmai képzésének támogatása, munka és nevelési körülmények javítása. ... >>

Taksonyi Sváb Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2335 Taksony, Széchenyi u. 51.
képviselő: Kreisz László elnök
Taksony és környéke hagyomány- őrzése, -ápolása ... >>

Taksonyi Tánc és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2335 Taksony, Wesselényi u. 40.
képviselő: Szénási Lajos elnök
helyi kultúra fejlesztése, a csellengő fiatalok számára elfoglaltság biztosítása ... >>
1. oldal