Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

2000.Év Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.sz.
képviselő: Kreisz Gábor
Az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási intézmények informatikai háttere kialakításának segítése, különös hangsúlyt fektetve a közoktatás fejlesztésére. Annak elérése, hogy az általános iskolák és közintézmények a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2335 Taksony, Iskola u. 3.
képviselő: Gera Imre (elnök) önállóan, a bankszámla felett a gazd. vezetővel együttesen
A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai, versengési, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

BUBÁB Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Szárcsa u.27.sz.
képviselő: Bognár Zoltán
A fiatal szinészek magyar tanterv és nemzetközi tanterv alapján működő köz- oktatási és felsőoktatási intézményi nevelési, oktatási feladatainak ellátá- sát, és az idegen nyelven történő okta- tás megszervezését, a kétnyelvűség elé- rését elősegítő támogatás nyújtását. Szinész, bábszinész-oktatás támogatása szervezése,pedagógus továbbképzés. Magyarországon tartózkodó határon kívü- li magyar fiatalok szinészoktatása, a- nyagi támogatása, a tandíj átvállalásá- val. Szinészi pedagógiai program és tanterv kidolgozásához , tanterv, tananyag tá- mogatása,külföldi tanúlmányutak fellé- pések támogatása,kitüntetések adomá- nyozása. A fenti célokat elsősorban a Budapesti Bábszinház és az általa megszervezett fenntartott vagy támogatott stúdió ke- retein belül kel megvalósítani. ... >>

PERGAMEN Baráti Kör Taksonyi Magyar Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,kulturális)

2335 Taksony, Vezér u. 26.
képviselő: Ferancz Attila ( elnök )
A magyar hagyományok, így a tánc-, zenei-, színházi-, nyelvi és irodalmi kultúra, a magyar gasztronómia széles körben történő megismertetése, népszerűsítése az egyesület által, vagy az egyesület közreműködésével szervezett találkozókon, rendezvényeken. ... >>

Szent Erzsébet Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

2335 Taksony, Szent Imre u. 10.
képviselő: Márki Károlyné, Rizmajer Edina
Idősek és arra rászorultak támogatása. ... >>

Taksonyi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2335 Taksony, Baross tér 7.sz.
képviselő: Kreisz Jánosné
A taksonyi Napköziotthonos Óvoda támogatása, az Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelés, fejlesztés feltételeinek biztosítására, új nevelési módszerek, eljárások bevezetésének elősegítése, a környezetvédelemre nevelés elősegítése. Az alapítvány céljait főként a következő tevékenységek támogatásával kivánja elérni: nevelési programok költségeinek biztosítása, a tárgyi eszközök és géppark szinten tartása és fejlesztése, a pedagógusok szakmai képzésének támogatása, munka és nevelési körülmények javítása. ... >>

Tanulókért, oktatásért, a holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Iskola u.3.sz.
képviselő: Török István
az általános iskola tanulóinak támogatása, ösztönzése, korszerűsítés, tárgyi feltételek javítása ... >>

Varázslat Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2335 Taksony, Mikes K. u. 7.sz.
képviselő: Kissné Győri Katalin
Más fogyatékos óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú foglalkozások keretében. Szülőknek tanácsadás. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. Részképességzavarban (dyslexia, dysgraphia, descalculia) szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. Speciális gyermekközösségek kialakítása a más fogyatékos, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek oktatása, felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Új korszerű pedagógiai programok átvé- tele, megismertetése és alkalmazása. Bel és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző tanulmányutak, továbbképzések finanszírozása. Kimagasló tehetségek gondozása. ... >>
1. oldal