Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Egészséges Abaújért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth utca 3
képviselő: Suhajda Jószef
Az abaúji emberek testi és lelki egészségének, életkörülményének, épített és természetes környezetének, kulturális örökségének védelme, ápolása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

"Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
képviselő: elnök Nyitrainé Jurácsik Antónia
A szalonnai 2023. hrsz. ingatlanon az alapító önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi és Ökológiai Oktatási Központ működtetése keretében megszervezi a Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola általános és középiskolás korú diákjai - tanterv szerinti - környezet - és természetvédelmi oktatását. ... >>

SZIKE Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3800 Szikszó, Deák F utca 16
képviselő: Kaposi Zoltán
működési körének jellege:egszségmegőrzés, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, környezetvédelm ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszói Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Jókai út 4.
képviselő: Lemperger István elnök, Tóth Istvánné főtitkár
Egyesület céljaival azonosuló polgárok, elsősorban a fiatalok összefogása, a fiatal korosztály számára a tartalmas időtöltés lehetőségének megteremtése, kulturális, művészeti és szórakoztató programokat szervezése, azokhoz segítséget nyújtása. A hátrányos helyzetű abaúji fiatalok integrációjának segítése, önismereti, pályaválasztási, integrációs, reintegrációs tréningeket szervezése. A fogyatékkal élő emberek segítése. A népművészeti tevékenységek népszerűsítése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, hagyományőrző találkozók, programokat szervezése és lebonyolítása. A népi, történelmi és helytörténeti hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és bemutatása. A környezet- és természetvédő és kímélő szemléletmód kialakítása az ifjúság körében. A nevelést, oktatást, képességfejlesztést, egészségmegőrzést és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység. Az egyesület céljai körébe vitafórumok szervezése, minden egyéb, a céljai megvalósításához szükséges feladatot. Az egyesület tagjai művelődési, sportolási, szórakozási és egyéb a magánéletben fontos igényeinek kielégítésében segítségnyújtás. Az egyesület tagjai folyamatos segítése testi, lelki, szellemi anyagi téren egyaránt. ... >>
1. oldal