Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Malom u. 2-6.
képviselő: Dr. Bene Sándorné elnök
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése /tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás/terén: e tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása tekintetében, valamint az iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása /osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportrendezvény, stb/ terén továbbá diáksportversenyek rendezése, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében. ... >>

MTTSZ Szikszó Városi Lövészklub

(sport)

3800 Szikszó,
képviselő: Zolnai László ... >>

Szepsi Szikszó Diáksport Egyesület

(sport)

3800 Szikszó, Miskolci út 9.
képviselő: Ádám Istvánné titkár, Lengyel József elnökhelyettes, Lengyelné Bendzsel Éva elnök ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszói Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Jókai út 4.
képviselő: Lemperger István elnök, Tóth Istvánné főtitkár
Egyesület céljaival azonosuló polgárok, elsősorban a fiatalok összefogása, a fiatal korosztály számára a tartalmas időtöltés lehetőségének megteremtése, kulturális, művészeti és szórakoztató programokat szervezése, azokhoz segítséget nyújtása. A hátrányos helyzetű abaúji fiatalok integrációjának segítése, önismereti, pályaválasztási, integrációs, reintegrációs tréningeket szervezése. A fogyatékkal élő emberek segítése. A népművészeti tevékenységek népszerűsítése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, hagyományőrző találkozók, programokat szervezése és lebonyolítása. A népi, történelmi és helytörténeti hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és bemutatása. A környezet- és természetvédő és kímélő szemléletmód kialakítása az ifjúság körében. A nevelést, oktatást, képességfejlesztést, egészségmegőrzést és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység. Az egyesület céljai körébe vitafórumok szervezése, minden egyéb, a céljai megvalósításához szükséges feladatot. Az egyesület tagjai művelődési, sportolási, szórakozási és egyéb a magánéletben fontos igényeinek kielégítésében segítségnyújtás. Az egyesület tagjai folyamatos segítése testi, lelki, szellemi anyagi téren egyaránt. ... >>

"Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért" Alapítvány

(sport)

3800 Szikszó, Rákóczi u. 24.
képviselő: Győrffi Dezső
A kosárlabda sport népszerűségének támogatása, versenyszervezés, lebonyolítás, ehhez kapcsolódó sportjellegű szolgáltatások biztosítása. ... >>

Szikszói Úszóegyesület

(sport)

3800 Szikszó, Bartók Béla út 7
képviselő: Gregó Adrienn ... >>

Z-26. Postagalamb Sportegyesület Szikszó

(sport)

3800 Szikszó, Csokonai út 8.
képviselő: Huszti István elnök ... >>
1. oldal