Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Malom u. 2-6.
képviselő: Dr. Bene Sándorné elnök
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése /tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás/terén: e tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása tekintetében, valamint az iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása /osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportrendezvény, stb/ terén továbbá diáksportversenyek rendezése, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében. ... >>

"Abaúj Lakossága Kórházi Ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3800 Szikszó, Kassai út 45-49.
képviselő: Dr. Tiba Sándor
Anyagi eszközökkel elősegíteni a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, technikai feltételeinek javítását. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy a számítógépek alkalmazási körét szélesítik, e területen dolgozókat továbbképzik, munkájuk technikai feltételeit fejlesztik. ... >>

ABAÚJI FIATALOK OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3800 Szikszó, Rákóczi út 22-24.
képviselő: Budai Béláné
A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. Felkészít szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz és önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. Szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése. A tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladaok ellátása. Szakképzés, a nappali képzés keretében meghatározottak szerinti, nappali, esti, illetve levelező formában. A tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák szervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. Továbbképzések, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében. A tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése. ... >>

Alapítvány "Muhiért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Verseny u. 2/b.
képviselő: Rácz József
a megépült új és régi emlékmű karbantartása, ápolása, fenntartása; - Muhi község és az emlékművek környékének területrendezése, fa- és pázsittelepítés, parkosítás; - a kutúrotthonban Muhi község történelmi múltjával összefüggő állandó kultúrális kiállítás létrehozása; - korábban más községbe áthelyezett általános iskolai oktatás visszaállítása; - a közművelődés előmozdítása érdekében a nyelvoktatás, ... >>

"Bethánia Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Hunyadi u. 4-6.
képviselő: Bartha Ferenc
A Bethánia Napköziotthonos óvodában elheylezett gyermekek nevelési és oktatási feltételeinek bizosítsa, az óvoda fenntartásában, karbantartásában való közreműködés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet. ... >>

"Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
képviselő: elnök Nyitrainé Jurácsik Antónia
A szalonnai 2023. hrsz. ingatlanon az alapító önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi és Ökológiai Oktatási Központ működtetése keretében megszervezi a Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola általános és középiskolás korú diákjai - tanterv szerinti - környezet - és természetvédelmi oktatását. ... >>

Szepsi Csombor Márton Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Miskolci u.9.
képviselő: Urbánné Tóth Edit ... >>

" Timóteus " Alapítvány a Szikszói Ifjúságért

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
képviselő: Csomós Jánosné
A Szikszói Református Egyházközösséggel együttműködve a Szikszói Református Ifjúsági Ház létrehozása, ahol a város fiataljai - felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül - számára összejöveteleket, tanfolyamokat szerveznének és bonyolítanának le, biztosítva ezáltal a szabadidő értelmes és hasznos eltöltését, a kultúrált keresztény szellemű nevelés részeként. Ezen belül elsősorban biztosítani kívánják a folyamatos hitoktatás feltételeit és az Ifjúsági Ház számítógépparkjának kiépítésével a számítástechnika oktatását. Elő kívánja segíteni a szikszói Református Egyházközség működési körébe eső feladatok ellátását, így az adományok gyűjtését és célba juttatását, külföldi testvérkapcsolatainak fenntartását, biztosítva ehhez az idegennyelv oktatás az utazás és vendéglátás feltételeit. Támogatni kívánja továbbá az egyházközség által szervezett hangversenyeket, ifjúsági táborokat és összejöveteleket. A Szikszói Református Ifjúsági Házat, - mint erre társadalmi igény lesz és feltételei biztosítva lesznek - református általános iskolává kívánják fejleszteni. ... >>
1. oldal