Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Bethlen G utca 3
képviselő: Szögeczki József ... >>

"KARITATÍV" ALAPÍTVÁNY A BETEG GYERMEKEKÉRT

(egészségügyi,szociális,egyéb)

3800 Szikszó, Késmárki utca 6.
képviselő: Bálint Sándor, Kocsis Krisztina, Valáscsek Róbert
A cél olyan beteg gyermekek anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokoltá teszi a nagy kötséggel járó műtéti beavatkozások, ill. külföldi kezelések igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében. ... >>

Összefogás Abaújért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Bocskai J. út 12.
képviselő: Glonczi Elemér elnök
Szikszó és Abaúj társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása. A Szikszón és Abaújban élő romák életminőségének javítása. Szikszó és Abaúj megtartó erejének növelése. A társadalmi kohézió erősítése, a roma népesség társadalmi integrációjának előmozdítása. Versenyképes és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása. ... >>

Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás

(egyéb)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
képviselő: Panyik József ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszó Városért Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Gárdonyi út 8.
képviselő: Gulyásné dr.Kerekes Rita elnök, Mészáros Péter titkár
Találkozási és együttműködési lehetőség teremtése a B-A-Z. Megyében működő civil szerveződések és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Önkormányzati képviseletet biztosítson a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével hozzájáruljon a civil szerveződések társadalmi súlyának növeléséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez, valamint elősegítse további civil szervezetek létrejöttét. ... >>

Szikszói Roma Nők Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Farkas Istvánné elnök
Egy olyan szervezet létrehozása, amely lehetővé teszi a roma nők érdekeinek érvényesítését, a legszélesebb értelemben vett társadalmi integrációjuknak a megteremtését, foglakoztatási, oktatási-képzési, egészségügyi és lakhatási programokon keresztül. A társadalmi integráció fontosságát a társadalmi csoportok (romák, nők, fogyatékossággal élők, stb.) tevékenységeinek támogatásával ösztönzi. ... >>

Szikszói Római Katolikus Egyházért Alapítvány

(egyéb)

3800 Szikszó, Kossuth L. utca 3
képviselő: Dr Mata István
a Szikszói Római Katolikus Templom építése befejezésének, fenntartásának támogatása, ideértve a templomtorony építéséhez való anyagi hozzájárulást is,

- a Szikszói Római Katolikus Egyházközség birtokában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési költségeinek, valamint az alapítvány céljait szolgáló új létesítmények létrehozási költségeinek fedezése,

- a Szikszói Római Katolikus Egyházközség rászoruló tagjainak anyagi eszközökkel való támogatása és fiatal tagjai vallásos nevelésének anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Szikszói Társalgókör Szikszóért és Abaújért

(egyéb)

3800 Szikszó, Rákóczi utca 60
képviselő: alelnök Fedor János, elnök Dr. Boholy György, titkár Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna ... >>

Új Szövetség Szikszóért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3800 Szikszó, Vörösmarty út 12.
képviselő: Kavalecz Imre elnök
Szikszó generált társadalmi problémáinak megoldása, az egyesület által szervezett szinten történő konszenzus létrehozása, erkölcsi magatartásra ösztönzés, amely az egymás iránt érzett felelősség, a valódi együttérzés és segítségnyújtás eszmeiségét tartalmazza, a helyi társadalomért érzett állampolgári felelősség kialakítása, amelyet az ?egymással való szó értés és felelősség? eszközeivel el lehet érni. ... >>
1. oldal