Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

4 X 4 Tuning Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Bika András utca 27.
képviselő: elnök Papp László
szabadidős terepjáró autózás és a természetjárás népszerűsítése. Off road versenyeken való részvétel, illetve annak elősegítése és a sportág népszerűsítése. Off road versenyek és szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az off road versenyzéshez szükséges anyagi háttér előteremtése és működtetése. Együttműködés a terepjáró autózással kapcsolatos gazdasági szervezetekkel, cégekkel és szolgáltatókkal. Külföldi off road rendezvényeken való részvétel és részvételek elősegítése. Magyarország természeti értékeinek védelme. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesület rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

Becefai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 35.
képviselő: elnök Tolnai Krisztián
A bűncselekmények megelőzése és különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Domolos-Zsibót Horgászegyesület Szigetvár

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 11.
képviselő: elnök Heninger Zsolt
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a fogászegyesület hagyományainak ápolása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbeli tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezeléésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgász célú halgazdákodás. ... >>

Hunor-Almamellék Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 7/1-3.
képviselő: elnök Englert Gyula
Az Egyesületekre, a vadászatra és vadgazdálkodásra, a lőfegyver tartására és használatára vonatkozó szabályok betartásával, a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban álló gazdálkodással a tagok részére kulturált, sportvadászati lehetőségek biztosítása. ... >>

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Basa u. 41.
képviselő: elnök Csokona Norbert
A terepjárós sport népszerűsítése, a 4x4 triál országos képviselete a sport szépségeinek megismertetése a nagyközönséggel, valamint a terepjáró autók előnyeinek kihasználása és használatuk élvezete. Magyarország természeti értékeinek védelme, megismertetése. Szabadidős terepjáró autózás és természetjárás népszerűsítése. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel, mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesült rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

Múlt-Jelen-Jövő Nemzeti Polgári Egyesület Szigetvárért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 12. fdsz./2.
képviselő: elnök Magyar Sándor Zoltán
a helyi kultúra támogatása, ezen belül helyi és országos, valamint nemzetközi szintű események, rendezvények szervezésével; többségi és kisebbségi kultúra ismertetése, bemutatása, népszerűsítése, rendezvények szervezésével és egyéb módon; a helyi (Szigetvár és környéke) környezet védelme, a lakott környezett színvonalának, lakhatóságának, infrastruktúrájának védelme, mindezek színvonalának emelése; a helyi természeti környezet védelme; szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, támogatások nyújtásával, illetve minden egyéb megvalósítható módon; a helyi közéletben való aktív részvétel, a helyi lakosságot érintő kérdésekben véleménynyilvánítás, javaslatok, megoldások ismertetése, illetve részvétel a lakosságot érintő közérdekű problémák megoldásában; tehetségkutatás, szakismeret bővítés céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése; kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése, azokon való részvétel biztosítása, a szabadidő tevékenység támogatása. ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár,
képviselő: elnök Tomsics Lajos
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a horgászegyesület hagyományainak ápolása.
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel.
A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezelésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgászcélú halgazdálkodás. ... >>
1. oldal