Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetszentmiklós természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.
képviselő: Csernev József ( önállóan )
A diákok sporttevékenységének végzése, sportolási, felkészítési, versenyzési lehetőségeinek és feltételeinek biztosítása. Az egészségmegőrzési, betegségmegelőzési programok támogatása, egészséges életmódra nevelés. Közreműködés az egyesület tagjainak nevelésében, képességeinek fejlesztésében, ismeretek terjesztésében. Környezetvédelmi , természetvédelmi tevékenység segítése. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység kifejtése, támogatása. ... >>

Cikola Vidéki Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 155.
képviselő: Monostori Vilmos elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok megtartásával a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőségek biztosítása. Célja továbbá a vadásztársaság tagutánpótlásának biztosítása, valamint az egyesületi életet szabályozó belső szabályok egyesületi életben történő alkalmazása, végrahajtása. ... >>

Csepeli Zöld Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 24.sz.
képviselő: Tenk András elnök
Környezet- és természetvédelem ... >>

Egyesület a Természetes és Épített Környezetért

(természetvédelem)

2310 Szigetszentmiklós, Losonci út 9. sz.
képviselő: Petróczi László elnök ... >>

Eszter Balatoni Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szabó u. 20.
képviselő: Kecskeméti Attila elnök
A természeti környezet védelme, a vitorlázás és más szabadidős vízisportok megismertetése és gyakorlása, oktatása. ... >>

Felső-Dunaági Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.sz.
képviselő: Kerepesi Nándor
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.8.§./1/ bekezdésében megfo- galmazott, s a helyi önkormányzat fela- datkörébe tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok, mint köz- feladatok ellátása, igy különösen: fi- gyelemmel a környezetvédelmi oktatást felvállaló intézményekre, Szigetszent- miklós Város települési, környezetvé- delmi programjának kidolgozása a vég- rehajtás segítése, állapot felmérés, állapot elemzés, tájrehabilitációs cél- feladatok megvalósítása, különös figye- lemmel a Ráckeve-Soroksári Duna ág vá- rosi szakaszára, a természetvédelmi ér- tékek őrzésére /úszóláp,madárvilág/, az ezzel összefüggő fejlesztésicélkitü- zések realizálása, környezetvédelmi szemléletre nevelés elősegítése, támo- gatása, környezetvédelmi akció progra- mok szervezése, irányítása, városszépí- tési feladatok szervezése, megvalósítá- sa. ... >>

KAMILLA Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 22.
képviselő: Szűcs Zoltán elnök
létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom ... >>

Kék Csepp Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem)

2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs.u.41.sz.
képviselő: Dukai Zoltán, Kecskeméthyné Fekics Ágnes, Kiss László, Nyitrai Károly ... >>

Kék Virág Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 2/c
képviselő: Szakál Miklós elnök
Egészségügyi, szociális tevékenység, környezet természet, állatvédelem, fásítás, diák tömegsport,közbiztonsági feladatok támogatása. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. ... >>

Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Csépi u. 55.
képviselő: Burlovits István elnök önállóan
Az egyesület tagjai által űzött szabadidő sportok bemutatása, népszerűsítése, s ezeken keresztül a természeti és környezeti értékek megismertetése, védelme. az egészséges életvitelre való nevelés, a környezettel harmonizáló aktív életmód kialakítása, népszerűsítése. Közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Szigetszentmiklósi Sziget Diáksport Egyesület

(sport,természetvédelem)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 11.sz.
képviselő: Vas János elnök
Tagjainak rendszeres sport, játék, természetjárási és tömegsport lehetőségek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, versenylehetőségek teremtése, szervezése, azokra felkészítés. ... >>

ZÖLDI-Környezetvédelmi Egyesület Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,szociális,környezetvédelmi)

2310 Szigetszentmiklós, Dobó István u. 26/A.
képviselő: Sveda Zsolt elnök
Környezetttudatos nevelés, szemléletmódváltás elősegítése. A térség természeti értékeinek helyreállítása, megóvása, a hátrányos helyzetű ifjúság bevonása a közéletbe. ... >>
1. oldal