Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetszentmiklós oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

208.sz. Csonka János Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2313 Szigetszentmiklós, Pf. 27.
képviselő: Czapek Tamásné elnök bármely kuratóriumi taggal együtt
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

A 100 éves óvodánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u 4. sz.
képviselő: Narancsik Sándorné
Óvodai oktatási feltételek fejlesztése, új programok bevezetése, a nyelvi okta- tás beindítása. ... >>

A mi iskolánk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti u. 6.
képviselő: Zilling Ibolya elnök önállóan
A szigetszentmiklósi 2.sz.Általános Iskola tárgyi, szakmai, pedagógiai, oktatási céljainak támogatása a gyermekek és a pedagógusok érdekében. ... >>

A mi óvodánkért, gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Nap u.2.sz.
képviselő: Balázsné Hajdu Hajnalka ( elnök )
A nyelvi oktatás beindulásának támogatása, a VI.sz. Napköziotthonos óvónők jutalmazása pedagógusnapon. ... >>

Ádám Jenő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.u.2.sz.
képviselő: dr. Regősné Nyírő Ildikó Júlia (mint az alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneisk.Támogatásáért Al. kuratóriumának elnöke
Zenei tanulmányokban kiemelkedő telje- sitményt nyujtó fiatalok támogatása, zeneiskola és emlékház támogatása. ... >>

Alapítvány a jövő nemzedékért

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a
képviselő: Becz Péter
A szigetszentmiklósi ált. iskolában nyelvi oktatás, számítástechnika okatatás, testi nevelés terén anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.sz.
képviselő: Dr. Regősné Nyírő Ildikó Julia
Zeneiskolába járók, a város zenei életének fejlesztéséhez hozzájárulás, a város történelmi-zenei hagyományok ápolása, Ádám Jenő szigetszentmiklósi emlékeinek felkutatása. ... >>

AquaRock Túrasport Egyesület

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Mikszáth Kálmán utca 11/1.
képviselő: Jánossy Gergely
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek a vízi és hegyi sport iránt. Az egyesület népszerűsíti és ismerteti vízi vagy hegyi sport iránt érdeklődők körében a búvárkodást, és a sziklamászást. Túrákat és tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek. ... >>

Civil Kontrol Országos Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Őz köz 4.
képviselő: dr. Víg Lajos elnök, ifj. Tóth Ernő alelnök, Molnár Mihály alelnök
egézségvédelem, környezetvédelem, ismeretterjesztés, oktatás, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend, közbiztonság védelme, érdekvédelem, érdekképviseleti tevékenység, amely nem öleli fel a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő kölcsönzés és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

Csepel Lövész Egylet

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Nyár utca 27.
képviselő: Tóth Imre
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, tagjainak nevelése, lövészeti oktatása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Csillagtelep Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 15/B.
képviselő: Pató Istvánné elnök
A vénusz utcai óvoda támogatása. Nevelési-oktatási segédanyagok vásárlása. Kirándulások, kulturális programok támogatása. A pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

Eszter Balatoni Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szabó u. 20.
képviselő: Kecskeméti Attila elnök
A természeti környezet védelme, a vitorlázás és más szabadidős vízisportok megismertetése és gyakorlása, oktatása. ... >>

Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 63/C.
képviselő: Kardosné Kreisz Ágota, Mathesz József, Pardy Pál
Az Európai Unión belül elsősorban a fiatalok és a magyar anyanyelvűek elhelyezkedésének tartós foglalkoztatásának elősegítése. Ennek keretében feltérképezi az EU-n belüli hiányszakmákat, amelyek körében az álláskeresőket támogatja a szakmai kiképzésük, átképzésük költségeinek részben vagy egészben történő anyagi hozzájárulásával. További célja a Magyarországra betelepülő külföldi vállalatok számára, elsősorban irodai munkára (callcenter munkatársak, biztosítási szakemberek, hostessek) munkavállalók kiképzésének anyagi támogatása közvetlenül az átképzést, kiképzést vállaló személyeken keresztül. ... >>

Fabriczy Kováts Mihály Közhasznú Alapítvány a korszerű nemzeti kadétképzés újraindításáért Magyarországon

(oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.
képviselő: dr. Czékus János ( elnök )
Korszerű, a magyar társadalom igényeinek megfelelő, az európai képzési rendszerbe illeszkedő szerkezetű, katonapedagógián nyugvó új és minőségi nevelési-oktatási-képzési programot (kadétképzés) megvalósító közép-, illetve felsőfokú oktatás támogatása, többszintű és egyéb gyermekoktatás révén megvalósuló speciális képességfejlesztés támogatása. Felnőttoktatás keretében teljesülő ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Fejlődő Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A.
képviselő: Bencze Lilla
Óvodásaink nevelési, oktatási feltéte- leinek javítása. ... >>

Felső-Dunaági Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.sz.
képviselő: Kerepesi Nándor
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.8.§./1/ bekezdésében megfo- galmazott, s a helyi önkormányzat fela- datkörébe tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok, mint köz- feladatok ellátása, igy különösen: fi- gyelemmel a környezetvédelmi oktatást felvállaló intézményekre, Szigetszent- miklós Város települési, környezetvé- delmi programjának kidolgozása a vég- rehajtás segítése, állapot felmérés, állapot elemzés, tájrehabilitációs cél- feladatok megvalósítása, különös figye- lemmel a Ráckeve-Soroksári Duna ág vá- rosi szakaszára, a természetvédelmi ér- tékek őrzésére /úszóláp,madárvilág/, az ezzel összefüggő fejlesztésicélkitü- zések realizálása, környezetvédelmi szemléletre nevelés elősegítése, támo- gatása, környezetvédelmi akció progra- mok szervezése, irányítása, városszépí- tési feladatok szervezése, megvalósítá- sa. ... >>

FENERBAHCE FC Sportegyesület

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kárász utca 1.
képviselő: Korkut Ziya
A labdarúgás sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és u- tánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Integrált nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Sóderos u. 8502.
képviselő: Dobos Tibor ( elnök )
Az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Gimnázium tevékenységének, pedagógiai és erdei iskolai programjának támogatá- sa. Integrált környezetű középfokú ok- tatás, mentálhigiénés gondozás és kom- munikációs képességek fejlesztése, va- lamint közép- és felsőfokú szakképzés. Maria Montessori pedagogiájára épülő pedagógiai rendszer létrehozása és mű- ködtetése, óvodai nevelés, alap-és középfokú oktatás. ... >>

ISE Magyarországi Képviselete Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Horgász u.39.sz.
képviselő: Somlyai Imre
Középiskolás diákok részére lehetővé tenni, az USA-ban eltöltendő tanév, vagy egy nyári vakáció fogadó családoknál. ... >>

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

2310 Szigetszentmiklós, Rév u. 14.
képviselő: Munkácsy Béla Attila
Környezeti nevelés, oktatás, környezetvédelem, tagok érdekképviselete ... >>

Kulcs a jövőhöz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.sz.
képviselő: Halászné Tádics Éva
A Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégium nevelési és oktatási feladatainak elősegítése az egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, nevelés, oktatás és sport területén. ... >>

Magyar Labdarúgásért, Hungária 2004 Alapítvány

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 12.sz.
képviselő: Horváth József
Fiatal /kizárólag serdülő és ifjúsági korú/ labdarugók képzése, nevelése, továbbá képzésük, nevelésük támogatása. ... >>

Megyelakó Egyesület

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Dorottya u. 26.
képviselő: elnök Rákosi Katalin
A budapesti és dél-pest megyei települések közösségfejlesztése, környeztvédelmi energiahatékonyság alkalmazása, nevelés, közösség- és településfejlesztés, rendezvényszervezés, oktatás. ... >>

Művészetekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 2.sz.
képviselő: Szabó Emma elnök
Támogatja a művészeti események, ren- dezvények szervezését. A kiállítások, tárlatok, bemutatók szervezésében ren- delkezésében való támogatás. Művészeti oktatás, képzés elősegítése diákok és tanárok részére. A hallgatók elhelyez- kedésében való támogatás. Oktatás mód- szertani feltételek javítsa. ... >>

Művészeti Tanoda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós u. 6.sz.
képviselő: Eszterhás Sándorné
Alapfokú művészeti oktatás beindítása. Művészeti események és rendezvények támogatása. A művészeti oktatáson résztvevő tanulók és tanárok továbbképzésének támogatása. ... >>

Pro Nebuló Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Komáromi u.57.sz.
képviselő: Kerekesné Nagy Julianna
A községben és vonzáskörzetében oktatási lehetőségek bővítése, pedagógus továbbképzés, sport, kulturális és művészet, nyelvi oktatás támogatása. ... >>

PRO POSTERIS Alapítvány

(oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Határ u.12-14.sz.
képviselő: Mátravölgyi Irén
A település üzemeltetésében résztvevő szakemberek továbbképzésének elősegítése. ... >>

SCHOOL - INVEST Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u.6-14.sz.
képviselő: Durbákné Fejes Gabriella elnök önállóan, Jakab Gabriella alelnök önállóan
A szigetszentmiklósi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanárainak és diákjainak támogatása. ... >>

Sorsközösség - Magyarság Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u.6-14.szám
képviselő: Kövesdi László
Középiskolai oktatás megvalósítása a kinn élő magyarság gyermekeinek. ... >>

Szabacsi Honismereti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 34.
képviselő: Demian György ( önállóan ), Simon Albert ( önállóan ), Tóth Benő ( önállóan )
Szigetszentmiklós Város múltjának feltárása és kutatása, honismereti szakkör szellemi és tárgyi hagyatékának ápolása, tudományos népszerűsítése kiemelten a fiatal korosztály körében a város oktatási, vallási és kulturális intézményeinek aktív bevonásával. Honismereti estek szervezése, kiállítás-rendezés. Az egyesület célja között szerepel még a határon túli magyar diákokkal való kapcsolat felvétel és oktatás elősegítése Szigetszentmiklós Város múltja ismertetése céljából, valamint a határon túli - hasonló célt kitűző - magyar intézmények segítése. ... >>

Szép Szó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 7.
képviselő: Pádárné Bagoly Anna elnök
iskolás korú gyermekek és fiatalok kultúrájának, művelődésének fejlesztése ... >>

Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Csépi u. 55.
képviselő: Burlovits István elnök önállóan
Az egyesület tagjai által űzött szabadidő sportok bemutatása, népszerűsítése, s ezeken keresztül a természeti és környezeti értékek megismertetése, védelme. az egészséges életvitelre való nevelés, a környezettel harmonizáló aktív életmód kialakítása, népszerűsítése. Közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Szigetszentmiklósi Box Klub

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Hold u. 27.
képviselő: Vendriczky István elnök
sporttevékenység, s annak támogatása, sport oktatása ... >>

Szigetszentmiklósi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19.sz.
képviselő: Soltiné Radnics Magdolna
Fejlesztés, korszerű, színvonalas könyvtári munka lehetőségének megteremtése. ... >>

Szigetszentmiklósi Tőr Egylet

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u 43.
képviselő: Kessler Zoltán Elemér (elnök)
A vivás sportág népszerűsítése - tőrrel, párbajtőrrel és a karddal vívás elsajátítása - versenysport ágának fejlesztése, az egyesület tagjainak ilyen irányú képzése, a versenyeken való részvétel és versenyek szervezése, a fiatalság szellemi és fizikai képességének erősítése, növelése. ... >>

Szociális Innovációs Alapítvány

(oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Miklós tér 4. sz.
képviselő: Gosztonyi Géza
Újító jellegű szociális tevékenységek felkarolása,célzott kutatása, képzések, együttműködés kialakítása,képzések szervezése, információs és adatbázis kialakítása és fejlesztése, a szociál- politika és a szociális munka szakterü- letén kiadványok közzététele. ... >>

Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.u.11.sz.
képviselő: Hegyi Sándorné ( elnök ), Szkokán Zoltánné titkár
Bíró Lajos Általános Iskola tanulóinak támogatása, táborok, kirándulások szervezése, nevelés, oktatás tárgyi feltételek javítása. ... >>

Tipegőkért Alapítvány

(oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. hrsz.
képviselő: Brünner Györgyné
Az alapítvány által támogatott bölcsődébe járó gyerekek egészségmegőrzése, képességfejlesztése, megfelelő tárgyi környezet kialakításával és játékfeltételek biztosításával. ... >>

Tölgyfa Hagyományőrző Egyesület Szigetszentmiklós

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Cserfa u. 7.
képviselő: Varga Gábor elnök
a waldorf pedagógia alapelvei alapján közoktatási intézmények alapítása és fenntartása ... >>

Úszás a jövőért Alapítvány

(sport,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 45.sz.
képviselő: Ifj.Szabó László elnök
A Budapesti Vasutas Sport Club (BVSC) keretében tartozó ifjúsági és gyermek úszók részsére magas szintű úszásoktatás, melynek célja a versenysport részére az úszó utánpótlás nevelése, ezzel egyidejűleg a szabadidő úszósport lehetőségeinek bővítése. Sporttevékenység, gyermek- és ifjúsági sport támogatása. ... >>

Válasz-Út Prevenciós, Segítő és Oktatási Egyesület

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
képviselő: Gulyásné Trangóni Marianna elnök
gyermek- és ifjúságvédelem, prevenció, segítés a felzárkózásra ... >>

Zeneművészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2110 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 4/6.
képviselő: Gábor Péter
A felsőfokú zenei, művészeti oktatás megszervezése és beindítása. ... >>

Zenesziget Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 20.sz.
képviselő: Angler Tibor elnök
Tehetséges gyermekek személyiségfejlesztése, zenés programok által. Zenés-irodalmi kistársulat létrehozása. Rendezvényszervezői tevékenység, műsorok szervezése. ... >>
1. oldal