Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetszentmiklós kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

208.sz. Csonka János Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2313 Szigetszentmiklós, Pf. 27.
képviselő: Czapek Tamásné elnök bármely kuratóriumi taggal együtt
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.sz.
képviselő: Dr. Regősné Nyírő Ildikó Julia
Zeneiskolába járók, a város zenei életének fejlesztéséhez hozzájárulás, a város történelmi-zenei hagyományok ápolása, Ádám Jenő szigetszentmiklósi emlékeinek felkutatása. ... >>

Csillag Születik Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Nyaraló u.13.
képviselő: Junek Adrienn elnök
zeneművészeti tevékenység támogatása ... >>

Csillagtelep Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 15/B.
képviselő: Pató Istvánné elnök
A vénusz utcai óvoda támogatása. Nevelési-oktatási segédanyagok vásárlása. Kirándulások, kulturális programok támogatása. A pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

Dalolva szép az élet Nótás Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
képviselő: Klimó Józsefné elnök
Az alkotás, a kultúra közvetítése, a magyar nóta, a hozzá kapcsolódó hangszeres zene, magyar népzenei hagyományok ápolása, terjesztése, magyar népi zenekultúra legmagasabb szintű interpetálása, minden olyan kulturális kezdeményezés támogatása, amely lehetőséget ad a magyar nóta és népdalkincs terjesztésére, kifejezésmódjának gazdagítására. ... >>

Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Iharos u. 12.
képviselő: Gulyás Lajos ( elnök )
Az egyesületi hagyományok felélesztése. Helyi közéletben és közművelődésben aktív részvétel. Hasonló civil szervezetekkel együttműködés. ... >>

Euforte Alapítvány

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Madách út 10.
képviselő: Solymosi Milan önállóan, Weisz János önállóan
Fiatal művészek tevékenységének támogatása. Művészek közötti kapcsolatok létrejöttének elősegítése. Művészetifórumok szervezése. ... >>

Fejlődő Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A.
képviselő: Bencze Lilla
Óvodásaink nevelési, oktatási feltéte- leinek javítása. ... >>

Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

2310 Szigetszentmiklós, Május l sétány 9.sz.
képviselő: Puhm György
Érdekvédelem, hagyományőrzés. ... >>

HUMANITÁS 91 Közalapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.u.2.sz.
képviselő: Vargáné dr.Pető Terézia
Településfejlesztés, egészségügy támogatása, környezetvédelem, sport, művészet, kultura támogatása, rehabilitációs feladatok. ... >>

Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos utca 127/ B.
képviselő: Varga János
Kulturáluis tevékenység, a színjátszás népszerűsítés. ... >>

INSULA Szigetszentmiklósi Alkotó Művészek Egyesülete

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Erkel F.u.5.sz.
képviselő: Kosch Péter
Szigetszentmiklós kulturális életének fellendítése. Alkotóház építésének kez- deményezése. Nádasdy János és Kocsis László képzőművészek emlékének ápolása. ... >>

International Christian Fellowship Alapítvány

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 5.
képviselő: David Paul Fannin, Robert W. Cave
A Magyarországon lévő angol nyelvet beszélő keresztyén gyülekezetek létrehozásának támogatása. ... >>

Jantra Néptánc Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Felsőtag út 124.
képviselő: Dr.Muszev Dimitrov Dancsó elnök, Farádi-Veres Zóra elnökhelyettes, Fikó Nacsó elnökhelyettes, Szalai Anna ügyvezető elnök, Szalai Gábor elnökhelyettes
A magyarországon bolgár kisebbségi néptánc és népzenei hagyományokmegőrzése, ápolása, a táncegyüttesek működtetése, a balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Kapocs-2310 Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Csépi u. 39.
képviselő: Csizek Csaba
Érdekképviselet, kultúrális tevékenység. ... >>

Katona Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Rév u. 47/D.
képviselő: Lázár Dezső elnök
A katona motoros hagyományok ápolása, őrzése, fenntartása, a katona motoros kultúrélet és klubélet megteremtése, támogatása, a motorkerékpározás, a motoros sport népszerűsítése, a biztonságos motorozás támogatása. ... >>

Kazebushi Ryu Hungária Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 8/A. B. ép.II/17.
képviselő: Nagy Gábor
A karate sportág népszerűsítése. Az egyesület tagjainak edzési és verse- nyeztetési lehetőségek biztosítása. Kapcsolatfelvétel hasonló sportág képviselőivel. ... >>

Közösen Városunkért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

2310 Szigetszentmiklós, Deák F. u 6. fsz.3.
képviselő: Policsányi Gyula (elnök)
Szigetszentmiklós és környezetének szebbé tétele, környezetvédelem, a városban élők egészséges, életmódra nevelése megvalósításának támogatása, néprajzi értékek, hagyományok feltárásában, védelmében és megőrzésében való közreműködés. ... >>

Lakihegyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Lakihegy, Komp u.18.sz.
képviselő: Doba Csabáné ... >>

Lakihegyi Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 9.
képviselő: Németh László
Rendszeres sportolás biztosítása, szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és tusiztikai és kultúrális programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

MAGYAR NEMZETI FRONT

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 2.
képviselő: Őz János Miklós
A magyar nemzeti érdekek érvényesítése, a nyelvi, lelki, kulturális összetartozás erősítése pártpolitikai eszközökkel. ... >>

Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19.sz.
képviselő: Dr.Becz Miklós
A magyar-finn társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése, - a finn történelem, a társadalmi, gazdasági és szellemi élet megismerése, ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, - a magyar-finn barátság és együttműködés erősítése. ... >>

Mézeskalács Néptánc Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 31.
képviselő: Becz Ágnes
A Magyar és szerb-horvát, német és bolgár néptánc és népzenei kultúra megismertetése, a MÉZESKALÁCS Néptáncegyüttes működtetése, a magyar és balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, művészetének megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Miklósi Kézimunkások Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 50.
képviselő: Borbély Károlyné ( együttesen ), Cserna Józsefné együttesen, Simon Sándorné elnök önállóan
A népi művészet hagyományainak ápolása. Kézművesség, kézimunkázás népszerűsítése, időszaki kiadványok megjelentetése. Kézimunka versenyek, kiállítások szervezése. ... >>

Miklósi Kultúra és Művészet Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos u. 10.
képviselő: Nádasdy András elnök
Szigetszentmiklós Város kultúrális, művészeti életének fellendítése. Ilyen jellegű rendezvények szervezése. ... >>

Művészetekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 2.sz.
képviselő: Szabó Emma elnök
Támogatja a művészeti események, ren- dezvények szervezését. A kiállítások, tárlatok, bemutatók szervezésében ren- delkezésében való támogatás. Művészeti oktatás, képzés elősegítése diákok és tanárok részére. A hallgatók elhelyez- kedésében való támogatás. Oktatás mód- szertani feltételek javítsa. ... >>

Művészeti Tanoda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós u. 6.sz.
képviselő: Eszterhás Sándorné
Alapfokú művészeti oktatás beindítása. Művészeti események és rendezvények támogatása. A művészeti oktatáson résztvevő tanulók és tanárok továbbképzésének támogatása. ... >>

Német Nemzetiségi Klub

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.sz.
képviselő: Nedbalek József Jenőné (elnök)
Nemzetiségi kultúra, hagyományok megőrzése, ápolása. ... >>

Örömhír Lélekmentő és Kulturális Alapítvány

(szociális,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tél u.26.sz.
képviselő: Lóki Géza
Evangélikus istentiszteletek, börtön misszió szervezése, egyházi könyvek, kazetták, kiadványok terjesztése, rászorulók lélekmentési és egyéb karitatív tevékenység. ... >>

Őszirózsa Nyugdíjas Klub

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19
képviselő: Németh Józsefné elnök
Hagyományőrzés, népművészeti alkotások készítése, segítő közösség szervezése, kapcsolatfelvétel más nyugdíjas klubokkal. ... >>

Patak Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 12.sz.
képviselő: Somogyi György elnök ... >>

Pro Nebuló Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Komáromi u.57.sz.
képviselő: Kerekesné Nagy Julianna
A községben és vonzáskörzetében oktatási lehetőségek bővítése, pedagógus továbbképzés, sport, kulturális és művészet, nyelvi oktatás támogatása. ... >>

Ragádi Kulturális, Családsegítő és Városszépítő Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 69/3.
képviselő: Portkó Gábor ( elnök ) önállóan, Simon Anita ( alelnök ) önállóan
kulturális tevékenység ... >>

Szabacsi Honismereti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 34.
képviselő: Demian György ( önállóan ), Simon Albert ( önállóan ), Tóth Benő ( önállóan )
Szigetszentmiklós Város múltjának feltárása és kutatása, honismereti szakkör szellemi és tárgyi hagyatékának ápolása, tudományos népszerűsítése kiemelten a fiatal korosztály körében a város oktatási, vallási és kulturális intézményeinek aktív bevonásával. Honismereti estek szervezése, kiállítás-rendezés. Az egyesület célja között szerepel még a határon túli magyar diákokkal való kapcsolat felvétel és oktatás elősegítése Szigetszentmiklós Város múltja ismertetése céljából, valamint a határon túli - hasonló célt kitűző - magyar intézmények segítése. ... >>

Szent Erzsébet Kórus Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér 1.
képviselő: Dvorák Marianna ( elnök )
A Szent Erzsébet Kórussal egyházi szolgálat ellátása, illetve a város kultúrális életében való aktív részvétel. ... >>

Szép Szó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 7.
képviselő: Pádárné Bagoly Anna elnök
iskolás korú gyermekek és fiatalok kultúrájának, művelődésének fejlesztése ... >>

Szervusz Szigetszentmiklós! Közéleti Kulturális Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20.
képviselő: Kőszegi János elnök
az AVAR kulturális fesztivál megrendezése, közösségi élet fellendítése rendezvényekkel ... >>

Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.sz.
képviselő: Papp István elnök
Településfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, egészségügyi ellátás, környezetvédelem, szociálisan rászorulók támogatása, ifjúság egészséges életre nevelését biztosító sport, művészet, kultúra támogatása. ... >>

Szigetszentmiklósért Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Deák F. u. 4.
képviselő: Tóth Imre elnök
Szigetszentmiklós város szellemi fejlődésének elősegítése, hagyományának feltárása, kulturális élet fellendítése és a közélet fellendítése. ... >>

Szigetszentmiklósi Alkotói Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti M. u. 4/B. II/4.
képviselő: Desics Erzsébet
Rejtőzve élő önképző művészeti tevékenységek felkutatása és befogadása. Különböző művészetekkel való önképző ismerkedés, útkeresés, tapasztalat szerzése, életmód változás. ... >>

Szigetszentmiklósi Harmónia Énekegyüttes

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Iskola u 2/c.
képviselő: Hagymásy Andrásné (elnök)
A népdalkultúra terjesztése. ... >>

Szigetszentmiklósi Máté János Énekkar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 21.
képviselő: Kovácsné Zelenka Ágnes alelnök, Marosi Ildikó elnök, Papp Jánosné alelnök
kulturális tevékenység ... >>

Szigetszentmiklósi Polgári Kör

(kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 36./3.sz.
képviselő: Virág Róbert elnök ... >>

Tölgyfa Hagyományőrző Egyesület Szigetszentmiklós

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Cserfa u. 7.
képviselő: Varga Gábor elnök
a waldorf pedagógia alapelvei alapján közoktatási intézmények alapítása és fenntartása ... >>

Zeneművészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2110 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 4/6.
képviselő: Gábor Péter
A felsőfokú zenei, művészeti oktatás megszervezése és beindítása. ... >>

Zenesziget Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 20.sz.
képviselő: Angler Tibor elnök
Tehetséges gyermekek személyiségfejlesztése, zenés programok által. Zenés-irodalmi kistársulat létrehozása. Rendezvényszervezői tevékenység, műsorok szervezése. ... >>
1. oldal