Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetszentmiklós egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

"AGLOW" Nők Krisztus Fényében Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi út 22.
képviselő: Geréné Németh Lilla elnök
vallások, felekezetek közötti kapcsolat kialakítása ... >>

Buckai Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Fenyő u. 4.
képviselő: Csizek Csaba ( önállóan )
Szigetszentmiklóson található a súlyosan elmaradott Alsóbucka városrész infrastruktúrális és egyéb fejlesztéseinek elősegítése, megszervezése, koordinálása és kivitelezése. Célja továbbá a Bucka fellelhető értékeinek megóvása, megszépítése, új értékek felkutatása, kiemelése és megvédése, valamint a fellelhető környezetszennyezések fokozatos eltávolítása, s így a Bucka élővilágának védelme . Az egyesület kiemelt feladatának és céljának tekinti az alsóbucka városrészen élő szigetszentmiklósi lakosok együttes összefogását és érdekeinek védelmét. ... >>

Civil Kontrol Országos Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Őz köz 4.
képviselő: dr. Víg Lajos elnök, ifj. Tóth Ernő alelnök, Molnár Mihály alelnök
egézségvédelem, környezetvédelem, ismeretterjesztés, oktatás, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend, közbiztonság védelme, érdekvédelem, érdekképviseleti tevékenység, amely nem öleli fel a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő kölcsönzés és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

CSE-SZI TAVI TÓTANÁCS

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 136. I. em. 5.
képviselő: Ádám János alelnök, Kacsari János titkár, Topánka László elnök
A Csepel-Szigetszentmiklós Kavicsbányatavak (Szigetszentmikós külterület 0127/30-0127/275, 0131/5. hrsz. 0131/6. hrsz. és a Budapest XXI. ker. 213208 hrsz.) több mint 166 hektáros területét az érintett több mint másfélezer tulajdonos érdekeinek és akaratának megfelelően működtesse. ... >>

Csepel-Sziget Baráti Társaság

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
képviselő: Mészárosné Ligeti Gizella elnök
Egymást segítő közösségi élet kialakítása. Kapcsolat felvétele más hasonló jellegű szervezetekkel.
... >>

Dolgozók Magyarországi Pártja

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklósi út 10/c.
képviselő: Balog Irma Erzsébet elnök
Politikai ... >>

Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Felsőtag 112.
képviselő: Benke László nagymester, Szabó Pál főkancellár
a magyar gasztronómia különböző területein működő tagok tevékenységét koordinálja, szakmai érdekképviseletüket ellássa. A gasztronómia újabb módszereinek terjesztése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Eszter Balatoni Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szabó u. 20.
képviselő: Kecskeméti Attila elnök
A természeti környezet védelme, a vitorlázás és más szabadidős vízisportok megismertetése és gyakorlása, oktatása. ... >>

Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 63/C.
képviselő: Kardosné Kreisz Ágota, Mathesz József, Pardy Pál
Az Európai Unión belül elsősorban a fiatalok és a magyar anyanyelvűek elhelyezkedésének tartós foglalkoztatásának elősegítése. Ennek keretében feltérképezi az EU-n belüli hiányszakmákat, amelyek körében az álláskeresőket támogatja a szakmai kiképzésük, átképzésük költségeinek részben vagy egészben történő anyagi hozzájárulásával. További célja a Magyarországra betelepülő külföldi vállalatok számára, elsősorban irodai munkára (callcenter munkatársak, biztosítási szakemberek, hostessek) munkavállalók kiképzésének anyagi támogatása közvetlenül az átképzést, kiképzést vállaló személyeken keresztül. ... >>

Katona Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Rév u. 47/D.
képviselő: Lázár Dezső elnök
A katona motoros hagyományok ápolása, őrzése, fenntartása, a katona motoros kultúrélet és klubélet megteremtése, támogatása, a motorkerékpározás, a motoros sport népszerűsítése, a biztonságos motorozás támogatása. ... >>

Kossuth Kertbarátkör

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
képviselő: Huszár János elnök, Máhr Istvánné elnökhelyettes
A kertbarátok érdekeinek megjelenítése, szolgálata, a tagjainak egymás segítő közösségé szervezése, felmutatni a társadalomnak a kifejtett értékeket ... >>

Könyvelés és Pályázatírás a Nonprofit Szervezetekért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.
képviselő: dr. Bakonyi Géza ( elnök ) { önállóan }
Számviteli-, bér-, munkaügyi, pályázatírói és marketing segítségnyújtás kizárólag közhasznú szervezetek számára. ... >>

Lányok-Asszonyok Klubja

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
képviselő: Komóczi Magdolna elnök
A klub sajátos érdekeinek megjelenítése és szolgálata, felmutatni a klub által képviselt értékeket, a klub egymást segítő, ismerő közösséggé szervezése. ... >>

Megyelakó Egyesület

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Dorottya u. 26.
képviselő: elnök Rákosi Katalin
A budapesti és dél-pest megyei települések közösségfejlesztése, környeztvédelmi energiahatékonyság alkalmazása, nevelés, közösség- és településfejlesztés, rendezvényszervezés, oktatás. ... >>

Miklósi Kézimunkások Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 50.
képviselő: Borbély Károlyné ( együttesen ), Cserna Józsefné együttesen, Simon Sándorné elnök önállóan
A népi művészet hagyományainak ápolása. Kézművesség, kézimunkázás népszerűsítése, időszaki kiadványok megjelentetése. Kézimunka versenyek, kiállítások szervezése. ... >>

Otthon Szigetszentmiklóson Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Emelkedő u. hrsz 5966/11.
képviselő: Dombrádiné Szabó Csilla ( elnökhelyettes ), Fülöp Sándor ( alelnök ), Kántor Ferenc András elnök
Szigetszentmiklós fejlődését szolgálni, a kultúra fejlesztése, a lakosság életszínvonalának javítása, az egészséges állapotért, környezetvédelem. ... >>

Örökzöld Nyugdíjas Klub

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 10/2/c.I/4.
képviselő: Illés Károlyné elnökhelyettes, Takács Józsefné elnök
édekképviselet ... >>

Pixer a Minőségi Piackutatásért Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 6. III.em. 15.
képviselő: Klenovszki János ( elnök )
Válaszadó- és kérdezőbiztosok munkájának ellenőrzését szolgáló közös elvek, rendszerek kidolgozása. ... >>

PRO URBE Alapítvány

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Határ u.12-14.sz.
képviselő: Székely Ildikó elnök
Szigetszentmiklós város fejlesztése. ... >>

Somogyváry Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Szőlő u. 4.
képviselő: Kovács József elnökhelyettes, Nagy Géza elnök
Fiataloknak értékteremtő programok szervezése ... >>

Szentmiklós Kör Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 27/A IV/6
képviselő: Kovács István elnök (önállóan)
Szigetszentmiklós város lakossága részére segítség nyújtása a várost érintő gondok, problémák megoldásában, kezelésében. A város fejlődésének, élhetőségének elősegítése. ... >>

Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Csépi u. 55.
képviselő: Burlovits István elnök önállóan
Az egyesület tagjai által űzött szabadidő sportok bemutatása, népszerűsítése, s ezeken keresztül a természeti és környezeti értékek megismertetése, védelme. az egészséges életvitelre való nevelés, a környezettel harmonizáló aktív életmód kialakítása, népszerűsítése. Közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Szigeti Nők Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Dr. Varga L. u. 46.
képviselő: Horváth Sándorné elnök
a nők és a kisebbségi társadalmi csoportok esélyegyenlőségének, javításának, fenntarthatóságának elősegítése ... >>

Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament Egyesület

(egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Árpád út 34.
képviselő: Becz Tamás önállóan, Jung Barbara önállóan, Tóth Benő önállóan
Szigetszentmiklós Város ifjúságának összefogása, érdekérvényesítésük elősegítése helyi-, országos-és nemzetközi viszonylatban. ... >>

Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, József A. tér 3.sz.
képviselő: Szarvas Tibor elnök ... >>

Válasz-Út Prevenciós, Segítő és Oktatási Egyesület

(oktatási,egyéb)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
képviselő: Gulyásné Trangóni Marianna elnök
gyermek- és ifjúságvédelem, prevenció, segítés a felzárkózásra ... >>
1. oldal