Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigethalom oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Szigethalmi Gyermekek mosolyáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2315 Szigethalom, Thököly u.37.sz.
képviselő: Bakos Gézáné
A számítógépes oktatási bázis létrehozása, a szakembergárda kinevelése, a Széchenyi Általános Iskola tanulóinak tehetséggondozása. ... >>

Association of Hungarian Cybergamers Egyesület, Magyar Internetes Játékosok Egyesülete

(oktatási)

2315 Szigethalom, Nyár u. 53.
képviselő: Bán Józsefné (alelnök)önállóan, Bán Norbert (elnök) önállóan
Számítógépes játékok, virtuális vetélkedők népszerűsítése. ... >>

Az Ember Mint a Legfontosabb Erőforrás Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2315 Szigethalom, Kosztolányi u. 20.
képviselő: Dongó Andrea Katalin ( önállóan )
Felkutassa a legígéretesebb innovatív projekteket, tudományos tevékenységgel és tanácsadással támogassa megvalósulásukat, piaci hasznosulásukat, valamint, hogy egyetemekkel, kutatóközpontokkal közösen, e társadalmi szféra számára innovációs szolgáltatásokkal kedvező infrastruktúrát, alkotó környezetet generáljon, szakértői segítségével kihasználtassa a különböző externáliák hatásait. Az innováció hazai erősítésének érdekében kutatási-fejlesztési segítő projektek megvalósításában segédkezik, mely előmozdítja a gazdaság szereplői közötti együttműködést, és ezzel segítse az egyes régiók, tevékenységi ágazatok versenyképességének növelését. Továbbiakban célja a szolgáltatásokon, tevékenységeken belül a kutatás-fejlesztés korszerű eszközeinek felhasználásával képzések biztosítása, tanulmányutak, kongresszusi részvételek, folyóirat, előfizetések, szakkönyv-beszerzések támogatása, tudományos ülések szervezése, pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása az adott szakterületen dolgozó kutatók, oktatók, illetve az érdeklődő résztvevők számára. ... >>

Bozai Box Ifjúsági és Tehetségkutató Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2315 Szigethalom, Juhász Gyula u. 3/a.
képviselő: Bozai Gyula (elnök)
Fiatal, tehetséges bokszolók fejlődésének elősegítése, támogatása, a sportág megismertetése és elfogadottságának elősegítése, sportiskolás, létesítmények és oktatási intézmények tevékenységének támogatása, amely a bokszolók képzésével foglalkozik. ... >>

DanceLand TáncSport Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2315 Szigethalom, Sport u. 4.
képviselő: Császár Péter alelnök (együttesen), Illés Andrea elnök (önálló képviseleti jogosult), Illés Orsolya titkár (együttesen)
Táncsport területén általános előkészítési oktatási és verseny felkészítési tevékenység. ... >>

Egészség-Virág Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2315 Szigethalom, Mű út 100.
képviselő: Nánai Edit (kuratóriumi elnök)
a humán és egészségügyi ellátások, szolgáltatások támogatása, - az egészséges életmóddal és az egészséges táplálkozással kapcsolatos felvilágosító munka támogatása, - a gyermek-, ifjúsági-, tömeg- és szabadidősport támogatása, - kulturális rendezvények szervezésének elősegítése és támogatása, - tudományos és ismeretterjesztő rendezvények szervezésének elősegítése és támogatása, - óvodák alapítása, működtetése, támogatása. ... >>

Egyenlő Eséllyel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2315 Szigethalom, Hunyadi u. 22.sz.
képviselő: Bolfordné Hidvégi Sára
Iskolai oktató-nevelő munka támogatása, elsősorban az értelmi fogyatékos és korrekciós tanulóknak nemzetközi kapcsolatok szervezése, nyelvoktatás céljából, munkásképzés. ... >>

Forrás Magyar Egészségügy Fejlesztési Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2315 Szigethalom, Fiumei u.180.
képviselő: Kasztner Tímea
Támogatja a háziorvosi szolgálatot, segíti a hátrányos helyzetben élő nagycsaládosokat. Egészségmegőrző és betegségmegelőző kutatások támogatása. Segíti a gyermekek iskolai, óvodai étkeztetését. ... >>

Radnóti Miklós Művelődési Ház Tehetségeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 12.sz.
képviselő: Szabó Julianna elnök
Az alapítvány célja: az alapítvány egyszámlájára befolyó összegből alapfokú művészeti iskolát létesítsen és működtessen, illetve a művészeti oktatást végző intézményekben az oktatást fedezze, illetve támogassa. Ösztöndíjat biztosít művészeti képzésben részt vevő tehetséges tanulók számára. Kutatásokhoz támogatást nyújt. ... >>

Segítő Mancs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2315 Szigethalom, Fiumei u. 121.sz.
képviselő: . ., Tillmann Józsefné elnök, Urbánné Szilágyi Viktória
Az állatvilág-élővilág védelme érdekében az illetékes szervekkel való szoros együttműködés. Hatóságok munkájának segítése, előmozdítása, kiegészítése. A lakosság felé állattartással kapcsolatos feltételek széles körben történő propagálása. Állattartással, állatvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletmód népszerűsítése. Állattartási kultúra kialakítása. Az állatvédelmi törvény szellemében az állattartás, állategészségügyi szervekkel való szoros együttműködés. Elveszett, megtalált állatok nyilvántartása, propagandaanyagok, tájékoztatók, ismeretterjesztő kiadványok megjelenítése, terjesztése. ... >>

Szent Vitus a Halmozottan Sérültekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 24.
képviselő: elnök Barna Zoltánné
A magyarországon élő halmozottan sérültek hátrányos helyzete javításának elősegítése életkorra, nemre felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül,igykülönösen: a./ együttműködés kiépítése minden olyan országos és helyi egészségügyi és oktatási intézménnyel, amely halmozottan sérültekkel foglalkozik, b./ a halmozottan sérültek minél nagyobb körét bevonni az alkotó munkába, c./ a halmozottan sérültek közösségi beilleszkedésének, előitéletektől mentes megitélésének, különösen a halmozottan sérült gyermekek ép gyermekekkel történő együttes nevelésének elősegí tése, d./ a halmozottan sérült sportolók támogatása, e./ különösen indokolt esetben a halmozottan sérültek határon túli gyógykezeléséhez juttatása, f./ azoknak a családonak a segítése, ahol halmozottan sérültek élnek. ... >>

Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 101-103.sz.
képviselő: Zoltay Árpádné elnök
A szigethalmi óvodák nevelő-és oktató- munkájához szükséges eszközök, techni- kai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvodák játék-és sporteszközeinek bővítése. Az óvodai programok költsége- ihez történő hozzájárulás, kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. A ter- mészeti- és épített környezet értéke- inek megismertetésére, megóvására, fej- lesztésére irányuló programok szerve- zése és támogatása. ... >>

Szigethalmi Római Katolikus Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2315 Szigethalom, Mátyás u. 108/b
képviselő: Molnár Hajna
A szigethalmi egyházközösség oktatási kultúrális tevékenységeinek támogatása. Közösségi Ház létrehozásának támogatása. Rászoruló hívek támogatása. Az egyházi ingatlanok fenntartásának támogatása. ... >>

Szigethalmi Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64.sz.
képviselő: Simsik Zsuzsanna ( elnök )
Iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítása, fúvós zenekar támogatása, enyhén értelmi fogyatékosok és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők támogatása. ... >>

Szigethalom Sport Club

(sport,oktatási)

2315 Szigethalom, Tököli u.1.sz.
képviselő: Sztraka Imre elnök
Rendszeres sportolás, testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Elősegíti a működési területén lévő oktatási intézmények tanulóinak a gyárak, üzemek dolgozóinak, valamint a község lakosságának testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
képviselő: dr Schuller Gábor, Fáki László
Helyi Óvodák oktatási tevékenységének támogatása, berendezések tárgyi eszközök, az oktatás színvonalának javítása, a továbbtanulási esélyek a község infrastruktúrájának bővítése, helyi környezetvédelem támogatása. ... >>

Színes Paletta Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

2315 Szigethalom, Sport u. 4.
képviselő: Németh Zsolt
Az emberek testi, lelki, szellemi mivoltát harmonikus egységben tekintve, előmozdítsa a kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, a környezetvédelem, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését társadalmi szinten. ... >>
1. oldal