Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szerencs természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"Fejlesztési és Civil Ház" Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Rákóczi vár
képviselő: Gottfried Zsófia, Heves János, Juhászné Sipos Angéla, Marosvölgyi János, Tóth Judit Borbála
Szerencs város, illetve a szerencsi és környező kistérségekben a következő feladatok ellátása:

a.)Civil szervezetek működésének elősegítése
1.információszolgáltatás,
2.civilszervezetek összefogásának elősegítése,
3.érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekképviselet
4.közös pályázati lehetőségek, források felkutatása, az ehhez szükséges adminisztrációs tevékenységek elvégzése,
5.civilszervezetek tisztségviselőinek képzése,

b.)Vállalkozásfejlesztés, azon belül:
1.induló és már működő vállalkozások működésének elősegítése, kapcsolatépítéshez szükséges információk szolgáltatása, illetve adatbankok létrehozása, internetes kapcsolat kiépítése és biztosítása,
2.források felkutatása, ezekről információ nyújtása az érdeklődő vállalkozásoknak, a kapcsolatfelvétel elősegítése,
3.kapcsolatépítést segítő programok, üzletember-találkozók, szakmai fórumok, felkészítők létrehozása, lebonyolítása,
4.pályázati lehetőségek felkutatása, segítségnyújtás pályázati anyag összeállításához, pályázatok menedzselése,
5.megvalósíthatósági tanulmányok készítésében segítségnyújtás, ezekhez információszolgáltatás,
6.fórumlehetőség biztosítása a nonprofit és a forprofit, valamint az önkormányzati szervek számára

c.)Munkaerőpiac bővítése, a hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplők helyzetének javítása, szociális gazdaság erősítése.
1.az a.), illetve b.) pontban foglaltak megvalósításával biztosítani a foglalkoztatók munkaerőigényének folyamatos bővítését,
2.különös figyelmet fordít az alapítvány az úgynevezett hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplők foglalkoztatására, melyek a 45 év felettiek, a tartós munkanélküliek, a roma származásúak, stb.
3.a munkahelyteremtéshez szükséges oktatási programok részfeladatainak ellátása (humánerőforrás-menedzsment),
4.esélyegyenlőség biztosítása, életminőség javításához szükséges feladatok ellátása,

d.)Természeti, kulturális, épített örökség megőrzése
1.ezen javak számbavétele, védelem alá helyezés kezdeményezése,
2.Tokaj és környéke mint a világörökség részének bemutatása, védelme, a turizmus fejlesztése,
3.élőhely, növény-, és állatvédelem. ... >>

Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Gyár-kert
képviselő: Nagy Sándorné
A szerencsi Gyár-kerti Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei-, művészeti-, kultúrális nevelése, anyanyelvi nevelés, kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Szerencsi Kistérségi Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
képviselő: Nánási Attila elnök
A kistérség kulturális és turisztikai értékeinek számbavétele, ismeretségének előmozdítása szórakoztató és ismeretterjesztő programok szervezésével. A kistérség kulturális életét, történetét, hagyományait, turisztikai értékeit, szolgáltatásait bemutató kiadványok készítése és megjelentetése. Kulturális és turisztikai rendezvények, konferenciák, tanácskozások szervezése. A természeti és épített örökség védelme a következő generációk számára, bemutatása a kistérségbe érkező turisták számára. A kulturális örökség ápolása, bemutatása. Részvétel a kistérség kulturális, turisztikai tevékenységének szervezésében. Aktív részvétel az idegenforgalom feltételrendszerének kialakításában. A kistérség vonzerejének növelése marketing és PR eszközökkel. Kapcsolattartás országos, regionális, kistérségi szervezetekkel, szervekkel, önkormányzati, állami és civil szervezetekkel. Együttműködés a kistérség vállalkozóival, gazdasági társaságokkal. Részvétel a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakításában, működésében. ... >>

Szerencsi Lurkó Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
képviselő: Dr.Krusinszki Ferencné
A szerencsi III.sz. Napközi-Otthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen a környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, a közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport és egészséges életmódra nevelés. Óvodai ünnapségek szervezése. A játszótér fejlesztése. ... >>

Sziget Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3900 Szerencs, Alkotmány u.31.
képviselő: Nyíri Tibor
A Szerencs és térségében lévö természeti értékek védelme. Helyi történelmi, néprajzi, kultúrális emlékek felkutatása. Környezetvédelem. Egészségvédelem. ... >>

"Zempléni Zenit" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3900 Szerencs, Ondi utca 37
képviselő: Dr. Visóczki Kálmán
A Zempléni térségben műkődő civil szervezetek támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, ismeretterjesztés, oktatás, közrend, közbiztonság védelme, családsegítés, idős korúak gondozása, természetvédelem. ... >>
1. oldal