Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szerencs sport civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Bőcskai István Gimnázium Sport és Játék Alapítvány

(sport,oktatási)

3900 Szerencs, Ondi u.1.
képviselő: Fésűs Attiláné
A rászoruló és tehetséges tanulók oktatásának, szabadidősportjának és gyógytestnevelésének támogatása. ... >>

Hegyalja Gyermek és Ifjúsági Szabadidősport Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
képviselő: Takács József ... >>

Hegyalja Vadgazdálkodók Vadász Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Kazinczy utca 32
képviselő: Bukovszky Róbert ... >>

Kulcsár Anita Sporttámogató Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89
képviselő: Ráczné Váradi Éva
Szerencs városában és a környező településeken a tehetséges fiatalok szabadidő- és versenysportja művelésének támogatása, szervezése elősegítése.
Az alapítói névadó példaadó emlékének támogatása, és azon rendezvények támogatása, amelyek a kézilabdajáték népszerűségét terjesztik.
A tanulás és a sport együttesének lélekemelő, egészségmegőrző szerepének hirdetése a történelmi hagyományok tükrében.
Azoknak a közhasznú feladatoknak a segítése és ellátása, amely az oktatás és a sportszervezés kapcsán az általános és középiskolai oktatás feladatába is tartozik, és amelyet állami szervnek vagy Szerencs Város Önkormányzatának kell ellátnia.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z-27 Szerencs

(sport)

3900 Szerencs, Árpád hegy 2/b.
képviselő: Szalay László ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z4 Szerencs

(sport)

3900 Szerencs, Huszárvár u.24.
képviselő: Oleksza László ... >>

Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi út 43
képviselő: Jámbor Dénesné
A szerencsi oktatási intézményekben folyó oktató- nevelő munka segítése és támogatása. Így különösen:
-a Szerencsi Napsugár Óvoda számára támogatás nyújtása a taneszközök, játékok beszerzése,
-tehetséges gyermekek támogatása megfelelő színvonalú tanulmányok folytatásában,
-tanulmányi kirándulások szervezése, illetőleg ilyen célú kirándulások költségeinek térítése,
-egészséges életmódra nevelés,
-óvodai sport támogatása,
-környezet szeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra, művészetekkel kapcsolatos széles körű ismeretek oktatási intézményeken belüli terjesztésének támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása,
-Tokaj hegyaljával kapcsolatos táj specifikus ismeretek elsajátításához támogatás nyújtása, illetőleg intézményi háttér biztosítása. ... >>

"Scholtz Jenő Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Erdei F. út 6
képviselő: Kovács Péterné
A szerencsi Zeneiskola tanulói részére hangszerek vásárlása, az eredményes, tehetséges tanulók jutalmazása, a kiemelkedő eredményt felmutató zenepedagógusok jutalmazása. A Szerencsi Kultúrális központban lévő zeneterem oly módon adjon otthont Scholtz Jenő emlékének, hogy ott a zeneiskola növendékei hangversenyt rendezzenek, melynek bevétele az alapítványé. A Scholtz Jenő hagyatékát képező értékes cselló megőrzése.
Alapítvány célkitűzéséhez tartozik: - művészeti intézmény létesítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

SHOTOKAN KARATE STÍLUSSZÖVETSÉG

(sport,érdekképviselet)

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
képviselő: Juhász Ferenc elnök
A gyermek , a fiatal és a felnőttkorú, a szabadidős, diák- és tömegsport, valamint a küzdősportokhoz kedvet érző személyek szabadidős sportolás iránti igényeinek kielégítése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek egészséges életmódra, önfegyelemre, kitartásra történő nevelése. A szövetség országos és nemzetközi megismertetése, hínevének terjesztése és öregbítése. ... >>

"SZERENCS SZÁMÍTÁSTECHNIKA-OKTATÁSÉRT ÉS DIÁKSPORTJAIÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási)

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
képviselő: Jászayné Deák Erzsébet
A számítástechnika oktatással, az ifjúsági és diáksporttal, az egészséges életmóddal összefüggő önkéntes szerveződések, kezdeményezések, megmozdulások, rendezvények, elméleti eszközök támogatása. ... >>

Szerencs Város Sportegyesülete

(sport)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
képviselő: Kormos Sándor ... >>

Szerencsi Diáksport Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
képviselő: Hegedűs Mária ... >>

Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Gyár-kert
képviselő: Nagy Sándorné
A szerencsi Gyár-kerti Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei-, művészeti-, kultúrális nevelése, anyanyelvi nevelés, kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Szerencsi Horgász Egyesület

(sport)

3900 Szerencs,
képviselő: Honfi László ... >>

Szerencsi Lurkó Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
képviselő: Dr.Krusinszki Ferencné
A szerencsi III.sz. Napközi-Otthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen a környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, a közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport és egészséges életmódra nevelés. Óvodai ünnapségek szervezése. A játszótér fejlesztése. ... >>

"Szerencsi Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3900 Szerencs, Ondi út 8.
képviselő: Gabura Judit
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenysége. a./ Az oktatás feltételeinek javítása: - a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása, - korszerű oktatási eszközök alkalmazásának elősegítése az iskolai és gyakorlati képzés területén, - a nyelvtanulás, a számítástechnika, az elektronika és más szakmai területek oktatásának korszerűsítése, eszközeinek bővítése, - az iskolai sportolási lehetőségek támogatása, - a kultúrálódás, a művelődés lehetőségeinek segítése. b.) diákok körében: - a tehetséggondozás feltételeinek javítása, - a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok segítése, - a kiemelkedő szakmai, - tanulmányi eredményeket elért tanulók jutalmazásának, díjazásának lehetővé tétele, - közösség formáló iskolai versenyek szervezése, a nyertesek elismerése, - szabadidős - és sport programok támogatása, - diákok nyelvtanulási céllal történő külföldi útjának támogatása. ... >>

Szerencsi Tánc Sport Egyesület

(sport)

3900 Szerencs, Rákóczi Vár
képviselő: Hegedűsné Orosz Nóra ... >>

Z-44 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3900 Szerencs, Mikszáth K. utca 2
képviselő: Orosz László ... >>

"Zempléni Zenit" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3900 Szerencs, Ondi utca 37
képviselő: Dr. Visóczki Kálmán
A Zempléni térségben műkődő civil szervezetek támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, ismeretterjesztés, oktatás, közrend, közbiztonság védelme, családsegítés, idős korúak gondozása, természetvédelem. ... >>
1. oldal