Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentlőrinc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Szentlőrinci Brantner-Koncz műemlékház múzeumi működését támogató Alapítvány

(kulturális)

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Győrvári Márk
a Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 33. szám alatti múzeális kiállító helyként működő műemlék épület és berendezés állagának megóvása, múzeális gyűjteményként egységben együtt tartása, a múzeumi működés feltételeinek megteremtése, és a múzeumi működés anyagi támogatása. ... >>

A templom ékessége Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Templom tér 2.
képviselő: kuratórium elnöke Máy Gyula
A szentlőrinci római katolikus műemléki templom állagának fenntartása, a hitoktatás és egyházzenei élet támogatása, nagycsaládosok, szegények, cigányok szociális támogatása. ... >>

Magyarok a Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Nefelejcs utca 3/d.
képviselő: elnök Kerülő Gábor, elnökhelyettes Kerülő Miklósné, titkár Bognárné Kerülő Szilvia
a magyar törénelem megismertetése, elfogadtatása, magyarságtudat erősítése, magyar hagyományok felelevenítése, ápolása, széles körben való megismertetése, történelmi játékok szervezése, lovas oktatás, természetvédelem, természetjárás, a természeti értékek bemutatása, megismertetése, alapvető sportolási, illetve versenyzési lehetőségek biztosítása, sportesemények szervezése, hagyományok ápolása, gyermekek és fiatalok tábozása. ... >>

Március 15. Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Móra Ferenc utca 9.
képviselő: elnök Pap Gyula
tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, a horgászcélú tevékenység szervezése, tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a hogászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat illetve a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású vizek szakmai kezelése, működtetése, halnevelés és a vizeken való horgászat, a horgászat értékmegőrző fejlődésének biztosítása, az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése. ... >>

Szentlőrinc és Vidéke Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Gyöngyvirág utca 2.
képviselő: elnök Kántor Attila
A kisiparosok és más egyéni vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek egyeztetése, védelme.
Tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása.
A tagság érdekében és megbízásából együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel.
Tagság képzése, továbbképzése, tanulóképzés támogatása.
Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadómunkával a tagok munkavégzésének elősegítése.
A tagjai érdekében gazdálkodási tevékenység folytatása.
Rászoruló tagjai részére segély biztosítása.
Tagsága kulturális és művelődési igényeinek elősegítése, támogatása.
A vállalkozók, iparosok jóhírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása.
... >>

Szentlőrinci Erdélyi Kör

(kulturális)

Szentlőrinc, Erzsébet u. 2/c.
képviselő: Székely-Magyari Ferenc elnök, Székely-Magyari Irén alelnök ... >>

Szentlőrinci Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Gyöngyvirág utca 12.
képviselő: elnök Vátyi László
tagjai részére a törvényekben előírt horgászati feltételek biztosítása, a halászati jog gyakorlása. A természet és vizi környezet védelme, halgazdálkodás folytatásáa a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. Horgászversenyek szervezése. A tagság érdekének képviselete, a megye és az ország egyesületeivel való kapcsolat kiépítése. A horgászat törvényben előírt tisztaságának megőrzése, a horgász hagyományok ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

Szentlőrinci Szőlőskert Egyesület

(kulturális)

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 21. -
képviselő: elnök Gunszt János
Szentlőrinc város és térsége szőlő- és borkultúrájának megismertetése, fejlesztése olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett ezzel kapcsolatos témakörök bemutatását, kutatását, fejlesztését. ... >>

Táncoló Cipellők Egyesület

(oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Ybl Miklós utca 9.
képviselő: elnök Tankó Georgina
Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának fejlesztése, fizikai állóképesség ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékük fejlesztése, gazdagítása;
alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság egészséges életmódra nevelése;
segítségnyújtás a tanulók számára személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez;
elsősorban alap- közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a tágabb értelemben vett ifjúság részére aktív közéleti szereplés lehetőségének megteremtése, táncestek szervezése, közösségi rendezvények lebonyolítása;
a fiatalok kreativitásának, improvizációs készségük kibontakoztatásának elősegítése, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése;
a tánc- és egyéb művészetük különböző műfajaira fogékony fiatalok képességének fejlesztése. ... >>

Újhelyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Zoltán, kuratóriumi titkár Járó Péterné sz.: Nyakas Szilvia
a szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola idegen nyelvtanulásában kiemelkedő eredményt felmutató, az állami középfokú nyelvvizsgát megszerző tanulója, valamint tanárai idegen nyelv külföldi gyakorlásának, nyelvvizsga megszerzésének elősegítése. A közműveltségi tárgyakban mélyebb ismeretek megszerzésének elősegítése, tantárgyakból felsőfokú továbbtanulásra való felkészülés támogatása, a tanult szakmához kapcsolódó művészeti alkotások, különös tekintettel a népművészeti alkotásokra, esztétikai birtokbavételének elősegítése, pályázatok, elméleti kurzusok, tanulmányutak útján a tanult szakmáknak, gyakorlati képzéseknek, bel- és külföld területén történő támogatása. Külföldi szakmai tanulmányút anyagi támogatása, a nyelvvizsgával rendelkezők nyelvi ismereteinek támogatására, irodalmi, művészeti és néprajzi táborokban való részvétel elősegítése, az országos szakmai tanulmányi versenyeken, illetve a szakma kiváló tanulója versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása, az intézmény által javasolt tanuló rendszeres támogatása, aki vagy akik szociális helyzetük miatt tanulmányaikat megszakítanák, de méltók a támogatásra, a háztartási tagozaton legeredményesebben tanító 20-30 év közötti tanár nyelvi és szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal