Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentkirály kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Homokháló Alapítvány

(kulturális)

6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 16.
képviselő: Hanusz Zoltán elnök, Szabó Zoltán, Tarr Tünde Borbála
A Kecskemét város vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések bekapcsolása a nemzetközi életbe. Kistelepüléseken modern informatikai csomópontok kialakítása, az érintett térségben élők informáltságának és képzettségi szintjének európai színvonalra emelése. Kistelepülések információs rendszerének kialakításával, fejlesztésével szeretne esélyt teremteni a globalizálódó világ kihívásaival való lépéstartásra és az Európai Unió normarendszeréhez való igazodásra. ... >>

Szentkirályért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6031 Szentkirály, Kossuth L.u.13.
képviselő: Kovács István elnök
A Szentkirály Községi Önkormányzat számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségek közül a helyi közutak fenntartása, a közalapítvány és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében. A Közalapítvány ezen felül az Önkormányzat egészség-megőrzési, betegségmegelőzési (a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) pont 1. alpont), szociális (2. alpont), nevelési és oktatási (4. alpont), kulturális (5. alpont), műemlékvédelmi (7. alpont), természetvédelmi (8. alpont), környezetvédelmi (9. alpont), gyermek-és ifjúságvédelmi (10. alpont), a helyi-, községi sporttal kapcsolatos (14. alpont), közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi (15. alpont), továbbá a közforgalom számára megnyitott helyi utak üzemeltetési és fejlesztési (22. alpont) közfeladatainak költségeihez a kapott támogatások, adományok felhasználásával pénzbeli hozzájárulást biztosít. ... >>

Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6031 Szentkirály, Kossuth L. utca 16.
képviselő: Csorba György elnök
A magyar és a nemzetiségi kultúra ápolása, közösségteremtés, a település lakosságának megőrzése, a fiatal korosztály felnőtt társadalomba történő beilleszkedésének megkönnyítése, kulturális programok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, az ifjúság aktivizálása, önszerveződő körök tevékenységének összefogása, lakossági kezdeményezések segítése, a természetes és épített környezet védelme, regionális együttműködés más civil szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, demokráciára nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzetiségek társadalmi integrációjának elősegítése.; ... >>
1. oldal