Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes szociális civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

"Alapítvány a Sütőipari és Mezőgazdasági Dolgozókért"

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
képviselő: Bikádi Sándorné, a kuratórium elnöke
A rászoruló sütőipari dolgozók segítése. Az alapítvány további célja: segíteni és támogatni a sütőipari dolgozók - különösen az egészségre károsító munkahelyen foglalkoztatott dolgozók - gyógyüdültetését, a betegségmegelőzés és a gyógyítás érdekében. ... >>

Benignus Közhasznú Egyesület

(szociális)

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.
képviselő: Gál Antal elnök ... >>

Együtt Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6600 Szentes, Ifjúság tér 1.
képviselő: Szabó Károlyné elnök ... >>

"ÉRTETEK, VELETEK" Értelmi akadályozottakért Egyesület

(szociális)

6600 Szentes, Szabadság tér 2. I/2.
képviselő: Mihály János, elnök
A dél-alföldi régióban élő értelmileg akadályozottak, hozzátartozóik és ellátásukkal foglalkozó szakemberek munkájának segítése, az értelmileg akadályozottakkal szemben megnyilvánuló diszkrimináció megszüntetése. ... >>

Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jókai u. 71.
képviselő: Gilicze András a kuratórium elnöke
Az alapítvány a tevékenységét zömében Szentes város közigazgatási területén kívánja megvalósítani. Célja a református fiatalok (hittanosok, ifjúsági gyülekezet tagjai, cserkészek) keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan; a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása; a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása; a leendő egyházi iskola működésének segítése; a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése. ... >>

Invokáció "Segítségül Hívás" Magánalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jövendő u. 6.
képviselő: a kuratórium elnöke Varjú Jánosné
A Szentesi Középiskolai Kollégium tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"Jó Úton-Lóháton" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6600 Szentes, Nádas sétány 3.
képviselő: Kézsmárkiné Piti Irén, kuratóriumi elnök, Rigó Tiborné, titkár
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egyészségügyi rehabilitációs tevékenység - nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

6600 Szentes, Kiss Bálint utca 10. I./7.
képviselő: Baráth László alelnök, Mészáros Ágnes alelnök, Szűcs Lajos elnök
Társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból hátrányos helyzetű csoportok, egyedülállók, rászoruló idősek, munkanélküliek, romák, hajléktalanok felzárkóztatása, a munka világába bevezetése, jogaik érvényesítése. ... >>

Kristóf Meggyógyul Alapítvány

(szociális)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 127.
képviselő: Halmai Krisztián, a kuratórium elnöke
Elsősorban kiskorú Polgár Kristóf gyógyulásának, gyógyításának elősegítése, továbbá az új, a tudomány mai színvonalának megfelelő gyógykezeléseket szolgáló hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatokon való részvétel támogatása a májátültetéssel kapcsolatban. ... >>

Lélek és Szenvedély Alapítvány - Szentes

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Lukács Györgyi
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának javítása; ezen osztályok személyi és tárgyi feltételeinek javítása; a betegek oktatása, felvilágosítása; az orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése, a tudományos kutató munka segítése. ... >>

Ligetszépe Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

6600 Szentes, Kováts Károly utca 3.
képviselő: Balogh Gabriella, a kuratórium elnöke, Szarvady Erika, a kuratórium elnökhelyettese
Elsődleges célja a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban élő idősek életkörülményeinek szociális javítása, közös programok szervezése, üdültetése, kirándulások szervezése, az intézmény szakmai munkájának fejlesztése, a dolgozók képzése, az intézmény tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

6600 Szentes, Mentő utca 32/A.
képviselő: Gondiné Ollai Katalin, elnök
Az idősek támogatása, lelki és testi egészségmegőrzéshez segítségnyújtás, családsegítő jog- és érdekvédelem, bűnmegelőzés és áldozatvédelem a nyugdíjasok körében. ... >>

Remény útja 2006 Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Vásárhelyi utca 15/4.
képviselő: Kaiser Szilárd, elnök, Nagy Attila, titkár, Nagy László, alelnök
A szenvedélybetegek és családtagjaik segítése, támogatása, érdekeik védelme. ... >>

ROTARY CLUB Szentes-Csongrád

(szociális)

6600 Szentes, Nádas sétány 1/A.
képviselő: Dr. Papp Zoltán, elnök
Karitatív tevékenység végzése Szentesen és térségében, elesettek és rászorultak támogatás, a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása és a rászorulók támogatása. ... >>

Sánc Közhasznú Szociális Segítő Alapítvány

(szociális)

6600 Szentes, Rákóczi utca 42.
képviselő: Gila Márta, a kuratórium titkára, Kocsyné Takács Ildikó, a kuratórium elnöke
A katasztrófahelyzetbe kerülő vagy más módon szociálisan rászoruló, kiszolgáltatott személyek és családok humanitárius segítése, életkörülményeinek javítása, társadalmi rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Szentes Kitérségért Mentő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Madách I. utca 1/a.
képviselő: Hollman István, a kuratórium elnöke
Az oxyologiai mentésszervezés, mentés fejlesztés a mentés hatékonyságának technikai növelése, mentődolgozók mentális problémáinak kezelése a mentéshatékonyság növelésének, a mentésben résztvevők korai kiégésének és egészségügyi problémák prevenciójának érdekében. ... >>

Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48.
képviselő: Dévay Istvánné, a kuratórium elnöke, Varga Tiborné, a kuratórium elnökhelyettese
Szentes város "FELSŐPÁRT - VÁROSNEGYED" óvodás gyermekeinek támogatása. A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinek javításához anyagi segítségnyújtás, a gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhez szükséges tárgyi környezet kialakításához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány

(szociális)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Dr.Kicska Zoltán kuratóriumi elnök
Szentes város közigazgatási területén az egészséges ivóvízellátás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás megoldásának segítése, a megvalósult beruházások által a város környezetvédelmi helyzetének javítása. A vízközmű beruházások megvalósítása során a lakosságra eső terhek csökkentése, a vízközmű beruházások megvalósulásának elősegítése. A vízközmű beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati úton történő segítése. ... >>

Szentesi Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Tagjaiért

(szociális)

6600 Szentes, Ady E. u. 2.
képviselő: Bartus János kuratóriumi tag, Szabó Lajos a kuratórium elnöke
Szentes város és vonzáskörzetében élő, a fegyveres erőktől és testületektől nyugállományba vonult személyek és azok hozzátartozóinak rászorultságuk esetén anyagiakkal való segítése. ... >>

"Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Köztársaság u. 4.
képviselő: Hornyik László Károlyné elnök
A szentesi kertvárosi körzet óvodáiba járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése és eljárások megvalósítása. ... >>

Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Farkas Antal u. 11.
képviselő: Katona-Kis Andrásné, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiséri Óvodába járó gyermekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, felzárkoztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszezése, az eszközállomány bővítése. ... >>

Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Kossuth tér 2.
képviselő: Dr. Rébeli Sz. Tamás, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláben Kiss Bálint Díj létrehozása, a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók anyagi támogatására; az iskola korszerű technikai felszerelésekkel történő ellátásának támogatása; a támogatásra szoruló tanulók tankönyv- és iskolaszereinek költségéhez való hozzájárulás, egyszeri beiskolázási segély juttatása; az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása; a diák és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése. ... >>

Színkör Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Horváth M. utca 3.
képviselő: a kuratórium elnöke Zoltai Sarolta
Azon 6-18 éves gyermekek - különösen a hátrányos helyzetűek - támogatása, akik szín-, zene- és táncművészeti képzésban kívánnak részt venni. ... >>

SZIVÁRVÁNY Alapítvány A Bocskai utcai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6600 Szentes, Bercsényi utca 58.
képviselő: Gémesné Gajda Sarolta, a kuratórium elnöke, Siposné Répás Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese
A Bocskai utcai óvodás korú gyermekek segítése, az óvoda kerti eszközeinek felújítása, karbantartási munkák segítése, különféle programokhoz tárgyi eszközök beszerzésének biztosítása, új játékok beszerzése, kirándulások szervezése, oktatási és kulturális programok feltételeinek megteremtése, az udvar virágosítása, parkosítása. ... >>

TÁNCÉRT Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 86.
képviselő: Kocsis Mária a kuratórium elnöke
A régió hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése, hogy kortársaikkal azonos feltételek mellett részt vehessenek a művészetoktatásban, táncművészetben, sportban; művészeti alkotótáborok szervezése bel- és külföldön; a kiemelkedő teljesítményt nyújtók támogatása. ... >>

Törődés Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány

(szociális)

6600 Szentes, Kossuth L. utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Korom Annamária
A szentesi gyermek és diák tevékenység támogatása. ... >>

"TÜKÖR" Szentes Kulturális Életéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Tölgyfa u. 19.
képviselő: Szebeni Zoltán kuratórium elnöke
A drámai műfaj keretei között kapcsolatot teremtsen Szentes város polgárai, szentesi származású ill. Szentesen tanulmányait folytató színművészek között; színházi élmény biztosítása a hátrányos helyzetűek számára; lehetőség biztosítása a szentesi drámai tagozatos diákok számára szentesi közönség előtti szereplésre; pedagógusok és diákok kapcsolatának erősítése, közös munkájuk szakmai színvonalának emelése; szülő - gyermek kapcsolatának elmélyítése a színművészet segítségével; színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Vesebetegek Szentesi Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6600 Szentes, Kórház-Sima Ferenc u.44/58.
képviselő: Gubisi Istvánné
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért

(oktatási,szociális)

6600 Szentes, Mentett rét 23.
képviselő: Lehr Emma Erzsébet igazgató önállóan, Rüdiger Wrede elnök
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik fejlődésének elősegítése a keresztény szellemiség jegyében. Szociális területen dolgozók továbbképzésének elősegítése. Fogyatékkal élők támogatása. ... >>

"Zsivaj" - Szentesi Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Apponyi tér G. épület
képviselő: Bálint Ildikó kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek segítése, szükséges eszközök beszerzése. ... >>
1. oldal