Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

A Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi tag Vidovics Ferenc, Nagy János a kuratórium elnöke
A komolyzene értékeinek terjesztése, az orgonamuzsika népszerűsítése, hangversenyek rendezése, a szentesi Szent Anna templom Rieger orgonájának felújítása. ... >>

Bolero Táncsport és Mozgásművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Ady Endre u. 36.
képviselő: Kovács Csaba elnök ... >>

Ciklámen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth utca 45.
képviselő: Dr. Csikai Miklósné, kuratóriumi elnök
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Ezen belül hangsúlyozottan kiemelt cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása; a diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása; az iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása; az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek javítása, valamint a testvériskolai kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi kertészképzést folytató iskolákkal. ... >>

Civilek Szentesi Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Szegfű utca 1.
képviselő: Halmai János, elnök
A civil szféra összefogása, kulturális, szabadidős, hobbitevékenység elősegítése, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, a Szentesről elszakadt öregdiákokkal kapcsolattartás, családsegítés. ... >>

Csongrád megyei Vadászkürtös Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyhegy 394.
képviselő: Gálfi István, elnök
A vadászkürt, mint hangszer, népszerűsítése, hagyományok újraélesztése, vadászattal kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, szakirányú iskoláknál vadászkürt oktatás. ... >>

DAMO Kulturális és Diáksport Egyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Damjanich utca 41.
képviselő: Kárpáti Lajos, elnök
Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, feltételeinek megteremtése. ... >>

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Brusznyai sétány 8. I/3
képviselő: Tóth László a kuratórium elnöke
A postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, felújítása, ápolása, kiállításokon történő bemutatása; postatörténeti kutatásokhoz hozzájárulás; a posta iránt érdeklődő tehetséges fiatalok támogatása. Célja szerinti besorolása: kulturális és tudományos tevékenység. ... >>

ÉLETJEL Közhasznú Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Sima F. utca 28.
képviselő: Rakk László, elnök
Szentes és kistérsége kulturális és sporttevékenységének színesítése, elsősorban tömeg- és szabadidősport események szervezésével. ... >>

Emléktorony a Háborúk és Terror Áldozatainak (Szent György Kápolna) Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Kossuth utca 15. I/3.
képviselő: Fekete Andrea, a kuratórium elnöke
Anyagi eszközök gyűjtése sz érvényes építési engedéllyel bíró Szent György Kápolna emléktorony megépítéséhez. ... >>

EZÜSTNYÁR EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETSÉG

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Tóth József u.10/14.
képviselő: Körmendi Béláné, elnök
"Minden betegember" érdekeinek védelme és képviselete, részükre segítő szolgálat kialakítása, életminőségük javítása egészségügyi előadások, kulturális és természetjáró programok szervezésével, szociális tevékenységgel. ... >>

Honvédők Bajtársi Egyesülete Szentes /"HOBESZ"/

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Pf.62. Helyőrségi Klub
képviselő: Gilinger István, titkár, Vajda István, elnök
A hazafiság eszméjének, a honvédő hagyományoknak és történelmünk kiemelkedő katonaszemélyiségei emlékének ápolása. ... >>

HSZATÁK JUNIOR FUTTBALL CLUB SZENTES

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Kiss Bálint utca 12/A
képviselő: Halász Szabó Antal elnök
Sport és kulturális rendezvények szervezése, sportszakosztályok létrehozása és működtetése. ... >>

Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady E. u. 1.
képviselő: Keller Jánosné, a kuratórium elnöke, Mester László a kuratórium tagja, Török Lászlóné Ágoston Margit tag
Az alapítvány célja, hogy a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Működését, fenntartását szolgálja, valamint lehetővé tegye ezen oktatási forma iránti létszámigény maradéktalan kielégítését. ... >>

KAPOCS Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, Kossuth utca 33-35.
képviselő: Kárpáti Lajos, elnök
Olyan szellemi műhely létrehozása, mely támogatja, segíti a színvonalas és különleges értékek létrehozását, őrzését, bemutatását, terjesztését Szentes város és kistérségében, valamint Magyarország területén. ... >>

Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Kossuth tér 6. tér 6.
képviselő: Berki Gáborné közművelődési főelőadó, Varróné Szabó Ildikó, kuratóriumi titkár
Fiatal festőművészek anyagi támogatása, tehetségük gondtalanabb körülmények közötti kibontakoztatására és Szentes város képzőművészeti rangjának emelésére. ... >>

KELET LEÁNYAI Hastánc Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, Nagy Ferenc utca 1. fsz. 3.
képviselő: Gyovai Sándorné, elnök, Szélpál Szilvia, titkár
A hastánc megismertetése, népszerűsítése, tanítása, bemutatók szervezése, a táncosok versenyre felkészítése, életmódformálás. ... >>

KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

6600 Szentes, Kiss Bálint utca 10. I./7.
képviselő: Baráth László alelnök, Mészáros Ágnes alelnök, Szűcs Lajos elnök
Társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból hátrányos helyzetű csoportok, egyedülállók, rászoruló idősek, munkanélküliek, romák, hajléktalanok felzárkóztatása, a munka világába bevezetése, jogaik érvényesítése. ... >>

Kurca Vidéke Polgári Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 15/2.
képviselő: Borsodi Ágnes elnök ... >>

Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyörvény u. 58.
képviselő: Dömsödi Mihályné elnök, Hegyaljai Valdemárné elnökhelyettes
Regionális Közéleti tájékoztató havi kiadmány ingyenes terjesztése, "Kiséri Napok" kulturális rendezvény szervezése, romákkal foglalkozó kulturális folyóirat kiadása, a szentesi színjátszás támogatása, tehetséges gyermekszínészek felkarolása, vándorkiállítások, csereprogramok, alkotótáborok szervezése, népi és gasztronómiai hagyományok ápolása. ... >>

NAGARE Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Drahos I. utca 8. II/5.
képviselő: Bondor Zoltán, elnökhelyettes, Bozsoki Imre, elnök
Diák és szabadidős sporttevékenység szervezése, különös tekintettel a keleti eredetű küzdősportokra. ... >>

Pálmások Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Móricz Zs. utca 1/2.
képviselő: Holmann István, titkár, Horváth István, elnök
Szentes város társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésének társadalmi szervezetként történő elősegítése. ... >>

Szent Erzsébet rózsái Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
képviselő: Vigh Dánielné a kuratórium elnöke
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. A Szent Erzsébet rózsái Alapítvány évente egy alkalommal, Szent Erzsébet napján (november 19.) jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak. ... >>

Szentes Vízilabdázásáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Honvéd u. 35.
képviselő: Ifj.Tóth Gyula kuratóriumi elnök
A szentesi diák- és szabadidő sport lehetőségeinek kiszélesítése, az úszni tudó és vizet szerető lányok és fiúk mozgásának, sportolásának elősegítése. A szentesi női és férfi vízilabdázás bázisának szélesítése, ezen belül új vízilabda szakosztályok létrejöttének anyagi támogatása, a megfelelő szakosztályok utánpótlás bázisa növelésének anyagi ösztönzése. A felnőtt és junior női valamint férfi vízilabda szakosztályok szakmai programjának anyagi támogatása. A tehetséggondozó keretek munkájának anyagi megsegítése. A női és férfi játékosok profi (külföldi) klubba való távozásának megakadályozása. A szentesi vízilabda hagyományainak ápolása. ... >>

Szentesi Bajtársi Klub

(kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady Endre u. 2.
képviselő: Ágoston Árpád titkár, Bocskay István, elnök, Farkas Imre, elnökhelyettes, Lakatos György, gazdasági vezető
Katonai hagyományok ápolása, kirándulások szervezése, művelődési lehetőségek biztosítása. ... >>

Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Koszta J. u. 2.
képviselő: Szabó Imre elnök
A szentesi sportélet hagyományainak ápolása, egészségmegőrzés, edzéslehetőség biztosítása, sportversenyek rendezése, úszástanítás. ... >>

Szentesi Horváth Mihály Gimnázium Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.
képviselő: Kocsmár Gyula a kuratórium elnöke
A magyar nyelv és irodalom szeretetének megőrzése, ápolása a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulóinak körében. ... >>

Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Farkas Antal u. 11.
képviselő: Katona-Kis Andrásné, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiséri Óvodába járó gyermekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, felzárkoztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszezése, az eszközállomány bővítése. ... >>

"Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért" alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Lajtha László Alapfokú Művészeti Isk. Kiss B. utca 11.
képviselő: Mihály Béla a kuratórium elnöke
A Szentesi Lajtha László Zeneiskolában tanuló, a zenéhez vonzódó, tehetséges gyermekek művészeti lehetőségeinek minél teljesebbé tétele, a tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása, az oktatástechnikai eszközök fejlesztése, a hangszerbeszerzések finanszírozása, az iskola által szervezett különböző zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, a Szentes és környéki zenei együttesek bel- és külföldi útjának esetenkénti támogatása, hangversenyek rendezése, tandíjkedvezmények nyújtása. ... >>

Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sportegyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Sáfrán Mihály utca 11.
képviselő: Csendes Tamás elnök
Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, érdekeik képviselete. ... >>

Szentesi Vállalkozók Klubja

(kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Petőfi utca 8.
képviselő: Bubor Zoltán elnök
Szentes és kistérsége vállalkozóinak, vállalkozásainak bemutatása, kulturális és szakmai rendezvények szervezése, érdekképviselet. ... >>

Szentesi Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

6600 Szentes, Kiss B. utca 11.
képviselő: Mihály Béla elnökhelyettes, Nagy János elnök
Az egyesületet alkotó karok működésének biztosítása, színvonalas zenélés feltételeinek megteremtése, részvétel a városi kulturális életben, koncertek, zenei klubok szervezése. ... >>

Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Schweidel J. utca 2.
képviselő: elnök Trieb Tamás
A középkori harcművészet bemutatása, terjesztése, az egyesület tagjainak érdekvédelme. ... >>

Színkör Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Horváth M. utca 3.
képviselő: a kuratórium elnöke Zoltai Sarolta
Azon 6-18 éves gyermekek - különösen a hátrányos helyzetűek - támogatása, akik szín-, zene- és táncművészeti képzésban kívánnak részt venni. ... >>

SZIVÁRVÁNY Alapítvány A Bocskai utcai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6600 Szentes, Bercsényi utca 58.
képviselő: Gémesné Gajda Sarolta, a kuratórium elnöke, Siposné Répás Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese
A Bocskai utcai óvodás korú gyermekek segítése, az óvoda kerti eszközeinek felújítása, karbantartási munkák segítése, különféle programokhoz tárgyi eszközök beszerzésének biztosítása, új játékok beszerzése, kirándulások szervezése, oktatási és kulturális programok feltételeinek megteremtése, az udvar virágosítása, parkosítása. ... >>

"Szivárvány" Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Petőfi utca 4.
képviselő: Papdi Istvánné, a kuratórium elnöke
6-22 éves korú személyek alapfokú művészetoktatásának támogatása, az ehhez létrehozott intézmény fenntartása. ... >>

TÁNCÉRT Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 86.
képviselő: Kocsis Mária a kuratórium elnöke
A régió hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése, hogy kortársaikkal azonos feltételek mellett részt vehessenek a művészetoktatásban, táncművészetben, sportban; művészeti alkotótáborok szervezése bel- és külföldön; a kiemelkedő teljesítményt nyújtók támogatása. ... >>

Társművészetek Egyesület

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 127.
képviselő: Polgár Erika, elnök
A különböző művészeti ágak megismertetése, oktatása Szentes és a környékbeli települések ifjúságával, hagyományok ápolása, rendezvények szervezése, művészetek történetének kutatása. ... >>

"TÜKÖR" Szentes Kulturális Életéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Tölgyfa u. 19.
képviselő: Szebeni Zoltán kuratórium elnöke
A drámai műfaj keretei között kapcsolatot teremtsen Szentes város polgárai, szentesi származású ill. Szentesen tanulmányait folytató színművészek között; színházi élmény biztosítása a hátrányos helyzetűek számára; lehetőség biztosítása a szentesi drámai tagozatos diákok számára szentesi közönség előtti szereplésre; pedagógusok és diákok kapcsolatának erősítése, közös munkájuk szakmai színvonalának emelése; szülő - gyermek kapcsolatának elmélyítése a színművészet segítségével; színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, Erzsébet tér 2.
képviselő: Bartucz Nikolett elnökhelyettes, Nemcsényi János, elnök, Varga Sándor, titkár
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az élet minden területén felmerülő kérdések feldolgozását, megbeszélését, keresztény oldalról való megvilágítását. ... >>

VILÁGFA Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, dr. Uhlár I. utca 4.
képviselő: Molnár Attila, elnök
Szellemi műhely létrehozása, mely támogatja a magyar népi hagyományokon alapuló kulturális értékeket. ... >>

Zenthus János Középkori Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.
képviselő: Orosz Csaba alelnök, Sebők János Béla elnök ... >>

Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6600 Szentes, Kossuth L. utca 36/B. II/6.
képviselő: Hajduch Jánosné, alelnök, Hankó Györgyné, elnök ... >>
1. oldal