Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

A Sérültellátás Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Síma Ferenc u.44-58.
képviselő: Dr.Badó Csaba a kuratórium elnöke, Dr.Geönczeöl Tibor elnökhelyettes
A Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes Baleseti és helyreállító sebészeti,valamint Szájsebészeti és Intenzív terápiás osztályainak fejlesztése.A friss sérültek ellátásának és a sérülésből eredő elváltozások helyreállításának korszerűsítése,műszerezettségének fejlesztése,a gyógyítás feltételeinek európai szintre emelése.Az e tevékenységet végző orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakképzettségének növelése továbbképző tanfolyamok,tanulmányutak,tudományos rendezvények ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-Nevelő Munkájának Támogatására

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Ady E. u. 6-8.
képviselő: Ivicz Julianna, a kuratórium elnöke
A szentesi Boros Sámuel Szakközépiskolában az európai színvonalú képzés, a képzés infrasruktúrájának megvalósítása, a tanulók elméleti és gyakorlati képzésének (belföldön és külföldön egyaránt) segítése és támogatása. Az alapítvány segítséget nyújt az iskola kvalifikált oktatói bázisának létrehozásához is. ... >>

Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.
képviselő: Tóth Tibor a kuratórium elnöke
A gimnáziumi szolgáltatások fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolat erősítése, az iskoláztatás költségeinek ésszerűsítése és az iskolai önkormányzat pénzének kezelése. ... >>

APRÓKA - A Szentesi Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodáiba Járó Gyer- mekek Egészséges Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth u. 18.
képviselő: Jaksáné Harmati Edina elnök
A szentesi Kossuth utcai óvodai munkáltatói körzet óvodáiba járó gyermekek egészséges jövőjének megalapozása. ... >>

Ciklámen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth utca 45.
képviselő: Dr. Csikai Miklósné, kuratóriumi elnök
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Ezen belül hangsúlyozottan kiemelt cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása; a diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása; az iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása; az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek javítása, valamint a testvériskolai kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi kertészképzést folytató iskolákkal. ... >>

Csongrád megyei Vadászkürtös Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyhegy 394.
képviselő: Gálfi István, elnök
A vadászkürt, mint hangszer, népszerűsítése, hagyományok újraélesztése, vadászattal kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, szakirányú iskoláknál vadászkürt oktatás. ... >>

Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Dr. Szigetiné Koszár Anna, a kuratórium elnöke
A betegek ellátásának javítása; a kórház üzemeltetésének elősegítése; a kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási költségeinek támogatása; betegek oktatása, felvilágosítása; orvosok, szakdolgozók és egyéb foglalkoztatottak továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése; a tudományos kutató munka segítése. ... >>

"Együtt a Szentesi Szent Anna Utcai Óvodába Járó Óvodások Egészségéért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Anna u. 1.
képviselő: Bárányné Tóth Csilla kuratóriumi elnök
Szent Anna utcai Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek nevelési, oktatásra való előkészítés, oktatási képességfejlesztési, és ismeretterjesztési lehetőségeinek, környezeti feltételeinek a javítása, mely a komplex nevelés minden elemére kiterjed. Összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben az óvodák számára meghatározott közoktatási és köznevelési tevékenységgel. Érintőlegesen és közvetve családsegítés is (az 5.7. pontban meghatározottak szerint) szociálisan rászorult családok ezen óvodába járó gyermekeinek történt juttatás, mely a családok ilyen irányú terheit részben csökkenti. ... >>

Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jókai u. 71.
képviselő: Gilicze András a kuratórium elnöke
Az alapítvány a tevékenységét zömében Szentes város közigazgatási területén kívánja megvalósítani. Célja a református fiatalok (hittanosok, ifjúsági gyülekezet tagjai, cserkészek) keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan; a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása; a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása; a leendő egyházi iskola működésének segítése; a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Petőfi u. 15.
képviselő: Mészáros László a kuratórium elnöke
A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói ének, zene és idegen nyelvi oktatásának, szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Sárfány M. u. 45.
képviselő: Berkecz S. József társelnök, Frenyó Zoltán elnök
Óvodás gyermekek segítése, közbiztonság feltételeinek javítása. ... >>

Invokáció "Segítségül Hívás" Magánalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jövendő u. 6.
képviselő: a kuratórium elnöke Varjú Jánosné
A Szentesi Középiskolai Kollégium tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kiss Bálint u. 1.
képviselő: Kovách Péterné a kuratórium elnöke
A három szentesi Református Egyházközség - Alsópárt - kiséri, Felsőpárti és Központi - segítése egyenlő arányban akként, hogy az államtól vissza-kapott iskoláikban a református keresztyén szellemű oktatást és vallás-erkölcsi nevelést, működést megkezdje, az iskoláikban a működési feltételeket biztosítani tudják, illetve a szentesi református templomok és orgonáik fenntartása, műemléki védelme és működtetésük biztosítása. ... >>

Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady E. u. 1.
képviselő: Keller Jánosné, a kuratórium elnöke, Mester László a kuratórium tagja, Török Lászlóné Ágoston Margit tag
Az alapítvány célja, hogy a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Működését, fenntartását szolgálja, valamint lehetővé tegye ezen oktatási forma iránti létszámigény maradéktalan kielégítését. ... >>

Klauzál Gábor Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Klauzál u. 12-18.
képviselő: Tariné Lantos Piroska elnök ... >>

Klauzálos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Klauzál G. utca 12-18.
képviselő: Vargáné Őze Tímea, a kuratórium elnöke
A Klauzál Gábor Általános Iskola tehetséges tanulóinak tanulmányi célú támogatása. ... >>

Koszta Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Köztársaság u. 6.
képviselő: Dobosné Fekete Andrea elnök
A szentesi Koszta József Általános Iskola diákifjúságának támogatása. ... >>

RIGÓ-FÉSZEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 52-54.
képviselő: Kazincziné Vámosi Eszter, a kuratórium elnöke
Szentes és Csongrád, valamint környékük, továbbá a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon állami gondoskodásba vett gyermekeinek, tanulóinak, nevelő-oktató munkájának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, habilitációs, rehabilitációs tevékenységének támogatása. ... >>

Szent Erzsébet rózsái Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
képviselő: Vigh Dánielné a kuratórium elnöke
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. A Szent Erzsébet rózsái Alapítvány évente egy alkalommal, Szent Erzsébet napján (november 19.) jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak. ... >>

Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48.
képviselő: Dévay Istvánné, a kuratórium elnöke, Varga Tiborné, a kuratórium elnökhelyettese
Szentes város "FELSŐPÁRT - VÁROSNEGYED" óvodás gyermekeinek támogatása. A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinek javításához anyagi segítségnyújtás, a gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhez szükséges tárgyi környezet kialakításához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Szentes Város Tenisz Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Alsórét,Széchenyi liget
képviselő: Berezvai Árpád a kuratórium tagja, Orosz Imre a kuratórium elnöke
A szakosztály téli teniszezését biztosító fedett pályá/k/ létesítése, iskolás korú gyermekek tenisz oktatási feladatainak biztosítása,a versenyzési feltételek biztosítása. ... >>

Szentes Városi Úszó Club Szentes

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Csollány G. part Sportuszoda
képviselő: elnökhelyettes Paulovics Tamás, Holman István, elnök
Az úszósport népszerűsítése az úszás oktatástától a versenyeztetésig, rendszeres sportolás és testedzés biztosítása elsősorban általános és középiskolai tanulók részére. ... >>

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 51-55.
képviselő: Biácsiné Bereczki Gabriella, kuratóriumi elnök, Varga Sándorné, kuratóriumi társelnök
A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola működésének a megsegítése, nevelési és oktatási feladatok ellátásához az oktatás technikai fejlesztéséhez, a kisérletek támogatásához az anyagi fedezet megteremtése. ... >>

"Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Köztársaság u. 4.
képviselő: Hornyik László Károlyné elnök
A szentesi kertvárosi körzet óvodáiba járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése és eljárások megvalósítása. ... >>

Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Farkas Antal u. 11.
képviselő: Katona-Kis Andrásné, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiséri Óvodába járó gyermekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, felzárkoztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszezése, az eszközállomány bővítése. ... >>

Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Kossuth tér 2.
képviselő: Dr. Rébeli Sz. Tamás, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláben Kiss Bálint Díj létrehozása, a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók anyagi támogatására; az iskola korszerű technikai felszerelésekkel történő ellátásának támogatása; a támogatásra szoruló tanulók tankönyv- és iskolaszereinek költségéhez való hozzájárulás, egyszeri beiskolázási segély juttatása; az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása; a diák és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése. ... >>

"Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért" alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Lajtha László Alapfokú Művészeti Isk. Kiss B. utca 11.
képviselő: Mihály Béla a kuratórium elnöke
A Szentesi Lajtha László Zeneiskolában tanuló, a zenéhez vonzódó, tehetséges gyermekek művészeti lehetőségeinek minél teljesebbé tétele, a tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása, az oktatástechnikai eszközök fejlesztése, a hangszerbeszerzések finanszírozása, az iskola által szervezett különböző zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, a Szentes és környéki zenei együttesek bel- és külföldi útjának esetenkénti támogatása, hangversenyek rendezése, tandíjkedvezmények nyújtása. ... >>

Szentesi Párducok Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Jövendő utca 1.
képviselő: Czesznak György, elnök
A sportot szerető fiatalok számára megteremteni a rendszeres sportolás és versenyzés lehetőségét, utánpótlás nevelés. ... >>

SZIVÁRVÁNY Alapítvány A Bocskai utcai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6600 Szentes, Bercsényi utca 58.
képviselő: Gémesné Gajda Sarolta, a kuratórium elnöke, Siposné Répás Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese
A Bocskai utcai óvodás korú gyermekek segítése, az óvoda kerti eszközeinek felújítása, karbantartási munkák segítése, különféle programokhoz tárgyi eszközök beszerzésének biztosítása, új játékok beszerzése, kirándulások szervezése, oktatási és kulturális programok feltételeinek megteremtése, az udvar virágosítása, parkosítása. ... >>

"Szivárvány" Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Petőfi utca 4.
képviselő: Papdi Istvánné, a kuratórium elnöke
6-22 éves korú személyek alapfokú művészetoktatásának támogatása, az ehhez létrehozott intézmény fenntartása. ... >>

Szülészet-Nőgyógyászati Műszerállomány Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Sima F. u. 44-56.
képviselő: Dr. Rácz Ferenc, a kuratórium elnöke
A kórház-rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztályának műszerállomány fejlesztése, ellátás biztonságosabb, korszerűbbé tétele, nőgyógyászati sebészeti módszerek kifejlesztése, betegek ápolási idejének és költségének a csökkentése. ... >>

"TÜKÖR" Szentes Kulturális Életéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Tölgyfa u. 19.
képviselő: Szebeni Zoltán kuratórium elnöke
A drámai műfaj keretei között kapcsolatot teremtsen Szentes város polgárai, szentesi származású ill. Szentesen tanulmányait folytató színművészek között; színházi élmény biztosítása a hátrányos helyzetűek számára; lehetőség biztosítása a szentesi drámai tagozatos diákok számára szentesi közönség előtti szereplésre; pedagógusok és diákok kapcsolatának erősítése, közös munkájuk szakmai színvonalának emelése; szülő - gyermek kapcsolatának elmélyítése a színművészet segítségével; színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása. ... >>

"Út a Keresztény Iskolához Szentes" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
képviselő: Dancsik Lászlóné kuratóriumi elnök
Szentes városában a vallásos oktatás segítése, vallásos neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása. ... >>

"Zsivaj" - Szentesi Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Apponyi tér G. épület
képviselő: Bálint Ildikó kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek segítése, szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tanulóiért Alapítvány - Szentes

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 1.
képviselő: Kenderesi Mariann, a kuratórium elnöke
Az iskolában az adott tanévben a legkiválóbb eredményt elérő végzős tanulók jutalmazása (4.5 feletti átlag és jó magatartás); a legkiemelkedőbb sportteljesítményt elért végzős tanulók jutalmazása (I. osztályú minősítés és 3.5 feletti átlag); országos tanulmányi versenyen 1-6. helyezést elért tanulók díjazása. ... >>
1. oldal