Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

APRÓKA - A Szentesi Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodáiba Járó Gyer- mekek Egészséges Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth u. 18.
képviselő: Jaksáné Harmati Edina elnök
A szentesi Kossuth utcai óvodai munkáltatói körzet óvodáiba járó gyermekek egészséges jövőjének megalapozása. ... >>

Ciklámen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth utca 45.
képviselő: Dr. Csikai Miklósné, kuratóriumi elnök
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Ezen belül hangsúlyozottan kiemelt cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása; a diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása; az iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása; az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek javítása, valamint a testvériskolai kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi kertészképzést folytató iskolákkal. ... >>

Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Ady E.u.2.
képviselő: Tián József elnök ... >>

Damjanich János Alapítvány

(egyéb)

6600 Szentes, Ady Endre utca 2.
képviselő: Kaszanyi Sándor, kuratóriumi elnök
A honvédelmi és hazafias nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók, a hadtudományi kutatásban résztvevők, a rossz szociális helyzetben lévők, a katonai pályát választó fiatalok és a honvédelem érdekében tevékenykedők jutalmazása. ... >>

Együtt Szentesért

(egyéb)

6600 Szentes, Kígyó utca 1.
képviselő: Dr. Bácskainé Fazekas Márta, elnök
A társasági, közösségi, közéleti tevékenység segítése, szervezése Szentes város és vonzáskörzetében. ... >>

EU Magasröptű Keringő Galambok Verseny Szövetsége

(sport,érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Balogh János utca 31.
képviselő: Szabó László, elnök
Sportversenyek rendezése, versenyeken részvétel, technikai-műszaki eszközök beszerzése, tevékenységük népszerűsítése, EU és nemzetközi kapcsolatok felvétele, fenntartása. ... >>

Gnosis 2000 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Munkácsy utca 2/B.
képviselő: Rozmis Gábor a kuratórium elnöke
A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezetet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók(munkavállalók, közalkalmazottak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása. ... >>

Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Sárfány M. u. 45.
képviselő: Berkecz S. József társelnök, Frenyó Zoltán elnök
Óvodás gyermekek segítése, közbiztonság feltételeinek javítása. ... >>

Hegedűs László Honvédség és Társadalom Baráti Kör

(egyéb)

6600 Szentes, Ady E.u.2.
képviselő: Dr.Csiky László elnök ... >>

"HUNOK NAGY SZÖVETSÉGE" Párt

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Lapistó 27.
képviselő: Nagy Bálint, elnök, Nagy Bálintné, elnökhelyettes
A magyarság érdekeinek védelme, képviselete, érvényesítése, a többpárti politikai kultúra fejlesztése. ... >>

"Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kiss Bálint u. 1.
képviselő: Kovách Péterné a kuratórium elnöke
A három szentesi Református Egyházközség - Alsópárt - kiséri, Felsőpárti és Központi - segítése egyenlő arányban akként, hogy az államtól vissza-kapott iskoláikban a református keresztyén szellemű oktatást és vallás-erkölcsi nevelést, működést megkezdje, az iskoláikban a működési feltételeket biztosítani tudják, illetve a szentesi református templomok és orgonáik fenntartása, műemléki védelme és működtetésük biztosítása. ... >>

"Jó Úton-Lóháton" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6600 Szentes, Nádas sétány 3.
képviselő: Kézsmárkiné Piti Irén, kuratóriumi elnök, Rigó Tiborné, titkár
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egyészségügyi rehabilitációs tevékenység - nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady E. u. 1.
képviselő: Keller Jánosné, a kuratórium elnöke, Mester László a kuratórium tagja, Török Lászlóné Ágoston Margit tag
Az alapítvány célja, hogy a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Működését, fenntartását szolgálja, valamint lehetővé tegye ezen oktatási forma iránti létszámigény maradéktalan kielégítését. ... >>

Maghar Akadémia

(oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Bacsó B. utca 9. II/6.
képviselő: Barta Zoltán, elnök, Nagy Róbert Zoltán, alelnök, Tóth Dániel, titkár
Az emberiség ősi tudásának kutatása, gyűjtése, rendszerezése, szintetizálása, oktatása, terjesztése, összevetése a jelenkor ismereteivel. ... >>

Magyar Helyi Gazdaságfejlesztési és Innovációs Egyesület

(oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth L. utca 11.
képviselő: Tóth József, elnök
A helyi gazdaságfejlesztés és innováció elméletének és gyakorlatának kutatása és feltárása, szakmai szintű és széles körű megismertetése, oktatása, e témakörben rendezvények, konferenciák szervezése. ... >>

Magyar Vasútépítők Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Baross utca 2.
képviselő: elnök Grafjódi István, Tóth György ... >>

Mentett-réti Természet- és Vadvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6600 Szentes, Petőfi utca 5.
képviselő: Busi Lajos, elnök, Harangozó Kálmán, elnökhelyettes
Tagjai részére kulturált bérvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Pálmások Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Móricz Zs. utca 1/2.
képviselő: Holmann István, titkár, Horváth István, elnök
Szentes város társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésének társadalmi szervezetként történő elősegítése. ... >>

Szent Erzsébet rózsái Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
képviselő: Vigh Dánielné a kuratórium elnöke
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. A Szent Erzsébet rózsái Alapítvány évente egy alkalommal, Szent Erzsébet napján (november 19.) jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak. ... >>

Szentes és Környéke Modellező Egyesület

(egyéb)

6600 Szentes, Nagynyomás, Tanya 16.
képviselő: Szabó László, elnök
Tagjai részére a repülő modellező tevékenység biztosítása, versenyeztetésük segítése, érdekeik védelme. ... >>

Szentes és Környéke Munkásőr Baráti Kör

(egyéb)

6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.
képviselő: Báthory József titkár, Eszes Mátyás titkárhelyettes, Mészáros Sándor gazdasági felelős ... >>

Szentes és Környéke Sőtér Kálmán Méhész Egyesülete

(egyéb)

6600 Szentes, Tóth József u. 15.
képviselő: Harangozó László elnök ... >>

Szentes és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Arany János u. 25/A.
képviselő: Csendes Lajos alelnök, Várdai Béla, elnök ... >>

Szentes és Vonzáskörzete Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Alsórét 186.
képviselő: Fazekas Sándorné titkár, Papp István elnök, Vida Lajos alelnök ... >>

Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány

(egyéb)

6600 Szentes, Szarvasi út 14.
képviselő: Csorba Gyula, ügyvezető, Horváth István, a kuratórium elnöke
Szentes kistérségi civil televíziózás elindítása, fejlesztése, működésének támogatása, adományok, eszközök átvétele, kezelése, színvonalas személyi és műszaki bázis megteremtése a civil szféra szerepének erősítésére. ... >>

Szentes Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6600 Szentes, Kisér u. 29.
képviselő: Gránicz Pál ügyvezető elnök, Szabó Zoltán elnök ... >>

"Szentes Városért" Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Dongó László, kuratóriumi tag, Labádi Lajos a kuratórium elnöke, Tajbadi György a kuratórium tagja
A szentesi egészségügyi alapellátás elősegítése érdekében diagnosztikai berendezések beszerzése, a város zöld területeinek fejlesztése, műemlékfelújítási munkák támogatása, oktatási szemléltető eszközök beszerzése, közlekedési lámpák létesítése. ... >>

Szentesi Bajtársi Klub

(kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady Endre u. 2.
képviselő: Ágoston Árpád titkár, Bocskay István, elnök, Farkas Imre, elnökhelyettes, Lakatos György, gazdasági vezető
Katonai hagyományok ápolása, kirándulások szervezése, művelődési lehetőségek biztosítása. ... >>

Szentesi Bölcsődésekért Alapítvány

(egyéb)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.
képviselő: Árgyelán Mihályné a kuratórium elnöke
A 0-3 éves gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a szentesi bölcsödei ellátás színvonalának emelése. ... >>

Szentesi Díszmadártenyésztők Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6600 Szentes, Sáfrán M. utca 43.
képviselő: Dr. Dobos András, elnök
Díszmadártenyésztéssel és egyes természet- és állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Szentesi Galamb-és Kisállattenyésztő Egyesület

(egyéb)

6600 Szentes, Árvai Bálint u.39.sz.
képviselő: Bencsik Gábor ... >>

Szentesi Hubertus Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6612 Szentes, Kistőke-Nagytőke 75.
képviselő: Szobota László, elnök, Vass János titkár
Tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összahangban. ... >>

Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság

(egyéb)

6600 Szentes, Új utca 9.
képviselő: Koválcsik Magdolna, elnök
A nevelő-pktató munka keresztény szellemű szakmai képviselete. ... >>

"Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért" alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Lajtha László Alapfokú Művészeti Isk. Kiss B. utca 11.
képviselő: Mihály Béla a kuratórium elnöke
A Szentesi Lajtha László Zeneiskolában tanuló, a zenéhez vonzódó, tehetséges gyermekek művészeti lehetőségeinek minél teljesebbé tétele, a tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása, az oktatástechnikai eszközök fejlesztése, a hangszerbeszerzések finanszírozása, az iskola által szervezett különböző zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, a Szentes és környéki zenei együttesek bel- és külföldi útjának esetenkénti támogatása, hangversenyek rendezése, tandíjkedvezmények nyújtása. ... >>

Szentesi Sportvadászok "Dr. Nagy Endre" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

6600 Szentes, Ifjúság stny. 9.
képviselő: Jusztin Mihály elnök ... >>

Szentesi Új Barázda Vadásztársaság

(sport,egyéb)

6600 Szentes, Csallány Gábor part 5.
képviselő: elnök Kovács György, titkár Beszédes Zsolt
Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Szentesi UNIO Nőalapítvány

(egyéb)

6600 Szentes, Tóth J. u. 13.
képviselő: Dr. Gyovai Gabriella Zsuzsanna, elnök, Gilicze Andrásné, Kis-Rácz Antalné, Szabó Lászlóné, Szabóné Wernwe Pálma, Tóth Ernőné
A társadalmi egyenlőtlenség kiküszöbölésére a társadalom leszakadó rétegeinek megsegítése, az UNIO-s elvárásoknak megfelelő életmódbeli változásokra nevelése a társadalom szélesebb rétegeinek. ... >>

Szentesi Vállalkozók Klubja

(kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Petőfi utca 8.
képviselő: Bubor Zoltán elnök
Szentes és kistérsége vállalkozóinak, vállalkozásainak bemutatása, kulturális és szakmai rendezvények szervezése, érdekképviselet. ... >>

Szentesi Vendégszeretet Egyesület

(egyéb)

6600 Szentes, Petőfi utca 4.
képviselő: Molnár Lívia, elnök
Szentes és kistérsége turizmusának fellendítése, a turizmusban résztvevő tevékenységének összehangolása, információ-szolgáltatás. ... >>

Taxi Ász Egyesület

(egyéb)

6600 Szentes, Vásárhelyi út 15/1.
képviselő: Staberecz Mihály elnök ... >>

TUDATOS ÉS ALKOTÓ ÉLET KÖZÖSSÉGE EGYHÁZ

(egyéb)

6600 Szentes, Baross utca 4.
képviselő: Kovács Beáta Ilona, elnök
Spirituális és vallási tevékenységekkel megalapozni a tudatos és alkotó emberi eszményt, gondolkodásmódot, életformát. ... >>

VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth L.u.17.
képviselő: Dancsó Mónika ügyvivő, Fabulya Edit elnökhelyettes, Holczmann Mónika ügyvivő, Kertész Zoltán ügyvivő, Korom Pál elnök, Kun Péter ügyvivő, Tromposch Ágnes Ügyvivő ... >>

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tanulóiért Alapítvány - Szentes

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 1.
képviselő: Kenderesi Mariann, a kuratórium elnöke
Az iskolában az adott tanévben a legkiválóbb eredményt elérő végzős tanulók jutalmazása (4.5 feletti átlag és jó magatartás); a legkiemelkedőbb sportteljesítményt elért végzős tanulók jutalmazása (I. osztályú minősítés és 3.5 feletti átlag); országos tanulmányi versenyen 1-6. helyezést elért tanulók díjazása. ... >>
1. oldal