Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Sérültellátás Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Síma Ferenc u.44-58.
képviselő: Dr.Badó Csaba a kuratórium elnöke, Dr.Geönczeöl Tibor elnökhelyettes
A Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes Baleseti és helyreállító sebészeti,valamint Szájsebészeti és Intenzív terápiás osztályainak fejlesztése.A friss sérültek ellátásának és a sérülésből eredő elváltozások helyreállításának korszerűsítése,műszerezettségének fejlesztése,a gyógyítás feltételeinek európai szintre emelése.Az e tevékenységet végző orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakképzettségének növelése továbbképző tanfolyamok,tanulmányutak,tudományos rendezvények ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

"Alapítvány a Sütőipari és Mezőgazdasági Dolgozókért"

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
képviselő: Bikádi Sándorné, a kuratórium elnöke
A rászoruló sütőipari dolgozók segítése. Az alapítvány további célja: segíteni és támogatni a sütőipari dolgozók - különösen az egészségre károsító munkahelyen foglalkoztatott dolgozók - gyógyüdültetését, a betegségmegelőzés és a gyógyítás érdekében. ... >>

Cukorbetegek Egyesülete Szentes

(egészségügyi)

6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
képviselő: Dr. Szerb János elnök
A cukorbetegek összefogása, tanácsadás helyes életmódjukhoz, rendszeres orvosi felülvizsgálat, érdekeik képviselete és érvényesítése. ... >>

Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Dr. Szigetiné Koszár Anna, a kuratórium elnöke
A betegek ellátásának javítása; a kórház üzemeltetésének elősegítése; a kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási költségeinek támogatása; betegek oktatása, felvilágosítása; orvosok, szakdolgozók és egyéb foglalkoztatottak továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése; a tudományos kutató munka segítése. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete Szentes

(egészségügyi,érdekképviselet)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Sáfár Antalné sz. Piti Etelka Viktória, elnök
Tagjai érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Együtt a Véradókért Szentesen Alapítvány

(egészségügyi)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Agócs Lászlóné titkár, Dr. Molnár Gyula kuratóriumi elnök, Hojcsi Pál, kuratóriumi társelnök
Szentesen és környékén a véradó mozgalom és a Vöröskereszt Szentes Városi Szervezete véradó szervező munkájának támogatása. ... >>

EZÜSTNYÁR EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETSÉG

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Tóth József u.10/14.
képviselő: Körmendi Béláné, elnök
"Minden betegember" érdekeinek védelme és képviselete, részükre segítő szolgálat kialakítása, életminőségük javítása egészségügyi előadások, kulturális és természetjáró programok szervezésével, szociális tevékenységgel. ... >>

FELHŐCSIKÓ GYERMEKFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi)

6600 Szentes, Honvéd utca 75.
képviselő: Dr. Báló Mária, elnök, Dr. Bari Eszter, alelnök
A gyermekek fejlesztésében részt vevő szakemberek hatékony együttműködésének segítése. ... >>

Gnosis 2000 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Munkácsy utca 2/B.
képviselő: Rozmis Gábor a kuratórium elnöke
A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezetet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók(munkavállalók, közalkalmazottak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása. ... >>

"Id-én" Pedagógiai és Pszichológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Kossuth utca 32/B. I/3.
képviselő: Bottyán József, a kuratórium elnöke
Pszichológiai, logopédiai és speciális pedagógiai eszközökkel segíteni a Szentesen és környékén élők életét, diagnosztikai és terápiás egyéni ill. csoportos foglalkozások tartása, tudományos kutatások, szakmai vitafórumok, oktatások, előadások szervezése és tartása. ... >>

"Jó Úton-Lóháton" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6600 Szentes, Nádas sétány 3.
képviselő: Kézsmárkiné Piti Irén, kuratóriumi elnök, Rigó Tiborné, titkár
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egyészségügyi rehabilitációs tevékenység - nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Lélek és Szenvedély Alapítvány - Szentes

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Lukács Györgyi
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának javítása; ezen osztályok személyi és tárgyi feltételeinek javítása; a betegek oktatása, felvilágosítása; az orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése, a tudományos kutató munka segítése. ... >>

Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete

(egészségügyi)

6600 Szentes, Horváth M. utca 10.
képviselő: Mátyás Adél, elnök
Szentes város és kistérségében élő mentálisan sérült emberek életminőségének javítása, a sérültek kezdeményező- és cselekvőképességének fokozása, fejlesztése, közösségépítés. ... >>

Orvosok a Rákbetegekért - Szentes

(egészségügyi)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
képviselő: Dr.Molnár Gyula kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy javítsa a rosszindolatúdaganatos betegségben szenvedők korszerű egészségügyi ellátásának szakmai és tárgyi feltételeit. ... >>

Remény útja 2006 Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Vásárhelyi utca 15/4.
képviselő: Kaiser Szilárd, elnök, Nagy Attila, titkár, Nagy László, alelnök
A szenvedélybetegek és családtagjaik segítése, támogatása, érdekeik védelme. ... >>

SALEM Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

6600 Szentes, Köztársaság utca 12. IV 11.
képviselő: elnök Pásztor Antal
Egészségügyi tevékenység. ... >>

Szentes és Környéke Cukorbetegeinek Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
képviselő: Dr.Szerb János a kuratórium elnöke
Szentes és körzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek részben, vagy egészben történő finanszírozása, a helyes életmódra nevelés, a cukorbetegek szövődményes betegségeinek megelőzése, a térségben élő cukorbetegek részére egészségnevelő, közművelődési, szórakoztató programok szervezése, megtartása. A cukorbetegek és családtagjaik részére tájékoztatás, ügyintézésük felvállalása. A Szentesi Cukorbeteg Egyesület tagjainak szociális támogatása, a délalföldi régióban létesült diabeteszes klubokkal, egyesületekkel, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével történő kapcsolattartás elősegítése, a Diabetes újság költségeihez való hozzájárulás, az országos szövetség rendezvényein történő részvétellel kapcsolatos anyagi fedezet biztosítása, a cukorbetegek segítésében kimagasló teljesítményt nyújtó személyek jutalmazása, az érdekükben tartott egészségügyi, közművelődési és egyéb rendezvények szervezőinek jutalmazása, a helyi egyesület működésének finanszírozása. ... >>

Szentes és Környéke Légzőszervi Betegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Dr. Bugyi István Kórház Sima F. utca 44-58.
képviselő: Dr. Vígh Mária, a kuratórium elnöke
Szentes és környéke légzőszervi betegeinek rendszeres oktatása, felvilágosítása. Az ezzel kapcsolatos kiadások részben vagy egészben történő finanszírozása; a helyes életmódra nevelés; az asthmás gyerekek csoportos gyógyúszásának elősegítése; az asthmás betegek és családtagjaik részére kedvezményekről tájékoztatás adása, ügyintézés vállalása; a térségben lévő gondozottak megnyerése helyi klubba való belépésre, részükre programok szervezése; a délalföldi régióban és az ország távolabbi vidékein működő asthmás klubbokkal, közösségekkel kapcsolattartás; országos rendezvényeken asthma napokon való részvétel, ezek anyagi fedezetének biztosítása; a szükséges eszközök, tárgyak, műszerek megvásárlásához és gondozó dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

Szentes Kitérségért Mentő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6600 Szentes, Madách I. utca 1/a.
képviselő: Hollman István, a kuratórium elnöke
Az oxyologiai mentésszervezés, mentés fejlesztés a mentés hatékonyságának technikai növelése, mentődolgozók mentális problémáinak kezelése a mentéshatékonyság növelésének, a mentésben résztvevők korai kiégésének és egészségügyi problémák prevenciójának érdekében. ... >>

"Szentes Városért" Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Dongó László, kuratóriumi tag, Labádi Lajos a kuratórium elnöke, Tajbadi György a kuratórium tagja
A szentesi egészségügyi alapellátás elősegítése érdekében diagnosztikai berendezések beszerzése, a város zöld területeinek fejlesztése, műemlékfelújítási munkák támogatása, oktatási szemléltető eszközök beszerzése, közlekedési lámpák létesítése. ... >>

Szülészet-Nőgyógyászati Műszerállomány Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Sima F. u. 44-56.
képviselő: Dr. Rácz Ferenc, a kuratórium elnöke
A kórház-rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztályának műszerállomány fejlesztése, ellátás biztonságosabb, korszerűbbé tétele, nőgyógyászati sebészeti módszerek kifejlesztése, betegek ápolási idejének és költségének a csökkentése. ... >>

Vesebetegek Szentesi Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6600 Szentes, Kórház-Sima Ferenc u.44/58.
képviselő: Gubisi Istvánné
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>
1. oldal