Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

"A Diákokért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. u. 89.
képviselő: Honti Zoltánné, Kékesi János, Szüts Lászlóné, Udvardy Zsuzsanna
a tehetséges, ill. szociálisan rászorult gyermekek jutalmazása, felkészítő pedagógusok jutalmazása ... >>

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Marcz Zoltán
A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez.
A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása.
A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése.
A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése.
A kórház jó hírnevének növelése.
A kórház hatékonyabb működésének támogatása.
A működés szakmai színvonalának fejlesztése.
Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása.
Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása.
Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
Az alapítvány jótékony és karitatív tevékenységet végez Tolna megyei lakosságának gyógyÍtó-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. ... >>

"Arany szemek a rászorulókért" Alapítvány /Somnákune Jákhá Miszto Csorimmo/

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 18. III/2.
képviselő: Tölgyesi István
A munkanélkülivé vált rétege - elsősorban a cigány kisebbség - magánvállalkozásai létrehozásához támogatásnyújtása, a tehetséges és rászoruló cigány tanulók továbbtanulásához támogatásnyújtása. ... >>

BABBA MÁRIA GYERMEKEI Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Garay tér 16.
képviselő: elnök Dr. Horváth Kálmán Gábor
A határon túl és szórványban élő magyar nemzetiségű családok és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Bezerédj István Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Szent László u. 8.
képviselő: elnök Villi János
hátrányos helyzetű, ill. tehetséges tanulók támogatása, iskolai sporttevékenység támogatása ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

"Egy lépés" Alapítvány az Értelmi Fogyatékos és mozgássérült Gyermekekért

(szociális,egyéb)

képviselő: Dr. Bihari Nagy Sándorné
Az értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermekek támogatása. ... >>

Együtt az Idősekért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7100 Szekszárd, Palánki utca 2.
képviselő: Kelemen Istvánné
A Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthonában élők ellátási szintjének javítása. ... >>

"Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak" Közalapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: elnök Dr. Hadházy Árpád
-hátralékosok díjhátralékának csökkentése -lakásfenntartási támogatás nyújtása -díjhátralék felhalmozásának megelőzése -díjemelés legsúlyosabb hátrányainak ellensúlyozása ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Epreskert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Görbe Ferenc, kuratóriumi elnökhelyettes Füredi Zoltán
A munkaerőpiac hátrányos helyzetű résztvevőinek foglalkoztatását elősegítő tevékenység kifejtése, szakképzettséget nyújtó oktatások szervezése, lebonyolítása, vállalkozóvá képzésük támogatása, pályakezdő fiatalok részére segítségnyújtás az optimális munkahely kiválasztásában. ... >>

Esőemberkék Alapítvány

(szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: a kuratórium elnöke Kacsányiné Varga Gabriella
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

FÁKLYA SE Szekszárd

(sport,szociális)

7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 27. fszt./2.
képviselő: elnök Márton István
Mozgáskorlátozott tagok részére rendszeres sportolás, versenyzés szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Simon Béla
Családok, házaspárok, közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése az egyén, a közösség és a közösségek hálózatainak megerősítése által segítse és támogassa a társasági kapcolatokat, a meglévő közösségi erőforrásokat. A közösségfejlesztés területei: kommunikáció, felnőttoktatás, közművelődés, rekreáció, szociális és karitatív munka. ... >>

HÉTKÖZNAPI KIS CSODÁKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 10. II./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Papp Ágnes
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, fejlesztési terápia alkalmazása, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, oktatások, képzések, továbbképzési programok szervezése, fejlesztő, speciális, prevenciós foglalkokzások szervezése, az abban résztvevő szakemberek támogatása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

KÉK Madár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a.
képviselő: alapítványi iroda ügyvezetője Mészáros Andrea, kuratóriumi elnök Misóczki Anikó, pénzügyi vezető Békefi Péter Pál, szakmai vezető Simon Judit
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében .

Folyamatosan tevékenykedik a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel a feltételek megteremtésével és szükséges ideig tartó támasz nyújtással.
Ennek során fogyatékkal élő,megváltozottt munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű,elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segíti elő. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérést, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást,magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végez.
A fenti célok elélrése érdekében szociális vállalkozást hoz létre és működtet. A korábban említett célcsoport képzésről, foglalkoztatásról, majd nyíllt munkaerőpiaci
elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit tipusú foglalkoztatás keretében.
Felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzését végzi, másrészt szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében. ... >>

Kinyújtott Kéz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 11-15.
képviselő: elnök Németh Györgyi
az értelmi fogytékos és hátrányos helyzetű gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló biztonság kialakítása ... >>

Konstrukció 97. a Lakásépítésért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.
képviselő: Bencsik Margit, Juhász József
A lakásépítésnél igénybe vahető főrrások felkutatása, szociális lakásépítés körében megvalósíthatósági tanulmányok készítése. ... >>

Kölyökház Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 19.
képviselő: kuratórium elnöke Jovicsné Szabó Mónika
Hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére családi napközi működtetése, játszóház szervezése, gyermekrendezvények bonyolítása, tehetséggondozó foglalkozások, táborok szervezése, gyermekfelügyelet biztosítása. ... >>

Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 21. III.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Braun Márton
Elősegítse a közép-európai székhelyű vállalkozások, az e térségben működő vállalkozásfejlesztési szervezetek, vállalkozói érdekképviseletek és szakmai szervezetek együttműködését, a vállalkozásk szakmai, piaci fejlődésének, a vállalkozói kultúra fejlődésének, valamint új vállalkozások és kooperáció létrejöttének támogatása céljából. ... >>

"Lelki Egészségünkért-Szekszárd" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vendég Magdolna
Lelki problémák, szenvedélybetegségek, hangulatzavarok és öngyilkosságok elleni kózdelem támogatása. ... >>

MEVACO a Gyermekek Családba Kerüléséért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Aranytó u. 4.
képviselő: Karl-Hermann Geiger
A szociálisan hátrányos gyermekek támogatása. ... >>

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: elnök Szabó Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység ... >>

Ortopédiai Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Móser Tamás
A mozgássérült emberek gyógításának és rehabilitációjának eredményesebbé tétele érdekében a tudományos, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása ... >>

ÖKO-MÁTRIX Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 58. fsz. 1.
képviselő: Radits Magdolna
Környezeti tudatformálás a lakosság körében, az érdeklődés felkeltése a környezetre veszélyes károkra, azok orvoslására. - A felnövekvő generáció tudatformálása. - A hátrányos helyzetű kisebbségek beilleszkedésének támogatása. - Oktatási intézmények, rendezvények támogatása. A környezet tudatos gondolkodás, életvitel kialakítása érdekében. - Felnőtt és egyéb oktatáson belül az alapítványhoz hasonló céllal létrejövő szervezetkenek folyamatos segítségnyújtás. - Környezetvédelemmel összefüggő kiadványok megjelenésének támogatása. - Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása. - Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzésének támogatása. - Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése. - Környezetvédelemmel összefüggő tanulmányi versenyek szervezése. ... >>

Parázsló Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 5. X./31.
képviselő: kuratóriumi elnök Parrag Gyula
A kárpát-medencei magyar kulturális és történelmi örökség népszerűsítése, valamint széles nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása. Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő értékek, termékek (hungarikumok), hagyományok és tevékenységek regionális szerepének erősítése. A magyarországi és a határon túli nemzetek és nemzetiségek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismerésnek elősegítése, a Kárpát-medence feltáratlan, illetve kevéssé ismert történelmi, néprajzi értékeinek felkutatása. Bármely ország felsőfokú oktatási inzéményeiben a hátrányos helyzetű, magyar nemzetiségű hallgatók támogatása. Magyarország őstörténetének népszerűsítését szolgáló előadások szervezése. Az ifjúság széles rétegeiben a magyarságtudat, identitás, a hazához való kötődés erősítése. Tanulmányi versenyek, vetélkedők támogatása. Nemzetközi cserekapcsoatok kiépítése. Magyar nemzeti tudat és összetartozás tudat ápolása és elősegítése rendezvények szervezésével. Jótékonysági rendezvények, adománygyűjtés szervezése. ... >>

Penta Akadémia Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabados Zsuzsa
A pénzügyi - számviteli szakma fejlődésének elősegítése, hagyományainak megőrzése, a pénzügyi - számviteli szakemberek közötti kapcsolattartás, együttműködés érdekében sport, kultúrális- és egyéb rendezvények szervezése. A pénzügyi-számviteli oktatás, nevelés és ismeretterjesztés megvalósítása, támogatása, képzések, továbbképzések egyéb oktatások szervezése illetve a képzés lebonyolításában való részvétel, a pénzügyi-számviteli szakma fejlődésének érdekében szakirodalom bővítése, a pénzügyi-számviteli képzéseknek a munkaerőpiacon vagy egyéb tekintetben hátrányos helyzetű csoportok számára elérhetővé tétele az esélyegyenlőségük megteremtése érdekében. ... >>

Polip Ifjúsági Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Népfront utca 1.
képviselő: elnök Kékesi Emma
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Ezen belül:
-Szabadidős és sportprogramok szervezése
-Telefonos lelkisegély-szolgálat működtetése, a gyermekek és fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: ifjúsági Lelkisegély Szolgálat.
-A gyermekek és fiatalok részére szemilyésgfejlődésük érdekében önismereti, személyiségfejlesztő, pályaorientációs, táboroztatási rendezvéneyek szervezése.
-A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján.
-A rászoruló hátrányos helyzetű gyesrmekek fiatalok segítése, felzárkóztatása.
-A fiatalok elősegítése.
-EU-kapcsolatrendszer és egyéb nemzetközi kapcsolatok építése, bővítése.
-Fiatalok érdekképviselete.
-Tehetséggondozás, oktatás, képzés
-Munkaügyi információk nyújtása.
-Diák- és gyermekjogi tanácsadás
-Diákvezetők képzése.
-Önkéntesek klubjának szervezése. ... >>

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.
képviselő: elnök Dömötörné Solymár Orsika
A halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése.
Roma hagyományőrzés.
Értékmentés.
Identitás tudat megerősítése.
Népismeret oktatása.
Roma tánc csoport támogatása, fellépési lehetőségek kihasználása.
Tanodai tipusu intézmény beindítása.
A szociális hátrányaik miatt speciális tantárgyú iskolákban oktató gyerkekenek normál tantervű vegyes osztályokba való integrálásának elősegítése.
Pályaorientáció.
Életviteli ismeretek átadása különféle korcsoportoknak.
Érdekképviseleti együttműködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a hátrányból indulók körében.
Ösztöndíjak, kitüntetések létrehozása a roma közösség önmaga értékeinek fejlesztése érdekében tevékenykedők számára.
Más szervezetekkel való együttműködés a közös célok megvalósításában.
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Alisca u. 4. 4/16.
képviselő: kuratóriumi alelnök Keszthelyi Krisztina, kuratóriumi elnök Patócs Anita
a hátrányos helyzetű gyerekek és idősek támogatása ... >>

Szekszárdi Gyermekétkeztetésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 15-17.
képviselő: Kocsis Erzsébet
A hátrányos helyzetű ált. isk. tanulók iskolai étkeztetésének támogatási szociális ellátásuk javítása érdekében. ... >>

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége

(érdekképviselet,szociális)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
képviselő: Bács Józsefné titkár, Kósz Istvánné elnök, Körösztös Ferencné
nyugdíjasok érdekképviselete ... >>

Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 3.
képviselő: elnök Rostási Gyula
a./ A gyyorsulási sport és annak válfajainak fejlesztése és népszerűsítése, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete,
b. Gyermek és ifjjúsági utánpótlés nevelés, gyermekek képzése, felkészítése a közúti közlekedésre,
c./ BMW autóstalálkozók rendezése, szervezése,
d./ Kulturális és sportrendezvények, vitafórumok rendezésével, támogatásával /a hatósásgokkal, egyéb szervekkel együttműködve/ elősegíteni a megyében az ifjúság egészséges személyiség fejlődését, megelőzve a különböző devianciák /drogfogyasztás, bűnözés, öngyilkosság, stb./ kialakulását, hozzájárulva a közlekedés biztonság javulásához, a közlekedési és gyermek balesetek számának csökkenéséhez,
e./ Sportrendezvények, sportesemények, versenyek rendezése, a 2004. évi I. törvény alapján előírt feladatok ellátása,
f./ Együttműködési szerződések alaqpján a katasztrófavédelmi tevékenységek segítése. ... >>

Szekszárdi Tündérkert Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Holdfény utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Karácsonyi Zoltán
A szekszárdi Wosinsky lakótelepen működő óvodába járó gyerekek részére támogatás nyújtása: a nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javításához, az óvodások értelmi-érzelmi fejlődésének elősegítéséhez, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az esztétikus és balesetmentes óvodai környezet megteremtéséhez, az óvodások és szüleiket érintő ismeretek terjesztéséhez, kulturális és sport programok szervezéséhez, lebonyolításához, az innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgálttások bevezetéséhez, valamint a fenti célok megvalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>

Tolna Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Tibai Ferenc
A szociális háló részeként működve, az arra rászoruló SM-s betegeknek és hozzátartozóiknak lelki, szociális, egészségügyi, kulturális és anyagi segítséget nyújtani. ... >>

Tolnai MO-ZA-IK Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Csokonai utca 13. I/3.
képviselő: elnök Somoskőiné Heim Annamária, titikár Hegedűsné Király Katalin
Gyermekek alternatív napközbeni ellátása, napközbeni alternatív foglalkoztatása, preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak, segítségnyújtás a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, nehézségek megoldásában. A gyermekek támogatása oprtimális személyiségfejlődésük, képességeik kibontatkoztatása a minél teljesebb, önálló élet kialakítása érdekében. A szülők, leendő szülők képzése, támoagtása, az ideális szülői szerep kialakítása érdekében. A gyermekek és fiatalok érdek- és jogvédelmének támogatása. Segítségnyújtás a nehéz élethelyzetekben szükséges megküzdési stratégiák kialakításában. Hátrányos helyzetű csoportok szociális módszerekkel történő aktivizálása. A különböző hátrányos helyzetű csoportok - különös tekintettel a fogyatékkal élők, idősek, romák, tartós munkanélküliek és fiatalok - segítése. A (veszélyeztetett) fiatalok tanácsadással történő segítése, munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása, az Európai Unió szociális politikájában is megfogalmazott irányelvek alkalmazása. ... >>

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Kajsza Péter
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkáltatói kultúra fejlesztése; a munkahelyteremtés elősegítése; prevenciós módszerek kidolgozása és fejlesztése. ... >>

VALIDITÁS ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zoltán
Szociális tevékenység (családgondozás, nevelés oktatás, képességfejlesztés). ... >>

"Védnök" Karitatív és Kulturális Alapítvány

(szociális,kulturális)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kófiás László
Szekszárdon és vonzáskörzetéhez tartozó településeken nehézkörülmények között élő emberek helyzetének javítása, támogatása.
A gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközi, házi geyermekfelügyelet, fejlesztő játszóház létrehozásának szervezése, működtetése. ... >>
1. oldal