Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd sport civil szervezetek


Találatok száma: 128
1. oldal

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Heilmann Józsefné
Kiemelkedő teljesítmények jutalmazása az oktatás, a tanulás, a kultúra, a sport és más tevékenységben tanárok és diákok körében. ... >>

Adventure Siklóernyős Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Csaba u. 30/b.
képviselő: Fehérvári Tibor ... >>

Alisca Nyilai Íjász Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
képviselő: Balogh László ... >>

Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság

(sport,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviselő: elnök Dr. Sólyom Bódog
Szekszárd és Waregem között már meglévő partnervárosi kapcsolatok fejlesztése, segítése; személyes és civil kapcsolatok áplása és magyar és a belga nép kultúrájának egymással való megismertetése. A városok civil szervezeti közötti koordináció megteremtése, erősítése a kultúra, sport és a gazdaság területén. ... >>

"ALISCA" Biliárd Sport Club

(sport)

7100 Szekszárd,
képviselő: Lukács Péter ... >>

Atlétikai Club Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Szent István utca 11-13.
képviselő: elnök Takács László ... >>

Bezerédj István Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Szent László u. 8.
képviselő: elnök Villi János
hátrányos helyzetű, ill. tehetséges tanulók támogatása, iskolai sporttevékenység támogatása ... >>

BLUE SKY Siklósernyős -Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 27. I./6.
képviselő: elnök Sümeghy Gyula ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

Csibész Cserkész Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Bottyánhegy 3.
képviselő: Antal Géza, Komjáthy Attila ... >>

Délföldi Vitézek Történeti Játék és Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Wossinszky ltp. 3.
képviselő: Kőnig Zsolt ... >>

Dózsa SE Szekszárd Kick-Box szakosztály

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 33.
képviselő: Hegedüs Gábor ... >>

Dr. Joó Ferenc és Neje Mathilde Heller Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Ótos Miklós
Az alapítvány évente anyagi elismerésben kívánja részesíteni ünnepélyes keretek között azt a maximum három végzős tanulót, aki tanulmányi eredményével, sport teljesítményével, illetve egyéb tevékenységével tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal a Garay János Gimnázium elismertségét, jó hírét öregbítette, iskolai pályafutása során pedig mások számára is követendő példamutató magatartást tanúsított. ... >>

Duna-Sió-Szekszárd Vízitúra-Pont Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 22.
képviselő: elnök Baltavári István
A Duna-Sió-Szekszárd régió legjelentősebb vízi létesítménye a Sió-árvízkapu környezetében a vízi-túra, vízi-közlekedés, vízi-sport feltételeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Dunaföldvár Városi Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7020 Szekszárd, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Szászvári Lajos ... >>

"Dynamic" Triatlon Club

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: Módos Ernő ... >>

Embusen Karate Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Ebes utca 20.
képviselő: Ősz Gábor
A karate sport művelése a Karate-do szellemében, az ehhez kapcsolódó személyi-, tárgyi-, anyagi feltételek megteremtése, a folyamatos működés biztosítása. ... >>

Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Kenderes Lászlóné, Losonciné Zana Judit elnök, titkár Hoós Ernőné
Egészséget karbantartó, segítő testmozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés (egészségügyi tevékenység). ... >>

FÁKLYA SE Szekszárd

(sport,szociális)

7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 27. fszt./2.
képviselő: elnök Márton István
Mozgáskorlátozott tagok részére rendszeres sportolás, versenyzés szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

"FANATIX" MOUNTAIN BIKE CLUB

(sport)

7100 Szekszárd, Hegyalja u. 7.
képviselő: Nagy Dániel András elnök, Ujj Éva ügyvezető elnök
-mountain bike sport fejlesztése -a sportolás lehetőségeinek bitzosítása, a verseny- és szabadidősport keretein belül ... >>

Fehérlófia Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Patak utca 13/B.
képviselő: elnök Bernáth Zsolt
A természetben üzhető sportágak, kiemelten a tájékozódási futás és természetjárás keretein belül a sportolás feltételeinek biztosítása versenyek, túrák, táborok, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása.A természetben űzhető sportágak népszerűsítése, fejlesztése, infrastrukturális hátterének biztosítása és olyan tevékeny, alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, mely azt fő feladatnak tekinti. A természetvédő és környezetvédő szemlélet kialakítása, ilyen programok segítése és önálló megvalósítása. Ez egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése. A működési területtel összefüggő könyvek, újságok, térképek és egyéb kiadványok készítése és kiadása. ... >>

"Felelős vagyok érted" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
képviselő: elnök Horváth Endre, tag Csaplárosné Gyöngyösi Judit, titkár Csapó Eszter
Az alapító iskolájában tanuló diákok számára a magas szinvonalú tanulói teljesítmény ösztönzése, a tudás megszerzését akadályozó tényezők csökkentése, ösztöndíj, tandíj rendszeres vagy eseti támogatás szolgáltatása. Az iskola jeles évfordulóinak és más ünnepi rendezvényeinek, illetve az azokon való részvétel támogatása, az intézmény tanulói kulturális és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyüsi u. 3.
képviselő: elnök Dr. Fenyőházi Elemér ... >>

Ficánka Szabadidős és Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Zengő utca 39.
képviselő: elnök Szabadi György
A tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős horgászat lehetőségének minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését. A környezet és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. ... >>

FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Sándor Tamás
Iskolás (általános, közép és felső) korú, valamint fiatal felnőtt korú ifjúság tartalmas szabadidős (sport, kulturális) programjainak összefogása. Tagok, valamint az arra igényt formálók érdekei védelme. ... >>

FITT LINE Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Ságvári utca 19.
képviselő: Lukács Beáta
Lakosság körében az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Gemenc Hőlégballon Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. u. 18. I/4.
képviselő: Szigeti Julianna ... >>

Gemenc Judo Klub Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Bródy S. u. 5.
képviselő: Papp Endre ... >>

Gemenc TáncSport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Kecskés ferenc utca 6. A/2. III./32.
képviselő: elnök Orbán Ferenc
Fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztes, a szabadidő hasznos eltöltése, túrák, téli, nyári sport- és tánctáborok szervezése vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, egy- vagy többnapos sport és táncrendezvények szervezése, lebonyolítása, résztvevők szállásának, étkeztetésének biztosítása, tagjainak rendszeres testedzésre, sportolásra nevelése, sportolási lehetőségek biztosítása az egyesület működési területén, táncos szórakozás színvonalas kielégítése, különböző táncelemek oktatása, betanítása, mozgásfejlesztő és mozgáskultúra tanfolyamok szervezése, irányítása, táncversenyekre és egyéb rendezvényekre, fellépésekre történő felkészítés, versenyeztetés, reklámtevékenység. Közoktatási intézmény alapítás. ... >>

Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Pollack M. lakótelep 10. I/10.
képviselő: Bányai Renáta, Dr. Hováthné Papp Ibolya, Gergely Péter ... >>

Gemenci Vizisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alkotmány utca 7.
képviselő: elnök Steiner Gábor
A kultúrális sport kiképzés és szabadidős célú hajózás művelése, ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételei biztosítása, folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és az azzal való gazdálkodás. Hajózó közösség létrehozása. A sport egyesület résztvesz az ifjúság nevelésében. Kapcsolatot létesít és tart fenn a társ sport hajós szervezetekkel, bel- és külföldi egyesületekkel. ... >>

Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Matókné Misóczki Mária
A Gyermekek Házában a 3-16 éves korosztálynak a szabadidő értelmes eltöltése érdekében a kuturális és sport rendezvények, tehetséggondozás, stb. elősegítése. ... >>

"HAHN TENISZ SPORT" Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Mikes utca 24. IV./409.
képviselő: elnök Nagy Judit Zsófia
Tenisz szakágban utánpótlás nevelés, valamint tömegsport és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítésa, szervezett keretek között, tenisz szakágban kiemelten támogatja az utánpótlás versenyek szervezését. Tenisz szakágban korosztályos képzés bevezetése. Szekszárd város és környéke alsó és középfokú oktatási intézményeivel történő kapcsolat kialakítása. Pályázatokon való részvétellel megteremti a minőségi versenysport alapjait. ... >>

Hétszínvilág Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: elnök Csécsy István
A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonának dolgozói az itt lakó sérült fiatalok szabadidős és sporttevékenységének teljesebbé tétele érdekében:
- a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,
- az értelmi sérült fiatalok tánc oktatása, a népi hagyományok megismertetése, ápolása, bemutatkozási lehetőségek szervezése, elősegítve ezzel a társadalmi integrciójukat, rehabilitációjukat,
- a tagok művészeti tevékenységének ( zene, ének, képző- és iparművészet, tánc, színjáték) megszervezése, lebonyolítása, bemutatása,
- a sport és a művészetek, körében végzendő folyamatos foglalkoztatással a tagok sokirányú fejlesztése. ... >>

HIKARI AIKIDO Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Major u. 15.
képviselő: elnök Szőts Gábor ... >>

HILLSIDE Kerékpáros Sport Club

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
képviselő: Keresztes István ... >>

HONDA TEAM Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 31.
képviselő: elnök Galambos János
Tagjai részére az autósportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése, tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése, a minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása, autósport személyi utánpótlásról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel, autósport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése, jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott versenyek, családi autósport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése ... >>

HUNGARIAN GRAIN TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Árpád utca 46.
képviselő: elnök Béda Sándor
Az egyesület célja a nemzeti identitás fejlesztése, kulturális és sportrendezvények szervezésével és lebonyolításával, nyomtatott és internetes kiadványok megjelenítésével, média tevékenységgel és egyéb kapcsolódó tevékenységekkel. Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére iránymutatás, útmutatás az egészséges kultúra szemlélethez. Az egyesület célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékos állomány kinevelése, akikkel eredményesen szerepelhet az egyesület a rendezvényeken. ... >>

Iberican Táncegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Bartina utca 26.
képviselő: elnök Harcsa Rózsa Mónika
Gyermekek, fiatalok mozgáskultúrájának javítása, modern tánc alapú sporttevékenység végzése és ismeretanyag átadása, érdeklődés felkeltése a testmozgás és a sport iránt, a fenti képességek fejlesztése érdekében versenyeztetés, versenyre felkészítés, rendezvények, bemutatók támogtása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

Ifjúsági Unió Szekszárd

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: alelnök Ignácz György, elnök Majkut Milán
Dél-dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, hogy régiókban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésnek tekinti a sport, az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését. ... >>

IPPON KARATE Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
képviselő: Balogh László ... >>

"Jótanuló, Jósportoló Alapítvány

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.
képviselő: Kékesi János
A kimagasló tanulmányi-, sport-, és kulturális eredmények elérésnek támogatása elismerése. ... >>

Kadarka Futóegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 66.
képviselő: elnök Nemes Miklós
Az amatőr futás népszerűsítése, támogatása. ... >>

"Kadarka utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
képviselő: Horváth Erika
A gyermekek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének megsegítésére, szakmai felszereltségek, a nevelési munka feltételeinek javítása, gyermekpályázatok, sport, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kerekes Tenisz Sport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Kadarka lakótelep 11. II./2.
képviselő: Kerekes László
Sport. ... >>

Kosárlabda Sport Club Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Sólyom Bódog korlátozva, ügyvezető elnök Herr Péter ... >>

Közalkalmazotti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Ezerjó utca 28.
képviselő: elnök Dr. Józsa Csaba, Kékesi János titkár
A tagság horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: Kurtyán Ferenc ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal