Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 123
1. oldal

Alisca Amatőr Art - Művészeti Baráti kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Napfény út 66.
képviselő: elnök Balogh László
Amatőr alkotó művészek segítése, szervezése, irányítása. ... >>

ART 999 Tolna Megyei Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Kálvária u. 2/B.
képviselő: elnök Balogh Jenő, titkár Csiki János
Támogatja az egyesület tagjainak értékteremtő, képző- és iparművészeti alkotások létrehozására iárányuló munkáját;
elő kívánja segíteni, hogy Tolna megye művészete iránt érdeklődő és művészetekkel kedvtelésből vagy hivatásszerűen foglalkozó polgárai a közösségi közizlés fejlődését szolgáló tevékenységüket együttsen fejthessék ki;
a szervezettség előnyeit szeretné érvényesíteni az egyesület számára országos és nemzetközi kapcsolataiban. ... >>

Babits Mihály Társaság

(kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr. Töttös Gábor ... >>

BÁRKA Művészeti Szalon Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnökhelyettes Freund Antal, Lőnhard Ferenc, titkár Eppel Ferencné
A művészeti közélet biztosítása, találkozók, kiállítások, tárlat- és rendezvénylátogatások biztosítása, az alkotói lét kiteljesítése. ... >>

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Jóföldi Gabriella
Népművészet, néptánc, néphagyomány értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, színpadra vitelének segítése, a néptáncművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű csoportok közötti kapcsolat kiépítése, a népművészet, néptánc, néphagyományok iránt érdeklődő gyerekek, felnőttek összefogása, érdekeinek érvényesítése. ... >>

Beások Magyarországi Egyesülete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Csatár u. 16.
képviselő: Halász Imre, Pataki Imréné ... >>

"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Visontai László
A Szekszárdi Belvárosi Plébánia keretein belül aktív tevékenységet végző ifjúsági csoportok nevelésének támogatása, kultúrális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Borászok Szekszárdért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bródy S, utca 10.
képviselő: elnök Szalai István
Működésével elősegítse a szekszárdi borvidkék kulturális és történelmi örökségének megóvását, kulturájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését. ... >>

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kuruc utca 18.
képviselő: elnök Márton Istvánné
Az egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban; hagyományőrző dalesteket, táncesteket, kórustalálkozókat, hagyományőrző találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely szokásokat, ezen belül a székely nyelvezetet; felkutatja a székely népdalokat, népitáncokat és hagyományőrzés céljából továbbadja fiataljai felé; a bukovinai székely néphagyományok ápolóinak érdekeit képviseli, regionális, országos és nemzetközi fórumokon; kapcsolatot vesz fel és ápol más hagyományőrző, hazai és külföldi szervezetekkel, felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és támogatja a tehetséges székely fiatalok népművészeti tanulmányait; hatékony kapcsolatot épít ki Szekszárd megyei jogú városban és a megyében működő egyéb hasonló egyesületekkel. ... >>

"Csapó Dániel" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Palánki út 1.
képviselő: Dr. Fisi István, Dr. Hadházy Árpád
oktatási feltételek javítása - tanulók jutalmazása - tanárok tanulmányútjához hozzájárulás - kulturális rendezvények szervezése - természetvédelm feladatok ellátása - közrend védelme ... >>

Diákélet Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.
képviselő: elnök Kovács Zoltán László
A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Székhely Intézményében folyó diákélet támogatása. ... >>

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 8-10.
képviselő: Éginé Baruts Ildikó, kuratóriumi elnök Pálinkásné Jantner Jolán, Révainé Simon Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

"Egészséges Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Pollách u. 84.
képviselő: Antus Györgyné
Az Illyés Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános iskolájában tanuló gyermekek egészséges életmódra nevelése a testi és lelki egészségük megteremtésének elősegítése. ... >>

Erdély Műemlékeiért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Illyés Gy. u. 4.
képviselő: Csík Lóránt elnök, Dr. Horváth Kálmán titkár
A magyarországi lakosság, elsősorban a fiatalság megismertetése Erdély művészeti, ezen belül építészeti történelmi kultúrális örökségével. ... >>

Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: elnök Kese Ferenc ... >>

"Eszperantó 1991." Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Lehel u. 6.
képviselő: Dr. Gujás Jánosné elnök ... >>

"Felelős vagyok érted" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
képviselő: elnök Horváth Endre, tag Csaplárosné Gyöngyösi Judit, titkár Csapó Eszter
Az alapító iskolájában tanuló diákok számára a magas szinvonalú tanulói teljesítmény ösztönzése, a tudás megszerzését akadályozó tényezők csökkentése, ösztöndíj, tandíj rendszeres vagy eseti támogatás szolgáltatása. Az iskola jeles évfordulóinak és más ünnepi rendezvényeinek, illetve az azokon való részvétel támogatása, az intézmény tanulói kulturális és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Felelősséggel a természetért Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV./2.
képviselő: elnök Siklósi Máté Mihály
Természeti környezeti és kulturális értékek elsőbbségét és védelmét szolgáló közhasznú célok megvalósítása, támogatása. ... >>

FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Sándor Tamás
Iskolás (általános, közép és felső) korú, valamint fiatal felnőtt korú ifjúság tartalmas szabadidős (sport, kulturális) programjainak összefogása. Tagok, valamint az arra igényt formálók érdekei védelme. ... >>

Gagliarda Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Kajsza Béla, elnökhelyettes Koch Ádám
Zenei, kulturális tevékenysés folytaátsa, amely elsősorban a zeneművek felkutatásával, feldolgozásával és a kamarakórus keretein belüli előadásával valósul meg a zenei kultúrális örökség megóvása és a társadalom zenei művelődésének elősegítése érdekében. ... >>

Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: elnök Ótos Miklós ... >>

Gemenci Vizisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alkotmány utca 7.
képviselő: elnök Steiner Gábor
A kultúrális sport kiképzés és szabadidős célú hajózás művelése, ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételei biztosítása, folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és az azzal való gazdálkodás. Hajózó közösség létrehozása. A sport egyesület résztvesz az ifjúság nevelésében. Kapcsolatot létesít és tart fenn a társ sport hajós szervezetekkel, bel- és külföldi egyesületekkel. ... >>

Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Matókné Misóczki Mária
A Gyermekek Házában a 3-16 éves korosztálynak a szabadidő értelmes eltöltése érdekében a kuturális és sport rendezvények, tehetséggondozás, stb. elősegítése. ... >>

Határainkon Túl Élő Magyarság Anyanyelvi Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szálkai u. 388.
képviselő: Bali János
Az anyanyelvi kultúra ápolása a határainkon túl élő magyarság körében. ... >>

"Határok nélkül" Ifjúsági Művészeti és Művelődési Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 30. III/4.
képviselő: Dajka Tibor elnök
Ifjúsági, kulturális, művészeti rendezvények szervezésével, lebonyolításával biztosítani törekszik az ifjúság kulturált szórakozását. ... >>

Helyi Kulturális Közösség

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 3.
képviselő: Pándi Zoltán, Szelle Krisztián ... >>

Hereditas hagyatékkezlelő Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 28.
képviselő: Kocsis Imre Antal ... >>

Hétszínvilág Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: elnök Csécsy István
A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonának dolgozói az itt lakó sérült fiatalok szabadidős és sporttevékenységének teljesebbé tétele érdekében:
- a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,
- az értelmi sérült fiatalok tánc oktatása, a népi hagyományok megismertetése, ápolása, bemutatkozási lehetőségek szervezése, elősegítve ezzel a társadalmi integrciójukat, rehabilitációjukat,
- a tagok művészeti tevékenységének ( zene, ének, képző- és iparművészet, tánc, színjáték) megszervezése, lebonyolítása, bemutatása,
- a sport és a művészetek, körében végzendő folyamatos foglalkoztatással a tagok sokirányú fejlesztése. ... >>

Holló Klub Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Komjáti Tamás ... >>

HUNGARIAN GRAIN TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Árpád utca 46.
képviselő: elnök Béda Sándor
Az egyesület célja a nemzeti identitás fejlesztése, kulturális és sportrendezvények szervezésével és lebonyolításával, nyomtatott és internetes kiadványok megjelenítésével, média tevékenységgel és egyéb kapcsolódó tevékenységekkel. Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére iránymutatás, útmutatás az egészséges kultúra szemlélethez. Az egyesület célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékos állomány kinevelése, akikkel eredményesen szerepelhet az egyesület a rendezvényeken. ... >>

Iberican Táncegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Bartina utca 26.
képviselő: elnök Harcsa Rózsa Mónika
Gyermekek, fiatalok mozgáskultúrájának javítása, modern tánc alapú sporttevékenység végzése és ismeretanyag átadása, érdeklődés felkeltése a testmozgás és a sport iránt, a fenti képességek fejlesztése érdekében versenyeztetés, versenyre felkészítés, rendezvények, bemutatók támogtása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 2.
képviselő: Dr. Deli István
Az Illyés szellemi hagyaték ápolása, az irodalmom és az irodalmi élet támogatása ... >>

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIO Tolna Megyei Szervezete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.
képviselő: elnök Dr. Törökné Dr. Kaszás Rozália ... >>

"JÉZUS ÉL" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 38. II./8.
képviselő: kuratóriumi elnök Fábián Attila
Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása keretében az evangélium tanainak mind szélesebb körben való megismertetése, egyháztörténeti ismeretek terjesztése, valamint - hitoktatói tevékenység keretében - segítségnyújtás a fiatalok hitéleti és egyéb életvezetési szokásainak az evangéliumnak megfelelős kialakításában és gyakorlásában.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a gyülekezetépítés kutatásával kapcsolatos képzéseket és konzultációkat szervezzen helyi- és regionális szinten, illetve ilyen redezvények országos szintű megszervezésében részt vegyen.
Célja elérése érdekében az alaítvány terjeszti az aegyház és mások által készített írott és különféle adathozdozókon rögzített vallási tárgyú kiaványokat ( a szerzői jogok tiszeteletben tartása mellett).
Országos istentiszeleteken és konferenciákon való részvetel elősegítése érdekében megszervezi az utazásokat.
Szabadtéri evangelizációkat ( azevangélium tanainak hirdetése) szervez és biztosítja sz ezekhez szükséges hangtechnikai berendezéseket.
Részt vesz az evangélium alapján kialakított életszemlélet terjesztésében. ezáltal az egészséges családi és közösségi élet megteremtésében.
Programok szervezésével elősegíti a fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységének tartalma eltöltését,erkölcsi fejlődését.
Tanácsokat ad életvezetési és hitéleti kérdéekben.
Támogatja a hitoktatási munkát. ... >>

"Jótanuló, Jósportoló Alapítvány

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.
képviselő: Kékesi János
A kimagasló tanulmányi-, sport-, és kulturális eredmények elérésnek támogatása elismerése. ... >>

"Kadarka utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
képviselő: Horváth Erika
A gyermekek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének megsegítésére, szakmai felszereltségek, a nevelési munka feltételeinek javítása, gyermekpályázatok, sport, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kályhás és Kandallós Egyesület

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zöldkert utca 16. II. 10.
képviselő: elnök Sütsch Alexander
-a kályhás és kandallós mesterség hagymányainak összegyűjtése, ápolása Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel összefüggő találkozók, konferenciák szervezése Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos oktatás feladatainak segítése
-az egyesület tagjai közötti, valamint más magyarországi és külföldi hasonló célokkal foglalkozó magánszemélyekkel és szervezetekkel információcsere biztosítása
-a külföldi kályhás és kandallós szakmával foglalkozó magánszemélyekkel és szervzetekkel történő kapcsolatok kialakítása, ápolása
-kályhás és kandallós szakmával kapcsolatos szakmai versenyek, tanulmányi utak szervezése. ... >>

KÁRPÁTALJAI CREDO ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KULTURÁÉRT

(oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bocskai köz 8.
képviselő: elnök Dr. Tóth Csaba Attila
A magyar nemzeti kultúra, különösen a zenei hagyományok ápolása, megőrzése, bemutatása mind Kárpátaalján, vagyis a történelmi Magyarország Ung, Ugocsa, Bereg, Mármaros, Szabolcs vármegyéket értintve, mind hazánkban és a Kárpát medence magyar lakta területein. Tehetséges fiatalok felkutatása, azok mindennemű támogatása a zene, a kultúra és a művészet területén, megfelelő körülmények biztosítása Kárpátalja területén a magyar zenetanárok és kórusvezetők számára, a kulturális kapcsolatok keresése, ápolása, Magyarország és más országok művészeti csoportjaival. ... >>

"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző, Kutató és Átadó Kulturális Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Keselyűs 4.
képviselő: elnök Serezla Lászlóné
A magyar nép kézműves és folklór hagyományainak, értékeinek felkutatása, ápolása, bemutatása, propagálása és átadása.
Hagyományőrző és kézműves körök működtetése, rendezvények lebonyolítása, kézműves táborok, oktatók meghívása, kiajánlása, könyvek, naptárok, kiadványok megjelenítése, tanulmányutak szervezése, információk gyűjtése, szolgáltatása. ... >>

Kulturált Kereskedésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: kuratórium elnöke Koszoru Ágnes
A magas színvonalú kereskedelmi munka kialakítását mind szakmai, mind humán és anyaagi ellátottság körében a kereskedelmeben dolgzók oktatási, egészségügyi és kulturális helyzetének támogatása, javítása. ... >>

Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: Fusz György ... >>

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Kutny Gáborné, titkár Tóth Zoltán ... >>

Magyar Szőlő- és Borvárosok és Borfalvak Szövetség Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviselő: Horváth István
A magyarországi szőlész-borász hagyományok őrzése, bemutatása, a bortermeléssel kapcsolatos szakmai tanácskozás szervezése, versenyek rendezése, fajta, tájjellegű borok díjazása, bemutatók szervezése, szakmai újítások terjesztésének elősegítése, külföldi kapcsolataiban kedvező Magyarország kép kialakítása, kulturális, szakmai képzés elősegítése, "Magyar szőlő és borváros" cím adományozása. ... >>

Magyarországi Cigány Szervezetek Fórumának szekszárdi Szervezete

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Nyár utca 10.
képviselő: elnök Balog Zsanett
A magyarországi cigány és civil szervezetek támogatása, a helyi közösségek érdekképviseletének, érdek érvényesítésének segítése a szociális, kulturális és közélet területén. ... >>

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány "Egy Profi Színházért"

(intézményi,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bor utca 48.
képviselő: Ionescu Florin Gabriel
A magyarországi román nyelvű profi színjátszás megalapozása és támogatása. ... >>

Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándo utca 20.
képviselő: elnök Kővári Ildikó
Kulturális értékeink megismerése, megismertetése, a hölgyek, a családok és az ifjúság körében; az ifjúság érdeklődésének felkeltése, elsősorban a helyi kulturális értékek és a nemzeti kulturális értékek múltunk és jelenünk iránt; kulturált és jogkövető magatartás, valamint közösségi normák megismertetése. ... >>

"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Hrabovszky út 10.
képviselő: Rosenberger Ferencné
-német nemzetiségi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal