Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 51
1. oldal

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Harmonikus Fejlődéséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
képviselő: Kulbertné Virág Zsuzsanna kur.eln.
A Hosszúsétatéri Óvodában nevelt gyermekek érzelmi, testi, értelmi fejlődése, a természeti, társadalmi környezet megismertetésével, anyanyelvi kultúrájuk alakításával, alkotókészségük kibontakoztatásával, testi képességeik fejlesztésével. ... >>

ALBA REGIA CIVITAN CLUB SZÉKESFEHÉRVÁR

(természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Bánáti utca 13/A.
képviselő: Serfőző Jánosné
Tagjait jó honpolgárrá képezze, szellemileg fizikailag visszamaradott hátrányos helyzetűek segítése, természetvédelem, környezetvédelem, szellemileg fizikailag visszamaradottak és megváltozott munkaképességűek részére munkahelyteremtés. ... >>

Alba Regia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 13.
képviselő: Szilágyi Vilmos
A horgászsport népszerűsítése, a tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

BOCS-Bokor Öko Csoport Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18.
képviselő: Klausz Miklós kuratóriumi tag, Kürtös Katalin kuratóriumi tag, Rozsics Gábor kuratórium titkára, Simonyi Gyula kuratórium elnöke
Környezet- és természetvédelem, nemzetközi fejlesztés és globális képzés, az emberi jogok (kiemelten a jövő nemzedékének jogai) előmozdítása. E körben oktatási, nevelési tevékenység - környezeti és békére nevelést végzők támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő út 18.
képviselő: Horváth Ákos
Börgöndpusztáért községben és környékén a természeti és épített környezet eredeti állapotának megőrzése; a község hagyományainak felkutatása, a falukép megőrzése, sportrendezvények, kirándulások szervezése; a település zöld területeinek növelése. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

Duende Művészeti és Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 13.
képviselő: Schweininger Edith elnök
Spanyolország történelmének és kultúrájának megismerése személyes és internetes kapcsolatokon keresztül.
- E történelem és kultúra megismertetése másokkal személyes részvétel segítségével.
- Flamenco táncművészeti csoport működtetése.
- Táncszínházi, előadó művészeti tevékenység.
- A spanyol kultúra azon részeinek tanulmányozása és elsajátítása, melyek tanulhatóak, mint a nyelv, a zene, a tánc - különös tekintettel a flamenco táncra -, a spanyol konyhaművészet.
- Klubok, tanfolyamok, kulturális rendezvények szervezése, működtetése a spanyol kultúra elsajátítására, meglévő kapcsolatok ápolására.
- A már megismert kultúra közvetítése és terjesztése Magyarországon.
- Kapcsolatok keresése és teremtése magyar és spanyol fiatalok között.
- Az egyesületen keresztül annak elősegítése, hogy az érdeklődő magyarországi fiatalok, ifjúsági csoportok, baráti társaságok vagy más szervezetek Spanyolországba jussanak, ott töltött idejük hasznosan és érdekesen teljék.
- Annak elősegítése, hogy a spanyol fiatalok érdeklődése növekedjen hazánk kulturális, természeti és egyéb értékei iránt. ... >>

Egészség és Kultúra Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 43. 6/19.
képviselő: Izsay Donát elnök
Az Észak-dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. Az egyesület törekszik a hasonló területen tevékenykedő társadalmi szervezetek munkájának összefogására. Kiemelt figyelmet fordít a drogprevencióra és a bűnmegelőzésre, ennek keretében előadásokat és beszélgetéseket szervez szakemberek részvételével. Elősegíti a fiatalok szociális beilleszkedését. Népszerűsíti a természettudatos életmódot, környezetvédelmet és a természetvédelmet. Fellép a fiatalok érdekképviseletében. ... >>

Európai Családi és Ifjúsági Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tolsztoj utca 18.
képviselő: Sárközi Tímea elnök
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális fiatalok, családok kulturális, -sport, -egészséges életmódra nevelése, turisztikai igényeinek kielégítése, irányítása, valamint a város, megye, régió környezetvédelmének, társadalmi -sport, -kulturális feladatainak segítése. A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. Az egyesület olyan fiatalok, családok társasága, akik Székesfehérvár, Fejér megye és a régió érdekében alkotó módon tenni akarnak. ... >>

Fehérvár Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Dráva utca 10.
képviselő: Kerti András elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, természetjárás, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Fejér Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 3.
képviselő: Cseh István elnök, Márton Zoltán titkár
A bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárítás valamint a környezet- és természetvédelem, a tagegyesületek érdekvédelme és segítése. ... >>

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
képviselő: Asbóth Katalin elnök
A természetjárás útján elősegíti az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, a sportolás lehetőségét, és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Gaja Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: Varga Gábor elnök
A természetes és a mesterséges környezet védelme.
... >>

Gáspár Attila Zöld Kerekasztal Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Rádió utca 3/b. I./5.
képviselő: Határhegyi Krisztián elnök
A Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület védelme, egységének megőrzése; továbbá a környezeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra nevelés, hulladékszegény életmódra nevelés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés; ökoturizmus, stb? ... >>

GAYA Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Berkes F. ltp. 19.
képviselő: Kajári József
Az egyesületekre, és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, valamint a fegyver és lőszer tartására, annak használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati ... >>

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 52.
képviselő: Asbóth Katalin elnök
A természetjárás útján elősegíti az egészséges életmód kialakítását, az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, és a sportolás lehetőségét. ... >>

Jobb Életért Kiss János Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 111.
képviselő: Nagy János
A hátrányos helyzetűek, rászorulók, mozgáskorlátozottak és fogyatékosok életminőségének javítása, otthonuk megteremtésének elősegítése, a magukról gondoskodni képtelen személyek ellátásának és otthonukban történő ápolásának segítése, időskorú, egyedül élő személyek ellátásának természetbeni adományokkal való segítése. ... >>

Kisfalud 2004 Kulturális és Oktatási Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 1.
képviselő: Ollerinyi Gábor, Varga Csaba, Varga Józsefné
Közelebb hozza az embert a természethez, a kultúrához,
- szabadidő kulturális eltöltése,
- nevelési, oktatási feladatok ellátása, különösen a számítógéppel segített tanulásban,
- a számítógép, ill. az Internet használatának népszerűsítése és a lakosság széles körében történő megismertetése, elterjesztése,
- formálja és összekovácsolja a helyi közösséget a céljai megvalósítása érdekében,
- az egyesület céljainak megvalósításához szükséges források felkutatása,
- a társadalmi-gazdasági élet szereplőinek bevonása az egyesület közhasznú céljainak támogatására,
- népszerűsítse az egyesület közhasznú tevékenységébe tartozó tevékenységek minden formáját. ... >>

Kisgyónért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 19-21.
képviselő: Südy Péter kuratórium elnöke
A kisgyóni természetbarát telep fenntartásához, fejlesztéséhez való hozzájárulás. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Maraton Fehérvár Amatőr Sportegylet

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Almássy telep 15. III. 39.
képviselő: Micskó Zsolt elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és természetjárás megszervezése, feltételeinek biztosítása, illetőleg ezen tevékenységek által a közösségi élet kibontakoztatása, sportrendezvények, versenyek szervezése, a tömegsport támogatása. ... >>

Maroshegyért Civil Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szörényi út 76.
képviselő: Horváth József elnök
Székesfehérvár Maroshegy és környéke lakosai kulturális és közösségi életének támogatása. Ennek keretében a lakókörnyezet természet- és környezetvédelmi tevékenységének támogatása, a helyi hagyományok ápolása, az egészséges életmód, a rendszeres sportolás népszerűsítése, ennek lehetőségeinek megteremtésében való aktív közreműködés, Maroshegy és környéke szociálisan rászoruló lakosainak anyagi és egyéb eszközökkel történő támogatása, az itt lakó, tanulmányokat folytató, a tanulmányok, illetve a sport és a művészetek terén kiemelkedő tehetséggel bíró fiatalok támogatása, illetve a fenti célokat népszerűsítő rendezvények, utazások szervezése, lebonyolítása. ... >>

"Medium Pro Educatione" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 24.
képviselő: Kemény Gábor kuratórium elnöke
A volt bencés diákok érettségi utáni segítése és segélyezése az alapítvány anyagi és természetbeni eszközeivel, az alapítvány kapcsolatainak, információs hálózatának felhasználásával. ... >>

Nádor Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 7.
képviselő: Pechtol Lajos elnök
Lehetőség szerint vadászterületet bérelni, és itt az egyesületre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, valamint azok használatára vonatkozó jogszabályok, szabályzatok magatartásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Napsugaras Óvodáskorért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 8.
képviselő: Karácsonyné Sümegi Éva
A Napsugár Óvodába felvételt nyert gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi, értelmi képessége kibontakozásának támogatása, a természetes környezet gyermekekkel való megismertetésének biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

NOESCAPE Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 55.
képviselő: Bódis Gyula elnök
Művészeti hagyományok ápolása, fiatalok művészeti képzése, fiatal művészek támogatása, rendezvény szervezés, kitüntetések adományozása, ösztöndíj adományozás, extrém sportok népszerűsítése, drogmeglőzés, mentalhigiéniás programok, környezetvédelem, természetvédelem, magyar gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, regionális gondolkodásmód elősegítése. ... >>

Poroszkálók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 5. IV/43.
képviselő: Pulai Attila elnök
Az atlétika, kerékpár, korcsolya, úszás, triatlon, természetjárás, valamint ulti, biliárd, bowling és darts sportágakban a tagok számára sportolási lehetőség biztosítása; célja a szervezet szolgáltatásait igénybe vevők számára a sportolást és kikapcsolódást lehetővé tenni, az ehhez szükséges feltételeket megteremteni. ... >>

Rotpunkt Sziklamászó Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 31. 4/3.
képviselő: Csutorás Gergely Máté elnök
Rendszeres testedzés, sportolás, sziklamászás és műfalmászás versenyek rendezése, versenyeken részvétel, ezen sportágak népszerűsítése, tömegsporttá válásának elősegítése, sportolók képzése, edzések, edzőtáborok tartása, túra szervezés, kapcsolatok kiépítése és ápolása a sziklamászás sportágban, nevelés a természet megóvására, környezetvédelemre, sziklamászó, hegymászó erkölcs szabályainak tiszteletben tartására. ... >>

Senior Alba Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Lehel u. 28.
képviselő: Beck Ágnes titkár, Dr.Bárdosi Zsolt elnök, Sárdi István alelnök
Lehetőség nyújtása a 25. életévüket betöltött természetes személyeknek a sportolásra, testmozgásra, egészségük megóvására. ... >>

Szánhúzó Kutyások Közhasznú Sportegyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 52.
képviselő: Bereczki Marianna
Az egyesület alapszabálya rendeltetés szerinti foglalkoztatásnak tekinti a hagyományos, a 64/1998.(XII.31)FVM rendelet 1. számú melléklete I. fejezetében foglaltak szerint regisztrált (törzskönyvezett) szánhúzó fajtájú kutyákkal, valamint egyéb szánhúzásra alkalmas kutyákkal való a.) kutyaszánhajtást, a pulkázást és a síjőringezést, valamint a hómentes időszakban a kutyával való terepfutást, terepkerékpározást, és a kerekes edzőkocsival történő rendszeres felkészülést és versenyzést; (sport) - A pulkázás a kutyafogathajtó sport azon ága, mikor a versenyző derekához csatolt kötél segítségével csatlakozik fogatához, melyet sílécen követ. - A síjőringezés a kutyafogathajtó sport azon ága, mikor a versenyző derekához csatolt kötél segítségével csatlakozik kutyája hámjához, melyet sílécen követ. b.) az egészséges életmódra való nevelést; (egészségmegőrzés) c.) az ember, a kutya és a természet szoros kapcsolatának megteremtését (természet és állatvédelem, ismeretterjesztés). ... >>

Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Géza nagyfejedelem tér 4.
képviselő: Asbóth Katalin elnök
A természetjárás útján az egészségmegőrzés, a természet és környezet védelme, sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Székesfehérvári "VITALINFO" Hallgatói Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38.
képviselő: Fokvári Adrien elnök
Az egyesületekre, a sportra, a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, különösen a székesfehérvári amatőr - és verseny - diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szerető hallgatók számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével minden módon támogassa a diáksportot, közelebb hozza a hallgatókat a természethez. Fő célja közé tartozik, hogy a székesfehérvári felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók - kiemelten a Veszprémi Egyetem KKH Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens Szak hallgatói - számára fórumot biztosítson közös sportolási lehetőségekre. ... >>

Sziget Környezetvédő Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3
képviselő: Endresz János kuratóriumi elnök
A természetes környezet megóvása a Gugás völgyben. ... >>

SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
képviselő: Magyar László kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és már végzett tanulóinak anyagi vagy természetbeni támogatása, különös tekintettel a veszélyeztetettségre és a hátrányos helyzetre.Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért

(természetvédelem,szociális)

8000 Székesfehérvár, József A. út 23. fsz
képviselő: Máhr Miklós kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja elsősorban Magyarországra kiterjedően, a rászorulók, otthontalanok részére életminőségüket javító természetbeni és esetenként pénzbeli szolgáltatásokat nyújtson. Tanácsadással, és a hivatalok előtti eljárásban való közreműködéssel elősegítse jogaiknak érvényesítését, ugyanakkor lehetőséget teremtsen arra, hogy a munkaképes érintettek munkát tudjanak vállalni, továbbá hozzájáruljon a helyzetükből fakadó hátrányok kiküszöböléséhez, esélyeik, lehetőségeik javításához, a társadalomba való beilleszkedéshez. ... >>

Szondi György Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla út 85.
képviselő: László Attila elnök
A horgászérdekek képviselete, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, horgászlehetőség biztosítása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

Szöllősi József Rádióklub

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 40.
képviselő: Halmi Béla elnök
A rádióamatőr tevékenység, a rádiótechnika és az informatika népszerűsítése; a tagjai számára az önképzés és a műszaki továbbképzés lehetőségének megteremtése és fenntartása a rádiótechnika és informatika területén; vizsgaelőkészítés, felkészítés rádióamatőr vizsgára; amatőrállomás működtetése bemutató jelleggel és versenyszerűen; környezeti rádiózavarok (EMC) elhárításában az érintetteknek tanácsadás; együttműködés a katasztrófavédelemmel megegyezés alapján; egyéni állomást működtető tagjainak céltámogatása; villamos labor kialakítása, műszaki érzék fejlesztése kicsi kortól; természetjárás rádióval, korszerű technikával; rádiós expedíciók támogatása; tagjainak képviselete és érdekeinek védelme. ... >>

"Teleki" Természetismereti és Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
képviselő: Südy Péter
A fiatalok természetismeretének bővítése, természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés, az egészséges életmód kialakítása, táborok szervezése, a kisgyóni Gyöngyvirág kulcsosház működtetése. ... >>

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. I/3.
képviselő: Vitézné Bán Tímea ügyvezető igazgató
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális pályakezdők, munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók és hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, munkalehetőséghez való segítése, oktatási, továbbképzési és kulturális területeken megvalósított programokkal. A város kulturális feladataiban részt vállalni ünnepi műsorok, megemlékezések és programok szervezésén keresztül, amely eseményeken az Egyesület tagjai kifejezhetik a városhoz való viszonyukat, és meggyőződésüknek hangot adva formálhatják a városi, megyei közvéleményt, közvetíthetik közös értékrendjüket. Családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme. Munkaerőpiacra (pl. gyes-ről, gyed-ről) visszatérő szülők foglalkoztatásának elősegítése. Természetvédelem, környezetvédelem a tagok tevékenységének koordinálásával, más szervezetek által szervezett programokon való szervezett részvételen keresztül. Támogat minden olyan egyéni törekvést, ami az alapszabályban feladatként szerepel. ... >>

Természetbarátok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. út 2. II/4.
képviselő: Gábor Géza
Elősegíteni és biztosítani az egyesület tagjainak a szabadidő kultúrált eltöltését. Természet és környezetvédelem. ... >>

Természetjárással a Környezetért Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Trencsényi utca 12.
képviselő: Mocsinka Ádám elnök
Bakony, a Balaton-felvidék és a Velencei tó turisztikai vonzerejének növelése a természetjárás, természeti értékek népszerűsítésével. ... >>

"TISZTA VÁR" Környezetvédelmi és Tömegsportmozgalmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 12. VIII/1.
képviselő: Kovács Zoltán Imre kuratóriumi elnök
A lakosság - különösen a kis és középiskolás korosztály - figyelmét felhívja a környezetvédelem, a természet- és állatvédelem fontosságára, Székesfehérváron és környékén környezetvédelmi feladatokat szervezi és koordinálja, az iskolai környezetvédelmi oktatás segítése és szakmai továbbfejlesztése, és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Toronykakas Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma út 6.
képviselő: Zsolnay György elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a vadászlőfegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom és a helyi földhasználók érdekeivel összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb egyesületi forma kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"Új Tavasz" Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Szüret utca 18.
képviselő: Vékony Károly elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete - részükre - a mindenkori hatályos előírások mellett kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a horgászerkölcs szabláyainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Uriel Karitatív Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 2.
képviselő: Földi Viktória elnök
A lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyhelyzetben lévő társadalmi rétegek, csoportok és egyének, így különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, a hajléktalanok, a katasztrófa által sújtottak, betegek, a szegények és a magányosak anyagi, természetbeni és lelki támogatása, segítése; a társadalmi szolidaritás előmozdítása. ... >>

Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Olaj utca 70.
képviselő: Dr. Berkényi Tamás kuratóriumi elnök, Kálmán Zoltán, Krepsz Gyöngyi, Lits Klára
A Magyarországon honos, az itt költő valamint az ezen a területen áthaladó vándormadarak védelme és a sérült példányok gondozása, ellátása, gyógyítása, az ezen tevékenységgel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés, állat-, természet- és környezetvédelem. ... >>

Vasutas Munkástanácsok Ágazati Szövetsége (52003/2002)

(természetvédelem,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7.
képviselő: Kurfüst Ferencné
Képviseletet biztosítani a vasúti munkástanácsok és egyéb érdekvédelmi szervezetek, valamint természetes személyeknek. ... >>

Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 71.
képviselő: Dosztál András elnök
A fiatalok természetismeretének bővítése; természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés; az egészséges életmód kialakítása; sport- és sportturisztikai tevékenység szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok megőrzése és ápolása; a magyar kulturális örökség, Európa népei kultúrájának megismertetése; iskolai oktatási módszerek fejlesztése. ... >>

Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Rádió út 1. B fszt./3.
képviselő: Szentes László elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>
1. oldal 2. oldal