Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 126
1. oldal

"A fény túlsó oldalán..." - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 15. I/3.
képviselő: Dr. Varga Szabolcs elnökhelyettes, Nochta Pál elnökségi tag, Szokó Zsolt elnök
Látássérültek érdekvédelme, érdekképviseletük segítése, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése. ... >>

A Székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
képviselő: Bonyai Tiborné Kokán Katalin k.titk, Lakatos Károlyné Szécsi Márta k.eln
Az Ybl Miklós Középiskola szociálisan rászorult tanulóinak támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

"A szeretet szolgálatában" Közhasznú Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.
képviselő: Ábrahám Istvánné kuratóriumi elnök, Kiss János alelnök
Értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült személyek társadalomba való beilleszkedésének, gondozásának elősegítése. ... >>

"A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért"

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 33. fsz/1.
képviselő: Tóthné Réger Beáta kuratórium elnöke
A Tóvárosi Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása. ... >>

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. 1/30.
képviselő: Dr.Kulcsár László képviselő
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. ... >>

Alapítvány a DENSO Gyártó Magyarország Kft. Munkavállalóiért

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.
képviselő: Dr. Mankher Beáta, Kuhinkó Dezső, Látos István, Németh László, Staub Erika
A DENSO Gyártó Magyarország Kft. munkavállalóinak anyagi megsegítése eseti vagy rendszeres anyagi támogatás és segélyezés útján olyan esetekben, amikor önhibájukon kívül, váratlanul nehéz élethelyzetbe kerülnek - függetlenül attól, hogy azok támogatói-e az alapítványnak vagy sem. ... >>

Alba Caritas Hungarica Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A.
képviselő: Brezina Károly kuratórium elnöke, Nagy Lajosné Horányi Krisztina
Karitatív és szociális tevékenység végzése a fehérvári egyházmegye területén. Ennek keretében különösen az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alba Iránytű Ifjúsági- és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 76
képviselő: Pereces Gábor elnök
Kulturális és könnyűzenei programok szervezése. Ismeretterjesztés, kulturális kiadvány szerkesztés terjesztés, különösen drog-prevencióra tekintettel.
Tudományos tevékenység, társadalomtudományi kutatócsoport létrehozása, rendszeres kutatások végzése. ... >>

Alba Regia Biliárd Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Borszéki út 47.
képviselő: Szilágyi László elnök
A biliárd sportág népszerűsítése, annak tömegsporttá válásának elősegítése, ezáltal a lakosság szabadidő sporttevékenységének szélesítése. Célja továbbá, hogy tagjai részére a biliárd sport gyakorlásának lehetőségét biztosítsa, sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzését, utánpótlás nevelését, oktatását biztosítsa. A sportág népszerűsítése körében az egyesület nagyobb hangsúlyt helyez a női biliárd sportnak, illetve hátrányos helyzetűek, kisebbségek körében népszerűsíti a sportágat. Célja továbbá elsősorban a biliárd sportágban nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása, elősegítve ezzel azt, hogy ezeken az elsősorban sportoláson keresztül kialakuló kapcsolatokon túl kulturális és személyes kapcsolatok is kialakuljanak. ... >>

ALBA REGIA CIVITAN CLUB SZÉKESFEHÉRVÁR

(természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Bánáti utca 13/A.
képviselő: Serfőző Jánosné
Tagjait jó honpolgárrá képezze, szellemileg fizikailag visszamaradott hátrányos helyzetűek segítése, természetvédelem, környezetvédelem, szellemileg fizikailag visszamaradottak és megváltozott munkaképességűek részére munkahelyteremtés. ... >>

Alba Regia Tanulóiért Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai utca 70. 2/1.
képviselő: Pisch Norbert elnök
Az egyesület tevékenysége a diákok kulturális életének színesítése, a megye kulturális értékeinek széles körben való ismertetése, a kulturális örökség megóvása. A szociálisan hátrányos helyzetűek részvételének biztosítása, az egyesület által szervezett programokon. ... >>

ALBA ROMA Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 38 II/2
képviselő: Kolompár Ernő
Munkahelyüket vesztett, illetve munkanélküliséggel veszélyeztetett roma származásúak támogatása annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a munkaerőpiacon. ... >>

ALBA SANSZ Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lévai utca 11.
képviselő: Nemes Pál kuratórium elnöke
A szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása, aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer, ruha, egyéb életszükségleti cikkel részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, támogatása. - Művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvények szervezése, támogatása. - A gyermek- és ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válságterhességi előadások, tanfolyamok szervezése, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra a közvélemény figyelmének felhívása. ... >>

ALBACOMP CARITAS Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Ackermann Ilona kuratórium elnöke
A szövetkezet elhunyt dolgozói tartásra szoruló gyermekeinek oktatásához hozzájárulás, a megváltozott munkaképességű dolgozók átképzésének, valamint a dolgozók nyelvtanulásának támogatása. ... >>

ALMÁSY ALAPÍTVÁNY /:THE ALMASY FOUNDATION :/

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1.
képviselő: Ifj. Kovács Imre kuratórium elnöke
A Ciszterci Rend által hazafias és erkölcsi neveltetésben részesülő római katolikus vallású szegénysorsú diákok pénz és könyv jutalmazása minden tanévzáró ünnepélyen a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumában /:Székesfehérvár, Jókai utca 20. szám alatt:/. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/1
képviselő: Beke Viktor titkár, Tarsoly Márta elnökhely., Tóth Judit Bianca elnök
Mozgássérültek motiválása, integrációja a társadalomba, alapvetően kulturális, oktatási tevékenység útján. ... >>

"Aluminiumipari Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány"

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Eisenberger Márton kur.elnöke, Zalka Miklós társelnök
Az Alcoa-Köfém Kft., ill. jogelődje, jogutódja és érdekeltségi körébe tartozó társaságok munkavállalóinak és nyugdijasainak szociális és jóléti támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

AMARO TRAJO /Mi életünk/ Kulturális és Szociális Alapítvány

(kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 130.
képviselő: Oláh József kuratórium elnöke
A Fejér megyében nehéz körülmények között szegénységben elő cigánylakosság szociális és mentális segítése, esélyegyenlőségük megteremtése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

ANTARKTISZ MŰKORCSOLYA SPORTEGYESÜLET

(sport,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
képviselő: Hujber Anita elnök, Hujber Tamás titkár, Szilczl Zsolt elnökhelyettes
A székesfehérvári műkorcsolya sport magasabb színvonalának megvalósítását segíti, a székesfehérvári sportolókat, fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekeket támogatja, a szabadidő megszervezésében, kulturális és sport programok szervezésében segít. ... >>

Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Pityer út 46.
képviselő: Zarándok Jánosné elnök
Autisztikus gyermekek és felnőttek érdekképviselete, az autisztikus gyermekek fejlődésének előmozdítása, foglalkoztató óvoda, iskola, 16 éven felülieknek szociális foglalkoztató, valamint lakóotthon létrehozása. Későbbiekben segíti a gyermekeket munkahelyük megtalálásában. Az egyesület feltárási munkát folytat Fejér megyében az autisztikus gyermekek problémáiról, családi hátteréről. ... >>

Bástya Gyermekszolgálat és Ifjúsági Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Tass utca 4.
képviselő: Ásmány Gabriella elnökhelyettes, Szalay-Simonyi Cecília elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. ... >>

"Belbetegek jobb ellátásáért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Phd. Dr. Madácsy László kuratóriumi elnök
Anyagi támogatás nyújtása az I.sz. Belgyógyászati Osztályon folyó gyógyító- és kutatómunka továbbfejlesztésére. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Bencés Diákok Székesfehérvári Egyesülete

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. III/9.
képviselő: Dr. Bodnár Zoltán elnök, Kő József elnökhelyettes, Kuslits Ferenc titkár
A székesfehérvári és Fejér megyei bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló intézményes keret és közösségi fórum létrehozása és fenntartása, bencés diákok tanulmányainak támogatása, nyomon kísérése, bencés nevelés hagyományainak megőrzése, bencés ünnepek szervezése, bencés kegyeleti helyek ápolása. Általános karitatív tevékenység, környezettudatos gondolkodás terjesztése, nemzettudat megőrzése. ... >>

Bezzegi Attila Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.
képviselő: Koroknai László Emil kuratóriumi elnök
Bezzegi Attila emlékére évente megrendezendő kézilabda torna megszervezése, lebonyolítása, ehhez a tárgyi feltételek, jutalmak biztosítása, illetve általában a székesfehérvári iskolai kézilabda diák és tömegsport támogatása. ... >>

"BIZTONSÁGODÉRT 2001." ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 14.
képviselő: Dr.Lenkei Antal kuratórium elnöke
Tanfolyamok, továbbképzések szervezése a személy-, vagyonőri és magánnyomozói tevékenységekről. Ilyen munkát végző személyek és családjuk támogatása szükség esetén, ezen tevékenység népszerűsítése. ... >>

CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

(szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.
képviselő: Kovács István elnök
A résztvevő munkavállalók az őket foglalkoztató CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaságban szervezett formában tulajdonosi részesedést szerezzenek. ... >>

Civil Összefogás a Nehéz Helyzetű Emberekért Regionális Közhasznú Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Sütő utca 2. 6/17.
képviselő: Takács János elnök
Elősegítse a Közép-dunántúli régió területén élő, - részben a gazdasági válság okozta - nehéz helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű személyek érdekeinek képviselete. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

Dr.Filep József és dr. Filep Józsefné Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 14.
képviselő: Favári Zoltán kuratórium elnöke
Fejér megyében élő tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának elősegítése. ... >>

Egészség és Kultúra Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 43. 6/19.
képviselő: Izsay Donát elnök
Az Észak-dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. Az egyesület törekszik a hasonló területen tevékenykedő társadalmi szervezetek munkájának összefogására. Kiemelt figyelmet fordít a drogprevencióra és a bűnmegelőzésre, ennek keretében előadásokat és beszélgetéseket szervez szakemberek részvételével. Elősegíti a fiatalok szociális beilleszkedését. Népszerűsíti a természettudatos életmódot, környezetvédelmet és a természetvédelmet. Fellép a fiatalok érdekképviseletében. ... >>

"EGÉSZSÉGGEL AZ EGÉSZSÉGÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 16. I.em.
képviselő: Mészáros János kuratórium elnöke
Előmozdítani a mozgáskorlátozott és szellemileg sérült gyermekek és felnőttek gyógyszerrel, kisegítő eszközökkel való ellátását. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Vadas Pálné elnök
A működési területén élő időskorúak kulturális és érdekvédelmi tevékenységének ellátása, segítése a magány elviselhetőségében, betegsége esetén segítség a házimunkában, betegellátásban, probléma megoldásban, nyugdíjas rendezvények, összejövetelek szervezése. ... >>

Egyenlő Esélyek Esélyegyenlőségi Szakmai Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Almássy lakótelep 4 I/46
képviselő: Márton Zoltán elnök
Nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve a roma kisebbség iránti tolerancia kommunikálása, nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése. Családon belüli erőszak megelőzéséhez szükséges segítségnyújtás, fogyatékkal élő emberek érdekképviseleti hatékonyságának fejlesztése. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés támogatása. ... >>

Együtt Maliért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csetneki út 8/4.
képviselő: Kukoda Lajos kuratóriumi elnök
Infrastruktúra fejlesztés, oktatási, szociális intézmények létesítése, fejlesztése karitatív jelleggel, elsősorban Maliban, de esetlegesen egyéb környező afrikai országokban is. Segélyezési feladatok ellátása, rászorulók helyzetének javítása adományok gyűjtése révén. Ismeretterjesztés, szakemberképzés az önellátás elősegítése, oktató programok. Afrikai kulturális értékek megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

Érted,Veled Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. I.
képviselő: Vincze Erika Ibolya ... >>

Értelmi Sérültek Fejér Megyei Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kaposváriné Varga Zsuzsanna
Székesfehérváron élő értelmi fogyatékos emberek és családjuk helyzetének, életének rendszeres figyelemmel kísérése. ... >>

"Esélyegyenlőség" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4.
képviselő: Szabó Róbertné a kuratóriumi elnöke
A középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, általános iskolai és munkára felkészítő csoportok megfelelő környezetbe való elhelyezése, technikai felszereltségének, kulturális sport és munkatevékenységének segítése. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. Az őket segítő, illetve a velük foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. Rehabilitációs készségfejlesztő programokban részvétel. Komplex felmérés biztosítása. ... >>

"Esélyt a reménynek" Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Temesvári u. 68/B.
képviselő: Nemes Attila elnök
Szociális, kulturális, hátrányos helyzetű családok részére anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

EXTRÉM Generáció Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 29/2. I/3.
képviselő: Demény Géza elnök
Evangéliumi keresztény értékek képviselete, a közösségi élet ezek alapján történő gyakorlása, az Evangélium hírdetése, ehhez kapcsolódó karitatív tevékenység, a Biblia megismertetése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, előadások megszervezése, a bibliai kultúra terjesztése, szabadidős és sporttevékenység szervezése /a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével/. ... >>

Ezüstszárny Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. utca 6. II/4.
képviselő: Hajnal Marcell kuratóriumi elnök
A különböző művészeti ágakhoz tartozó fiatal magyarországi és határon túli magyar művészek felkarolása, támogatása. Az alapítvány célja a szellemi, művészeti értékek, történelmi, néprajzi, népművészeti ismeretek, hagyományok feltárása, megismertetése a fiatalokkal, ezen értékek közvetítése a fiatalok részére. Célja továbbá a fiatalok egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének támogatása, különös tekintettel a drogmegelőzésre. Az alapítvány támogatja a véradás megszervezését. ... >>

"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka út 14.
képviselő: Ugrits Tamás kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy támogassa a rászorultakat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetűeket, fizikai és szellemi fogyatékkal élőket, illetve beteg időseket és gyermekeket, elsősorban olyanokat, akik más forrásból nem számíthatnak támogatásra. ... >>

Fehérvári Hagyományörző Íjászegyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 30. 6/1.
képviselő: Borbély Zsolt elnök
V.-X. század íjászhagyományainak megőrzése, népszerűsítése, a korszak történelmi örökségének ápolása, hagyományőrző művészeti foglalkozások megismertetése, a tradicionális íjászat iránt érdeklődő emberek összefogása, a történelem politikamentes bemutatása, hátrányos helyzetű fiatalok kultúrális életének változatosabbá tétele. ... >>

Fehérvári Szerető-Gondoskodás Rehabilitációs Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 24.
képviselő: Szőcs Sarolta
Halmozottan sérült fiatalok napi gondozása, ápolása. ... >>

Fehérvári Zenész

(szociális)

8000 Székesfehérvár, József A. u. 2/E.
képviselő: Persoczki Gábor kuratórium elnöke
Pályakezdő fiatal zeneszerzők, zenészek támogatása, koncertek szervezését, kiadványok terjesztését, szerkesztését segítse. ... >>

Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Baráti Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 41.
képviselő: Paál István elnök
A város és a megye nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjasok érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

"Fejér Megyei Epilepsziásokért" Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 70.
képviselő: Dr. Kissevich Horváth Tamás
Az epilepsziás betegek csoportba tömörítése, esélyegyenlőségének társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, átképzésük támogatása, szervezése. ... >>

Fejér Megyei Építők Szociális Alapítványa

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 50.III/10.
képviselő: Schwerlichovszky László
A FETÉV Rt. alkalmazottjainak, illetve az utód társaságok dolgozóinak üdültetése a beteg, nehéz helyzetbe került aktív és nyugdíjas dolgozók segítése, sport- kulturális tevékenység támogatása, az alkalmazottak vállalkozóvá, tulajdonossá válásának segítése. ... >>

Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 28.
képviselő: Deresné Tanárki Mária
A társadalmi erők összefogása a gyermekek védelme érdekében, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése és csökkentése, a gyermekek jólétének fejlesztése és a gyermekvédelmi rendszer korszerűsítésének, működési feltételeinek javítása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. ... >>

Fejér Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 9.
képviselő: Dr.Berecz Botond kuratórium elnöke
Önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok támogatása. ... >>

Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Poprádi út 3.
képviselő: Antal László
Egészséges életmódra nevelés, hátrányos helyzetűek segítése, szociális kulturális, sportcéllal. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal