Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 253
1. oldal

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Aktivitás Egészségvédő Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Benke F. u. 25/a.
képviselő: Dr.Wilhelm Ottó ... >>

Alapítvány a székesfehérvári műkorcsolyázó gyerekekért

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 4.
képviselő: Hujber Anita kuratórium elnöke
A székesfehérvári korcsolyasport segítése. ... >>

"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.
képviselő: Dr. Vizi László Tamás kuratóriumi elnök
Az alapító iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása a nyelvoktatás, művészeti képzés és sportolás terén. Továbbá az alapító okiratban részletezése szerint. ... >>

ALBA BIANCA TENIS CLUB

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 13.
képviselő: Tóth Judit Bianca elnök
Szoros kapcsolat kiépítése a helyi intézményekkel; szoros kapcsolat kiépítése a megyei és országos teniszszövetségekkel; a tenisz sport népszerűsítése; gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályok számára lehetőséget biztosítani országos versenyekbe való bekapcsolódásba; a város polgárai számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében teniszezési lehetőséget biztosítani. A versenysport kialakítása és az ehhez szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Alba Building Sportegyesület Székesfehérvár

(sport)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 53. III/9.
képviselő: Orbán Zsolt elnök
A kosárlabda sport népszerűsítése, szabadidősportként való terjesztése, versenyrendszerekben való részvétel, a rendszeres sportolás biztosítása, ilyen igények felkeltése. ... >>

Alba Control Karate Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 37. IX/1.
képviselő: Palkovics László
Az Egyesület igyekszik hosszútávon biztosítani a fiatalok részére: - az egészséges életmódra való törekvés lehetőségét; - harmonikus testi-szellemi fejlődésük elősegítését; - hatékony önvédelemre irányuló szakszerű képzést; - pozitív egészséges életszemlélet és értékrend kiformálását. ... >>

Alba Íjász Hagyományőrző és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Repülőtér út 6.
képviselő: Vas Norbert elnök
Az íjász verseny- és szabadidősport mint közhasznú tevékenység népszerűsítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetőleg Székesfehérvár és vonzáskörzetének lakossága vonatkozásában, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi lakosság számára elérhető, kulturált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára a szellemi és anyagi feltételek lehetőségekhez mért megteremtése; különböző sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetőleg hazai és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intézményekkel. ... >>

ALBA OLD BOYS KOSÁRLABDA Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 18.
képviselő: Mohai Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Alba Öttusa Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Szedres dűlő 19.
képviselő: Dr. Csernavölgyi István
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az öttusa népszerűsítése mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében. ... >>

Alba Pro Squash Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Titeli utca 37/3.
képviselő: Tóth Béla elnök
A Squash és az atlétika, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a felnőtt illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: a.) tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, c.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

ALBA REGALIS MOTOROS CLUB EGYESÜLET

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 48. fsz/2.
képviselő: Fekete Gábor elnök
Az egészséges életmódra nevelés; a különböző sportágak, különösen a motoros sport népszerűsítése; a tömegsport támogatása és segítése; a megye sportkapcsolatainak országhatáron kívüli bővítésének előmozdítása. ... >>

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Csikvári út 10.
képviselő: Hirt Károly elnök
Atlétika és tájfutás sportágakban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítése, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelés fejlesztése. ... >>

Alba Regia Biliárd Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Borszéki út 47.
képviselő: Szilágyi László elnök
A biliárd sportág népszerűsítése, annak tömegsporttá válásának elősegítése, ezáltal a lakosság szabadidő sporttevékenységének szélesítése. Célja továbbá, hogy tagjai részére a biliárd sport gyakorlásának lehetőségét biztosítsa, sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzését, utánpótlás nevelését, oktatását biztosítsa. A sportág népszerűsítése körében az egyesület nagyobb hangsúlyt helyez a női biliárd sportnak, illetve hátrányos helyzetűek, kisebbségek körében népszerűsíti a sportágat. Célja továbbá elsősorban a biliárd sportágban nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása, elősegítve ezzel azt, hogy ezeken az elsősorban sportoláson keresztül kialakuló kapcsolatokon túl kulturális és személyes kapcsolatok is kialakuljanak. ... >>

ALBA REGIA BÍRKÓZÓ UTÁNPÓTLÁS ALAPÍTVÁNY

(sport)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Tóth Emil kuratórium elnöke
A fiatalok egészséges, harmónikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

ALBA REGIA BOX CLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Budai út 78. 3/10.
képviselő: Herman István elnök ... >>

Alba Regia D-1 Postagalambsport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 4.
képviselő: Khaut Antal elnök
Postagalamb röptetés. ... >>

Alba Regia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 13.
képviselő: Szilágyi Vilmos
A horgászsport népszerűsítése, a tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

Alba Regia Kézilabda Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Várfok u. 1.
képviselő: Velez Zoltán elnök ... >>

Alba Regia Sport Club

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19.
képviselő: Nagy Gábor elnök
Különböző sportágakban a sporttevékenység biztosítása a kiválasztástól egészen az élsportig. ... >>

Alba Regia Vadásztársaság

(sport)

8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 65. III/3.
képviselő: Enyed József elnök ... >>

ALBA SHOTOKAN DOJO SPORTEGYESÜLET

(sport)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 48.
képviselő: Rétlaki Gábor elnök
Sportfoglalkozások által mozgáslehetőség, önvédelmi jártasság, fizikai, mentális fejlődés biztosítása. Távol-keleti kultúra értékeinek megismerése, fiatalok ilyen szellemű nevelése, versenyeztetés. ... >>

ALBA Siketek és Nagyothallók Sport Clubja

(sport)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 3
képviselő: Kovács László elnök
A siket és nagyothalló személyek részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés és felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Alba Volán Sportclub

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Csáder Dezső elnök
A versenysportra alkalmasnak látszó fiatalok kiválasztása, felkutatása. Szakmai, pedagógiai és esztétikai nevelésük folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. A sportolók szakosztályi keretekben való felkészítése, versenyeztetése és tehetségük kibontakozásának elősegítése. Élsportolók nevelésével a sportclub, a szponzorok a város és a magyar sport hírnevének növelése. Versenyek szervezésével és rendezésével a város lakossága szórakoztatásának elősegítése. A sportclub sajátos eszközrendszerével a bázist képező vállalatok szabadidő, (tömeg) sportjának szervezése. Tanfolyamok szervezése, a kiválasztás elősegítése, a sportolók versenyeztetése. A versenyeztetés mellett a sportclub gondoskodik a versenyzők fejlődésének biztosításáról, részt vállal a nevelési tevékenységből. Népszerűsíti a sporttevékenységet, munkájának eredményes végzéséhez szakembereket alkalmaz és foglalkoztat. Kapcsolatot tart mindazon gazdasági, társadalmi szervezetekkel és intézményekkel, magánszemélyekkel, amelyek (akik) tevékenységét elősegítik. ... >>

ALBA-BALLON REPÜLŐ EGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

(sport)

8000 Székesfehérvár, Lévai út 18.
képviselő: Németh Zoltán elnök
Légi-sport tevékenység, légi-sport szervezés, Magyarország képviselete világversenyeken, kapcsolatfelvétel más civil szervezetekkel, ismertető előadások szervezése, légi-sportunk képviselete, érdekképviselete fórumokon. ... >>

ALBA-BOHÉM Szabadidős- és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51. B/204.
képviselő: Iker Gusztáv elnök
Valamennyi korosztály egészséges életmódjának fejlesztése, a történelmi hagyományok ápolása, a szabadidős sportok népszerűsítése és terjesztése, kultúrális- szabadidős- és sportrendezvények szervezése és rendezése. ... >>

Alba-Falco Repülő Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.
képviselő: Dr. Benkő Attila elnök ... >>

ALBA-SZILUETT Sportlövész Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bajmóczi út 22.
képviselő: Szűcs Ákos
Sporttevékenység folytatásának biztosítása, beleértve az olimpiai és nem olimpiai sportlövő versenyszámokat, szabadidős sportlövészetet, tehetséggondozás és utánpótlás nevelés. ... >>

ALBA-TOLL Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 23. II/5.
képviselő: Bánhegyi Gábor elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, egészség megőrzése, sportközösség kialakítása. ... >>

ALBA-VESTA Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Királysor 17.
képviselő: Matók János Ottó elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egészség megőrzése, a sport által az akarati tulajdonságok erősítése, tagjainak sportemberhez méltó nevelése. A versenysportra alkalmas fiatalok kiválasztása, továbbá szabadidő és tömegsport rendezvények szervezése, a folyamatos edzési és mozgási lehetőségek biztosítása. Az Egyesület általános célja, hogy elősegítse az egészséges életmódra, életszemléletre való nevelést, fejlessze a mozgáskultúrát. ... >>

Albatrosz Repülő Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 6.
képviselő: Szilády Dezső
Légisport tevékenység szervezése, végrehajtása, feltételeinek biztosítása, közreműködés repülő szerkezetek fejlesztésében és építésében, repülős utánpótlás képzés. ... >>

ALL SPORT Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.II.6.
képviselő: Őze Tibor elnök
Tagok érdekképviselete, érdekvédelme, sport szervezeti és működési feltételeinek segítése, kapcsolattartás sportszervezetekkel és sportszervekkel, felvilágosítás és véleményadás sport ügyekben, egyesületek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, vitás kérdések megoldásának elősegítése, egészséges életmód, lakosság testkultúrájának és a technikai sportok magasabb színvonalra emelése, sport népszerűsítése, szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

ANTARKTISZ MŰKORCSOLYA SPORTEGYESÜLET

(sport,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
képviselő: Hujber Anita elnök, Hujber Tamás titkár, Szilczl Zsolt elnökhelyettes
A székesfehérvári műkorcsolya sport magasabb színvonalának megvalósítását segíti, a székesfehérvári sportolókat, fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekeket támogatja, a szabadidő megszervezésében, kulturális és sport programok szervezésében segít. ... >>

Aquatica Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 3. I/6.
képviselő: Szente Zsolt
Oktatás, túraszervezés, mozgásterpiás segítségnyújtás, a víz alatti világ megismertetése. ... >>

Arany János Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.
képviselő: Szabó Anikó elnök
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti ? játék, sport és turisztikai versengés és versenylehetőség megteremtése, tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás, sportolás feltételeinek biztosítása. Az iskolai diáksport működésének segítése, állami és társadalmi erőforrások szervezése. ... >>

Árpád Diák-Sportegyesület

(sport)

8001 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 182.
képviselő: Bernáth István ... >>

Árpád Ipariskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
képviselő: Listár Ferenc kuratóriumi elnök
Működjon közre az európai szintű szakképzési eljárások elterjesztésében. Ösztönözze a tanulókat szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, egyéniségük, művészi és sporttevékenységük kibontakozására. Segítse a fenti iskola oktatási eszközeinek fejlesztését, korszerűsítését. ... >>

ARtrans TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

8000 Székesfehérvár, Könyves Kálmán u. 31.
képviselő: Devecsai Péter Pál elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén kezdeményezni, ösztönözni, szervezni és lehetővé tenni az amatőr sportolók rendszeres sporttevékenységbe való bevonását és lehetőségeihez mérten támogatni tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. Sportolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik amatőr szinten kívánnak sportolni, lehetővé tegye Székesfehérváron és környékén (Fejér megyében) a tagok edzéseinek biztosítását, a versenyeken, bajnokságokon való részvétel személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését. A tagok mozgásigényének kielégítését, fizikai állapotának javítását, teherbíró képességének fejlesztését. ... >>

Bakony Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Vadásztársaság

(sport)

8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 10
képviselő: Dr Hamar Ferenc
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Bericap Sport Club

(sport)

8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 13.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Bezzegi Attila Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.
képviselő: Koroknai László Emil kuratóriumi elnök
Bezzegi Attila emlékére évente megrendezendő kézilabda torna megszervezése, lebonyolítása, ehhez a tárgyi feltételek, jutalmak biztosítása, illetve általában a székesfehérvári iskolai kézilabda diák és tömegsport támogatása. ... >>

Blue Angels Ejtőernyős Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 55. II/2.
képviselő: Horváth Tibor elnök ... >>

"Blue Brothers" Jégkorong Szurkolói Klub Egyesület

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az ALBA VOLÁN SC jégkorongcsapat szurkolóinak összefogása, koordinálása, anyagi és személyi segítségnyújtás a csapat támogatása érdekében. ... >>

"Bója" Úszócsoport Fogyatékosok Sportegyesülete

(sport)

8000 Székesfehérvár, Selmeczi u. 18.
képviselő: Kovács Istvánné enök ... >>

Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő út 18.
képviselő: Horváth Ákos
Börgöndpusztáért községben és környékén a természeti és épített környezet eredeti állapotának megőrzése; a község hagyományainak felkutatása, a falukép megőrzése, sportrendezvények, kirándulások szervezése; a település zöld területeinek növelése. ... >>

BREGYÓ TENISZ Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4359/26 hrsz.
képviselő: Vaszil Gyula elnök
Sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása ... >>

Bridge Club Székesfehérvár

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1/2.
képviselő: Csurgai-Horváth Márta Mária elnök
Az egyesület olyan személyek közössége, akik a bridzs kártya sportot szabadidős és verseny tevékenységként űzik. Céljuk, hogy a sport gyakorlásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítsák. ... >>

Brunswick-Fivex Bowling Club, Agárd-Székesfehérvár

(sport)

8000 Székesfehérvár, Vértanú út 41.
képviselő: Kovács Imre elnök
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríteni azokat, akik szeretnek bowlingozni, rendszeres testedzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés. ... >>

Buda 11 Kézilabda Klub

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kodolányi J. u. 12.
képviselő: Bujdosó Marianna elnök-helyettes, Tóth Róbert Dávid elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a közösségi élet kibontakozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal