Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 241
1. oldal

"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Bucsi László kur. elnöke
Anyagi támogatás orvosok képzéséhez, műtétek finanszírozása. ... >>

"A Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.
képviselő: Nemes Csilla a kuratórium elnöke
Az óvoda gyermekeinek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai tevékenység segítése, az eszközrendszerének bővítése, felújítása. Gyermekvédelmi, környezetvédelmi és egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése. Az óvodán kívüli élmény és ismeretszerzőprogramok támogatása, valamint az alapító okiratban megjelöltek. ... >>

"A minőségi oktatásért és kutatásért a fehérvári GEO-ban"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Ágfalvi Mihály kuratórium elnöke, Dr.Busics György kuratórium titkára
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó oktatás, tudományos munka minőségének javítása, továbbképzések, tanulók, oktatók szakmai támogatása. ... >>

"A Módszertani Bölcsöde Gyermekeiért" Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós ltp. Hrsz.: 38/3.
képviselő: Gángó Józsefné kuratórium elnöke
A Mószertani Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, egészségvédelme, aktivításuk és kreativításuk támogatása, az ehhez szükséges környezet kialakítása, családjuknak tanácsadás, ötletadás, közös programok szervezése, játszócsoport, gyermekfelügyelet biztosítása. ... >>

A Pro Gorsio - Gorsium Barátok Köre "Gorsium" alapítványa

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
képviselő: Dr.Fitz Jenő elnök
A gorsiumi feltárások és a Régészeti Park tudományos, ismeretterjesztő, kiadványozó, a romterületet fenntartó és továbbfejlesztő tevékenység támogatása. ... >>

A Rákóczi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 30.
képviselő: Hegedűs Tünde
Óvodai tevékenységsegítése az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"A Szárazréti Óvoda Gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.
képviselő: Khiesz Éva kuratóriumi elnök
Azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhető a Szárazréti Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivitás előkészítése és fejlesztése. Továbbá az óvoda anyagi helyzetének javítása, a gyermekek oktatásához, neveléséhez szükséges eszközállomány bővítése, valamint a rászoruló gyermekek óvodai programjának támogatása. ... >>

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
képviselő: Bonyai Tiborné Kokán Katalin k.titk, Lakatos Károlyné Szécsi Márta k.eln
Az Ybl Miklós Középiskola szociálisan rászorult tanulóinak támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

A Tehetséges Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lőcsei utca 4
képviselő: Szabadkai Balázs kuratórium elnöke
A tehetséges zenészek felkarolása, támogatása, segítése. ... >>

A Tulipános Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/b.
képviselő: Tóth Ferencné kuratórium elnöke
Az egészséges életmód testi, érzelmi, értelmi nevelés közösségi feltételeinek elősegítése, az óvoda működésének támogatása, segítségnyújtás és közreműködés programjaik megvalósításához. A célok megvalósítását szolgáló eszközök felkutatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "VÍZIVÁROSI ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 11/E.
képviselő: Neubauer Jánosné kuratórium elnöke
A Vízivárosi Óvodába járó gyermekek és szüleinek támogatása, igy különösen a helyi nevelési program megvalósulásának elősegítése az alapító okirat szerint. ... >>

"Achatius" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 25/IV.
képviselő: Szabó Katalin kuratóriumi elnök
Művészeti kiállítások megrendezése, segítése ezzel az alkotó művészek és műveik bemutatását a közönségnek, valamint a művészetet és kultúrát kedvelő emberek találkozását. Kortárs művészek műveinek értékesítése. Művészeti kiadványok szerkesztése, kiadása. Művészettel, művészettörténettel, lakberendezéssel, építészettel kapcsolatos előadások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Népszerűsíteni, segíteni, felismerni, értékelni a valódi művészeti értékeket. Művészeti alkotótáborok szervezése fiatal kezdő, és amatőr művészek számára. Hosszútávon állandó művészeti, és építészettörténeti kiállítás megnyitása, saját gyűjtemény létrehozása műtárgyakból, építőanyagokból, antik használati tárgyakból. Kulturális utazások megszervezése, segítve ezzel a régmúlt építészetének, és művészetének megismertetését Magyarországon, és külföldön egyaránt. ... >>

Ákombákom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 36.
képviselő: Farkas Anett kuratóriumi elnök
Családi napközi, és bölcsőde működtetése. Házi gyermekfelügyelet, otthoni segítségnyújtás a kismamáknak, édesanyáknak. Díjmentes, illetve alacsony térítési díjú rendezvények az Ákombákom Játszóházban. Fogantatástól a gyermek szocializációjáig felmerülő valamennyi kapcsolódó kérdéskör (családtervezés, terhességi életmódi tanácsok, terhes nő kapcsolatrendszere, szülés, gyermekgondozás, ismételt munkába állás, stb.) tárgyában felvilágosító programok szervezése és lebonyolítása. Egészség, mentális egészség, család egységének megőrzéséhez kapcsolódó, minőségi időtöltést biztosító babás, családi, kismama, programok szervezése, illetve ahhoz kapcsolódó segítségnyújtás. Kapcsolat ápolása a környékbeli óvodákkal, bölcsődékkel, családi napközikkel. Speciális kiscsoportos foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, képességfejlesztés. Szociális tevékenységgel (családvédelem, kisgyermekek, kismamák újra munkába állása, nők esélyegyenlősége stb.) kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése, terjesztése a célcsoportban. Helyi civil szervezetekkel és országos alapítványokkal konkrét, közös és kedvezményes rendezvények szervezése, velük való együttműködés. Részt kíván vállalni az önkormányzat alaptevékenységeinek kiegészítésében, azáltal hogy a helyhiány miatt, bölcsődéből kimaradt gyermekek számára nyújt szakszerű napközbeni felügyeletet. ... >>

"AKT: Alkotó Képzőművészek Társasága" Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 1. I/3.
képviselő: Sebestyén László Csabáné elnök
Az értékteremtő alkotó tevékenység támogatása, értékterjesztés- és megőrzés. Feladatainak tekinti tagjai szakmai képzését, továbbképzését, szakmai bemutatkozásának elősegítését, érdekvédelmét. ... >>

"Alapítvány a hunyadis diákorkért"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
képviselő: Földes László kuratórium elnöke
Az iskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása. ... >>

"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.
képviselő: Dr. Vizi László Tamás kuratóriumi elnök
Az alapító iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása a nyelvoktatás, művészeti képzés és sportolás terén. Továbbá az alapító okiratban részletezése szerint. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
képviselő: Nagyné Cseterics Éva kur. elnöke
Azon feltételek megteremtése, melyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivítás előkészítése, és fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Harmonikus Fejlődéséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
képviselő: Kulbertné Virág Zsuzsanna kur.eln.
A Hosszúsétatéri Óvodában nevelt gyermekek érzelmi, testi, értelmi fejlődése, a természeti, társadalmi környezet megismertetésével, anyanyelvi kultúrájuk alakításával, alkotókészségük kibontakoztatásával, testi képességeik fejlesztésével. ... >>

Alba Control Karate Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 37. IX/1.
képviselő: Palkovics László
Az Egyesület igyekszik hosszútávon biztosítani a fiatalok részére: - az egészséges életmódra való törekvés lehetőségét; - harmonikus testi-szellemi fejlődésük elősegítését; - hatékony önvédelemre irányuló szakszerű képzést; - pozitív egészséges életszemlélet és értékrend kiformálását. ... >>

Alba Családorvosi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Murányi út 18.
képviselő: Dr. Wilhelm Róbert elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése, szakmai továbbképzésének elősegítése, egészségmegőrző tevékenység végzése. ... >>

Alba Íjász Hagyományőrző és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Repülőtér út 6.
képviselő: Vas Norbert elnök
Az íjász verseny- és szabadidősport mint közhasznú tevékenység népszerűsítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetőleg Székesfehérvár és vonzáskörzetének lakossága vonatkozásában, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi lakosság számára elérhető, kulturált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára a szellemi és anyagi feltételek lehetőségekhez mért megteremtése; különböző sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetőleg hazai és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intézményekkel. ... >>

Alba Pro Squash Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Titeli utca 37/3.
képviselő: Tóth Béla elnök
A Squash és az atlétika, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a felnőtt illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: a.) tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, c.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Alba Regia Biliárd Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Borszéki út 47.
képviselő: Szilágyi László elnök
A biliárd sportág népszerűsítése, annak tömegsporttá válásának elősegítése, ezáltal a lakosság szabadidő sporttevékenységének szélesítése. Célja továbbá, hogy tagjai részére a biliárd sport gyakorlásának lehetőségét biztosítsa, sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzését, utánpótlás nevelését, oktatását biztosítsa. A sportág népszerűsítése körében az egyesület nagyobb hangsúlyt helyez a női biliárd sportnak, illetve hátrányos helyzetűek, kisebbségek körében népszerűsíti a sportágat. Célja továbbá elsősorban a biliárd sportágban nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása, elősegítve ezzel azt, hogy ezeken az elsősorban sportoláson keresztül kialakuló kapcsolatokon túl kulturális és személyes kapcsolatok is kialakuljanak. ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

ALBA SANSZ Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lévai utca 11.
képviselő: Nemes Pál kuratórium elnöke
A szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása, aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer, ruha, egyéb életszükségleti cikkel részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, támogatása. - Művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvények szervezése, támogatása. - A gyermek- és ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válságterhességi előadások, tanfolyamok szervezése, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra a közvélemény figyelmének felhívása. ... >>

Alba Volán Sportclub

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Csáder Dezső elnök
A versenysportra alkalmasnak látszó fiatalok kiválasztása, felkutatása. Szakmai, pedagógiai és esztétikai nevelésük folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. A sportolók szakosztályi keretekben való felkészítése, versenyeztetése és tehetségük kibontakozásának elősegítése. Élsportolók nevelésével a sportclub, a szponzorok a város és a magyar sport hírnevének növelése. Versenyek szervezésével és rendezésével a város lakossága szórakoztatásának elősegítése. A sportclub sajátos eszközrendszerével a bázist képező vállalatok szabadidő, (tömeg) sportjának szervezése. Tanfolyamok szervezése, a kiválasztás elősegítése, a sportolók versenyeztetése. A versenyeztetés mellett a sportclub gondoskodik a versenyzők fejlődésének biztosításáról, részt vállal a nevelési tevékenységből. Népszerűsíti a sporttevékenységet, munkájának eredményes végzéséhez szakembereket alkalmaz és foglalkoztat. Kapcsolatot tart mindazon gazdasági, társadalmi szervezetekkel és intézményekkel, magánszemélyekkel, amelyek (akik) tevékenységét elősegítik. ... >>

Alba-School Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.
képviselő: Máté György kuratóriumi elnök
Középfokú oktatás támogatása. ... >>

ALBA-SZILUETT Sportlövész Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bajmóczi út 22.
képviselő: Szűcs Ákos
Sporttevékenység folytatásának biztosítása, beleértve az olimpiai és nem olimpiai sportlövő versenyszámokat, szabadidős sportlövészetet, tehetséggondozás és utánpótlás nevelés. ... >>

ALBACOMP CARITAS Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Ackermann Ilona kuratórium elnöke
A szövetkezet elhunyt dolgozói tartásra szoruló gyermekeinek oktatásához hozzájárulás, a megváltozott munkaképességű dolgozók átképzésének, valamint a dolgozók nyelvtanulásának támogatása. ... >>

Albacomp Oktatási Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Mártírok utca 9.
képviselő: Bankó Zoltán
A gép-hiradásipari és számítástechnikai szakemberek segítése és színvonalának emelése Székesfehérváron. ... >>

Albatrosz Repülő Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 6.
képviselő: Szilády Dezső
Légisport tevékenység szervezése, végrehajtása, feltételeinek biztosítása, közreműködés repülő szerkezetek fejlesztésében és építésében, repülős utánpótlás képzés. ... >>

ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
képviselő: Málits József kuratórium elnöke, Molnár Tamás Lászlóné kuratóriumi titkár
Állategészségügyi szolgáltatás, kóbor, elhagyott állatok befogása, befogott állatok gyógykezelése, gondozása, oktatás, kutyapanzió, valamint e tevékenységek támogatása, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint. ... >>

Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/1
képviselő: Beke Viktor titkár, Tarsoly Márta elnökhely., Tóth Judit Bianca elnök
Mozgássérültek motiválása, integrációja a társadalomba, alapvetően kulturális, oktatási tevékenység útján. ... >>

Aquatica Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 3. I/6.
képviselő: Szente Zsolt
Oktatás, túraszervezés, mozgásterpiás segítségnyújtás, a víz alatti világ megismertetése. ... >>

Arany János Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.
képviselő: Szabó Anikó elnök
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti ? játék, sport és turisztikai versengés és versenylehetőség megteremtése, tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás, sportolás feltételeinek biztosítása. Az iskolai diáksport működésének segítése, állami és társadalmi erőforrások szervezése. ... >>

"ARANY SZIKE" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr.Kerkuska László kur. elnöke
A Szent György Kórház Gyermeksebészeti Osztálya orvostechnikai és ápolási eszközeinek fejlesztése a beteg gyermekek magasabb szintű ellátásáért. A beteg gyermekek és szüleinek egészségnevelése, felvilágosítása. A beteg gyermekekkel foglalkozók képzése, továbbképzése az alapító okirat szerint. ... >>

"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 1.
képviselő: Fülöp Lászlóné kuratórium elnöke
Működtetni a könyvtárat, mely nyilvános közművelődési könyvtári tevékenységet végez. Közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek felkeltésében és fejlesztésében. ... >>

Árpád Ipariskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
képviselő: Listár Ferenc kuratóriumi elnök
Működjon közre az európai szintű szakképzési eljárások elterjesztésében. Ösztönözze a tanulókat szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, egyéniségük, művészi és sporttevékenységük kibontakozására. Segítse a fenti iskola oktatási eszközeinek fejlesztését, korszerűsítését. ... >>

Árpád Úti Óvoda A Játékkal Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 5.
képviselő: Váradi Vilmosné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése. az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Pityer út 46.
képviselő: Zarándok Jánosné elnök
Autisztikus gyermekek és felnőttek érdekképviselete, az autisztikus gyermekek fejlődésének előmozdítása, foglalkoztató óvoda, iskola, 16 éven felülieknek szociális foglalkoztató, valamint lakóotthon létrehozása. Későbbiekben segíti a gyermekeket munkahelyük megtalálásában. Az egyesület feltárási munkát folytat Fejér megyében az autisztikus gyermekek problémáiról, családi hátteréről. ... >>

Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztető Fóruma Országos Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát I. út 7.
képviselő: alelnök Szántó János, elnök Varga József
egyéb ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

Bénulás Megelőzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Fejér Megyei Szent György Kórház
képviselő: Dr. Kerényi Levente kuratóriumi elnök
A stroke betegség megelőzésének, kezelésének, rehabilitációjának elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Betegápolásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Szabó Bakos Zoltánné kur. elnök
Korszerű ápolási eszközök beszerzésének, és a betegápoló nővérek, asszisztensek képzésének támogatása. ... >>

Bezzegi Attila Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.
képviselő: Koroknai László Emil kuratóriumi elnök
Bezzegi Attila emlékére évente megrendezendő kézilabda torna megszervezése, lebonyolítása, ehhez a tárgyi feltételek, jutalmak biztosítása, illetve általában a székesfehérvári iskolai kézilabda diák és tömegsport támogatása. ... >>

"BIZTONSÁGODÉRT 2001." ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 14.
képviselő: Dr.Lenkei Antal kuratórium elnöke
Tanfolyamok, továbbképzések szervezése a személy-, vagyonőri és magánnyomozói tevékenységekről. Ilyen munkát végző személyek és családjuk támogatása szükség esetén, ezen tevékenység népszerűsítése. ... >>

BOCS-Bokor Öko Csoport Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18.
képviselő: Klausz Miklós kuratóriumi tag, Kürtös Katalin kuratóriumi tag, Rozsics Gábor kuratórium titkára, Simonyi Gyula kuratórium elnöke
Környezet- és természetvédelem, nemzetközi fejlesztés és globális képzés, az emberi jogok (kiemelten a jövő nemzedékének jogai) előmozdítása. E körben oktatási, nevelési tevékenység - környezeti és békére nevelést végzők támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

BOLDOG GIZELLA ANGYALKERT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 4.
képviselő: Ugritsné Márfy Zsuzsanna elnök
A székesfehérvári Boldog Gizella Óvodába járó óvodás gyermekek számára az óvodapedagógusok által nyújtott nevelési-, oktatási-, képességfejlesztési- és ismeretterjesztő foglalkozásokat a gyermekek javára - az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalas biztosításával - a lehető leghatékonyabbá tegye. Az Alapítvány törekszik arra, hogy segítse az óvodapedagógusokat, és - a gyermekek érdekében egyéb, kisegítő jellegű munkát végző - más alkalmazottakat abban, hogy a nevelési-, oktatási- és gyermekgondozási munkájukat olyan feltételekkel tudják végezni, amelyek a gyermekek gondozása, nevelése és a számukra nyújtott ismeretterjesztő foglalkozások céljának hatékonyságát biztosítják. ... >>

Brunszvik Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 14-16.
képviselő: Virág Barnabásné a kur. elnöke
Elősegíteni az óvodai nevelés-oktatás feltételeinek javítását. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal