Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 124
1. oldal

"A Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.
képviselő: Nemes Csilla a kuratórium elnöke
Az óvoda gyermekeinek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai tevékenység segítése, az eszközrendszerének bővítése, felújítása. Gyermekvédelmi, környezetvédelmi és egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése. Az óvodán kívüli élmény és ismeretszerzőprogramok támogatása, valamint az alapító okiratban megjelöltek. ... >>

"A minőségi oktatásért és kutatásért a fehérvári GEO-ban"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Ágfalvi Mihály kuratórium elnöke, Dr.Busics György kuratórium titkára
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó oktatás, tudományos munka minőségének javítása, továbbképzések, tanulók, oktatók szakmai támogatása. ... >>

A Rákóczi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 30.
képviselő: Hegedűs Tünde
Óvodai tevékenységsegítése az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"A Szárazréti Óvoda Gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 1.
képviselő: Khiesz Éva kuratóriumi elnök
Azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhető a Szárazréti Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivitás előkészítése és fejlesztése. Továbbá az óvoda anyagi helyzetének javítása, a gyermekek oktatásához, neveléséhez szükséges eszközállomány bővítése, valamint a rászoruló gyermekek óvodai programjának támogatása. ... >>

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
képviselő: Bonyai Tiborné Kokán Katalin k.titk, Lakatos Károlyné Szécsi Márta k.eln
Az Ybl Miklós Középiskola szociálisan rászorult tanulóinak támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

A Tulipános Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/b.
képviselő: Tóth Ferencné kuratórium elnöke
Az egészséges életmód testi, érzelmi, értelmi nevelés közösségi feltételeinek elősegítése, az óvoda működésének támogatása, segítségnyújtás és közreműködés programjaik megvalósításához. A célok megvalósítását szolgáló eszközök felkutatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "VÍZIVÁROSI ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 11/E.
képviselő: Neubauer Jánosné kuratórium elnöke
A Vízivárosi Óvodába járó gyermekek és szüleinek támogatása, igy különösen a helyi nevelési program megvalósulásának elősegítése az alapító okirat szerint. ... >>

Ákombákom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 36.
képviselő: Farkas Anett kuratóriumi elnök
Családi napközi, és bölcsőde működtetése. Házi gyermekfelügyelet, otthoni segítségnyújtás a kismamáknak, édesanyáknak. Díjmentes, illetve alacsony térítési díjú rendezvények az Ákombákom Játszóházban. Fogantatástól a gyermek szocializációjáig felmerülő valamennyi kapcsolódó kérdéskör (családtervezés, terhességi életmódi tanácsok, terhes nő kapcsolatrendszere, szülés, gyermekgondozás, ismételt munkába állás, stb.) tárgyában felvilágosító programok szervezése és lebonyolítása. Egészség, mentális egészség, család egységének megőrzéséhez kapcsolódó, minőségi időtöltést biztosító babás, családi, kismama, programok szervezése, illetve ahhoz kapcsolódó segítségnyújtás. Kapcsolat ápolása a környékbeli óvodákkal, bölcsődékkel, családi napközikkel. Speciális kiscsoportos foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, képességfejlesztés. Szociális tevékenységgel (családvédelem, kisgyermekek, kismamák újra munkába állása, nők esélyegyenlősége stb.) kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése, terjesztése a célcsoportban. Helyi civil szervezetekkel és országos alapítványokkal konkrét, közös és kedvezményes rendezvények szervezése, velük való együttműködés. Részt kíván vállalni az önkormányzat alaptevékenységeinek kiegészítésében, azáltal hogy a helyhiány miatt, bölcsődéből kimaradt gyermekek számára nyújt szakszerű napközbeni felügyeletet. ... >>

"Alapítvány a hunyadis diákorkért"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
képviselő: Földes László kuratórium elnöke
Az iskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása. ... >>

"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.
képviselő: Dr. Vizi László Tamás kuratóriumi elnök
Az alapító iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása a nyelvoktatás, művészeti képzés és sportolás terén. Továbbá az alapító okiratban részletezése szerint. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
képviselő: Nagyné Cseterics Éva kur. elnöke
Azon feltételek megteremtése, melyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivítás előkészítése, és fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Harmonikus Fejlődéséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
képviselő: Kulbertné Virág Zsuzsanna kur.eln.
A Hosszúsétatéri Óvodában nevelt gyermekek érzelmi, testi, értelmi fejlődése, a természeti, társadalmi környezet megismertetésével, anyanyelvi kultúrájuk alakításával, alkotókészségük kibontakoztatásával, testi képességeik fejlesztésével. ... >>

ALBA SANSZ Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lévai utca 11.
képviselő: Nemes Pál kuratórium elnöke
A szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása, aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer, ruha, egyéb életszükségleti cikkel részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, támogatása. - Művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvények szervezése, támogatása. - A gyermek- és ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válságterhességi előadások, tanfolyamok szervezése, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra a közvélemény figyelmének felhívása. ... >>

ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
képviselő: Málits József kuratórium elnöke, Molnár Tamás Lászlóné kuratóriumi titkár
Állategészségügyi szolgáltatás, kóbor, elhagyott állatok befogása, befogott állatok gyógykezelése, gondozása, oktatás, kutyapanzió, valamint e tevékenységek támogatása, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint. ... >>

Arany János Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.
képviselő: Szabó Anikó elnök
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti ? játék, sport és turisztikai versengés és versenylehetőség megteremtése, tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás, sportolás feltételeinek biztosítása. Az iskolai diáksport működésének segítése, állami és társadalmi erőforrások szervezése. ... >>

"ARANY SZIKE" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr.Kerkuska László kur. elnöke
A Szent György Kórház Gyermeksebészeti Osztálya orvostechnikai és ápolási eszközeinek fejlesztése a beteg gyermekek magasabb szintű ellátásáért. A beteg gyermekek és szüleinek egészségnevelése, felvilágosítása. A beteg gyermekekkel foglalkozók képzése, továbbképzése az alapító okirat szerint. ... >>

"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 1.
képviselő: Fülöp Lászlóné kuratórium elnöke
Működtetni a könyvtárat, mely nyilvános közművelődési könyvtári tevékenységet végez. Közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek felkeltésében és fejlesztésében. ... >>

Árpád Ipariskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
képviselő: Listár Ferenc kuratóriumi elnök
Működjon közre az európai szintű szakképzési eljárások elterjesztésében. Ösztönözze a tanulókat szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, egyéniségük, művészi és sporttevékenységük kibontakozására. Segítse a fenti iskola oktatási eszközeinek fejlesztését, korszerűsítését. ... >>

Árpád Úti Óvoda A Játékkal Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 5.
képviselő: Váradi Vilmosné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése. az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

ARTéria Színházbarátok Közhasznú Egyesülete

(intézményi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 28. I/6.
képviselő: Éliás Csaba elnök, Ferenczi Lilla elnökhelyettes
Szellemi műhely létrehozása olyan színházbarátok számára, akik együtt, egymást segítve támogatják azokat a kezdeményezéseket, programokat és pályázatokat, amelyek a színházi kultúrát öregbítik, valamint lehetőséget teremtenek a színházművészeti tevékenység széles propagálására. ... >>

Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Pityer út 46.
képviselő: Zarándok Jánosné elnök
Autisztikus gyermekek és felnőttek érdekképviselete, az autisztikus gyermekek fejlődésének előmozdítása, foglalkoztató óvoda, iskola, 16 éven felülieknek szociális foglalkoztató, valamint lakóotthon létrehozása. Későbbiekben segíti a gyermekeket munkahelyük megtalálásában. Az egyesület feltárási munkát folytat Fejér megyében az autisztikus gyermekek problémáiról, családi hátteréről. ... >>

Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztető Fóruma Országos Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát I. út 7.
képviselő: alelnök Szántó János, elnök Varga József
egyéb ... >>

Bezzegi Attila Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.
képviselő: Koroknai László Emil kuratóriumi elnök
Bezzegi Attila emlékére évente megrendezendő kézilabda torna megszervezése, lebonyolítása, ehhez a tárgyi feltételek, jutalmak biztosítása, illetve általában a székesfehérvári iskolai kézilabda diák és tömegsport támogatása. ... >>

BOLDOG GIZELLA ANGYALKERT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 4.
képviselő: Ugritsné Márfy Zsuzsanna elnök
A székesfehérvári Boldog Gizella Óvodába járó óvodás gyermekek számára az óvodapedagógusok által nyújtott nevelési-, oktatási-, képességfejlesztési- és ismeretterjesztő foglalkozásokat a gyermekek javára - az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalas biztosításával - a lehető leghatékonyabbá tegye. Az Alapítvány törekszik arra, hogy segítse az óvodapedagógusokat, és - a gyermekek érdekében egyéb, kisegítő jellegű munkát végző - más alkalmazottakat abban, hogy a nevelési-, oktatási- és gyermekgondozási munkájukat olyan feltételekkel tudják végezni, amelyek a gyermekek gondozása, nevelése és a számukra nyújtott ismeretterjesztő foglalkozások céljának hatékonyságát biztosítják. ... >>

Brunszvik Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 14-16.
képviselő: Virág Barnabásné a kur. elnöke
Elősegíteni az óvodai nevelés-oktatás feltételeinek javítását. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Bugát Pál Egészségügyi Szakkközépiskola és Gimnázium diákjaiért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Bognár Lászlóné a kuratórium elnöke
Az iskola oktató, nevelő munkájának segítése, a szorgalmas, de szociális hátrányokkal küzdő tanulók segítése. ... >>

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19.
képviselő: Kelemen Bálint
A magyar kosárlabda sport utánpótlásához az anyagi lehetőségek megteremtése. Tehetésge kiválasztó versenyek szervezése, e célból iskolák, hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel támogatása. A tehetséges fiatalok beiskolázása, kosárlabda iskola létrehozása. Hazai és külföldi szakemberek cseréje, támogatása. ... >>

"Dr.Kamarás Lászlóné Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 216.
képviselő: Walter Mária kuratóriumi elnök
A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola tanulói részére az elméleti gazdaságtan tantárgy minél alaposabb elsajátításának ösztönzése. ... >>

Duende Művészeti és Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 13.
képviselő: Schweininger Edith elnök
Spanyolország történelmének és kultúrájának megismerése személyes és internetes kapcsolatokon keresztül.
- E történelem és kultúra megismertetése másokkal személyes részvétel segítségével.
- Flamenco táncművészeti csoport működtetése.
- Táncszínházi, előadó művészeti tevékenység.
- A spanyol kultúra azon részeinek tanulmányozása és elsajátítása, melyek tanulhatóak, mint a nyelv, a zene, a tánc - különös tekintettel a flamenco táncra -, a spanyol konyhaművészet.
- Klubok, tanfolyamok, kulturális rendezvények szervezése, működtetése a spanyol kultúra elsajátítására, meglévő kapcsolatok ápolására.
- A már megismert kultúra közvetítése és terjesztése Magyarországon.
- Kapcsolatok keresése és teremtése magyar és spanyol fiatalok között.
- Az egyesületen keresztül annak elősegítése, hogy az érdeklődő magyarországi fiatalok, ifjúsági csoportok, baráti társaságok vagy más szervezetek Spanyolországba jussanak, ott töltött idejük hasznosan és érdekesen teljék.
- Annak elősegítése, hogy a spanyol fiatalok érdeklődése növekedjen hazánk kulturális, természeti és egyéb értékei iránt. ... >>

ÉN IS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 3.
képviselő: Cseri Zsuzsanna elnök
Óvoda és iskolarendszeren kivüli szűrés, diszfunkcionális zavarok esetén ezek speciális fejlesztése, az érintett gyermekek felzárkóztatása, kezelése, fejlesztő napközi és iskola alapítása, táboroztatás, sport- és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

"Esélyegyenlőség" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4.
képviselő: Szabó Róbertné a kuratóriumi elnöke
A középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, általános iskolai és munkára felkészítő csoportok megfelelő környezetbe való elhelyezése, technikai felszereltségének, kulturális sport és munkatevékenységének segítése. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. Az őket segítő, illetve a velük foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. Rehabilitációs készségfejlesztő programokban részvétel. Komplex felmérés biztosítása. ... >>

Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Orosz András
A megyében folyó szülészet-nőgyógyászat betegellátás színvonalának emelése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a gyógyítás céljait szolgáló kutatások támogatása, bábák, műtősnők és orvosok továbbképzésének támogatása, kongresszusok, tanfolyamok, ösztöndíjak szervezése egészségügyi dolgozóknak és orvosoknak, a betegek kórházi komfortjának javítása. ... >>

Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 19.
képviselő: Lakatos Krisztián elnök
Szoros együttműködésben a családdal és a társszervekkel, valós segítségnyújtás a cigány származású gyermekek és fiatalok számára az iskolarendszerben, és a munkaerő-piacon belüli érvényesülésben egyaránt. ... >>

Fejér Megyei Szent György Kórház Szemészeti Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Tóth Jenő kuratóriumi elnök
A Fejér Megyei Szent György Kórház Szemészeti Osztályának szakmai, műszaki,tudományos, kulturális fejlesztésének elősegítése az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység végzésésvel. ... >>

Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 2.
képviselő: Kovács Jánosné sz. Kántor Katalin
A Felsővárosi Óvodásba felvételt nyert gyermekek egészséges életmódjának megalapozása, a gyermekek erkölcsi és értelmi képessége kibontakoztatásának támogatása. ... >>

"Független Iskolák Egyesülete"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a.
képviselő: Rockenbauer Lajos elnök
A 2002. március 20-án elfogadott alapszabály II/1, 2, 3, 4. pontja szerint. ... >>

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kecskeméti utca 4.
képviselő: Kulcsár Viktória
Célja a nemzeti hagyományok őrzése, ápolása és népszerűsítése a különböző művészeti, elsősorban a színházművészet, zeneművészet és a viselettörténet területén. Ezen elhivatottság érdekében más társszervezetekkel, független alkotóművészekkel, írókkal, rendezőkkel, színészekkel együtt kortárs színpadi produkciókat, divatszínházi előadásokat, művészeti kiállításokat produkál, illetve ezen produkciók lebonyolítását végzi. ... >>

"Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 51.
képviselő: Id.Fehér József a kuratórium elnöke
Fejér Megyében zene és művészeti alapfokú és középiskola - alapfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, általános középfokú oktatás és egyéb oktatás - fenntartása és működtetése. ... >>

Gyermekévek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.
képviselő: Bíró Tamás kuratóriumi elnök
Székesfehérvár öreghegyi településrészén élő általános iskolás gyermekek nevelésének, oktatásának segítése, ennek érdekében a szülők és az iskolai szervezetek, területi civil szerveződések ezirányú tevékenysége, összehangolása, különös tekintettel az alapító okirat II. pontjában részletezettekre. ... >>

Gyermekmosoly a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Wattay F. u. 9-10.
képviselő: Sötét Barnáné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

"Gyöngyvirág Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 103.
képviselő: Sipos Péter kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda 3-7 éves gyermekeinek testi lelki és értelmi fejlődését szolgáló külső- belső környezetének fejlesztése és felújítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Ha Selmec hív..." - Alba Regia

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Novák Sándor kuratórium elnöke
Támogatja az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar hallgatóinak hagyományőrző és kulturális ... >>

"HANGVERSENYZONGORA A ZONGORÁZÓ GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
képviselő: Jakubek Ágnes kuratóriumi elnök
A Zeneiskola zenei életének mind színvonalasabbá tétele érdekében gondoskodik megfelelő minőségű hangversenyzongora beszerzéséről. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"HAPPY-Suli" az iskolás gyermekek vízfogyasztásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ányos P. út 3.
képviselő: Rajki János kuratóriumi elnök
Az iskolás gyermekek megszokják a helyes életrendet, étrendet, hiszen az elhízás napjainkban népbetegségnek tekinthető, és egyre jobban terjed a gyermekek között is. Az iskolákban biztosítani az ingyenes ásvány-, és ivóvíz elérhetőségét a gyermekek számára. ... >>

Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.
képviselő: Kajdi Béla kur. elnökhelyettese
Az alapítók az alapítványt a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola mindenkori tanulóinak, a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmában folytatott tanulmányai támogatása céljából hozzák létre. ... >>

HONTI JÁNOS Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Eszéki Ágnes kuratórium elnöke
A Váci Mihály Szakközépiskola legeredményesebb tanulóinak készpénzben történő díjazása évente egy alkalommal a tanév végén, ballagáskor, vagy a tanévzáró ünnepély keretein belül. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Horváth Gábor Szellemiségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
képviselő: Sipos Imre kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium oktató, nevelő munkája színvonalának emelése, iskolai demokrácia kiteljesedése, hagyomány ápolás. ... >>

"Humán erők a jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 1/a.
képviselő: Horváth Katalin Mária
A családban erőszakot elszenvedett nők segítése, - időskorúak gondozása, - az iskolarendszerű képzésből kiszorult fiatal felnőttek szakképzésének és oktatásának támogatása, - a munkaerőpiac perifiérájára szorult társadalmi rétegek segítése, - humánerőforrás, környezetvédelem és szociális háló támogatása, tanulmányutak szervezése. ... >>

Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.
képviselő: Őze Tibor elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatására;
- Biztosítani a minősített sportolók számára a megkezdett sporttevékenység töretlen folytatását;
- A működési területén kezdeményezni és lehetővé tenni a hivatásos, a tanuló ifjúság rendszeres sporttevékenységbe való bevonását;
- Támogatja az iskolai diák sportegyesületeket, sportolási lehetőséget biztosít azoknak a tanulóknak, akik szakosztályban igazolt sportolóként nem sportolnak;
- Sportiskolás rendszerű utánpótlás neveléssel biztosítja a szakosztályok utánpótlását;
- Város és honismereti kör, továbbá ilyen ismereteket gyarapító táborok szervezése;
- Vers és prózamondó kör, ill. versenyek szervezése, a tehetségek felkutatása;
- Könyvismertető és olvasókör szervezése a szépirodalom népszerűsítése érdekében;
- Filmklub keretében a hazai és a külföldi filmművészeti alkotások népszerűsítése, ismertté tételének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal