Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 142
1. oldal

"A fény túlsó oldalán..." - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 15. I/3.
képviselő: Dr. Varga Szabolcs elnökhelyettes, Nochta Pál elnökségi tag, Szokó Zsolt elnök
Látássérültek érdekvédelme, érdekképviseletük segítése, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése. ... >>

A Magyar Hadisírgondozó Szövetség Alapítványa

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 7.
képviselő: Poklosi Péter elnök
A mostanáig ismeretlen helyen nyugvó háborús áldozatok - magyar állampolgárságú katonák és polgári személyek - temetési helyének felderítése. ... >>

"AKT: Alkotó Képzőművészek Társasága" Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 1. I/3.
képviselő: Sebestyén László Csabáné elnök
Az értékteremtő alkotó tevékenység támogatása, értékterjesztés- és megőrzés. Feladatainak tekinti tagjai szakmai képzését, továbbképzését, szakmai bemutatkozásának elősegítését, érdekvédelmét. ... >>

ALBA BIANCA TENIS CLUB

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 13.
képviselő: Tóth Judit Bianca elnök
Szoros kapcsolat kiépítése a helyi intézményekkel; szoros kapcsolat kiépítése a megyei és országos teniszszövetségekkel; a tenisz sport népszerűsítése; gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályok számára lehetőséget biztosítani országos versenyekbe való bekapcsolódásba; a város polgárai számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében teniszezési lehetőséget biztosítani. A versenysport kialakítása és az ehhez szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Alba Családorvosi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Murányi út 18.
képviselő: Dr. Wilhelm Róbert elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése, szakmai továbbképzésének elősegítése, egészségmegőrző tevékenység végzése. ... >>

Alba Közlekedési Dolgozók Munkástanácsa

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Varga Tibor elnök
Munkavállalói érdekképviselet. ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

ALBA REGIA Kutyabarátok Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Géza utca 66.
képviselő: Szauerwein Tibor elnök ... >>

ALBA REGIA Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 103.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
Keretet biztosít a megye területén működő munkástanács szervezetek közötti együttműködésre, a közösen kialakított vélemények érvényre juttatására. A megye területén működő munkástanácsok az egyesülési törvény alapján felismerve az összefogás szükségességét, az országon belüli munkavállalói érdekérvényesítés fontosságát, ennek érdekében függetlenségüket, autonómiájukat egymással szemben fenntartva a közös célok és érdekek érvényesítésére hozzák létre a szövetséget. A szövetség feladata a munkavállalói érdekek érvényesítése, a tagszervezetek érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete. A szövetség biztosítja a tagszervezetek együttműködését, képviseli a tagszervezetek által közösen kialakított, elfogadott elveket, célkitűzéseket, a közös érdekek érvényre juttatását. ... >>

ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.
képviselő: Csetényi Attiláné elnök
A város nyugdíjasainak érdekvédelme, széleskörű kulturális, szociális tevékenység szervezése, végzése, korszerű ismeretterjesztés. ... >>

ALL SPORT Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.II.6.
képviselő: Őze Tibor elnök
Tagok érdekképviselete, érdekvédelme, sport szervezeti és működési feltételeinek segítése, kapcsolattartás sportszervezetekkel és sportszervekkel, felvilágosítás és véleményadás sport ügyekben, egyesületek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, vitás kérdések megoldásának elősegítése, egészséges életmód, lakosság testkultúrájának és a technikai sportok magasabb színvonalra emelése, sport népszerűsítése, szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Alumíniumipari Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Balog Károly alelnök, Bóka Győző alelnök, Dr. Pallos Ferenc elnök, Krajcár Szilárd alelnök, Östör Ferenc alelnök, Szalai Csaba alelnök, Végh Viktor Andor alelnök
Elősegíteni tagjai szociális, kulturális életszínvonalának emelését, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaik és érdekeik védelmét. ... >>

Autóbuszközlekedési Dolgozók Uniója Fejér Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
képviselő: Erős István elnök
Egyéni és kollektív érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Baráti Szövetség Székesfehérvár

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Stéger Erzsébet elnök ... >>

Belvárosi Kereskedők Vendéglátók és Szolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lépcső utca 1.
képviselő: dr. Várszegi András elnök
A tagok érdekvédelm és érdekképviselete, törekszik Székesfehérvárnak és agglomerációjának vásárló erejét visszacsábítan a belvárosba. ... >>

Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő út 18.
képviselő: Horváth Ákos
Börgöndpusztáért községben és környékén a természeti és épített környezet eredeti állapotának megőrzése; a község hagyományainak felkutatása, a falukép megőrzése, sportrendezvények, kirándulások szervezése; a település zöld területeinek növelése. ... >>

"BŐRGYÁRI CAPRICCIO" Nemzetközi Művészeti, Kulturális, Ifjúsági, Környezetvédelmi, Turisztikai és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. utca 14.
képviselő: Kovács István elnök
Kulturális központ és művészeti alkotóházak létrehozása és üzemeltetése, mely a kulturális, művészeti és ifjúsági közélet színtere lesz. ... >>

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8.
képviselő: Elekes Zsuzsa elnök
A Szövetség alapvető célja, elősegíteni, hogy a közép-dunántúli régió társadalmi szervezeteinek helyzete javuljon, a civil szolgáltatások színvonala növekedjen és elérhetősége bővüljön a közép-dunántúli régióban. Területi, társadalmi hátrányok csökkentése és a civil szervezetek esélyegyenlő- ségének növelése a régióban az Európai Uniós irányelveknek megfelelően. ... >>

"Csavarzár" Szakszervezet

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
képviselő: Kiss Ferenc
A tagok érdekvédelme és érdekképviselete, önsegélyezési faladat felvállalása, a munkahelyi szintű egyéni és kollektív érdekvédelem. ... >>

Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Bobory Zoltán elnök, Mester Norbert alelnök
Egyéb/II.világháboru doni harcaiban résztvevő túlélők összefogása, elesett bajtársak emlékének ápolása. ... >>

Dunántúli Nemzetőrség Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 2/b. V/4.
képviselő: Szvath Ferenc elnök
Ápolni a nemzeti hagyományokat, különösen a Nemzetőrség hagyományait, 1948. és 1956. szellemiségét. Támogatni a haza védelmét, részt venni az ifjúság hazafias nevelésében, erősíteni a nemzeti tudatot, segíteni a közérdekű feladatok megoldását, részt venni a bűnmegelőzési feladatok szervezésében és ellátásában, valamint az egyesület tagságának érdekvédelme és érdekérvényesítése, rendezvénye biztosítása. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Vadas Pálné elnök
A működési területén élő időskorúak kulturális és érdekvédelmi tevékenységének ellátása, segítése a magány elviselhetőségében, betegsége esetén segítség a házimunkában, betegellátásban, probléma megoldásban, nyugdíjas rendezvények, összejövetelek szervezése. ... >>

Értelmi Sérültek Fejér Megyei Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kaposváriné Varga Zsuzsanna
Székesfehérváron élő értelmi fogyatékos emberek és családjuk helyzetének, életének rendszeres figyelemmel kísérése. ... >>

Estrich és Ipari Padló Egyesület

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Bébic u. 15.
képviselő: Spránitz Ferenc elnök
Elősegíti, hogy a Magyar Köztársaság területén a padozatok megbízható minőségben, a mindenkori műszaki-tudományos és technikai ismereteknek megfelelően készüljenek. ... >>

Európai Települések Fejlesztéséért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy l liget 9/ 12.
képviselő: Csurgóné Polácska ERzsébet, Vargáné Pincési Zsuzsanna
Szakmai segítség nyújtása tagjai számára a nemzetközi, Európai Uniós, kormányzati és régiós források felkutatásában, pályázatok elkészítésében, kezelésében, a támogatások hatékonyabb felhasználásában, a fejlesztéseket elősegítő támogatási rendszerek hatékonyabb kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviseletben.
Az önkormányzatok, kistérségek, régiók fejlesztési igényei, és az európai fejlesztési tervek, valamint a hazai Nemzeti Fejlesztési Terv összehangolásában részt vegyen oly módon, hogy ezzel az egyesület segítse a hazai pályázatírók munkáját, a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források maximális kihasználása érdekében, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés szükségességét.
Segítségnyújtás az egyesület tagjai részére, az EU előírásinak, elvárásainak is megfelelő kistérségi és régiófejlődés előkészítésében.
A beruházás-ösztönző kormányzati támogatások igényeihez igazodó projektek kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviselet az egyesület tagjai részére.
Részt venni az állami költségvetési döntésekkel kapcsolatos folyamatos egyeztetésekben a pályázati támogatások területi elosztását illetően.
Az ország, különösen a helyi önkormányzatok fejlődéséért tenni akaró magán- és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori társadalompolitikai, területfejlesztési és turizmusfejlesztési célok megvalósítása érdekében.
A tagokat ért jogsérelem esetén az érdekvédelmi tevékenység kifejtése. A civil kontroll érvényesítése az érdekkörüket érintő kérdések folyamatában, azaz beleszólás, véleménynyilvánítás az előkészítésben, az ellenőrzés és a végrehajtás során.
A célokkal kapcsolatos képzések, konferenciák, és egyéb az igények szerint felmerülő szolgáltatások, felmérések készítése, adományok gyűjtése, az információ-áramlás és a kapcsolattartás megszervezése. ... >>

Fátra Kör

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 7.
képviselő: Csordás Sándor
A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának szélesebb körben történő ismertetése. Magyarországon élő kisebbségek érdekvédelme. Nemzetközi és hazai fiatal szervezetekkel való kapcsolattartás. Kisebbségi és civil programok megvalósulásának elősegítése. Vidék- és területfejlesztési tevékenységek ösztönzése, a környezetvédelem, a környezettudatos életmódra való nevelés-ösztönzés, és a fenntartható fejlődés elvének népszerűsítése, a gyermekek és a ifjúság védelme. ... >>

Fehérvári Civil Háló

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 108.
képviselő: Kovács Istvánné elnök
Az önkormányzat(ok) és a civil szervezetek együttműködésének ösztönzése és hatékonyabbá tétele,
- a civil szervezetek kínálta mozgástér összefogásával hozzájárulni a város fejlődéséhez,
- érdekartikuláció, -egyeztető és érvényesítő munka folytatása,
- az euro-atlanti integráció elősegítése,
- nemzeti hagyományaink tiszteletére nevelés. ... >>

Fehérvári Elektronikai Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6.
képviselő: Farkasréti Jánosné elnök
Munkavállalók érdekeinek teljes körű képviselete, jogainak védelme, szervezetépítés, együttműködés megvalósítása hasonló jellegű társadalmi szervezetekkel. Munkahely védelmének priorítással történő kezelése. A munkavállalók élet- és szociális körülményeinek javítása. ... >>

Fehérvári Polgárok Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.
képviselő: Gulyás Oldal Tamás
Védi és képviseli tagjai egyesületi élettel kapcsolatos érdekeit. A székesfehérvári polgárok jogszerű érdekeinek képviselete és védelme a városban élő minden polgár javára. ... >>

Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Baráti Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 41.
képviselő: Paál István elnök
A város és a megye nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjasok érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21/a.
képviselő: Volsik János elnök ... >>

Fejér Megyei Atlétikai Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady e. u. 21/a.
képviselő: Horváth Ferenc elnök ... >>

Fejér Megyei Birkózó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21/a.
képviselő: Flaschner Kálmán elnök ... >>

Fejér Megyei Büntetés-végrehajtás Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szekfű utca 2.
képviselő: Kardos Imre Tamásné titkár
A tagok társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek hatékony védelme, érvényesítése és képviselete. ... >>

Fejér Megyei Diáksport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14
képviselő: Jaczó Jenő elnök
A diákság testkulturájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete és érdekvédelme.
... >>

Fejér Megyei Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 3.
képviselő: Kormosné Kovács Tünde elnök ... >>

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3.
képviselő: Szigeti Gyula elnök
Működési területi illetékességgel tagjainak szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület építészeti kultúrája felett őrködjenek. ... >>

Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6
képviselő: Dr Förhécz Imre
A gazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő, ilyen érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység végzése, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a megyében működő tőke képviseletét megteremti.
... >>

Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Szalai Gábor elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés és érdekvédelem. ... >>

Fejér Megyei Iparszövetség /KISZÖV/

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.
képviselő: Szakács Imre elnök
Tagszervezeteinek gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete. ... >>

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; angol:Chamber of Commerce and Industry of Fejér County; német:Industrie- und Handelskammer Komitat Fejér

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Radetzky Jenő elnök
A kamara célja a kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a gazdaság alanyai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
A kamara célja továbbá, az érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek és oktatási intézmények körében a környezetvédelem népszerűsítése, illetve a megújuló energiák hasznosításának elterjesztése (így különösen az épületek energetikai szempontú minősítése és megfelelőségi tanúsítása, "energetikai bemérése"), ilyesfajta vállalkozói magatartás népszerűsítése; akár oktató, akár szakmai konferenciák útján történő megvalósítással. ... >>

Fejér Megyei Közlekedési Kamara

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Népköztársaság u. 23/a.
képviselő: Gruming Ferenc, Varga László ... >>

Fejér Megyei Mezőgazdasági Kamara

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Engels F. u. 3.
képviselő: Dr.Bódizs Tamás elnök ... >>

Fejér Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7.
képviselő: Istvánfalvi Miklós elnök, Szabó László titkár
A tagok gazdasági és társadalompolitikai érdekképviseletének ellátása, működésük és gazdálkodásuk segítése. ... >>

Fejér Megyei Munkástanácsok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7.
képviselő: Kurfürst Ferencné elnök
Érdekvédelem, dolgozói érdekek képviselete, a bérből és fizetésből élő dolgozók érdekkifejezésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal