Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 112
1. oldal

"A jövő nemzedékéért"

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, József A. u. 34.
képviselő: Pusztai Károlyné a kuratórium elnöke
Az egészségkárosodott, fogyatékos, halmozottan sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A Magyar Hadisírgondozó Szövetség Alapítványa

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 7.
képviselő: Poklosi Péter elnök
A mostanáig ismeretlen helyen nyugvó háborús áldozatok - magyar állampolgárságú katonák és polgári személyek - temetési helyének felderítése. ... >>

ALBA FAMILIA Katolikus Szülők Székesfehérvári Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Úrhidai út 9/a.
képviselő: Szabó Gábor Kálmán elnök
A keresztény hagyományok és értékek megismertetése, ápolása és erősítése az egyesület tagjai, közösségei, családjai között. ... >>

Alba Polisz Tudományos Park Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fürdő út 1.
képviselő: Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér elnök
Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

ALBA REGALIS MOTOROS CLUB EGYESÜLET

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 48. fsz/2.
képviselő: Fekete Gábor elnök
Az egészséges életmódra nevelés; a különböző sportágak, különösen a motoros sport népszerűsítése; a tömegsport támogatása és segítése; a megye sportkapcsolatainak országhatáron kívüli bővítésének előmozdítása. ... >>

ALBA REGIA CIVITAN CLUB SZÉKESFEHÉRVÁR

(természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Bánáti utca 13/A.
képviselő: Serfőző Jánosné
Tagjait jó honpolgárrá képezze, szellemileg fizikailag visszamaradott hátrányos helyzetűek segítése, természetvédelem, környezetvédelem, szellemileg fizikailag visszamaradottak és megváltozott munkaképességűek részére munkahelyteremtés. ... >>

Alba Regia Makett Klub Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 33/A. 2/2.
képviselő: Czetner Márton titkár, Vígh János elnök
A makettezést, mint hasznos szabadidős tevékenységet minél szélesebb körben megismertesse, elsősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitást, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, haditechnikai, kémiai és fizikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkörök, klubok létrehozása, működésük támogatása. Az évente megtartott kiállítás során a tagok és az egyesület által támogatott szakkörök munkáinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

Alba Regia Veteránjármű Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Orsovai utca 35
képviselő: Sipos József
Székesfehérvár és vonzáskörzetében a muzeális járművek felkutatása, restaurálása, forgalomba helyezése, bemutatása és versenyeztetése. ... >>

ARÉV Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Jancsár út 11. 2.
képviselő: Kiss József
Az ALBA REGIA Építőipari Vállalkozó Rt-nél /ARÉV Rt/ évekig, évtizedekig tevékenykedő szakemberek számára szervezett találkozási fórum megteremtése, ahol kicserélhetik emlékeiket, szakismereteiket, tapasztalataikat és egymás segítségére lehetnek. ... >>

Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztető Fóruma Országos Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát I. út 7.
képviselő: alelnök Szántó János, elnök Varga József
egyéb ... >>

BALOLDALI IFJÚSÁGI TÁRSULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.
képviselő: Molnár Dezső elnök ... >>

Baráti Szövetség Székesfehérvár

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Stéger Erzsébet elnök ... >>

"Blue Brothers" Jégkorong Szurkolói Klub Egyesület

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az ALBA VOLÁN SC jégkorongcsapat szurkolóinak összefogása, koordinálása, anyagi és személyi segítségnyújtás a csapat támogatása érdekében. ... >>

Bridge Club Székesfehérvár

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1/2.
képviselő: Csurgai-Horváth Márta Mária elnök
Az egyesület olyan személyek közössége, akik a bridzs kártya sportot szabadidős és verseny tevékenységként űzik. Céljuk, hogy a sport gyakorlásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítsák. ... >>

CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

(szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.
képviselő: Kovács István elnök
A résztvevő munkavállalók az őket foglalkoztató CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaságban szervezett formában tulajdonosi részesedést szerezzenek. ... >>

Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.
képviselő: Gyóni András elnök, Lőrincz Tamás titkár
Erősíti a Ciszterci lelkiség jótékony társadalmi hatását, támogatja és szolgálja a Ciszterci Rend küldetésének megfelelő nevelő-oktató munkát, szellemi és anyagi eszközökkel támogatja a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumban tanuló és ott végzett növendékeket. ... >>

CIVIL CENTRUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 39
képviselő: Rétvári Gyula Lászlóné kuratórium elnöke
A Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működését erősítse, hatékonyságukat növelje annak érdekében, hogy társadalmi szerepvállalásuk növekedjék. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

Don-kanyar Emlékkápolna Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.
képviselő: Poklosi Péter kuratórium elnöke
A doni áttörés 50. évfordulójára egy olyan emlékkápolna építése és a későbbiekben működtetése, amely nemcsak a 2. Magyar Hadseregnek állítana emléket, hanem az autóbalesetben elhunytaknak is. ... >>

Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Bobory Zoltán elnök, Mester Norbert alelnök
Egyéb/II.világháboru doni harcaiban résztvevő túlélők összefogása, elesett bajtársak emlékének ápolása. ... >>

Dunántúli Nemzetőrség Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 2/b. V/4.
képviselő: Szvath Ferenc elnök
Ápolni a nemzeti hagyományokat, különösen a Nemzetőrség hagyományait, 1948. és 1956. szellemiségét. Támogatni a haza védelmét, részt venni az ifjúság hazafias nevelésében, erősíteni a nemzeti tudatot, segíteni a közérdekű feladatok megoldását, részt venni a bűnmegelőzési feladatok szervezésében és ellátásában, valamint az egyesület tagságának érdekvédelme és érdekérvényesítése, rendezvénye biztosítása. ... >>

Egészség és Kultúra Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 43. 6/19.
képviselő: Izsay Donát elnök
Az Észak-dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. Az egyesület törekszik a hasonló területen tevékenykedő társadalmi szervezetek munkájának összefogására. Kiemelt figyelmet fordít a drogprevencióra és a bűnmegelőzésre, ennek keretében előadásokat és beszélgetéseket szervez szakemberek részvételével. Elősegíti a fiatalok szociális beilleszkedését. Népszerűsíti a természettudatos életmódot, környezetvédelmet és a természetvédelmet. Fellép a fiatalok érdekképviseletében. ... >>

Együtt Maliért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csetneki út 8/4.
képviselő: Kukoda Lajos kuratóriumi elnök
Infrastruktúra fejlesztés, oktatási, szociális intézmények létesítése, fejlesztése karitatív jelleggel, elsősorban Maliban, de esetlegesen egyéb környező afrikai országokban is. Segélyezési feladatok ellátása, rászorulók helyzetének javítása adományok gyűjtése révén. Ismeretterjesztés, szakemberképzés az önellátás elősegítése, oktató programok. Afrikai kulturális értékek megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

Első Horvát - Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 42. IV/15.
képviselő: Nagy István kuratóriumi elnök
A horvát-magyar gazdasági és társadalmi kapcsolatok kiépítése, ápolása és fejlesztése, a horvát gazdaság szereplői részére Magyarországon, a magyar gazdaság résztvevői számára Horvátországban eredményes gazdasági tevékenység megkezdésének és folytatásának, illetőleg az ezt lehetővé tevő szolgáltatások biztosításának támogatása. ... >>

ÉRTÜK VELÜK EGYMÁSÉRT EGYHÁZA

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 17.
képviselő: Ivanics Anna
Elsődleges célja Jézus Krisztus evangéliumának megismertetése, Jézus tanításaiból levezethető hitelvek terjesztése, amelyek elvezetik az embereket ahhoz, hogy erővel teljes keresztény éltet éljenek. ... >>

Európai Családi és Ifjúsági Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tolsztoj utca 18.
képviselő: Sárközi Tímea elnök
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális fiatalok, családok kulturális, -sport, -egészséges életmódra nevelése, turisztikai igényeinek kielégítése, irányítása, valamint a város, megye, régió környezetvédelmének, társadalmi -sport, -kulturális feladatainak segítése. A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. Az egyesület olyan fiatalok, családok társasága, akik Székesfehérvár, Fejér megye és a régió érdekében alkotó módon tenni akarnak. ... >>

Európai Települések Fejlesztéséért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy l liget 9/ 12.
képviselő: Csurgóné Polácska ERzsébet, Vargáné Pincési Zsuzsanna
Szakmai segítség nyújtása tagjai számára a nemzetközi, Európai Uniós, kormányzati és régiós források felkutatásában, pályázatok elkészítésében, kezelésében, a támogatások hatékonyabb felhasználásában, a fejlesztéseket elősegítő támogatási rendszerek hatékonyabb kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviseletben.
Az önkormányzatok, kistérségek, régiók fejlesztési igényei, és az európai fejlesztési tervek, valamint a hazai Nemzeti Fejlesztési Terv összehangolásában részt vegyen oly módon, hogy ezzel az egyesület segítse a hazai pályázatírók munkáját, a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források maximális kihasználása érdekében, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés szükségességét.
Segítségnyújtás az egyesület tagjai részére, az EU előírásinak, elvárásainak is megfelelő kistérségi és régiófejlődés előkészítésében.
A beruházás-ösztönző kormányzati támogatások igényeihez igazodó projektek kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviselet az egyesület tagjai részére.
Részt venni az állami költségvetési döntésekkel kapcsolatos folyamatos egyeztetésekben a pályázati támogatások területi elosztását illetően.
Az ország, különösen a helyi önkormányzatok fejlődéséért tenni akaró magán- és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori társadalompolitikai, területfejlesztési és turizmusfejlesztési célok megvalósítása érdekében.
A tagokat ért jogsérelem esetén az érdekvédelmi tevékenység kifejtése. A civil kontroll érvényesítése az érdekkörüket érintő kérdések folyamatában, azaz beleszólás, véleménynyilvánítás az előkészítésben, az ellenőrzés és a végrehajtás során.
A célokkal kapcsolatos képzések, konferenciák, és egyéb az igények szerint felmerülő szolgáltatások, felmérések készítése, adományok gyűjtése, az információ-áramlás és a kapcsolattartás megszervezése. ... >>

EXTRÉM Generáció Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 29/2. I/3.
képviselő: Demény Géza elnök
Evangéliumi keresztény értékek képviselete, a közösségi élet ezek alapján történő gyakorlása, az Evangélium hírdetése, ehhez kapcsolódó karitatív tevékenység, a Biblia megismertetése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, előadások megszervezése, a bibliai kultúra terjesztése, szabadidős és sporttevékenység szervezése /a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével/. ... >>

FAIR PLAY Kulturális- és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 20.
képviselő: Tóth László elnök
A sportértékű kártyajátékok (póker, bridzs, tarokk) szélesebb körben történő megismertetése, ezen játékok népszerűsítése. ... >>

Fehér Sólyom Klub

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14.
képviselő: Hrabinka Ákos elnök ... >>

Fehérvár hangja Egyesület

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 36.
képviselő: Horváth Attila
Az Egyesület célja, hogy az Észak dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. ... >>

Fehérvár Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Dráva utca 10.
képviselő: Kerti András elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, természetjárás, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Fehérvári Polgári Védegylet

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1.
képviselő: Kaszás István elnök
Védi a demokratikus állampolgárság érdekeit, nemzeti polgári tradicionális értékeket, Fejér megye és Székesfehérvár lakossága közös értékei és érdekeit. ... >>

Fehérvári Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Varga Lajos elnök
Székesfehérvár Megyei Jogú Városban szolgáló és szolgált tűzoltók érdekképviselete, a tűzoltóság megbecsülésének erősítése, az aktív és a nyugállományú tűzoltók számára a szabadidő eltöltéséhez anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása. ... >>

Fejér Megyei Agrárkamara

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr.Bódizs Tamás elnök
A gazdasági kamarákról szóló törvénynek, más jogszabályoknak és ezen alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítani a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényesülését. ... >>

FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25.
képviselő: Dr. Szepes András elnök ... >>

Fejér Megyei Növény- és Állatbiztosító Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 3.
képviselő: Siba Ferenc elnök ... >>

Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Deák Dezső elnök
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelméről szóló nemzetközi egyezményekben megjelölt polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés. ... >>

Fejér Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 3.
képviselő: Cseh István elnök, Márton Zoltán titkár
A bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárítás valamint a környezet- és természetvédelem, a tagegyesületek érdekvédelme és segítése. ... >>

Felsővárosért Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.
képviselő: Nagy Lajos elnök
Székesfehérvár-Felsőváros városrésznek kertvárosként való megőrzése és kertvárosként történő fejlődésének segítése, a kertvárosi lakókörnyezet és életfeltételek, körülmények megőrzése, elérése. ... >>

Függetlenek Fehérvárért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 137
képviselő: Sulák Rudolf elnök
A Székesfehérváron élők érdekeinek képviselete, a települési érdekek megjelenítésére kész közösség létrehozása, a város gazdasági, kulturális felemelkedését szolgáló szerveződések közötti kapcsolat előmozdítása, a polgárok közéleti aktivitásának növelése. ... >>

Garzon Baráti Kör

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 16. IX/60.
képviselő: Heinczné Boda Olga
A Garzon Bútor Zrt. és annak előző társaságainak, volt és jelenlegi munkatársaiból álló, valamint a Garzon Bútor céghez, - tevékenységükből adódóan -, kötődő emberek társas együttléte, összefogása. ... >>

Gondolat - Képzés -Termék Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.
képviselő: Kugyela János kuratórium elnöke
A gondolat megszületésétől /az ötlettől/ a termék, szolgáltatás megvalósításáig folyamatában segíteni a kis és közepes vállalkozókat /vállalkozásokat/ az erőforrások megszerzésében és minél jobb hasznosításában. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Gyermekekért "HOLLÓFI" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 2. VI. 17.
képviselő: Hollósi Sarolta a kuratórium elnöke
A Székesfehérváron, illetve Fejér megyében élő hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermek és fiatalkorúak hasznos szabadidős tevékenységét, tehetséggondozását szervezi, szociális, családsegítő programszervező érdekképviseleti tevékenységet folytat. ... >>

"Harmat" Alkoholizmus Elleni Klub

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Ligetsor 8.
képviselő: Gimesi József elnök ... >>

HÁROM LÁNG Közhasznú Alapítvány a testi, lelki egészségért és teljességért

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Herman Ottó utca 28.
képviselő: Móricz Edit kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon az egyén, a család, a magyarság erkölcsi, anyagi és szellemi jólétének emeléséhez, szellemi tudatosságának fejlődéséhez, az országban működő alkotó tevékenységek fejlődéséhez, a Földgolyó egészének szebb jövőjéhez, tiszta, igaz emberi világhoz, a teljességhez. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar nemzet összetartását, ősi szellemiségének megerősítését ? spirituális úton is ? segítse az egyént céljainak, küldetésének felismerésében, továbbá azok megvalósításához támogatást nyújtson. ... >>

"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Katczer László elnök
Tűzvédelmi propaganda és felvilágosító tevékenység összehangolása és megelőzés elősegítése. ... >>

HUMÁN INNOVÁCIÓ Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 45.
képviselő: Varga Zsigmond kuratórium elnöke
Tudományos tevékenység, kutatás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal