Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged szociális civil szervezetek


Találatok száma: 186
1. oldal

A JATE Móra Ferenc Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6726 Szeged, Közép fasor 31-33.
képviselő: Dr.Vörös Lászlóné elnök, Erdélyi Ágnes a kuratórium titkára
A József Attila Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának, a kollégium közösségeinek és lakóinak támogatása. ... >>

A Magyar Családokért, a Megmaradásért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6725 Szeged, Teve utca 17.
képviselő: Majoros István, a kuratórium elnöke
A közvélemény tájékoztatása az egyre súlyosabb népesedési válságról, annak következményeiről, a szükséges lépésekről, a gyermekvállalás népszerűsítése, ezekkel kapcsolatos rendezvények, tanácsadások szervezése, tartása, kiadványok terjesztése. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
képviselő: Bugyiné Tábith Erzsébet elnök
A Szeged Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

A Szegedi Mars Téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Mars tér 19.
képviselő: Gyarmati Erika, a kuratórium elnöke
Szociális tevékenység keretében hozzájárulni a szegedi Mars téri óvodában folyó nevelő, oktató munka feltételeinek javításához; támogatni az egészséges életvitel kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztését; segítséget nyújtani az óvodai gyermekközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához; együttműködés azokkal, akik segíteni szeretnének a gyermekek nevelésében és oktatásában. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Társadalom Perifériájára Szorult Személyek Egzisztenciájának Megteremtését és Aktív Beilleszkedését Elősegítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

6723 Szeged, Hüvelyk u.1.sz.
képviselő: Boros László a kuratórium elnöke, Gitay Antal a kuratórium alelnöke, Szolnoki Ferenc kuratórium alelnöke
A munkanélküliek, a pályakezdő fiatalok, a rászorulók segítése, valamint az alapítvány céljai megvalósítása érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek és a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány a JATE Mozgássérült Hallgatóinak Támogatására

(szociális)

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/c.fszt.3.
képviselő: Badó Attila a kuratórium elnöke
A mozgássérült egyetemisták segítése. ... >>

Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6722 Szeged, Kossuth L.sgt.29.III.301-303.
képviselő: Baranyi Róbert tag, Dr. Turay Alfréd tag, Kothencz János a kuratórium elnöke, Mitykó Judit, tag, Pál Melinda titkár, Révai Istvánné, Turáni Annamária tag
Az alapítvány az állami gondoskodásban élő és az általában veszélyeztetett fiatalok vonatkozásában, az alább kifejtésre kerülő célkitűzések megvalósítása érdekében - "erejéhez" mérten és országos tevékenységi körű módon - biztosítja a célok érdekében tevékenykedő szakemberek, egyéb közreműködők és segítők, valamint elsődlegesen az állami gondoskodásban élők, és az egyébként veszélyeztetett fiatalok pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását. További célja: Felnőttképzés. ... >>

Állás-Pont Alapítvány

(szociális)

6722 Szeged, Kálvária sgt.14.
képviselő: Dr.Szilágyi János kuratóriumi elnök
Az állás és munkanélküli rászoruló hátrányos helyzetű fiatalok szociális támogatása,közösségi szervezéssel,tanfolyamok szervezésével,inkubátorházak kialakításával a fiatalalok felkészítése az elhelyezkedésre és munkavállalásra,jogi ,pszihológiai segítségnyújtással biztosítani a rászoruló állásnélküli, hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű fiatlok beilleszkedését a munka világába. ... >>

Alsóvárosi Csicsergő Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Röszkei utca 21. A.
képviselő: Bullás Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
Az önkormányzati bölcsődékből és óvodákból kiszorult kisgyermekek családias környezetben napközi jellegű ellátása. ... >>

Ars Nova Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért

(oktatási,szociális,kulturális)

6726 Szeged, Judit utca 16.
képviselő: Erdősné Fagler Erika
Művészetoktatás, a művészet támogatása a dél-alföldi régióban, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetűek és nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása, tehetséggondozás. ... >>

"ASA-ram" Tudás-tár Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6753 Szeged, Rév utca 60.
képviselő: Boros Attila, ügyvezető titkár
A hagyományőrzés és ünnepek megismertetése, különböző népek, vallások összefogása, ötvözése; oktatási tevékenység megvalósítása előtérbe helyezve az egyéni munkát; az ökogazdálkodás valamint a természetes élet- és gyógymódok megismertetése; a szenvedélybetegségek elleni küzdelem. ... >>

AURÓRA EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

6727 Szeged, Fenyves-lejtő sor 16.
képviselő: Tóthné Hóza Ágnes Beatrix, a kuratórium elnöke
Elsősorban mozgásrendszeri elváltozásokkal és mozgásrendszeri problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű személyek támogatása, különös tekintettel a csecsemőkre és gyermekekre, ill. azok szüleire, de nem kizárt hasonló problémákkal küzdő nagykorú személyek támogatása, részükre szolgáltatások nyújtása sem. ... >>

"Az elesettekért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 53.
képviselő: a kuratórium elnöke Radnai Tamás
Gyógyító-, egészségügyi és pszichiátriai rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatások szervezése, támogatása, elősegítése fogyatékos és szenvedélybetegek számára; gondozószolgálat létrehozása a mentálisan rászorulók támogatása érdekében; a rászorulók részére szabadidős és sportolási tevékenységek, kulturális programok szervezése; a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése, kiegészítő foglalkozásuk megteremtése; a közösségi pszichiátriai ellátás támogatása. ... >>

Baba Egyetem Egyesület

(szociális)

6753 Szeged, Szék utca 1.
képviselő: Apáti Kata, elnök
A Dél-alföldi régió területén gyermekes családok részére családi napközik és bölcsődék alapítása, működtetése. ... >>

Bioenergia Szolgáltató Központ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Kállay A. út 17 fsz.1.
képviselő: Lázár Attila, Provits Imre
Tudományos kutatás, különös tekintettel a bioenergia orvos-biológiai hatásira. Bioenergiával kapcsolatos tájékoztató tevékenység. A söjtöri biomassza erőmű építésével, üzemeltetésével kapcsolatos nonprofit tájékoztató és képzési tevékenység. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Bioenergia alkalmazását, használatát, előállítását segítő képzések szervezése. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Munkahelyteremtés helyi és regionális szinten. ... >>

Bóbita Reform Gyermekház Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6726 Szeged, Marostői utca 11.
képviselő: elnök Rácz Sándor, elnökhelyettes Kicsiny László, titkár Grünwald Péter
A pedagógia legújabb vívmányainak teljes mértékben megfelelő, ember- és természetközeli környezetben való kisdedóvó létrehozása, hiperaktív, egyéb okból hátrányos helyzetű, allergiás, asztmás gyermekek minőségi körülmények közötti nevelése, speciális nevelést és ellátást igénylő gyermekek integrálásáért való tevékenység. ... >>

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

(sport,szociális)

6724 Szeged, Körtöltés utca 52.
képviselő: Bodor Gábor, elnök, Fábrik Ottó, alelnök, Horváth Zsuzsanna, alelnök
Az érdeklődő és a hátrányos helyzetű fiatalok számára lehetőséget nyújtani a karate sportág megismertetésére, tanórák, rendezvények, versenyek stb. szervezésével. ... >>

Boldog Napokért Parkinson Szegedi Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6723 Szeged, Gáspár utca 5/B.
képviselő: Gyuris László, főtitkár, Rabi Sándorné
A Szegeden és vonzáskörzetében élő, Parkinson kórban szenvedő ill. az egyéb mozgási nehézségekkel járó betegek és hozzátartozóik összefogása, segítése és támogatása. ... >>

Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6710 Szeged, Erdei Ferenc utca 34.
képviselő: Szalma Róbert, a kuratórium elnöke
Az emberek egészségtudatos, egészségmegőrző életmódra való nevelése, az önmaguk ellátására bármely okból képtelen emberek életminőségének javítása, az emberek szociális, egészségügyi problémáinak feltárása, megoldása, az emberek testi és lelki szenvedéseinek enyhítése. ... >>

CIGÁNYOK Esélyegyenlőségéért Egyesület

(szociális)

6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12.
képviselő: Dr. Szirtesi Zoltánné elnök
A hátrányos helyzetű, magukat cigány származásúnak valló csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

CIRÓKA Alapítvány a Sérült és Hátrányos helyzetű Gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

6721 Szeged, Juhász Gy. utca 22.
képviselő: Dr. Kelemen Klaudia, a kuratórium elnöke
A sérült, vagy bármilyen okból hátrányos helyzetű fiatalok rehabilitációjának elősegítése lovagoltatási terápiával, valamint speciális képességfejlesztéssel, oktatással, valamint gyermekek, fiatalok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, határon túli magyarok táboroztatása, hagyományokkal való megismertetése, kézműves oktatása. ... >>

Csángóföldi Gyermekek Magyar Oktatásáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
képviselő: Dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, a kuratórium elnöke
A moldvai csángó magyarok oktatási-nevelési támogatása, kulturális, szociális és karitatív tevékenység. ... >>

Csongrád Megyei Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Szilágyi u.2.
képviselő: Tóthné Dobrotka Magdolna elnök,ügyv
Elősegíteni a szociális,művelődési és munkaügyi ellátást,óvodai,iskola foglalkoztató,védett munkahelyet nyújtó,illetve szociális gondozó intézmény,információs és programszervező központ létrehozását,fenntartását.Szervezett képzéssel,tanácsadással,tapasztalatcserével segíteni a családokat autista gyermekük ellátásában,problémáik megoldásában.A szociálisan rászorultak anyagi segítségben történő részesítése.Célja továbbá elősegíteni az autisták nevelésésvel,képzésével,ellátásával foglalkozó szakemberek képzését.Megismertetni a társadalmi környezettel az autizmust. ... >>

Csongrád Megyei Ezüst Hold Szociális Egyesület

(szociális)

6771 Szeged, Marostorok utca 20.
képviselő: Rácz Szabolcs, elnök
A szociálisan rászoruló emberek segítése, védelme, a szegénység enyhítése, felszámolása. ... >>

Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
képviselő: Burzon Mária a kuratórium elnöke
A Csongrád megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, különös figyelemmel az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási gimnáziumi, szakközép- és szakmunkásképző iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, a hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók anyagi segítésére, a közoktatási feladatokra létrehozott kistérségi társulások támogatására. A középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő megyei koordináció, tájékoztató tevékenység támogatása. A megyei területfejlesztési koncepcióval is összhangban lévő szakképzési strukúra kialakításának elősegítése, a szakképzési feltételeket hatékonyan összpontosító területi-, térségi szakképzési együttműködés támogatása. A pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének kialakítása, működtetése. ... >>

Csongrád Megyei Mentál Gondozó Alapítvány

(szociális)

6724 Szeged, Eszperantó u. 1.
képviselő: Arany Margit a kuratórium elnöke
Csongrád megyében szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása kiemelkedően közhasznú jelleggel, idős személyek részére ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás biztosítása. ... >>

"DEÁK GIMNÁZIUMÉRT" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

6723 Szeged, József A. sugárút 118-120.
képviselő: Dr. Müller József, a kuratórium elnöke
A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban tanuló tehetséges ill. hátrányos helyzetű fiatalok felkutatása, támogatása. ... >>

Dél-Alföldi Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6722 Szeged, Kossuth L.sgt.29. 202.szoba
képviselő: Kormányos István kuratóriumi elnök
A Dél-Alföld területén élő gyermekek és fiatalok támogatása,szabadiős tevékenységük segítése,az ifjúsági turizmus támogatása,a nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok,a népek egymáshoz való közeledésének elősegítése,a szociálisan rászoruló fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, a munkanélküli fiatlak átképzésének támogatása,az egészségre nevelés, a prevenció, a rehabilitáció, és a gyógykezelések támogatása. ... >>

Dél-alföldi Pedagógiai Modernizációs Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6720 Szeged, Victor H. utca 6.
képviselő: Bali Ferencné, kuratóriumi elnök
A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködés támogatása, korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, az interkulturális nevelés fejlesztése, a pedagógusképzés megújítása, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, kiemelkedően tehetséges tanulók támogatása, esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Dél-alföldi Regionális Egészségvédelmi Egyesület

(szociális)

6724 Szeged, Pulcz utca 6.
képviselő: Bak Judit, elnök, Tari Keresztes Noémi, alelnök
A gyermekek és fiatalok komplex egészségfejlesztése, gyermekvédelem és prevenció. ... >>

DÉLIKERT Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6710 Szeged, Kapisztrán út 50.
képviselő: Csicsai Antal, elnök
A Délikert városrész kulturális tevékenységének segítése, természetvédelmi tevékenység, egészséges életmódra nevelés, szociális tevékenység, hátrányos helyzetűek, idősek támogatása, nevelési-oktatási tevékenység. ... >>

"DIÁKCENTRUM-UNIVERSITAS" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 19.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Sebőné dr. Szenes Márta
A felsőoktatásban tanuló diákok oktatásban való részvételének testi, lelki egészségének, eredményes életvezetésének elősegítése, ennek keretében tanácsadás, aktuális mentálhigiénés problémákban, tanulási kérdésekben, krízishelyzetekben és a pályaválasztás terén. A személyiség legkülönbözőbb területeinek fejlesztése, valamint az általános pszichológiai kultúra bővítése érdekében pszichológiai tréningek, kurzusok, tanfolyamok, előadássorozatok tartása. A közép- és általános iskolai területen a droggal, a szexualitással, az AIDS-szel kapcsolatos ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenység. ... >>

DIÁKESÉLY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6753 Szeged, Madarász utca 42.
képviselő: a kuratórium tagja Bodó Tibor, a kuratórium tagja Miklós Katalin
A mozgásukban, látásukban, hallásukban, értelmükben korlátozott ill. egyéb okból hátrányos helyzetű diákok iskolai képzésének, valamint kulturális, szabadidős és hobbitevékenységének segítése személyi és tárgyi feltételek biztosításával, pályázatok felkutatásával, elkészítésével, rendezvények szervezésével. ... >>

Dr. Biczók Alapítvány Szeged

(intézményi,oktatási,szociális)

6721 Szeged, Madách u.20. Madách I.Ált.Isk.
képviselő: Dr. Lajkó Lajos kuratóriumi elnök
Madách Imre Általános Iskola kiemelkedő általános, illetve speciális képességű tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű két tanulójának évenkénti anyagi támogatása. ... >>

Dr. Emich János és Hitvese Békeffy Zsófia Alapítványa a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Tanulóiért

(szociális)

6724 Szeged, Bálint S. u. 14.
képviselő: Szegheő József kuratóriumi tag
A Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanulói közül kettő - ha a kamatösszeg lehetővé teszi, több - arra rászoruló és érdemes, jól tanuló, jó magaviseletű, vallásos szegénycsaládból származó, nehéz anyagi helyzetben lévő, illetve árva, vagy félárva diák támogatása, segélyezése. ... >>

Dugonics András Alapítvány

(szociális,egyéb)

6724 Szeged, Bálint S. utca 14.
képviselő: László Anita, a kuratórium elnöke
A Szegedi Piarista Rendház, Gimnázium, és Diákotthon fejlesztése és fenntartása.
A támogatott intézmények diákjai körében drogprevenciós tevékenység folytatása. ... >>

DUM SPIRO SPERO a szegedi Szemészeti Klinika fiatal szemészorvosainak támogatására

(szociális)

6722 Szeged, Korányi fasor 10-11.
képviselő: Dr. Dégi Rózsa, a kuratórium elnöke
A frissen szakvizsgázott szemészorvosok támogatása. Támogatásban részesíthető, aki egyetemi tanulmányait summa cum laude minősítéssel fejezte be, a szakvizsgára készülés éveit a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján töltötte és szakvizsgáját eredményesen letette. ... >>

EDF DÉMÁSZ a Rászorulókért Alapítvány

(szociális)

6720 Szeged, Klauzál tér 9.
képviselő: Dr. Nyemcsok Attila, Farkas Sándor, kuratóriumi tag, Terhes Tímea, kuratórium elnöke
A részvénytársaságnál, illetve jogelődjénél balesetet szenvedett dolgozók hozzátartozóik támogatása, egyéb szociális támogatás. ... >>

Egy Kulturált Életért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6721 Szeged, Teleki utca 11.
képviselő: Palázsy Miklós, a kuratórium elnöke
A társadalom perifériájára sodródott emberek és térségek felkarolása és felzárkóztatása, számukra reális életperspektíva felmutatása, információkhoz és javakhoz történő hozzáférés biztosítása az oktatás, a kultúra, az energia, a területfejlesztés, a prevenció és rehabilitáció kiemelt területein. ... >>

"EGY-EGYÜTT A GYEREKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(szociális,egyéb)

6753 Szeged, Zágráb utca 11.
képviselő: Novák Gyöngyi, a kuratórium elnöke
A Szegedi SOS Ifjúsági Házban nevelkedők lakhatási körülményeinek, életvitelük minőségének javítása, továbbtanulásuk anyagi támogatása, ifjúsági csere- és tanulmányi utak szervezése, kapcsolatok tartása hasonló szervezetekkel, hátrányos helyzetű fiatalok integrációja a társadalomba. ... >>

Egyedül nem megy Fogyatékos Gyermekek Alapítványa

(szociális)

6724 Szeged, Pozsonyi Ignác utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Csomor Zsuzsanna Ilona
Szakköri tevékenység, gyermekfelügyelet, szaktanácsadás, kirándulások és klubdélutánok szervezése, egyes szociális jellegű feladatok ellátása. ... >>

Együtt a Romákért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Tavasz utca 4. I./3.
képviselő: Kincses Ferenc elnök
A hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztató oktatása, közép- és felsőfokú iskolai előkészítő tanfolyamok szervezése, képességfejlesztés, esélyegyenlőség, általános beilleszkedés elősegítése.
További célja: A regisztrált munkanélküli cigány kisebbség rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

"ÉLŐ VÍZ" CSALÁDOK Egyesülete

(oktatási,szociális)

6720 Szeged, Honvéd tér 1.
képviselő: Dr. Kereskényiné Nemes Lívia, elnök
A teljes és csonka családok segítése, a gyerekneveléssel és oktatással, valamint a generációk közötti kapcsolatok kialakításával, erősítésével összefüggő kérdésekben. ... >>

"Elszalasztott 1000 év" Csongrád Megyei Független Cigány Érdekvédelmi Szervezet Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6791 Szeged, Ingovány utca 5.
képviselő: Nagy Mihály, elnök
A Csongrád megyében élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek érdekében a hátrányos helyzetű csoportok oktatása, képzése, a munkaerőpiacon foglalkoztatásuk elősegítése, a hátrányos helyzetű csoport szociális, egészségügyi, közösségi, ifjúságnevelési feladatainak segítése és végzése. A hátrányos helyzetű csoport érdekeinek érvényesítése és a cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, ápolása. ... >>

Emergé Dolgozói Alapítvány

(szociális)

6728 Szeged, Budapesti út 4.
képviselő: Dr.Horváth Károly kuratóriumi elnök
A törzsgárda Tagjainak elismerése. ... >>

Értelmesebb Életért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 75.
képviselő: Dávid Anita, a kuratórium elnöke
A mozgáskorlátozott fiatalok alap- és felsőfokú oktatásához hozzájárulás, segítség a sérült emberek munkába állásához, rehabilitáció, szakmai képzés, sport és művelődési lehetőségek biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal