Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged sport civil szervezetek


Találatok száma: 367
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Duna- Kőrös- Maros- Tisza Eurorégió Ifjusági Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6720 Szeged, Kárász utca 16. III/28
képviselő: Dr. Bene Tamás, elnök
A nevében szereplő régióban az ifjúsági szervezetek szövetsége, az ifjúság tudományos, kulturális és sporttevékenységének segítése, fejlesztése, gyermek és ifjúságvédelem, az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A MAGYAR TRADÍCIONÁLIS TAEKWON-DO TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6723 Szeged, Olajbányász tér 1. I. 7.
képviselő: Dr. Simora Mária kuratóriumi elnök
Országos ill. nemzetközi ITF Taekwon.Do versenyek, szemináriumok, rendezvények megszervezésének támogatása; edzők, versenyzők jutalmazása; edzéssel, versenyzéssel kapcsolatos felszerelések vásárlásához való hozzájárulás; harcművészeti tradíciók ápolása; humanitárius segítségnyújtás a szövetség tagjainak és hozzátartozóinak. ... >>

"A Ságváris Nebulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
képviselő: Dr. Törőcsik Tamás, a kuratórium elnöke
Az idegennyelv tanulási feltételeinek hatékonyságának emelése, csereutak, nyelvi táborok támogatása, iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása, egyéb területen tehetséges tanulók segítése, tanulmányi és sportversenyek támogatása, az iskola általános működési feltételeinek a javítása. ... >>

A Szegedi Leány Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

6721 Szeged, Római körút 42.
képviselő: Arany Zoltán, a kuratórium tagja, Azbei Kinga, a kuratórium tagja, Dr. Kovács Zsolt, a kuratórium elnöke, Korom Ádám, a kuratórium tagja
Támogatni a szegedi női kézilabda utánpótlás nevelését rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés feltételeinek megteremtésével. ... >>

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

ADRENALIN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport)

6725 Szeged, Kinizsi Pál u. 7.
képviselő: Tóth Boromissza Béla elnök ... >>

Alapítvány a Gyermeksportért

(sport)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
képviselő: Gusztus Gábor a kuratórium elnöke
Elsődlegesen a 7-14. éves korosztály, másodlagosan a szülők síelésének és teniszezésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Fociért

(sport,kulturális)

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
képviselő: Molnár Róbert, a kuratórium elnöke
Ápolni a sportág hagyományait, segíteni a sportág művelőit, megismerteti és népszerűsíti a sportágat a gyermekek és ifjak körében, biztosítani számukra az ehhez szükséges feltételeket, részükre versenyeket szervezni. ... >>

Alföldi Repülőklub

(sport)

6728 Szeged, Napos út 7.
képviselő: Szabó Péter elnök ... >>

Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Dobó u. 42.
képviselő: Dr.Imre Balázsné titkár, Várkonyi Istvánné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni az iskola oktató-nevelő, sport tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; a tanulmányi és sportversenyekkel kapcsolatos költségek részbeni vagy egészbeni átvállalása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítségnyújtás; kirándulások, sportrendezvények, az iskolai sport támogatása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése. ... >>

Alsóvárosi Iskolai DSE

(intézményi,sport,oktatási)

6725 Szeged, Dobó utca 42.
képviselő: Balla Péter, elnök
Tagjai részére rendszeres mozgási lehetőség, testedzés, játék, versenyzési lehetőség biztosítása, túrák, táborok szervezése és lebonyolítása. ... >>

Alsóvárosi Szabadidő Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Szabadság tér 15.
képviselő: Balogh Dezső kuratóriumi tag, Molnár András kuratóriumi tag, Tóth István a kuratórium elnöke
Szeged-Alsóváros lakosai sport-, kulturális és szabadidő tevékenységének támogatása, a hagyományos alsóvárosi társasági élet megtartása és továbbélésének elősegítése, a lakosoknak a városrészhez való kötődése erősítése és a szabadidő kulturált formában történő eltöltésének elősegítése. ... >>

Amazon Teke Sportegyesület

(sport)

6726 Szeged, Turul u.3.
képviselő: Szőke Ilona elnök ... >>

ARAMIS Pool Snooker Biliárdsport Egyesület

(sport,oktatási)

6725 Szeged, Tisza Lajos utca 107-2.
képviselő: Antal Feier, elnök
A biliárdsporttal kapcsolatos sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, szabadidősport, versenysport, tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés. ... >>

Aranyfácán Bérkilővő Vadásztársaság

(sport)

6771 Szeged-Szőreg, Vágóhíd u. 21.
képviselő: Huszti Zoltán elnök ... >>

"ARANYLÁB" Női Foci Suli Alapítvány

(sport)

6724 Szeged, Pál utca 10/a. II/4.
képviselő: Dr. Kékes Szabó Judit, a kuratórium elnöke
A szegedi női labdarúgás-utánpótlás nevelésének támogatása, konkrétan a Szegedi Atlétikai Klub női labdarúgó szakosztályának anyagi támogatása. ... >>

Asztali-Labdarugó Club Közhasznú Sportegyesület Szeged

(sport)

6723 Szeged, Becsei utca 1. 5/28.
képviselő: Deme Gyula, elnök
Megfelelő szervezeti feltételek biztosítása Szeged város asztali labdarúgó sportja részére és a sportág népszerűsítése. ... >>

Asztalitenisz Sport Klub Szeged

(sport)

6723 Szeged, Budapesti körút 5-7. B.
képviselő: Iván Zoltán, elnök, Márki Ernő, ügyvezető igazgató
Szeged város asztalitenisz sportjának szervezése, utánpótlás-nevelés. ... >>

AUERBACH Torna és Labdarúgás Közhasznú Sportegyesület

(sport)

6723 Szeged, Garam utca 3. A. V/13.
képviselő: Dömsödi Ferenc, elnök
Szentesen és vonzáskörzetében a szertorna, capoeira és labdarúgás sportágak népszerűsítése. ... >>

Autó 2000 SE

(sport)

6724 Szeged, Kossuth L.sgt.61.
képviselő: Lőrincz Imre elnök ... >>

Autóversenyzők Érdekvédelmi Ligája

(sport,érdekképviselet)

6720 Szeged, Berzsenyi u. 4.
képviselő: Nádor István elnök ... >>

"Az elesettekért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 53.
képviselő: a kuratórium elnöke Radnai Tamás
Gyógyító-, egészségügyi és pszichiátriai rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatások szervezése, támogatása, elősegítése fogyatékos és szenvedélybetegek számára; gondozószolgálat létrehozása a mentálisan rászorulók támogatása érdekében; a rászorulók részére szabadidős és sportolási tevékenységek, kulturális programok szervezése; a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése, kiegészítő foglalkozásuk megteremtése; a közösségi pszichiátriai ellátás támogatása. ... >>

Az Iskolai Tájékozódási Futásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6723 Szeged, Tápai utca 31. II/6
képviselő: Bódy László a kuratórium elnöke
A hazai diáksportkörökben működő azon szakosztályok támogatása, akik egyidejűleg tagjai a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek. ... >>

Az Újszegedi Textiles Sportért Alapítvány

(sport)

6726 Szeged, Kertész u. 3.
képviselő: Perényi László, Sárándi Lászlóné, Zalatnay Lajos
Az Újszegedi Torna Club részére nyújtandó anyagi támogatás. ... >>

"Az Utánpótlás Korú Versenymászókért" Alapítvány

(sport,oktatási)

6725 Szeged, Kinizsi Pál u.7.
képviselő: (Nincs adat)
A hegymászás, sziklamászás, falmászás (sportmászás) sportág népszerűsítése, az utánpótlás alapjainak megteremtése és szélesítése, tehetséggondozás. A sportág önálló sportágként való elfogadtatása, olimpiai jelenlét előkészítése. a sportmászók versenyeken megjelenésének segítése, anyagi támogatása és a szakmai feltételek megteremtése. ... >>

Baktói Lovas Klub Sportegyesület

(sport)

6728 Szeged, Lányi Béla utca 1.
képviselő: Vörös László Zoltán, elnök
Tagjai ill. további személyek szabadidejének hasznos eltöltése sportolással, rendezvények és sportversenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Bázis Egyesület Sokféle Tánchoz Kultúrális és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Bem utca 19.
képviselő: Dr. Benedekné dr. Tóth Anikó, alelnök, Törökgyörgy Erika, elnök, Varga Jánosné alelnök
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség és szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása, a tánc népszerűsítése. ... >>

Becsey Farm Lovas Klub

(sport)

6724 Szeged, Jakab Lajos u. 8. II/8.
képviselő: Becsey Károly elnök ... >>

"Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia" Országos Kultúrális és Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Jósika u. 7.
képviselő: Aratóné Katona Ildikó elnök
A gyermekek, fiatalok oktatásának, tehetséggondozásának, felzárkoztatásának fejlsztése, gyermek- és felnöttkori ismeretterjesztő tevékenység ellátása, tanulmányi versenyek szervezése, az oktatási segédeszközök kultúrált megjelenésére való törekvés, kultúrált sportolási lehetőség megteremtése, tömegsport rendezvények szervezése, a kultúra támogatása. ... >>

BÉSZ SE Baktói Életmód és Szabadidősport Egyesület

(sport)

6728 Szeged, Must u. 37.
képviselő: Mészáros Attila elnök ... >>

Bike Team Szeged Sport Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

6726 Szeged, Vellay Imre utca 24.
képviselő: elnök Rajnai Tamás, elnökhelyettes Medovarszky Zoltán, titkár Vörös Péter
Szabadtéri vagy fedett pályás kerékpáros sportesemények létrehozása, lebonyolítása. Az egyesület tevékenységi körében egyéni vállalkozó sportemberek, időmérők, edzők, oktatók munkájának elősegítése. ... >>

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

(sport,szociális)

6724 Szeged, Körtöltés utca 52.
képviselő: Bodor Gábor, elnök, Fábrik Ottó, alelnök, Horváth Zsuzsanna, alelnök
Az érdeklődő és a hátrányos helyzetű fiatalok számára lehetőséget nyújtani a karate sportág megismertetésére, tanórák, rendezvények, versenyek stb. szervezésével. ... >>

BOTOND Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

6721 Szeged, Maros utca 36. III./8.
képviselő: Erdei Csaba elnök
A rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, az egészséges életmód megismertetése, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Broadway Dance Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6723 Szeged, Szilléri sugárút 51/B. VI/18.
képviselő: Tóth Péter, elnök
Szeged, Makó, Hódmezővásárhely és térségeiben az akrobatikus rock and roll táncforma elsajátításának feltételeit biztosítani táncstúdió működtetésével. A tagok és érdeklődők részére táncórákon oktatás keretében az adott táncstílus oktatása, népszerűsítése. Ehhez kapcsolódóan az egészséges mozgáskultúrára, az egészséges életmódra való nevelés a táncon keresztül. A sportegyesület szervezett kereteket biztosít az akrobatikus rock and roll táncversenyeken való részvételre a tagjai számára. Helyi táncversenyeket szervez, országos és nemzetközi táncversenyeken szervezi, hogy tagjai felléphessenek, részt vegyenek. ... >>

Budalakk-Titán-Szeged Sakk Egyesület

(sport)

6728 Szeged, Bajai út 5.
képviselő: Bereczk Imre elnök ... >>

"CHALLENGER" Utánpótlás Tenisz Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

6726 Szeged, Lövölde utca 53.
képviselő: Dr. Tóth Eszter, a kuratórium elnöke, Zsódi Imre, a kuratórium tagja
Az utánpótlás korosztályú teniszezők egyesületi edzése, versenyeztetése, a versenyzés feltételeinek biztosítása, valamint ehhez kapcsolodó tehetséggondozás. ... >>

Civilek Újszegedért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Lövölde út 64.
képviselő: Gortva Tamás elnök, Nagy Tibor titkár
Újszeged városrész kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, közösségi életének, sport- és szabadidős tevékenyséségének fejlesztése, rászorultjainak szociális támogatása. ... >>

Classic Póker Egyesület

(sport,egyéb)

6722 Szeged, Londoni körút 22. fsz/1.
képviselő: Tóth Zoltán, elnök
Póker- és darts-játékok iránt érdeklődők számára amatőr sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Club Dynamic Sportegyesület

(sport)

6723 Szeged, Olajbányász tér 1. I. em. 7.
képviselő: Ács Sánta Imre elnök, Butty László elnökhelyettes, Vetró Nándor elnökhelyettes ... >>

Combat "D" Sport Club Szeged

(sport)

6725 Szeged, Alsó-Nyomás sor 18/b.
képviselő: Szabó Gábor, elnök, Tóth Lászlóné, elnökhelyettes
A diák-, tömeg- és versenysport népszerűsítése, a minőségi sport fejlesztése, edzések, versenyek szervezése, tartása. ... >>

Csakazért Sportegyesület

(sport)

6723 Szeged, Vajda utca 20. II. 8.
képviselő: elnök Csíkos Gábor
Sporttevékenység ... >>

Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
képviselő: Szanka Beatrix, a kuratórium elnöke
A délkelet-magyarországi (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyei) keresztény ifjúmunkások és azok önszerveződő csoportjainak támogatása, az ifjúmunkások keresztényi életre nevelése és oktatása, számukra kulturális rendezvények szervezése, amelynek célja a katolikus világnézet mélyreható megismerése, keresztényi jellegű kiadmányok és oktatási anyagok kiadása, az ifjúmunkások és csoportjainak érdekképviselete, sportrendezvények és táborok szervezése, tudományos tevékenység folytatása. További célja: környezetvédelmi tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal