Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 514
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Bőrgyógyászati Haladásért Szeged

(egészségügyi,oktatási)

6720 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr. Varga Gyula a kuratórium tagja, Dr.Széll Márta a kuratórium tagja
A bőrgyógyászati betegségben szenvedő korszerű vizsgálatának, kezelésének elősegítése, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinika munkatársainak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

A DUNA-MENTI KULTÚRÁK HÍDJA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 33. IX/49.
képviselő: Kovács Attila, a kuratórium elnöke
Az Európai Unió szellemiségének megfelelően a társadalmi különbségek felszámolása, a kulturális kapcsolatok kiépítése, a tudományos élet területén a kutatások támogatása. A regionális és irregionális kapcsolatok kiépítése és bővítése. Az alapítvány a tudásalapú társadalom kiépítését és a szellemi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki.
Célja szerinti besorolása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése és az EURO-ATLANTI Integráció elősegítése. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

" A JÖVŐ FELSŐOKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Egyetem utca 2.
képviselő: Beznóczky Antal János, a kuratórium titkára, Tajti Attila, a kuratórium elnöke
A felsőoktatás - ezen belül az ifjúságpolitika - tudományos hátterének biztosítása. Ennek keretében kutatásokat végez a hallgatók szociális, kulturális, szakmai hátterének feltérképezésére, ezek alapján ajánlásokat, programokat fogalmaz meg. Támogatja a hallgatói képviselet utánpótlását és más kutatócsoportokat. ... >>

A Jövő Vállalkozóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kodály tér 1.
képviselő: Tóth Tibor, a kuratórium elnöke
Módosított célja a Szegedi Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevelési oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása; a tanműhelyi oktatás feltételeinek megteremtése; a tanulók színvonalas szakmai felészítése és a nevelési hatékonyság fokozása. Céljai a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolára (Szeged, József A. sgt. 115.) vonatkoznak. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A Kiskundorozsmai Középfokú Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

6791 Szeged-Kkdorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
képviselő: Máhig József, a kuratórium elnöke
Elsősorban Szeged-Kiskundorozsma, Zsombó, Forráskút, Bordány, Üllés - a Szegedtől nyugatra elterülő kistérség - érdeklődő felnőtteinek a felkarolása, számukra az érettségire felkészítés, valamint a piacképes szakképzés, illetve igény szerint a felzárkoztató képzés biztosítása. ... >>

A Korszerű Radiológiáért"Prof.dr.Szenes Tibor Emlékére" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi Fasor 8.
képviselő: Dr.Palkó András kuratóriumi elnök
Prof.dr.Szenes Tibor emlékének megőrzése,a radiológus szakemberek oktatásának,továbbképzésének szervezése,anyagi és szakmai támogatása,a pályakezdő szakemberek segítése.Radiológiai ,szakmai tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása.Radiológiai szakmai tudományos munkák,szakirodalmak összegyűjtése,rendszerezése,pályázatok kiírása,díjazása,radiológiai kutatások támogatása.A radiológia továbbfejlesztésében való közreműködés tanulmányok készítésével,pályázatok kiírásával.Tudományos kiállítások,konferenciák,előadások szervezése és lebonyolítása.Radiológus szakemberek tudományos értekezlezteken,konferenciákon való részvételének támogatása.Oktatási anyagok,az oktatást elősegítő informatikai berendezések beszerzése.A radiológia fejlődését elősegítő gépek,műszerek beszerzése. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
képviselő: Bugyiné Tábith Erzsébet elnök
A Szeged Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
képviselő: Kószó Gabriella a kuratórium elnöke
Az alapítvány a Klebelsberg Kuno népiskola programja jeles állomásaként (5000. népiskolai egység) l930. október 25-én átadott szegedi Rókusi Iskola, amely azóta is folyamatosan alapfokú oktatási létesítményként működik, jelenleg a Rókusi 1.sz. Általános Iskola az intézmény tanuló ifjúságának és családjainak, szegedi Öreg-Rókus városrész lakosságának kíván lehetőséget biztosítani a klebelsbergi örökség, szellemiség és hagyományok megőrzésében, méltó folytatásában, a városrész múltjának és jelenének jobb megismeréséhez, az itt élők közéleti tevékenységének javításához, s kulturális és a hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódásukhoz, ismereteik bővítéséhez, új ismeretek és közösségi élmények révén érzelmi kötődéseik javításához. ... >>

"A Ságváris Nebulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
képviselő: Dr. Törőcsik Tamás, a kuratórium elnöke
Az idegennyelv tanulási feltételeinek hatékonyságának emelése, csereutak, nyelvi táborok támogatása, iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása, egyéb területen tehetséges tanulók segítése, tanulmányi és sportversenyek támogatása, az iskola általános működési feltételeinek a javítása. ... >>

A Szegedi Dermatológia Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6701 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr.Husz Sándor kuratóriumi elnök, Dr.Varga Gyula kuratóriumi tag
A bőrbetegségek megelőzésének elősegítése különösen a fertőző és daganatos betegségek korai felismerésének szempontjából. A SZOTE dermatológusai szakmai továbbképzésének, hazai és külföldi kongresszusokon való részvételének támogatása. A gyakorlati célú kutatómunka fejlesztésének támogatása, az eredmények publikálása és díjazása. Támogatás nyújtása a dermatológusok rendezvényeihez és az esetleges felvilágosító, figyelemfelkeltő, tájékoztató kiadványok elkészítéséhez. Támogatás külföldi szakemberek meghívására abból a célból, hogy a különböző rendezvényeken tudományos vagy továbbképző előadásokat tartsanak. A szegedi dermatológusok külföldi kapcsolatai szintentartásának és ápolásának segítése. ... >>

A "Szegedi Egyetemi Gyógyszertár" Szakmai és Technikai Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

6726 Szeged, Tárogató u. 39 sz.
képviselő: Dr.Jánosi Gabriella kuratóriumi eln, Gyuris Gáborné kuratóriumi tag, Vassné dr.Csukonyi Katalin tag
A Szegedi Egyetemi Gyógyszertár munkatársainak szakmai továbbképzéséhez való hozzájárulás és az ahhoz tartozó szakmai háttér biztosítása, részvétel az egyetem kutatási programjaiban, az egyetemi gyógyszerészhallgatók nevelésében és oktatásában,az ehhez szükséges technikai felszereltséghez való hozzájárulás, környezetvédelmi előírások fokozott érvényesítése, hazai és külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. ... >>

A Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány

(oktatási)

6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
képviselő: Dr. Boáné Dr. Pinke Ildikó Gizella, kuratóriumi titkár, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga Mónika, kuratóriumi tag, Dr. Nagy katalin, a kuratórium elnöke
A SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján folyó fogorvosképzés feltételeinek javítása. A javítás szándéka vonatkozik az oktatás anyagi feltételeire, struktúrájára és módszereire. ... >>

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
képviselő: Dr. Bernáth Árpád, elnök
Hozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. ... >>

A Szegedi Görög Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Lechner tér 9.
képviselő: Szaplonczay Miklós kuratóriumi eln.
A szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése,a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogtása,a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása,az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

A Szegedi Gyík Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Gyík u.15.
képviselő: Lakos Gáborné kuratóriumi elnök
A Szegedi Gyík utcai Óvoda helyi programjához kapcsolódó eszközigény biztosítása,nevelési körülményeinek javítása,működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése,a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése,a továbbképzés költségeinek egészben vagy részben történő fedezésével,a pedagógusok pályázatainak,pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,az arra szociálisan rászoruló gyermekek és pedegógusok segélyezése,évi egy alkalommal az "Év dolgozója" cím odaítélése és díjazása,a gyermekek harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Idegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Bodosi Mihály kuratóriumi elnök
Elsősorban új műszerek beszerzése és az azok használatának szervezési és részvételi költségei finanszírozásának támogatása. Az idegsebészeti klinikán kezelt betegek jobb ápolási feltételeinek biztosítása, a komfortérzés fokozását szolgáló eszközök beszerzése érdekében segítségnyújtás. A Szegedi Idegsebészeti Klinika feltételeinek javítása; az idegsebészeti kutatások támogatása, eredményeinek összegyűjtése, publikálása; rendszeres konferencia szervezés az idegsebészet tárgykörében; alapítványi füzetek kibocsátása az alapítvány tevékenységének népszerűsítésére, eredményeinek megjelentetésére; hasonló jellegű szervezetekkel való szoros kapcsolattartás, a nemzetközi idegsebészeti munkába való bekapcsolódás; a megfelelő alapirodalom és alapismeretek széles körben való elterjeszése; az ehhez kapcsolódó oktatási- és tantervek kidolgozásának koordinálása, az oktatás háttéranyagainak előkészítése, létrehozása, beszerzése; a témával foglalkozó diákok tanulmányainak támogatása; a fellelhető magyar és külföldi szakirodalom összegyűjtése és közkinccsé tétele egy gyűjtemény létrehozásának segítségével; a témával kapcsolatos tanulmányutak és kutatók támogatása, tanfolyamok szervezése. ... >>

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 8. SZOTE Orv.Vegyt.Int
képviselő: Dr.Molnár Árpád kuratóriumi elnök, Dr.Somlai Csaba kuratóriumi titkár
A szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. ... >>

A Szegedi Kőrösy Szakközépiskola Minőségi és Gyakorlati Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Stefánia u. 14.
képviselő: Székely Anikó
A Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Szeged kiemelt képességű tanulóinak versenyre való felkészítése, a diákok és pedagógusok pályázatainak, pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben, vagy részben történő biztosítása. Az oktatás színvonalának emelése érdekében tanórán kívüli foglalkozások szervezése és költségeinek fedezése. Külföldi cserekapcsolatok kongresszusok, továbbképzési konferenciák pénzügyi fedezetének egészben vagy részben történő biztosítása. Az arra szociálisan rászoruló diákok és pedagógusok segélyezése. Évente egy alkalommal a pedagógus-napi ünnepségen az "év pedagógusa" és az "év tanulója" cím odaítélése és díjazása a diákönkormányzat és a nevelőtestület javaslata alapján. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében szakmai és nyelvi projektek létrehozásához szükséges költségek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Mars Téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Mars tér 19.
képviselő: Gyarmati Erika, a kuratórium elnöke
Szociális tevékenység keretében hozzájárulni a szegedi Mars téri óvodában folyó nevelő, oktató munka feltételeinek javításához; támogatni az egészséges életvitel kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztését; segítséget nyújtani az óvodai gyermekközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához; együttműködés azokkal, akik segíteni szeretnének a gyermekek nevelésében és oktatásában. ... >>

"A szegedi pathológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Állomás u. 2.
képviselő: Dr. Iványi Béla, a kuratórium elnöke
A szegedi SZOTE Pathologiai Intézet támogatása, modern eszközök, elszerelések, kézikönyvek és folyóiratok beszerzésével; a kül- és belföldi kongresszusokon és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatásával, külföldi pathologusok meghívásával; a szegedi Pathologiai Intézet által szervezett pathologus rendezvények támogatásával; fiatal pathologusok és a pathologiában jó eredményeket elérő orvostanhallgatók jutalmazásával; pathologiai kutató munka feltételeinek megteremtésével, modern módszerek bevezetésével; a szegedi és a magyar pathologia fejlesztését elősegítő kezdeményezések vagy tevékenységek ösztönző támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézete végzi mind az egyetemi, mind a városi kórházi és rendelőintézeti, a közvetlen betegellátással is kapcsolatos pathologiai (kórbonctani, kórszövettani és citológiai) munkát, oktatja az orvostanhallgatókat és szakorvosjelölteket, továbbképzi a szakorvosokat, valamint magas színvonalú kutatómunkát is végez. A szegedi Pathologiai Intézet Magyarországon a legnagyobb ilyen jellegű intézmény. Ez nagy anyagi terhet ró az egyetem gazdasági vezetésére. Az alapítvány a modern, nyugat-európai standardoknak megfelelő graduális és postgraduális oktatás, diagnosztikus tevékenység, kutatómunka megteremtésére irányul és figyelmet szentel a modern management szemlélet meghonosodásának is, együttműködve a többi in vitro diagnosztikai szakmával is. Az alapítvány a fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. ... >>

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

"A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

6723 Szeged, Építő utca 3.
képviselő: Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása. ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4.
képviselő: Jancsák Csaba a kuratórium elnöke, Nagy Ferenc a kuratórium titkára
Összefogni a dél-alföldi és a szegedi felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tudományegyetem polgárainak magas szintű tanulmányi és szakmai munkáját, valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését. ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6724 Szeged, Mars tér 15/B.
képviselő: Csatordai Sarolta kuratóriumi elnök
A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása. ... >>

"A Szegedi Vedres Iskola Jövőjéért" Oktatást és Intézményt Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
képviselő: Kiss Lajos a kuratórium elnöke
A szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola támogatása: hozzájárulás az iskola oktató-nevelő tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása lehetőségének megteremtése; részben vagy egészben a tanulók tanulmányi versenyével kapcsolatos költségek átvállalása; az intézmény felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez anyagi támogatás nyújtása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése; belföldi és nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Tábor u. 3.
képviselő: Hülberné Hernádi Júlia titkár, Meszlényi László kuratóriumi elnök, Szélpál Szilveszter elnökhelyettes
Szeged város zeneoktatásának elősegítése. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>

A Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 86.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Körmendi József
Az oktatás személyi, tárgyi feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése, az oktatás elősegítése. ... >>

A Társadalom Perifériájára Szorult Személyek Egzisztenciájának Megteremtését és Aktív Beilleszkedését Elősegítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

6723 Szeged, Hüvelyk u.1.sz.
képviselő: Boros László a kuratórium elnöke, Gitay Antal a kuratórium alelnöke, Szolnoki Ferenc kuratórium alelnöke
A munkanélküliek, a pályakezdő fiatalok, a rászorulók segítése, valamint az alapítvány céljai megvalósítása érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek és a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása. ... >>

A Vedres Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6726 Szeged, Vedres u. 15.
képviselő: Brázik Lászlóné a kuratórium elnöke
Oktatási és szemléltető eszközök, játékok beszerzése, javítása. A gyermekek idegennyelvű oktatásának, testmozgásának biztosítása, a feltételek megteremtése. További célja a zenei képességek fejlesztése érdekében "zeneóvoda" létesítése. ... >>

A Veszélyeztetett Szűcsmesterség Megőrzéséért Egyesület

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Juharfás utca 4/B. V/15.
képviselő: Pásztor Péter, elnök
A szűcsszakma jelentőségének megőrzése, a képzés újraindítása legalább érdeklődők kis csoportjai számára. ... >>

ALapítvány a BIotechnológiai Nevelés és Oktatás Korszerűsítéséért

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Kovács Kornél Lajos, a kuratórium elnöke
Tevőlegesen hozzájárulni Magyarországon, különösképpen Szegeden, a megújuló energia és biotechnológia területén folyó kutatás, oktatás segítéséhez, támogatások koncentrálása, konkrét programok hatékony megvalósításának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Divattervező Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6771 Szeged, Magyar u. 212.
képviselő: Tóth Csabáné a kuratórium elnöke
A Szegedi Divatiskola Divat- Stílustervező Művészeti Szakközépiskola működéséhez szükséges támogatások biztosítása, pályázatfigyelés, pedagógusok és tanulók kül- és belföldi tanulmányainak támogatása, az iskola személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, kiállítások szervezése, szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, szakmai publikációk kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Korszerű Urológiai Orvosi Gondolkodásért és Tevékenységért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6725 Szeged, Kálvária sugárút 57.
képviselő: Prof. Dr. Pajor László elnök
egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Alapítvány a Mentalhygiéne Oktatására

(oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Mátyás tér 23.
képviselő: Dr. Ónody Sarolta kuratóriumi elnök
A mentálhygiénés szemlélet bármely szakmában történő oktatása, képzése. Az egyéni és közösségi mentálhygiénét folytató szakemberek személyes és szakmai szintentartása, szuperviziós segítése.
Az alapítvány további céljai: A mentálisan segítségre szorulók támogatása, kezelése, akkreditált pszichoterapeuta oktatás, mentális elváltozásokkal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás. ... >>

Alapítvány a Szegedi Baross László utcai Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6726 Szeged, Baross László u.2.
képviselő: Sillóné Varga Anikó, a kuratóriumi elnöke
A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek nevelésének, oktatásának és képességfejlesztésének általános szinten történő segítése, amely magába foglalja az ifjúság érdekében történő magas szintű nevelési program kialakítását. A Baross László utcai óvoda gyermekeinek játékos módon történő taníttatása, képességüknek mind szélesebben történő kibontakozatatása. Külföldi oktatási anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően, illetve azok megjelentetése. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek és nevelők részére bel- és külföldön rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázatok kiírása, önálló oktatási és nevelési anyagok kidolgozása, az alapítvány céljainak és módszereinek megismertetése, a nevelők, oktatók szakmai továbbképzésének biztosítása. A gyermek-és ifjúságvédelem széles körben történő megvalósítása, és ezen belül az ifjúság egészséges testi-lelki, erkölcsi fejlődésének védelme. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek figyelmének felhívása és az őket közvetlenül körülvevő és befolyásoló környezet és természet védelmére. Az őket körülvevő természet megóvására, megbecsülésére és állandó gondozására való nevelés. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek olyan szintű széles körű, az élet minden területét érintő kultúrális művelése, amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű, a közösség széles körű érdekeinek kielégítéséra alkalmas felnőttekké válnak, és amely lehetővé teszi a gyermekek ép, egészséges világszemléletének kialakítását és iskolára való felkészítését. ... >>

Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Festő u. 4.
képviselő: Ványai László Levente elnök
A szegedi cserkészélet és cserkészmozgalom támogatása, ennek keretében valláserkölcsi témájú ismeretterjesztő és oktató jellegű kiadványok megjelentetése, külföldön megjelent vallási témájú anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően. ... >>

Alapítvány a Szegedi Dózsa György Általános Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

6721 Szeged, Szent György tér 7.
képviselő: Szénási András kuratóriumi elnök
A Szegedi Dózsa György Általános Iskola oktatási célkitűzéseinek támogatása, az adományozók véleményének figyelembevételével. ... >>

Alapítvány a Szegedi Fagottos Kultúráért

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Felső Tisza-part 30.X.41.
képviselő: Józsa Károly a kuratórium elnöke
A Szegedi Zenekonzervtórium Fúvós Tanszék Fagott Szakán tanuló hallgatók segítése.Elsősorban e hallgatók zenei nevelésének,oktatásának és képességének magas szinten történő fejlesztése,a művészet és a hagyomány megőrzésére és tiszteletére való nevelés,amely magában foglalja a szegedi fagottos ifjúság érdekében történő magasszintű kulturális,nevelési program kialakítását.Az emberi kapcsolatok kultúrájában felhívni a figyelmet a zene és egyéb művészet fontosságára,a zenei kultúrális örökség megóvására.Biztosítani külföldi kurzusok,valamint művészeti előadások látogatását,valamint zenei előadások,koncertek szervezését a szegedi fagott szakos hallgatók zenei ismeretének bővítését,az ehhez szükséges tanulmányokat,hangszer vásárlását,és utazások támogatását.A Szegeden és környékén fúvós-zenei oktatást folytató szakemberek személyes szakmai szintentartása és fejlesztése.A társadalom és ezen belül az egyén figyelmének felhívása az őket körülvevő és befolyásoló zenei kultúra és zenei örökség védelmére,és mind szélesebb körű megismertetésére.A szegedi fagott szakos hallgatók olyan széleskörű,a kultúrális élet minden területét,de elsősorban a zenei kultúrát érintő nevelése,amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű,a közösség széleskörű zeneművészeti érdekeinek kielégítésére alkalmas felnőtté válnak és lehetővé teszi a gyermekek ép,egészséges,a kultúra iránt érdeklődő ... >>

Alapítvány a Szegedi József Attila Tudományegyetemért

(oktatási)

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
képviselő: Prof.dr. Rácz Béla a kuratórium elnöke
A JATE oktatási és kutatási eszközrendszerének javítása, ennek érdekében eszközök, műszerek, könyvek, folyóiratok beszerzése; az alapítvány tulajdonában lévő vagyon használatának biztosítása a JATE dolgozói és hallgatói részére; az oktató, kutató és tudományos munkához szükséges eszközök beszerzése érdekében pályázatok hirdetése a JATE fiatal oktatói, valamint hallgatói számára; ösztöndíjak alapítása a JATE dolgozói, illetve hallgatói részére. ... >>

Alapítvány a Szegedi Petőfi Telepi I.Számú Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6727 Szeged, Csap u.33.
képviselő: Dr.Ruszka Andrea kuratóriumi titkár, Székesiné Kovács Ágota elnök
A Szegedi Petőfi telepi I.számú Óvoda gyermekeinek az óvodában eltöltött évek élményekben gazdaggá tétele,mindehhez kedvező feltételek biztosítása,részükre játékok,eszközök vásárlása,kirándulások,nyaralások szervezése,kultúrális intézményekbe való eljutási lehetőség megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal