Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 444
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Duna- Kőrös- Maros- Tisza Eurorégió Ifjusági Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6720 Szeged, Kárász utca 16. III/28
képviselő: Dr. Bene Tamás, elnök
A nevében szereplő régióban az ifjúsági szervezetek szövetsége, az ifjúság tudományos, kulturális és sporttevékenységének segítése, fejlesztése, gyermek és ifjúságvédelem, az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

A DUNA-MENTI KULTÚRÁK HÍDJA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 33. IX/49.
képviselő: Kovács Attila, a kuratórium elnöke
Az Európai Unió szellemiségének megfelelően a társadalmi különbségek felszámolása, a kulturális kapcsolatok kiépítése, a tudományos élet területén a kutatások támogatása. A regionális és irregionális kapcsolatok kiépítése és bővítése. Az alapítvány a tudásalapú társadalom kiépítését és a szellemi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki.
Célja szerinti besorolása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése és az EURO-ATLANTI Integráció elősegítése. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

" A JÖVŐ FELSŐOKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Egyetem utca 2.
képviselő: Beznóczky Antal János, a kuratórium titkára, Tajti Attila, a kuratórium elnöke
A felsőoktatás - ezen belül az ifjúságpolitika - tudományos hátterének biztosítása. Ennek keretében kutatásokat végez a hallgatók szociális, kulturális, szakmai hátterének feltérképezésére, ezek alapján ajánlásokat, programokat fogalmaz meg. Támogatja a hallgatói képviselet utánpótlását és más kutatócsoportokat. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A Kardiológiai Ellátás Támogatása Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6720 Szeged, Korányi fasor 6. II.Bel Kl.
képviselő: Dr.Csanády Miklós kuratóriumi elnök
A kardiológiai betegek orvosi ellátásának támogatása; a színvonalasabb ellátás érdekében új műszerek beszerzése; a meglévő műszerpark folyamatos felújítása és karbantartása; a kardiológia, mint tudományág ismeretanyagának fejlesztése; a szakterület tudományos haladásának elősegítése; a magyar kardiológiai hagyományok ápolása, a klinika orvosainak felkészítése, a betegellátás területén jelentkező fokozott kihívásokra. ... >>

A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Vadász u. 4/A.
képviselő: Dr. Ádám Sándor a kuratórium tagja, Dr.Ádám Attila igazgató, Dr.Gyergyóújfalvi-Lázár István eln., Dr.Sziklay Adrienn kuratóriumi tag, Jancsák Csaba a kuratórium tagja
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kultúrális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, szervezetek (jogi személyek) tevékenységének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidarítás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

A MAGYAR TRADÍCIONÁLIS TAEKWON-DO TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6723 Szeged, Olajbányász tér 1. I. 7.
képviselő: Dr. Simora Mária kuratóriumi elnök
Országos ill. nemzetközi ITF Taekwon.Do versenyek, szemináriumok, rendezvények megszervezésének támogatása; edzők, versenyzők jutalmazása; edzéssel, versenyzéssel kapcsolatos felszerelések vásárlásához való hozzájárulás; harcművészeti tradíciók ápolása; humanitárius segítségnyújtás a szövetség tagjainak és hozzátartozóinak. ... >>

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
képviselő: Kószó Gabriella a kuratórium elnöke
Az alapítvány a Klebelsberg Kuno népiskola programja jeles állomásaként (5000. népiskolai egység) l930. október 25-én átadott szegedi Rókusi Iskola, amely azóta is folyamatosan alapfokú oktatási létesítményként működik, jelenleg a Rókusi 1.sz. Általános Iskola az intézmény tanuló ifjúságának és családjainak, szegedi Öreg-Rókus városrész lakosságának kíván lehetőséget biztosítani a klebelsbergi örökség, szellemiség és hagyományok megőrzésében, méltó folytatásában, a városrész múltjának és jelenének jobb megismeréséhez, az itt élők közéleti tevékenységének javításához, s kulturális és a hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódásukhoz, ismereteik bővítéséhez, új ismeretek és közösségi élmények révén érzelmi kötődéseik javításához. ... >>

A Szegedi Gyík Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Gyík u.15.
képviselő: Lakos Gáborné kuratóriumi elnök
A Szegedi Gyík utcai Óvoda helyi programjához kapcsolódó eszközigény biztosítása,nevelési körülményeinek javítása,működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése,a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése,a továbbképzés költségeinek egészben vagy részben történő fedezésével,a pedagógusok pályázatainak,pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,az arra szociálisan rászoruló gyermekek és pedegógusok segélyezése,évi egy alkalommal az "Év dolgozója" cím odaítélése és díjazása,a gyermekek harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Közéletért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6723 Szeged, Olajos utca 6/A. III/10.
képviselő: Csáki Béla, a kuratórium elnöke, Cseri László, a kuratórium titkára
A szegedi közélet megújítása, fejlesztése, a helyi hagyományok ápolása, továbbá a szegedi polgárok színvonalas tájékoztatásának elősegítése. ... >>

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. ... >>

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4.
képviselő: Jancsák Csaba a kuratórium elnöke, Nagy Ferenc a kuratórium titkára
Összefogni a dél-alföldi és a szegedi felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tudományegyetem polgárainak magas szintű tanulmányi és szakmai munkáját, valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

A Veszélyeztetett Szűcsmesterség Megőrzéséért Egyesület

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Juharfás utca 4/B. V/15.
képviselő: Pásztor Péter, elnök
A szűcsszakma jelentőségének megőrzése, a képzés újraindítása legalább érdeklődők kis csoportjai számára. ... >>

Al Fresco Régizene Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6791 Szeged, Cseresznye utca 10.
képviselő: Kovács Gábor, elnök, Nagy Kornélia ... >>

Alapítvány a Divattervező Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6771 Szeged, Magyar u. 212.
képviselő: Tóth Csabáné a kuratórium elnöke
A Szegedi Divatiskola Divat- Stílustervező Művészeti Szakközépiskola működéséhez szükséges támogatások biztosítása, pályázatfigyelés, pedagógusok és tanulók kül- és belföldi tanulmányainak támogatása, az iskola személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, kiállítások szervezése, szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, szakmai publikációk kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány a JATE Klubért

(kulturális)

6720 Szeged, Toldi u.2.sz.
képviselő: Szabó Zsuzsanna kuratóriumi elnök
A Szegedi Jate Klub Kulturális életének fellendítése,és a Szegedi Tudományegyetemen tanuló,valamint a kapcsolódó intézményeken tanuló diákoknak kulturális éltbe való minél teljesebb körű bekapcsolása.Azon diákok támogatása,akik a kulturális élet területén kiemelkedőt értek el,továbbá ösztönzése azoknak,akik a szegedi egyetemi kulturális élet,vagy a szegedi kulturális élet iránt érdeklődnek. ... >>

Alapítvány a Korszerű Urológiai Orvosi Gondolkodásért és Tevékenységért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6725 Szeged, Kálvária sugárút 57.
képviselő: Prof. Dr. Pajor László elnök
egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Alapítvány a Külföldiek Magyarországi Integrációjáért

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Föltámadás utca 9/A.
képviselő: Dr. Pingiczer László, a kuratórium elnöke
A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok magyarországi integrációjának elősegítése kulturális, művészeti rendezvények, előadások, konferenciák, nyelvtanfolyamok, társadalomtudományi kutatások szervezésével, nemzetközi tapasztalatcserével. ... >>

Alapítvány a Magyar Fociért

(sport,kulturális)

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
képviselő: Molnár Róbert, a kuratórium elnöke
Ápolni a sportág hagyományait, segíteni a sportág művelőit, megismerteti és népszerűsíti a sportágat a gyermekek és ifjak körében, biztosítani számukra az ehhez szükséges feltételeket, részükre versenyeket szervezni. ... >>

Alapítvány a Szegedi Baross László utcai Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6726 Szeged, Baross László u.2.
képviselő: Sillóné Varga Anikó, a kuratóriumi elnöke
A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek nevelésének, oktatásának és képességfejlesztésének általános szinten történő segítése, amely magába foglalja az ifjúság érdekében történő magas szintű nevelési program kialakítását. A Baross László utcai óvoda gyermekeinek játékos módon történő taníttatása, képességüknek mind szélesebben történő kibontakozatatása. Külföldi oktatási anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően, illetve azok megjelentetése. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek és nevelők részére bel- és külföldön rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázatok kiírása, önálló oktatási és nevelési anyagok kidolgozása, az alapítvány céljainak és módszereinek megismertetése, a nevelők, oktatók szakmai továbbképzésének biztosítása. A gyermek-és ifjúságvédelem széles körben történő megvalósítása, és ezen belül az ifjúság egészséges testi-lelki, erkölcsi fejlődésének védelme. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek figyelmének felhívása és az őket közvetlenül körülvevő és befolyásoló környezet és természet védelmére. Az őket körülvevő természet megóvására, megbecsülésére és állandó gondozására való nevelés. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek olyan szintű széles körű, az élet minden területét érintő kultúrális művelése, amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű, a közösség széles körű érdekeinek kielégítéséra alkalmas felnőttekké válnak, és amely lehetővé teszi a gyermekek ép, egészséges világszemléletének kialakítását és iskolára való felkészítését. ... >>

Alapítvány a Szegedi Fagottos Kultúráért

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Felső Tisza-part 30.X.41.
képviselő: Józsa Károly a kuratórium elnöke
A Szegedi Zenekonzervtórium Fúvós Tanszék Fagott Szakán tanuló hallgatók segítése.Elsősorban e hallgatók zenei nevelésének,oktatásának és képességének magas szinten történő fejlesztése,a művészet és a hagyomány megőrzésére és tiszteletére való nevelés,amely magában foglalja a szegedi fagottos ifjúság érdekében történő magasszintű kulturális,nevelési program kialakítását.Az emberi kapcsolatok kultúrájában felhívni a figyelmet a zene és egyéb művészet fontosságára,a zenei kultúrális örökség megóvására.Biztosítani külföldi kurzusok,valamint művészeti előadások látogatását,valamint zenei előadások,koncertek szervezését a szegedi fagott szakos hallgatók zenei ismeretének bővítését,az ehhez szükséges tanulmányokat,hangszer vásárlását,és utazások támogatását.A Szegeden és környékén fúvós-zenei oktatást folytató szakemberek személyes szakmai szintentartása és fejlesztése.A társadalom és ezen belül az egyén figyelmének felhívása az őket körülvevő és befolyásoló zenei kultúra és zenei örökség védelmére,és mind szélesebb körű megismertetésére.A szegedi fagott szakos hallgatók olyan széleskörű,a kultúrális élet minden területét,de elsősorban a zenei kultúrát érintő nevelése,amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű,a közösség széleskörű zeneművészeti érdekeinek kielégítésére alkalmas felnőtté válnak és lehetővé teszi a gyermekek ép,egészséges,a kultúra iránt érdeklődő ... >>

Alapítvány a Szegedi Petőfi Telepi I.Számú Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6727 Szeged, Csap u.33.
képviselő: Dr.Ruszka Andrea kuratóriumi titkár, Székesiné Kovács Ágota elnök
A Szegedi Petőfi telepi I.számú Óvoda gyermekeinek az óvodában eltöltött évek élményekben gazdaggá tétele,mindehhez kedvező feltételek biztosítása,részükre játékok,eszközök vásárlása,kirándulások,nyaralások szervezése,kultúrális intézményekbe való eljutási lehetőség megteremtése. ... >>

Alapítvány A Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Javára

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Felső Tisza-part 25.
képviselő: Deme László a kuratórium elnöke
A Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola oktatási és kultúrális tevékenységének,tanárainak és diákjainak segítése. ... >>

Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért

(kulturális)

6722 Szeged, Gutenberg u.20.
képviselő: Dr.Lednitzky András kuratóriumi eln, Dr.Maczelka Noémi ügyvezető elnök, Novák István ügyvezető elnök
A Szegedi Zsinagóga karbantartása ,felújítása,elektromos berendezéseinek átalakítása és orgonájának felújítása.A zsidóság vallási hagyományainak megőrzése, a Zsinagóga idegenforgalomban való bemutatása,valamint kultúrális célokra és egyéb rendezvények céljára való felhasználása részben díjazás ellenében,esetenként jótékony célra. ... >>

Alapítvány az SZTE JGYPK Szabadidőközpont és Kávézóért

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Garam utca 3/B. III/9.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
Az alapítvány általános célja a SZTE JGYPK Szabadidőközpont és Kávézó (Jugyu Klub) kulturális életének a fellendítése és a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a kapcsolódó intézményekben tanuló diákoknak a kulturális életbe való minél teljesebb körű bekapcsolása. ... >>

Albatrosz Egyesület

(kulturális)

6721 Szeged, Festő u.4.
képviselő: Berczeli Sándor elnök, Lévai Róbert Sándor kincstárnok, Tamás Gábor alelnök ... >>

Alkotó Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.
képviselő: Dr.Budai Géza a kuratórium elnöke
Az ifjúság alkotó, művészeti tevékenységének támogatása az alkotó munkához szükséges eszközök, felszerelések használatának biztosításával, képzési, önképzési lehetőségek szervezésével, legfőképpen a tehetséges fiatalok képzési, önképzési folyamatának támogatása, ösztöndíjak adományozásával. ... >>

"Alkotóművészekért" Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 32/A. II/5.
képviselő: Jéga Szabóné dr. Mutsy Zsuzsanna, elnök
A képzőművészet, iparművészet, népművészet, színművészet, táncművészet, előadóművészet, filmművészet, ének-zeneművészet, média alkotások és a kultúra területén segíteni az amatőr és korlátozott lehetőségekkel bíró személyeket. ... >>

"Alliance Francaise" Szegedi Francia Kulturális Egyesület

(kulturális)

6720 Szeged, Dugonics tér 2.
képviselő: Dr. Csernus Sándor, elnök
A francia nyelv és kultúra terjesztése Szegeden fordítási és tolmácsolási szolgáltatások nyújtásával, nyelvtanfolyamok, nyelvi versenyek, különféle rendezvények szervezésével, kiadványok terjesztésével. ... >>

Alsóvárosi Szabadidő Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Szabadság tér 15.
képviselő: Balogh Dezső kuratóriumi tag, Molnár András kuratóriumi tag, Tóth István a kuratórium elnöke
Szeged-Alsóváros lakosai sport-, kulturális és szabadidő tevékenységének támogatása, a hagyományos alsóvárosi társasági élet megtartása és továbbélésének elősegítése, a lakosoknak a városrészhez való kötődése erősítése és a szabadidő kulturált formában történő eltöltésének elősegítése. ... >>

"Amatőr Művészetért" Alapítvány

(kulturális)

6720 Szeged, Vörösmarty u. 3.
képviselő: Geretovszki Lászlóné gazdaságvezető, Hajdú Géza elnökhelyettes, Horváth Mihály kuratóriumi titkár, Szabó Béla a kuratórium elnöke
A Bartók Béla Művelődési Központ amatőr művészeti csoportjának támogatása. ... >>

Ambitus Hagyományőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kis-Tisza u.11.
képviselő: Monoki Lajos a kuratórium elnöke
Elsődlegesen a hagyományok felkutatása (népzenei,népművészeti stb.) a régión belül és országhatáron kívül, összegyűjtése, újraélesztése, megőrzése; óvodai, iskolai és felnőtt oktatás keretei között a népdaléneklés hagyományainak megőrzése. ... >>

Anno Domini Történelmi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6724 Szeged, Csaplár Benedek utca 9. B. I./8.
képviselő: Kónya Miklós, alelnök, Lucz Adrienn, gazdasági vezető, Szántói Gábor, egyesületi tanácstag, Szeri Kinga Erzsébet, elnök, Vári Noémi, egyesületi tanácstag
A tagság felkészítése haditorna játékokra, bemutatókra, a történelmi korok eszközeinek, használatának megismertetése, kezelése, rekonstruálása. ... >>

Arany Középút Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Fésű utca 5/B. I/3.
képviselő: Ződiné Kisznyér Ibolya, elnök
Működési területén a gyermek- és ifjúságvédelem, családsegítés, munkaügy körébe tartozó közvetítői eljárás (mediáció), mentálhigiénés egészségvédelem, szociális, oktatási, kulturális tevékenység. ... >>

Areión Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6724 Szeged, Rókusi körút 33. IX/49.
képviselő: Bene Zoltán, elnök, Fábián Attila, titkár
Irodalmi, művészeti, néprajzi, közművelődési programok, események, rendezvények, kiállítások szervezése, koordinálása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Tömörkény u. l.
képviselő: Horváthné Szabó Éva elnök
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folyó oktató-nevelőmunka feltételeinek javítása; a tanulókat érintő versenyek, vetélkedők támogatása;az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítése, az iskola hírnevét öregbítők elismerése. ... >>

Ars Nova Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért

(oktatási,szociális,kulturális)

6726 Szeged, Judit utca 16.
képviselő: Erdősné Fagler Erika
Művészetoktatás, a művészet támogatása a dél-alföldi régióban, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetűek és nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása, tehetséggondozás. ... >>

"Art en ciel" Multikulturális Egyesület Frankofóniáért és Európáért

(kulturális,érdekképviselet)

6721 Szeged, Szűcs utca 9. I/4.
képviselő: Csernai Dorottya Katalin, alelnök, Kliszek Zsuzsanna, alelnök, Vanessa Crine, elnök
A nemzetközi művészeti, kulturális és filozófiai együttműködés kiépítése Magyarország és Frankofónia (francia nyelvet beszélő államok szövetsége) között, különös figyelemmel Szeged város és európai városok viszonylatában. ... >>

Art for Art Társulat

(intézményi,kulturális)

6722 Szeged, Honvéd tér 5/B. II/226.
képviselő: Forgács Nikolett, alelnök, Simon Béla, elnök
Színházi produkciók alkotása, előadása, előadások szervezése, a színházi kultúra fejlesztése, elsősorban az abszurd humor bemutatása és népszerűsítése. ... >>

Artelier Szabad Szellemi Alkotóműhely Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Petőfi S. sugárút 52. fszt. 1.
képviselő: Weiser István, a kuratórium elnöke
A képzőművészet és iparművészet ágazatainak megismertetése, népszerűsítése, hazai és külföldi találkozók, rendezvények, alkotótáborok szervezése, kiadványok szerkesztése, pályakezdők támogatása. ... >>

"ASA-ram" Tudás-tár Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6753 Szeged, Rév utca 60.
képviselő: Boros Attila, ügyvezető titkár
A hagyományőrzés és ünnepek megismertetése, különböző népek, vallások összefogása, ötvözése; oktatási tevékenység megvalósítása előtérbe helyezve az egyéni munkát; az ökogazdálkodás valamint a természetes élet- és gyógymódok megismertetése; a szenvedélybetegségek elleni küzdelem. ... >>

Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományörző Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6720 Szeged, Arany J. u. 6. fszt. 3.
képviselő: Dr. Vass László elnök
Az 1848/49-es szabadságharc - különösen a Szegedi III. Honvédzászlóalj - hagyományainak őrzése, fiatalok bevonásával. ... >>

"Az elesettekért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 53.
képviselő: a kuratórium elnöke Radnai Tamás
Gyógyító-, egészségügyi és pszichiátriai rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatások szervezése, támogatása, elősegítése fogyatékos és szenvedélybetegek számára; gondozószolgálat létrehozása a mentálisan rászorulók támogatása érdekében; a rászorulók részére szabadidős és sportolási tevékenységek, kulturális programok szervezése; a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése, kiegészítő foglalkozásuk megteremtése; a közösségi pszichiátriai ellátás támogatása. ... >>

Az Újságíróképzésért Alapítvány Szeged

(oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
képviselő: Dr. Szajbély Mihály, kuratóriumi elnök
Hozzájárulni széleslátókörű, alaposan képzett, már a pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező médiaszakemberek szegedi képzéséhez, a Szegedi Egyetem című kétheti kultúrális-közéleti lap és a József Attila Tudományegyetem Kommunikáció szakjának támogatásával. ... >>

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régió

(kulturális,érdekképviselet)

6724 Szeged, Dr. Boross József utca 5.
képviselő: Horváth Balázs István, elnök
A működési területén lévő honvédelmi és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületei tevékenységének összefogása, koordinálása, kulturális és szabadidős igényeik teljesítése. ... >>

Baka István Alapítvány

(kulturális)

6723 Szeged, Molnár u. 4.
képviselő: Balogh József tag, Barta Gyuláné Szélpál Magdolna ügy., Bombitz Attila kuratóriumi alelnök, Darvasi László, Dr. Füzi László, a kuratórium elnöke, Dr. Ilia Mihály, Dr.Lengyel András tag, Dr.Olasz Sándor tag, Dr.Szőke Katalin tag, Dr.Tényi Jánosné, kuratóriumi titkár, Fabulya Andrea, Kocsis Imre Antal
A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek értékeinek bemutatása, népszerűsítése különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra. Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása. A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése. Baka István költő, író, műfordító, folyóiratszerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal